หน้าหลัก >> ประกวดราคา

ประกวดราคา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (23/10/2016)
อ่าน 200 ครั้ง
ด้วยจังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (27/11/2014)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ (18/11/2013)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (18/11/2013)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคาซื้อฟลูออไรด์วานิช (18/11/2013)
สำนักชลประทานที่ 10 สอบราคาซื้อเรือตรวจการณ์ (21/10/2013)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (17/10/2013)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคาซื้อ (17/10/2013)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคา (17/10/2013)
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีสอบราคา (17/10/2013)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (17/10/2013)
จังหวัดลพบุรี สำนักงานพลังงานจังหวัดสอบราคา (17/10/2013)
จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลชัยบาดาลสอบราคา (17/10/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน (29/07/2013)
จังหวัดลพบุรีสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน (17/03/2013)
จังหวัดลพบุรี สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 1 รายการ (17/03/2013)
สอบราคาจ้างจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (28/01/2013)
สอบราคาจ้างจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (28/01/2013)
สอบราคาจ้างจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (28/01/2013)
สอบราคาจ้างจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (28/01/2013)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>