นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


เกาะติดลพบุรี
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานแข่งเรือยาว ของดีอำเภอบ้านหมี่ (16/06/2561)
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายสุชาติ ลายน้ำเงิน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาว 12 พาย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย และ อำเภอบ้านหมี่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งเรือยาว เป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และวิถีประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 มอบสิ่งของ และถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 1,500 ลิตร แก่ประชาชน และวัด ในพื้นที่ห่างไกล (16/06/2561)
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 มอบสิ่งของ และถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 1,500 ลิตร แก่ประชาชน และวัด ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามนโยบายกองทัพบก
เด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาตอนต้น กว่า 700 คน เดินถือป้ายข้อความ ต่างๆ เดินรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018 (15/06/2561)
ที่ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คณะครูอาจารย์ ได้นำนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา จำนวนกว่า 700 คน แต่งการด้วยชุดลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ร่วมกันถือแผ่นป้ายข้อความต่างๆ ที่เด็กๆ ได้เขียน และวาดภาพประกอบด้วยตนเอง อาทิ ดูบอลไม่พนันก็มันได้ , ดูบอลอย่างเดียวไม่เอี่ยวพนัน , ความสนุกอยู่ที่เกมกีฬา ความจนอยู่ที่การพนัน , รักกันจริงต้องทิ้งการพนัน , ดูบอลให้สนุกจะไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่พนัน และข้อความอื่นๆ อีกมากมาย ออกมาร่วมกัน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันบอลโลก ไปรอบสถานศึกษา และชุมชนใกล้เคียง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี (15/06/2561)
วันที่14 มิถุนายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โดย นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานจากงานข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารความเสี่ยง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีขึ้น ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการ พัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งงานสื่อสารความเสี่ยง และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ร่วมงานวันการบินทหารบก ประจำปี 2561 ที่จังหวัดลพบุรี (15/06/2561)
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี พลเอก โกญจนาท ศุกระเศรณี ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เดินทางมาเป็นประธานงาน "วันการบินทหารบก" ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการระลึกถึงวีรกรรมเจ้าหน้าที่การบินทหารบก ที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้อง และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ด้วยความกล้าหาย อดทน และเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวการบินทหารบกในปัจจุบัน
     

ข่าวลพบุรี
  • ละครลิง   
  • พิธีถวายสัตย์ปฏิญานและสวนสนาม   
  • ลอยกระทงย้อนยุค   
  • โต๊ะจีนลิง   
  • งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์   
  • ระบำลพบุรี