เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และ ปฏิบัติตน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

วันที่ 18 ต.ค. 2555 )

ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมกรมการจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจ และ องค์กรเอกชน โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

             หลังเสร็จสิ้นการประชุมตามวาระแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับการชลประทาน การเตรียมการรับมือกับภัยแล้ง การให้ความสำคัญกับลิง เนื่องจากเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีมาแต่โบราณกาล อีกทั้งเพิ่มย้ำให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน และมีแผนงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ตั้งใจทำงานให้กับจังหวัดลพบุรี ชาวลพบุรี ไม่ใช่ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปรับเรื่อง OTOP โดยจะมีงบประมาณสนับสนุน ให้มีการตลาดเชิงรุก ทุกเดือน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกระทรวงต่างๆ ที่สำคัญที่สุดเรื่องของยาเสพติด พลังแผ่นดิน โรงเรียนสีขาว โรงงานสีขาว เรือนจำต้องหมั่นกวดขัน ตรวจสอบในเรื่องโทรศัพท์มือถือ การนำยาเสพติดเข้าไปในเรือนจำ  

                  ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตและหน้าที่ตามวิถีพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จำนวนคนอ่าน 114 คน จำนวนคนโหวต 0 คน