หน้าหลัก >> ประกวดราคา

ประกวดราคา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (23 ต.ค. 2559)
อ่าน 85 ครั้ง
ด้วยจังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (27 พ.ย. 2557)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ (18 พ.ย. 2556)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (18 พ.ย. 2556)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคาซื้อฟลูออไรด์วานิช (18 พ.ย. 2556)
สำนักชลประทานที่ 10 สอบราคาซื้อเรือตรวจการณ์ (21 ต.ค. 2556)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (17 ต.ค. 2556)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคาซื้อ (17 ต.ค. 2556)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคา (17 ต.ค. 2556)
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีสอบราคา (17 ต.ค. 2556)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (17 ต.ค. 2556)
จังหวัดลพบุรี สำนักงานพลังงานจังหวัดสอบราคา (17 ต.ค. 2556)
จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลชัยบาดาลสอบราคา (17 ต.ค. 2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน (29 ก.ค. 2556)
จังหวัดลพบุรีสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน (17 มี.ค. 2556)
จังหวัดลพบุรี สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 1 รายการ (17 มี.ค. 2556)
สอบราคาจ้างจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 ม.ค. 2556)
สอบราคาจ้างจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 ม.ค. 2556)
สอบราคาจ้างจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 ม.ค. 2556)
สอบราคาจ้างจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 ม.ค. 2556)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>