เกาะติดลพบุรี
มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ ปี2555 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 27 เม.ย. 2555 )

                นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ ปี2555 จังหวัดลพบุรี  ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยนางณัฐชยา โทแก้ว การค้าภายในจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน ด้วยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการดำเนินการมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน มาตรการที่สำคัญอีกมาตรการหนึ่งคือการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชน โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังซื้อด้วยการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ มาจำหน่ายในราคายุติธรรมเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้มีตลาดรองรับมากขึ้น เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

              จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดเป้าหมาย กรมการค้าภายใน จึงกำหนดดำเนินการจัดงาน "มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ ปี2555 จังหวัดลพบุรี”โดยการจัดงานในครั้งนี้จะมีถึงวันที่28 เมษายน 2555 มีผู้ประกอบการนำสินค้ามาร่วมจำหน่าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 200คูหา ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม จากผู้ประกอบการท้องถิ่น จังหวัดใกล้เคียงและส่วนกลางจากผู้ผลิตโดยตรง โดยจำหน่ายในราคาต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปร้อยละ20-40

จำนวนคนอ่าน 127 คน จำนวนคนโหวต 0 คน