หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ขอเชิญร่วมกดถูกใจ เพจ "ร่วมปฏิรูปประเทศ" (02/05/2018)
ขอเชิญร่วมกดถูกใจ เพจ "ร่วมปฏิรูปประเทศ"
อ่าน 5 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่จังหวัดลพบุรี (20/04/2018)
วันที่ 20 เมษายน 2561 ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และนักท่องเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆในจังหวัดลพบุรี เช่น บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์และบ้านหลวงรับราชทูต, วัดปืน, พระปรางค์สามยอด, วันสันเปาโล, ศาลพระกาฬ, วัดพระศรรัตนมหาธาตุ และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โอกาสนี้พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ประธานโครงการหมู่บ้านศีล 5กล่าวให้โอวาทรณรงค์ศีล 5 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนคิดดี ทำดี ทั้งกาย วาจา ใจ ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (20/04/2018)
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ได้ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่าง จังหวัดลพบุรีโดยนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน 96 หน่วยงาน ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีขึ้นเพื่อเจตจำนงที่จะร่วมมือกันให้องค์กรมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
อ่าน 11 ครั้ง
รองผู้ว่าฯลพบุรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดลพบุรี (20/04/2018)
นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 เพื่อประมวลผลปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย์ วัดไลย์ ประจำปี 2561 (20/04/2018)
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. จังหวัดลพบุรี ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณวิหาร วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานฯ พร้อมด้วย นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้ง นายสุรเสน กาลอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าโขลง นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และนางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานครั้งนี้
อ่าน 5 ครั้ง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้มีส่วนร่วม เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งในวันสำคัญของไทย และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป (20/04/2018)
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้มีส่วนร่วม เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งในวันสำคัญของไทย และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป
อ่าน 7 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (18/04/2018)
วันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดลพบุรี โดยระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2561 จังหวัดลพบุรีเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 53 ครั้ง เปรียบเทียบสะสม 7 วันของปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจำนวน 75 ครั้ง ลดลง 22 ครั้ง(ลดลงร้อยละ 29.33) บาดเจ็บ จำนวน 53 ราย ชาย 32 คน หญิง 21 คน เปรียบเทียบกับสะสม 7 วันของปีที่ผ่านมา บาดเจ็บ จำนวน 72 ราย ลดลง 19 ราย (ลดลงร้อยละ 26.38) เพศชาย 1 คน หญิง 2 คน เปรียบเทียบกับสะสม 7 วันของปีที่ผ่านมาเสียชีวิต จำนวน 9 ราย ลดลง 6 ราย (ลดลงร้อยละ 66.67) ซึ่งสถิติในภาพรวมลดลง
อ่าน 12 ครั้ง
จ.ลพบุรี ขอให้ผู้ขับขี่ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่จากพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ (17/04/2018)
วันที่ 17 เมษายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยในรอบวันที่ 16 เมษายน 2561 จังหวัดลพบุรีมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ในช่วงบ่าย จากอุบัติเหตุรถจักรยายนต์เสียหลักล้มที่อำเภอท่าวุ้ง 1 ราย สาเหตุเกิดจากหลับในจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และรถเก๋งชนท้ายรถกระบะ 1 รายที่อำเภอหนองม่วง สาเหตุเกิดจากหลับในและ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
อ่าน 7 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และขอให้ดูแลผู้เดินทางอย่างปลอดภัย ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ 2561 (17/04/2018)
วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี โดยตรวจเยี่ยมจุดตรวจตู้ยามตำรวจ บ่อ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี หน่วยบริการทางหลวงพัฒนานิคม ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จุดตรวจสี่แยกม่วงค่อม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จุดตรวจสี่แยกวังเพลิง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จุดตรวจหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ และจุดตรวจป้อมยามตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
อ่าน 5 ครั้ง
สถานประกอบการธุรกิจคาแคร์ภายในตัวเมืองลพบุรีคึกคัก หลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ และเปิดให้บริการวันแรกได้มีประชาชนนำรถเข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก (17/04/2018)
วันที่ 17 เมษายน 2561 สถานประกอบการธุรกิจคาแคร์ภายในตัวเมืองลพบุรี ซึ่งเปิดให้บริการเป็นวันแรกที่เกี่ยวกับ การล้างอัดฉีด ล้างสี เคลือบสี ขัดเงา ทำความสะอาดรถยนต์โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงที่สถานประกอบการธุระกิจคาแคร์ในเขตตัวเมืองลพบุรี เปิดให้บริการได้มีผู้ใช้รถยนต์ จำนวนมาก ต่างนำรถของตนเอง ซึ่ง เปรอะเปื้อน ไปด้วยฝุ่นโคลน และแป้งดินสอพอง จากการละเล่นสงกรานต์ มารอเข้าคิว เพื่อล้างทำความสะอาดรถยนต์ กันเป็นจำนวนมากกว่าในวันปกติ หลายเท่าตัว
อ่าน 6 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และขอให้ดูแลผู้เดินทางอย่างปลอดภัย ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ 2561 (17/04/2018)
วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี โดยตรวจเยี่ยมจุดตรวจตู้ยามตำรวจ บ่อ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี หน่วยบริการทางหลวงพัฒนานิคม ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จุดตรวจสี่แยกม่วงค่อม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จุดตรวจสี่แยกวังเพลิง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จุดตรวจหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ และจุดตรวจป้อมยามตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
อ่าน 4 ครั้ง
ลพบุรี คุมเข้มนั่งท้ายรถกระบะหลังมีผู้เสียชีวิตจากการตกรถ (17/04/2018)
สืบเนื่องจากมีชาวบ้านตกจากท้ายรถกระบะ ทำให้เสียชีวิต 1 ราย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สั่งการให้นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาลและทีมสอบสวนอุบัติเหตุ ลงไปพื้นที่เพื่อสอบสวนอุบัติเหตุกรณี หญิงวัย 40 ปี ตกจากรถกระบะ เสียชีวิต เหตุเกิด ที่ถนนทางหลวงหมายเลข 2272 (สายท่ามะนาว-บัวชุม) บริเวณหน้าวัดคลองไทร หมู่ที่ 3 ต.ท่ามะนาว ผู้เสียชีวิตชื่อ นางเสาวรัตน์ สมประสงค์ อายุ 40 ปี เป็นราษฎร หมู่ที่ 1 ต.บัวชุม ซึ่งบ้านอยู่ใกล้วัดคลองไทร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
อ่าน 6 ครั้ง
ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมสรงน้ำหลวงพ่ออลงกรต ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 (17/04/2018)
วันที่ 16 เม.ย.61 เวลา 13.00 น. ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระราชวิสุทธิประชานาถ หลวงพ่ออลงกรต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561
อ่าน 5 ครั้ง
บรรยากาศท่องเที่ยวในวันหยุดยาว วันสุดท้ายเทศกาลสงกรานต์ยังคงคึกคัก โดยเฉพาะทะเลน้ำจืดแหล่งเล่นน้ำคลายร้อน ยังคงมีประชาชน และนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคัก (17/04/2018)
สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยว วันสุดท้าย หลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ตามจุดพักรถและเส้นทางผ่านเข้าสู่กรุงเทพ ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก รวมไปถึง ทะเลน้ำจืดของชาวลพบุรี ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยหุบเขา บริเวณอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่าตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
อ่าน 12 ครั้ง
จ.ลพบุรี อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับ เตรียมเปิดช่องทางพิเศษถนนสายหล่มสัก-สระบุรีหากปริมาณรถหนาแน่น (17/04/2018)
วันที่ 16 เมษายน 2561ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี โดยในวันที่ 15เมษายนที่ผ่านมาจังหวัดลพบุรีมีผู้เสียชีวิต 1 รายที่อำเภอชัยบาดาล
อ่าน 6 ครั้ง
บรรยากาศงานบุญมหาสงกรานต์ที่ ลพบุรี ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมประเพณีงานบุญใหญ่ ชักพระ วัดเขาพระงาม (15/04/2018)
วันที่ 15 เม.ย. 61 ที่ วัดสิริจันทรนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายแปลก เทพารักษ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายพูนสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี นำประชาชน นักท่องเที่ยว และชาวบ้านจาก 10 หมู่บ้าน 24 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมกันอัญเชิญ รูปจำลองขององค์หลวงพ่อพระงาม ซึ่งเป็นที่เคารพ กราบไหว้ เชื่อถือ ศรัทธา และถือเป็นเอกลักษณ์ประจำตำบลเขาพระงาม ประดิษฐานบนฐานลากบุษบกแบบไม่มีล้อเพื่อนิมนต์ด้วยการชักลากไปตามหมู่บ้าน ชุมชน ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง
อ่าน 6 ครั้ง
รองผู้ว่าฯลพบุรี ขอให้เจ้าหน้าที่ ด่านชุมชน ดูแลประชาชนอย่างเข้มแข็งเพื่อเป็นของขวัญ ปีใหม่ไทย หากไม่มีการเสียชีวิต (15/04/2018)
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรีวันนี้ (15 เมษายน 2561) ว่าเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 จังหวัดลพบุรี ได้เข้มงวดกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเรียกตรวจรถทุกชนิดเกือบ 20,000 คัน โดยยังคงพบความผิดไม่พกพาใบขับขี่และไม่สวมหมวกนิรภัยสูงสุด
อ่าน 6 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทย นุ่งโจง พันผ้าขาวม้า แต่งไทย ไร้แอลกอฮอล์ สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า (15/04/2018)
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ พร้อมด้วย นางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีร่วมกันเป็นประธาน เปิดงาน “สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทย” ในรูปแบบสงกรานต์ นุ่งโจง พันผ้าขาวม้า แต่งไทย ไร้แอลกอฮอล์ ณ อาคารศูนย์โอท๊อปทะเลชุบศร หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการบูรณาการทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชน เล่นน้ำสงกรานต์ แบบประหยัดน้ำ และมีคุณค่าที่ดีงาม เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และเป็นแบบอย่างของงานวัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ลดปัญหาการเมาสุราทะเลาะวิวาทในชุมชน
อ่าน 7 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เพิ่มความเข้มข้นให้ทุกอำเภอจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าตามสถานที่จัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน (15/04/2018)
วันนี้ (๑๔ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดลพบุรี ซึ่งที่ประชุม ได้สรุปภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ เมษายน ถึง ๐๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ พบว่ารถจักรยานยนต์จะเกิดอุบัติเหตุสูงสุดส่วนใหญ่ผู้ขับขี่จะไม่สวมหมวกนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด และมีการดื่มสุรา
อ่าน 6 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดขบวนแห่สงกรานต์ ออเจ้า เรามีของดีที่ชัยบาดาล (14/04/2018)
นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานจัดขบวนแห่สงกรานต์ จัดขบวนแห่สงกรานต์ จัดขบวนแห่สงกรานต์ ออเจ้า เรามีของดีที่ชัยบาดาล ปีนี้จัดพิเศษได้เชิญนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทย “หยอง ลูกหยี” (จงรวย สมจิตนา) ซึ่งเป็นชาวลพบุรีโดยกำเนิด มาร่วมสร้างสีสันในงานและเป็นพิธีกรบนเวที ขบวนแห่เน้นการแต่งไทยโหนกระแส “ออเจ้า” ซึ่งลพบุรีเป็นส่วนหนึ่งของละครบุพเพสันนิวาส
อ่าน 7 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>