หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
อำเภอชัยบาดาล ขับเคลื่อนการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) (13/06/2018)
นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เปิดเผยว่า ตามที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดอบรม “โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้กับประชาชน ละแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดังนั้น อำเภอชัยบาดาล ได้ขับเคลื่อนการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทั้งอำเภอ
อ่าน 30 ครั้ง
หนุ่ม สาว แม่ค้า ยุคใหม่ เจ้าของสวนมาเอง ขนทุเรียน 2.5 ตัน พร้อมผลไม้หลากหลาย เปิดตลาดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ครั้งแรกของจังหวัดลพบุรี (13/06/2018)
นาย พีระพงษ์ วิเศรษศิริกุล และ น.ส.ณัฐภัฎชฎา วิเศรษศิริกุล เจ้าของสวนผลไม้ จาก จันทบุรี แต่มีแหล่งจำหน่ายขายส่งผลไม้อยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กล้าคิด กล้าทำ กล้าลงทุน ได้สร้างกระแสการค้าขายแนวใหม่ ขนผลไม้ จากสวนของตนเอง และกลุ่มเครือญาติพี่น้องในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะ ทุเรียน หลายหลายสายพันธุ์ และผลไม้ตามฤดูกาล ทั้ง เงาะ มังคุด ลองกอง สละ รวมถึง อาหารคาวหวาน ทั้งเมณู อาหารไทย และ อาหารญี่ปุ่น
อ่าน 17 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก (13/06/2018)
จ.ลพบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก กิจกรรมย่อย สำรวจ ออกแบบแปลน วางแผน พื้นที่ทัศนศึกษาธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าซับลังกา เพื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาติ
อ่าน 10 ครั้ง
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลคนพิการไทย จัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนั่งคนพิการนัดกระชับมิตร ที่ จ.ลพบุรี (12/06/2018)
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.ที่ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลคนพิการไทย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลคนพิการเกาหลีใต้ และความร่วมมือจากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเชียรไทย ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนั่งคนพิการ นัดกระชับมิตร ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเกาหลี
อ่าน 11 ครั้ง
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา บันทึกข้อตกลง (MOU) การดูแลสุขภาพครู กับโรงพยาบาลของรัฐ เป็นต้นแบบแห่งแรก ของจังหวัดลพบุรี (12/06/2018)
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ ห้องประชุม โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง ได้ร่วมกันลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ในการดำเนินงานระหว่างองค์กรของรัฐ ตามโครงการ “สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ ” ภายใต้ คำขวัญที่ว่า “ครอบครัวครู เราดูแล” ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน มีความตกลงร่วมกัน ที่จะดูแลสุขภาพครู ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อำเภอท่าวุ้ง จำนวน 418 คน เป็นโครงการนำร่องครั้งแรกของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 12 ครั้ง
ว่าฯ ลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (11/06/2018)
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน ของทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 หน้าตึกกองอำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 15 ครั้ง
จ.ลพบุรีชาวอำเภอโคกเจริญกว่า 1,000 คนร่วมกันทำความดี สู่สังคม จัดกิจกรรมปั่น ปลูก ปล่อย ปลอดอบายมุข เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (11/06/2018)
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ชาวอำเภอโคกเจริญกว่า 1,000 คนได้ร่วมกันปั่นจักรยานออกจากที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่น ปลูก ปล่อย ปลอดอบายมุข เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่บริเวณ อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี รวมระยะทางกว่า 10กิโลเมตร โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้สดถวายราชสักการะ และกล่าวคำปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพรถะเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
อ่าน 34 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดงาน "เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ " (11/06/2018)
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน "เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์" ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จังหวัดลพบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดต่อเนื่องมาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดลพบุรี และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ในยามค่ำคืนอีกด้วย
อ่าน 19 ครั้ง
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงาน (08/06/2018)
นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จากการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561 เพื่อทราบความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป หลักสูตรที่ต้องการได้รับการพัฒนาฯ ซึ่งผลการสำรวจ พบว่า จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 646,825 คน ในจำนวนนี้ มีผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 118,389 คน (18.3%) จำแนกเป็นเพศชาย 56,520 คน และเพศหญิง 61,869 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อ่าน 13 ครั้ง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี บูรณาการร่วมหลายภาคส่วน ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล (08/06/2018)
นายเกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานพยาบาล โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เวรเปล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วย มูลนิธิปอเต็กตึ้งลพบุรี ร่วมทำการฝึกซ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมนำความรู้ ทักษะความชำนาญไปใช้แก้เหตุการณ์เฉพาะหน้า หากเกิดอัคคีภัยขึ้นจริง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาตามลำดับขั้นตอนตามความเร็งด่วน โดยเฉพาะการช่วยเหลือคนไข้ การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
อ่าน 21 ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้พลั้งผิด (08/06/2018)
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ "ผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้พลั้งผิด" โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดลพบุรีและส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการให้โอกาสผู้พ้นโทษ ผู้ถูกคุมประพฤติ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดให้มีอาชีพต่อไป
อ่าน 23 ครั้ง
โรงพยาบาลอนันทมหิดล เปิดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการทางการแพทย์ ประจำปี 2561 ในโอกาสครบรอบ 80 ปี ในฐานะโรงพยาบาลทหารในภูมิภาคแห่งแรกของกองทัพบก (07/06/2018)
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 พลตรี ชัชวาล บูรณรัช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนันทมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการทางการแพทย์ ประจำปี 2561 ในโอกาสครบรอบ 80 ปี โรงพยาบาลอนันทมหิดล ในฐานะโรงพยาบาลทหารในภูมิภาคแห่งแรกของกองทัพบก ภายใต้หัวข้อเรื่อง ANANDA MAHIDOL HOSPITAL 4.0
อ่าน 16 ครั้ง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 สถานการณ์อุทกภัย จากน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลัน (07/06/2018)
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี พลตรี อดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถานการณ์อุทกภัยจากน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อทดสอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพื่อให้ทุกหน่วยงานรู้บทบาทหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
อ่าน 14 ครั้ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบประชาชน และติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดลพบุรี (06/06/2018)
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. พลเอกโปฎก บุนนาค ประธานอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางมาติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ บ้านสระตาแวว หมู่ที่ 2 ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ และบ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมพบปะให้กำลังใจประชาชนส่วนราชการ รวมทั้งสอบถามประเด็นปัญหา อุปสรรคของการดำเนินโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"
อ่าน 27 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อขับเคลื่อนตามโครงการจังหวัดสะอาด (05/06/2018)
วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก และการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร พร้อมทั้งร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส่วนราชการ ทั้งนี้จากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2567) และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
อ่าน 26 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัด"ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดลพบุรี"เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด (05/06/2018)
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดลพบุรี" เพื่อรองรับสถานการณ์กลุ่มผู้เสพยาเสพติดให้สามารถบำบัดฟื้นฟูได้โดยไม่ต้องเข้ารับการบำบัดในสถานบำบัด และเป็นการฝึกทักษะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดแบบองค์รวม ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่ใช้ยาเสพติด
อ่าน 16 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมบวชป่าเขาอ้ายโป้ด-เขาอีด่าง แหล่งสมุนไพรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (05/06/2018)
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ชาวบ้านตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นักศึกษาแพทย์แผนไทย ร่วมกันสืบสานประเพณีบวชป่าเขาอ้ายโป้ด เขาอีด่าง สืบชะตาป่าชุมชนต้นน้ำอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งสมุนไพรซึ่งใช้เป็นธรรมชาติสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยระดับประเทศ แหล่งอาหารของชาวบ้านและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 15 ครั้ง
กองทัพบกไทย และ สิงคโปร์ ร่วมกระทำพิธีเปิดการฝึกร่วมผสม หน่วยรบพิเศษ ไทย–สิงคโปร์ ภายใต้รหัส Flash Thunder 2018 ที่ ลพบุรี (05/06/2018)
ที่ หน้ากองบังคับการกองพันจู่โจม ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี พันโท กำพล เทียนทองดี ผู้บังคับกองพันจู่โจม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วย พันตรี เบ็นสัน เจา เวิน เล รองผู้บังคับกองพันคอมมานโด ที่ 1 กองทัพบกสิงคโปร์ (MAJOR. BENSON ZHAO WEN LIE DEPUTY 1st COMMANDO BATTALION COMMANDER) ได้ร่วมกันกระทำพิธีเปิดการฝึก ร่วมผสม หน่วยรบพิเศษ ไทย–สิงคโปร์ ภายใต้รหัส Flash Thunder 2018
อ่าน 41 ครั้ง
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (04/06/2018)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดบทร้อยกรอง และการประกวดบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
อ่าน 11 ครั้ง
วันดื่มนมโลก ปี 2561 รณรงค์ให้คนไทยดื่มนมทุกวัน “นมยิ่งดื่ม ยิ่งดี” (03/06/2018)
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 เน้นให้ความรู้คุณประโยชน์ของนม เสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกวัย พร้อมการออกบูธนมหลากหลาย เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์วันดื่มนมโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน “วันดื่มนมโลก ปี 2561 (Wolrd Milk day 2018)” โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานงานกิจกรรม “วันดื่มนมโลก ปี 2561 (World Milk Day 2018)” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปรับทัศนคติและสร้างนิสัยการดื่มนมทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ภายใต้แนวคิด “นมยิ่งดื่ม ยิ่งดี”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>