เกาะติดลพบุรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานแผ่นศิลาฤกษ์บ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี

วันที่ 10 ต.ค. 2555 )

วานนี้(วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)เวลา ๑๕.๓๐ น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม

สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จวัดถ้ำตะโก พุทธโสภา หมู่ที่๕ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อทรงประทานแผ่นศิลาฤกษ์ทรงเจิมแก่ผู้ประสบมหาอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ได้รับความช่วยเหลือสร้างบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย

            ผู้ประสบภัยเหล่านี้เป็นผู้ที่มีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะสร้างบ้านด้วยตนเอง และได้รับคัดเลือกจากชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยคัดมาจากชุมชนต่างๆ ใน ๓ อำเภอรวมทั้งหมด ๖๕ ครอบครัว บ้านที่สร้างนี้เป็นแบบบ้านที่เรียกว่า "บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง

(ภาฯ)” เป็นบ้านพื้นยกสูง ๒ เมตร ซึ่งสูงเกินกว่าระดับน้ำท่วมที่ผ่านมา มุงด้วยหลังคากระเบื้องเขียวที่ทำจากวัสดุกล่องนมและกล่องน้ำผลไม้ กันความร้อนได้ดี มีความทนทานและยังสามารถซ่อมได้ด้วยตนเองหากเกิดการชำรุด

              บ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณซื้อวัสดุอุปกรณ์จากผู้บริจาคผ่านครอบครัวข่าว ๓ ค่าดำเนินการได้รับจากงบประมาณจังหวัดลพบุรี สำหรับการก่อสร้าง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทยร่วมมือกับจังหวัดลพบุรีดำเนินการ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคจากจังหวัดต่างๆในสังกัดสำนักงานอาชีวะศึกษาและกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ ๑๓

             ด้านความเป็นอยู่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้ทำการสำรวจภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยทั้ง ๖๕ หลัง แล้วนำข้อมูลมาดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังส่งเสริมด้านอาหารปลอดภัยทั้งยามปกติและยามมีภัย ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

            ในการนี้ได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมบ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒ หลัง ประทานแผ่นศิลาฤกษ์ทรงเจิม ทอดพระเนตรการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่มูลนิธิฯ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินการ และทอดพระเนตรต้นแบบแพผักลอยน้ำและทอดพระเนตรบ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)แล้วเสด็จกลับ

จำนวนคนอ่าน 207 คน จำนวนคนโหวต 0 คน