เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ย่านการค้าวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนบ้านหมี่”

วันที่ 14 ก.ย. 2555 )

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมก้าวสู่ "ย่านการค้าวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนบ้านหมี่”โดยมีนายนายสุชาติ ลายน้ำเงิน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง    นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ เ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมประชาชนจำนวนมาก ในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย การอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน  การแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีบ้านหมี่ และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ได้แก่ การร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านไทยพวน "ขันโตก” และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน

               สำหรับงาน ก้าวสู่ "ย่านการค้าวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนบ้านหมี่” เป็นการร่วมกันจัดของหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ใน3ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านกล้วย ตำบลบ้านทราย และตำบลหินปัก ของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาย่านการค้า "ย่านการค้าวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนบ้านหมี่” โดยการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนโดยภาคประชาชน 

จำนวนคนอ่าน 253 คน จำนวนคนโหวต 0 คน