หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม (02/06/2015)
วันนี้(2 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 114 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (01/06/2015)
วันนี้ (1 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น. ที่วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมกันเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองความสำคัญของพระพุทธศาสนาในระดับสากล โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำผู้ร่วมงานได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทมามกะ พระมหาศุภชัย วราสโภ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 84 ครั้ง
อำเภอชัยบาดาล ปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างคุณค่าตนเองในการเอาชนะยาเสพติดและการฝึกพัฒนาอาชีพ ส่งคนดีพร้อมสู่สังคม (29/05/2015)
วันนี้ (29 พฤษภาคม 2558 ) เวลา 09.30 น. ที่ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ ศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และปิด “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างคุณค่าตนเองในการเอาชนะเยาเสพติดและการฝึกพัฒนาอาชีพ อำเภอชัยบาดาล รุ่นที่ 1/2558” ตามโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ โดยมี นายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล /ผู้บังคับการกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ ศูนย์สงครามพิเศษ/ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 62 คน เข้าร่วมพิธี
อ่าน 98 ครั้ง
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 ที่จังหวัดสิงห์บุรี (29/05/2015)
วานนี้ (28 พฤษภาคม 2558) เมื่อเวลา 18.00 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 ณ สวนอุตสาหกรรมเหนือน้ำนคร อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พ.ค.2558 - 3 มิ.ย.2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. โดยนายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จังหวัดลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท กล่าวว่า บริเวณสวนอุตสาหกรรมเหนือน้ำนคร สถานที่จัดงานมีเนื้อที่ทั้งหมด 360 ไร่ ตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชีย จึงอยู่ทำเลที่เป็นศูนย์กลางและมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมร่วมกันของทั้ง 4 จังหวัด
อ่าน 104 ครั้ง
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 67 วัดป่าเทพนิมิต รับสมัคร นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 37 (28/05/2015)
พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดเผยว่า ด้วยสถาบันจิตตานุภาพ ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล ซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 37 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 67 วัดป่าเทพเนรมิต ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นรุ่นที่ 5 ของจังหวัดลพบุรี โดยหลักสูตรครูสมาธิจัดสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อำนวยการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญการสอนสมาธิ จากสถาบันฯตลอดหลักสูตรอย่างถูกต้อง และมีหลักวิชาการที่แน่นอน เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมทั้งสิ้น 6 เดือน หรือ 200 ชั่วโมง
อ่าน 486 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (27/05/2015)
วันนี้(27 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 พร้อมด้วย นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 78 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการฯ และ รองผู้ว่าฯ ลพบุรี มอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีมีฐานะยากจน (27/05/2015)
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2558) เวลา 08.30 น. นายอนุสันต์ เทียนทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดี มีฐานะยากจน จำนวน 16 ราย ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 66 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนบ้านคลอง (26/05/2015)
วันนี้(26 พฤษภาคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคลอง ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 95 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5 ของอำเภอเมืองลพบุรี (25/05/2015)
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5 ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สืบเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยงานรักษาศีล 5 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดลพบุรี โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และรับป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ วัดเกริ่นกฐิน ที่ผ่านมา
อ่าน 76 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดตัวโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (Kick off) ประจำปี 2558 (25/05/2015)
วันนี้(25พฤษภาคม 2558) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดตัว (Kick Off )โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องเกษตรกรร่วมงานอย่างคับคั่ง
อ่าน 66 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพีระภูมาราม (25/05/2015)
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่ วัดพีระภูมาราม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1จังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”
อ่าน 76 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดงาน “ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ศาลากลางจังหวัด” (22/05/2015)
วันนี้(22 พฤษภาคม 2558) เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการลดความเลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งจะจำหน่ายสินค้าราคาถูกในทุกวันศุกร์ ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 100 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดแถลงข่าวมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2015 บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ กลุ่มภาคกลางตอนบน 2 (22/05/2015)
วานนี้ (21 พฤษภาคม 2558) เมื่อเวลา 17.30 น. จังหวัดลพบุรี ได้จัดงานแถลงข่าวมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2015 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท ร่วมกันจัดงาน มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2015 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยประธานหอการค้าชัยนาท ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี และประธานหอการค้าอ่างทอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
อ่าน 169 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ (21/05/2015)
วันนี้(21 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดลพบุรี และการอบรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ตามโครงการ พุทธธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองม่วง โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดเขาวงกฎ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 166 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนวัดมุจลินท์ (21/05/2015)
วันนี้(21 พฤษภาคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนวัดมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 97 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า” สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (20/05/2015)
วันนี้(20 พฤษภาคม 2558) เวลา 07.00 น.ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ ค่ายจิรวิชิตสงคราม ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมหารือพบปะยามเช้า หรือสภากาแฟ (MORING BRIEF) ตามที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยพลโท นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือข้อราชการ
อ่าน 154 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุม ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19/05/2015)
วันนี้( 19 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย นายพุทธดำรงค์ คุณารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่
อ่าน 231 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง (19/05/2015)
วันนี้(19 พฤษภาคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 141 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 5 (18/05/2015)
วันนี้( 18 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียนฯ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 5 โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมทนียกถา และนายนริศ สืบโถพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 103 คน
อ่าน 88 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี มอบทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล (15/05/2015)
วันนี้(15 พฤษภาคม 2558) ที่ สโมสรนายทหาร กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี พลตรี ธนิสร วงกล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล ในสังกัดหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารปืนใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายให้กับ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของ หน่วย ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรกำลังพลที่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ให้ได้รับโอกาสการศึกษาสูงขึ้น ประจำปี 2558
อ่าน 158 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>