หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
รองผู้ว่าฯ ลพบุรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ (15/04/2015)
วันนี้(15 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมพร้อมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการร่วมในถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอหนองม่วง อำเภอโคกเจริญ และอำเภอสระโบสถ์ ของจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อ่าน 64 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีรายงานอุบัติเหตุวันที่ 6 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2558 มีอุบัติเหตุสะสม 11 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย (15/04/2015)
วันนี้ (15 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี โดยวานนี้วันที่ 14 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่หก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 1 ครั้ง มี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 65 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีรายงานอุบัติเหตุวันที่ 5 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2558 มีอุบัติเหตุสะสม 10 ครั้ง เสียชีวิต 3 ราย (14/04/2015)
วันนี้ (14 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี โดยในวันที่ 13 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ห้า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 79 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุวันที่สี่ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ5ราย (13/04/2015)
วันนี้ (13 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 12 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่สี่ ของการรงณรงค์ “สติ วินัย ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุคืออำเภอชัยบาดาลและอำเภอบ้านหมี่
อ่าน 127 ครั้ง
ชาวลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2558 (13/04/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
อ่าน 88 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 (12/04/2015)
วันนี้ ( 12 เมษายน 2558 ) เวลา 11.00 น. นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ของจังหวัดลพบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการให้บริการประชาชนในเขตอำเภอโคกสำโรง จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย จุดตรวจและให้บริการประชาชน บริเวณสี่แยกวังเพลิง และ จุดตรวจและให้บริการประชาชนบ้านวังขอนกว้าง ทั้งนี้ได้นำน้ำดื่มและสิ่งของ ไปมอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
อ่าน 87 ครั้ง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 (12/04/2015)
นายแพทย์ สมภพ แสงกิตติไพรบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้นำผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญ สรงน้ำพระ จำนวน 9 รูป และรดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และ สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่ และความสามัคคีของบุคลากร ตลอดจนเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมะเร็งรู้สึกโดดเดี่ยวในวันสำคัญของไทย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยได้มีแรงใจที่เข็มแข็งในการต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป
อ่าน 124 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่สาม จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (12/04/2015)
วันนี้ (12 เมษายน 2557) เวลา 9.00 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 11 เมษายน 25578 ซึ่งเป็นวันที่สาม ระหว่าง วันที่ 9 -11 เมษายน 2558 ของการรงณรงค์ “สติ วินัย ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” จังหวัดลพบุรี มีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 5 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 6 ราย เป็นหญิง 3 ราย ชาย 3 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายทั้ง 2 ราย
อ่าน 62 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตรวจจุดให้บริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 (11/04/2015)
ค่ำวานนี้ (10 เมษายน 2557) เวลา 19.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และคณะส่วนราชการ สื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจและนำสิ่งของมามอบให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ที่จุดตรวจหลักใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง และอำเภอโคกสำโรง รวมทั้งหมด 4 จุด โดยส่วนใหญ่แต่ละจุดมีการเตรียมการในการให้บริการเป็นอย่างดี อาทิ มีแผนที่ในการเดินทางแนะนำหรือแจกให้แก่ประชาชนที่มาสอบถามเส้นทาง มีแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี มีการบริการ กาแฟ ลูกอม ยาสามัญ และห้องน้ำไว้ให้บริการ
อ่าน 65 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุวันแรก จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1ราย (10/04/2015)
วันนี้ (10 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 9 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันแรก ของการรงณรงค์ “สติ วินัย ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 76 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2558 (09/04/2015)
เช้าวันนี้ (9 เมษายน 2558) เวลา 08.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 จังหวัดลพบุรี ภายใต้ชื่อว่า “สติ วินัย ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” ณ บริเวณหน้าแขวงการทางลพบุรีที่ 1 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดตั้งจุดตรวจและบริการตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร ทั่วจังหวัดลพบุรีโดยบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน อาสาสมัครในพื้นที่ พร้อมนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ระดับจังหวัดขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 เมษายน 2558
อ่าน 76 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดสัมมนาสร้างเครือข่าย โครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (09/04/2015)
วันนี้ (9 เมษายน 2558) สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี จัดการสัมมนา “สร้างเครือข่าย โครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของส่วนราชการจังหวัดลพบุรีในระบบ GFMIS มีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
อ่าน 120 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาขอทาน (08/04/2015)
วานนี้ (7 เมษายน 2558) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาขอทานในระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
อ่าน 67 ครั้ง
เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (07/04/2015)
ผู้ที่สนใจ ติดต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-770159ในวันและเวลาราชการ ปิดรับสั่งจองในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น.
อ่าน 423 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญศาลพระกาฬ ประจำปี 2558 (07/04/2015)
เช้าวันนี้(7 เมษายน 2558) ที่บริเวณศาลพระกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลเอกหอม โห้ลำยอง ประธานมูลนิธิพลเอกหอม โห้ลำยองและมิตร เป็นประธานในพิธีทำบุญศาลพระกาฬ ประจำปี 2558 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีทำบุญศาลพระกาฬ มีมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี เนื่องจากในปี พ.ศ. 2552 – 2553 เกิดอุบัติเหตุรถชนรั้วศาลพระกาฬบ่อยครั้ง มีทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสหลายหลาย คณะกรรมการฯเห็นว่าควรจัดให้มีพิธีทำบุญและตั้งโรงทานขึ้นตั้งแต่นั้นมา ส่งผลให้พนักงานในศาลและประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี มีขวัญกำลังใจดีขึ้นและไม่เกิดอุบัติเหตุอีกเลย
อ่าน 68 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำถวายราชสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2015)
วันนี้(6 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำหัวน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกอบ พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และอ่านถวายอาศิรวาทราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งแต่ละพระองค์ ล้วนทรงพระปรีชาพิเศษสามารถในพระราชกิจ เหมาะแก่กาลสมัย จำเดิมตั้งแต่พระปฐมกษัตริย์ได้ทรงปลูกฝังความมั่นคงให้แก่ราชอาณาจักรไทย
อ่าน 76 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 (03/04/2015)
วันนี้ (3 เมษายน 2558) เวลา 14.00 น.ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 เพื่อให้ประชาชนมีความสุข และเดินทางสัญจรปลอดภัย เตรียมความพร้อมในช่วง 7 วันระวังอันตราย โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยจังหวัดลพบุรี ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2558 ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นใช้การบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ ในการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
อ่าน 135 ครั้ง
ลพบุรี จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดูแลผู้พิการและกล้ามเนื้ออ่อนแรง (03/04/2015)
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2558 เป็นปีที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงและทุนทรัพย์ ณ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อ่าน 96 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน และส่งเสริมการออกกำลังกาย (03/04/2015)
วันนี้ (3 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น.ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักกีฬา กองเชียร์ เข้าร่วมจำนวนมาก
อ่าน 74 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดทะเลวังวัด (03/04/2015)
วันนี้ (3 เมษายน 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดทะเลวังวัด ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นางสาวสมพิศ พันธุเจริญศรี กรมสวัสดิการและค้ครองแรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”
อ่าน 66 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>