เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน

วันที่ 14 ก.ย. 2555 )

เช้าวานนี้(13กันยายน 2555)เวลา 09.30 น. ที่วัดเนินทอง ตำบลแก่งผักกูด  อำเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี  นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11ของปีงบประมาณ 2555 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคมามอบให้พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการ เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน  และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน  ความต้องการของประชาชน  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบแก้ไขปัญหา  ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตามแนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการ  ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  "รูปแบบ หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” 
จำนวนคนอ่าน 87 คน จำนวนคนโหวต 0 คน