หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจติดตามโครงการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2558 (12/03/2015)
บ่ายวานนี้(11 มีนาคม 2558) ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการหลัก 2 โครงการ ได้แก่โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส่วนภูมิภาค และโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP ตามการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล โดยมี นางกฤษณา ศิริวิบูลกิติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และนายแพทย์ นิพัธ กิตติมานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรีที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟัง นำเสนอผลการดำเนินงาน และร่วมแสดงความคิดเห็น
อ่าน 129 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) (09/03/2015)
วันนี้ (9 มีนาคม 2558) เวลา 10.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตามโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลโดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมปณิธานทำความดีถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโดยนำวิชาชีพตามสาขาที่เรียนมา จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความมั่นใจให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียน
อ่าน 99 ครั้ง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558 (06/03/2015)
วันนี้( 6 มีนาคม 2558) เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ เพิ่มทักษะ วิธีการป้องกันและสามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย และเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย ณ ห้องจ่ายยาและบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี บุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานดูแลสวนหย่อมฯ จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 59 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (06/03/2015)
วันนี้( 6 มีนาคม 2558) เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะ ประธาน กต.ตร.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี(กต.ตร.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 1/2558 โดยมี พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นายวิษณุ หาญนธี อัยการจังหวัดลพบุรี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม
อ่าน 70 ครั้ง
สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2558 (05/03/2015)
วันนี้( 5 มีนาคม 2558) เวลา 10.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้วและได้เคยทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดลพบุรีในอดีตที่ผ่านมา เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2558 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
อ่าน 82 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างพร้อมเพรียง ณ พระอารามหลวง วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร อ.เมือง (04/03/2015)
วันนี้ (4 มีนาคม 2558) เวลา 19.30 น. ที่ พระอารามหลวง วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี พร้อมครอบครัว เข้าร่วมในพิธีเวียนเทียน โดยการร่วมกันไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถกันเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว และร่วมกันสืบทอดหลักคำสอนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
อ่าน 67 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี นำส่วนราชการมอบของให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี (03/03/2015)
วันนี้ (3 มีนาคม 2558) เวลา 13.30 น. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายกองค์กรปกครองส่วนตำบลโพธิ์ตรุ พร้อมคณะ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร หมู่ที่ 6 ,7 และ 8 จำนวน 52 ครัวเรือน หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย เช่นหลังคาถูกพายุพัดสังกะสี กระเบื้องแตกเสียหาย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะได้มอบถุงยังชีพของสำนักงานกาชาดจังหวัดลพบุรี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ผ้าห่ม เครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎร และกำชับให้ทาง นายก อบต.โพธิ์ตรุ สำรวจความเสียหายในรายละเอียดเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
อ่าน 56 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (03/03/2015)
วันนี้ (3 มีนาคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และพบปะนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสวดมนต์ไหว้พระ
อ่าน 88 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา (27/02/2015)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมพระราชินีนาถ และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอลดจนสิ่งของจำเป็นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และ ทุนทรัพย์ อีกจำนวนหนึ่ง ให้แก่ครอบครัว นางแต๋ว พรมมา อายุ 65 ปี ณ บ้านเลขที่ ที่ได้รับมอบ 9809 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
อ่าน 62 ครั้ง
ผบ. ค่ายจิรวิชิตสงคราม ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ใน 2 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี (27/02/2015)
พลโท นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร ได้เป็นประธาน กระทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร และ 8,000 ลิตร จำนวน 5 คัน พร้อมด้วยกำลังพลประจำรถ กว่า 30 นาย เพื่อนำน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค และบริโภค ออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง รวมถึงให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ทางทหารในการช่วยเหลือ จัดตั้งถังน้ำกลางตามหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร รวม 2 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย อำเภอท่าวุ้ง และ อำเภอบ้านหมี่
อ่าน 295 ครั้ง
ผบ.หน่วยบัญชาการสงคราพิเศษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์ “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”เพื่อประดิษฐาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ (27/02/2015)
ที่ วงเวียนเทพสตรี (อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์ “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เพื่อความเป็นสิริมงคล และนำไปประดิษฐาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
อ่าน 157 ครั้ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทอดผ้าป่าและเปิดตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชัยบาดาล (27/02/2015)
วานนี้( 26 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และเปิดตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีซึ่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ทำให้มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้หลากหลาย ประกอบกับโรงพยาบาลชัยบาดาล ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีเส้นทางหลวงหลัก เส้นทางระหว่างอำเภอ เส้นทางระหว่างหมู่บ้านเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวก คล่องตัว
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ระดับแกนนำ (26/02/2015)
วานนี้ (25 ก.พ. 2558)เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้าง"เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ระดับแกนนำ" รวมทั้งบรรยายในเรื่องแนวคิดเครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติและการเตือนภัยให้แก่เครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องการแจ้งเตือนและการกระจายข่าวภัยพิบัติให้เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้ในการแจ้งเตือนภัย โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯจากเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชน ประชาชนผู้มีจิตอาสา สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ มูลนิธิ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และองค์กรภาคเอกชน จำนวน 200 คน ซึ่งใช้เวลาในการสัมมนา ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 2 วัน
อ่าน 79 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี (26/02/2015)
วานนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.30 น พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กหญิงนภาพร สิงห์พิมพ์ ราษฎรตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ และครอบครัวนางสาวจันทิมา นิลเกษ ราษฎรตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ และได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ทุนประกอบอาชีพการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และสิ่งของพระราชทาน
อ่าน 62 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ทำแนวป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติเขาสมโภชน์ (26/02/2015)
นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอชัยบาดาล ได้นำภาครัฐประกอบด้วย ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันในกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล เป็นป่าสมบูรณ์ที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการอันสืบต่อเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น”วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ได้เล็งเห็นอันตราย ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่า ที่นับจะทวีความรนแรงมากขึ้น ส่วนที่เลือกในเดือนกุมภาพันธ์ เพราะมีสถิติยืนยันว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดไฟป่ามากที่สุด
อ่าน 66 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดสิงหาราม (25/02/2015)
วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดสิงหาราม หมู่ที่ 3 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ดร.มานิตย์ มณีธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุนทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดสิงหาราม กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 60 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเร่งรัด และติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557และ พ.ศ.2558 (24/02/2015)
วันนี้(24 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเร่งรัด และติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557และ พ.ศ.2558 โดยมี นายอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
อ่าน 73 ครั้ง
ผบ.หน่วยรบพิเศษ นำผู้แทนหน่วยทหารรบพิเศษ ทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธี วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารพลร่ม เพื่อรำลึกถึงเพื่อนทหารรบพิเศษ (24/02/2015)
เช้าวันนี้(24 กุมภาพันธ์ 2558) พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และผู้แทนหน่วยทหารรบพิเศษจากทั่วประเทศ ร่วมกระทำพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารพลร่ม พร้อมทั้งกล่าวสดุดี วีระชน นักรบพิเศษ ณ อนุสาวรีย์ทหารพลร่ม หน้าค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 368 ครั้ง
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นประธานในพิธีตัดหวายฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา ณ วัดกลาง จังหวัดลพบุรี (23/02/2015)
วันนี้(23 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 14.39 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานในพิธี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้อ่านประกาศบรมราชโองการ เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดกลาง และน้อมถวายประกาศฉบับดังกล่าวแก่ประธานสงฆ์ ณ อุโบสถเฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้
อ่าน 263 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานตามรอยพระพุทธองค์ ขึ้นเขาวงพระจันทร์ นมัสการรอยฝ่าพระบาท ประจำปี 2558 (22/02/2015)
วานนี้ (21กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 15.30 น. ที่ ลานหน้าศาลาไม้สัก วัดเขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงาน “ตามรอยพระพุทธองค์ ขึ้นเขาวงพระจันทร์ นมัสการรอยฝ่าพระบาท ประจำปี 2558” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวและยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้มาเที่ยวจังหวัดลพบุรีมากขึ้น
อ่าน 154 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>