หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ เยี่ยมชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสและพิการ (15/05/2015)
วานนี้ (14 พฤษภาคม 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะได้มอบเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ถุง ให้แก่นายชาญวิทย์ องอาจ อายุ 17 ปี เป็นผู้พิการที่ยากไร้ ซึ่งพิการบกพร่องทางสติปัญญา ณ บ้านเลขที่ 74 หมู่ 4 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 120 ครั้ง
ลพบุรี เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (15/05/2015)
วานนี้(14 พฤษภาคม 2558) เวลา 17.30 น. ที่ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ข้างร้านค้า OTOP ลพบุรี สะพานหก ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ประกอบการ OTOP ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอาชีพทางการเกษตร
อ่าน 143 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (14/05/2015)
วันนี้ (14 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดเขาวงกฏ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และโครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน
อ่าน 183 ครั้ง
กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 ตามโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม (12/05/2015)
วันนี้(12 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมใหญ่ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ค. ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเสนอการคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสม รูปแบบถนนโครงการ เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดลพบุรีจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งในอำเภอบ้านหมี่ให้เป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต
อ่าน 255 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ท่องเที่ยว “สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง” หลังจากปรากฏน้ำแห้งผิดปกติ (12/05/2015)
สืบเนื่องจากกรณีน้ำตกวังก้านเหลืองแห้ง ไม่มีน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่น หลังจากได้แก้ไขปัญหาการลักลอบสูบน้ำไปใช้ในการเกษตรแล้ว ยังปรากฏเหตุน้ำตกยังแห้ง ไม่มีน้ำอีกครั้ง วานนี้ ( 11 พฤษภาคม 2558) เวลา 11.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่น้ำตกวังก้านเหลือง ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้น้ำตกแห้งผิดปกติ โอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้ชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากภัยแล้ง ทำให้ตาน้ำใต้ดินแห้งลง จนไม่มีน้ำไหลออกมา ทั้งนี้บริเวณข้างเคียงที่มีการขุดบ่อน้ำบาดาล ก็พบว่าไม่มีน้ำเช่นกัน กอปรกับยังไม่มีฝนตกในบริเวณสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลืองเลย จึงเป็นเหตุให้น้ำตกวังก้านเหลืองไม่มีน้ำ
อ่าน 200 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตอำเภอชัยบาดาล (11/05/2015)
วันนี้ (11 พฤษภาคม 2558 ) เวลา 10.00 น. ที่วัดซับกระโดน หมู่ที่ 4 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันทะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ จำนวน 67 ถุงให้ครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากวาตภัยในตำบลซับตะเคียน
อ่าน 143 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ต่อต้านการค้ามนุษย์และเข้าตรวจสอบคนงานต่างชาติในโรงงานชำแหละไก่ส่งออกรายใหญ่ (11/05/2015)
วานนี้ (10 พฤษภาคม 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อำนวยการให้ นายศรีชัย ตันทะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล สนธิกำลังทหารจากชุดควบคุมที่ 3 (ร.31 พัน.2 รอ.ลพบุรี) ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาลและม่วงค่อม อาสาสมัครรักษาดินแดน ( อส.) ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน (ชรบ) .ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.) รวมกำลังเกือบ 100 นาย เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ที่บริษัทสหฟาร์ม จำกัด เป็นโรงงานชำแหล่ะไก่ส่งออกรายใหญ่ของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว่ามีคนงานตามทะเบียน แรงงาน รวมทั้งสิ้น 2,193 คน เป็นชาย 1,391 คน หญิง 802 คน แยกเป็นคนงาน พม่า 2,100 คน เขมร 89 คน ลาว 4 คน มีพาสปอร์ต 1,099 คน มี ทร.994 คน ไม่พบชาวโรฮีนจา จากการสุ่มตรวจพบว่ามีหลักฐานถูกต้อง
อ่าน 207 ครั้ง
อำเภอเมืองลพบุรี เปิดโครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” (08/05/2015)
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2558 ) เวลา 09.00 น. ที่ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี” โดยมี นายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี /ผู้บังคับการกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ ศูนย์สงครามพิเศษ/ หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เข้าร่วมพิธี
อ่าน 137 ครั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรในจังหวัดลพบุรี ร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่อง (07/05/2015)
วันนี้ (7 พฤษภาคม 2558) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล จากสำนักงานเทศบาลตำบลพัฒนานิคม จำนวน 26,570 บาท ,เจ้าหน้าที่ที่ทำการอำเภอสระโบสถ์ จำนวน 28,670 บาท ,วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 35,340 บาท ,เทศบาลเมืองเขาสามยอด จำนวน 27,660 บาท และอำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 102,900 บาท ซึ่งตลอดทั้งวันที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี มีผู้มีจิตศรัทธา เดินทางนำเงิน สิ่งของ และเครื่องใช้มาบริจาคอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,644,453 บาท และส่งให้ทางรัฐบาลไปแล้ว จำนวน 1,000,000 บาท
อ่าน 114 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) และพิธีมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5 (07/05/2015)
วันนี้( 7 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. ที่วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยพระมหาศาสนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดปากน้ำ พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะสงฆ์และจังหวัดลพบุรี กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งเรียกว่า “ภาคีความร่วมมือ” มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หน่วยงานรักษาศีล 5” และพิธีมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5
อ่าน 218 ครั้ง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันโดดร่มกองทัพไทย (07/05/2015)
วานนี้ (6 พฤษภาคม2558) เวลา 15.00 น. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกระโดดร่มกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมกับให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาขีดความสามารถในการโดดร่มของกำลังพลระหว่างเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างกีฬาโดดร่มให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อประชาชนโดยทั่วไป
อ่าน 198 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต (06/05/2015)
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2558 จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัดลพบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานยุทธศาสตร์จังหวัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
อ่าน 85 ครั้ง
ชาวอำเภอชัยบาดาล ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล (06/05/2015)
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล และคณะกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล เป็นผู้แทนชาวอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นำเงินจำนวน 147,500 บาท มามอบผ่าน นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อรวบรวมและส่งมอบไปยังรัฐบาล เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลต่อไป
อ่าน 89 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 (05/05/2015)
วันนี้(5 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดี รวมพลังถวายความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 194 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนรัฐบาล รับเงินบริจาค จากภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ เพื่อส่งต่อให้กับรัฐบาล เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ เนปาล (01/05/2015)
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (1 พฤษภาคม 2558) ที่ ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเนปาล บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นตัวแทนรัฐบาล และสภากาชาดไทย ในนามของ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เพื่อรับมอบเงินบริจาค จากองค์กรภาพเอกชน ตลอดจนมูลนิธิต่าง ๆ ร่วมถึงภาคประชาชน เพื่อส่งต่อให้กับรัฐบาล ในการส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่ ประเทศเนปาล
อ่าน 84 ครั้ง
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (29/04/2015)
วันนี้( 29 เมษายน 2558) เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานลงนามถวายพระพร เปิดกรวยถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 พร้อมด้วยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีกองร้อยบังคับการและบริการ และกองร้อยรักษาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 80 นาย เข้าร่วมพิธี เพื่อให้กำลังพลของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
อ่าน 132 ครั้ง
ชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมร่วมกันพัฒนาต้านภัยแล้ง ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (29/04/2015)
วันนี้(29 เมษายน 2558) นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล นายอับดุลวาฮับ มูฮัมหมัดยาซิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามอัลเกาซัร (อ่านว่า อัน-เกา-ซัด) ทหารชุดควบคุมที่3 นายสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น พร้อมประชาชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ร่วมกันต้านภัยแล้งโดยการจัดทำโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ประสานกับกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ทหารร่วมสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ
อ่าน 61 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี เปิดโครงการ ทหารกองหนุน เพื่อความมั่นคง ประจำปี 2558 ตามนโยบายของกองทัพบก (29/04/2015)
วานนี้( 28 เมษายน 2558) พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการทหารกองหนุน เพื่อความมั่นคงประจำปี 2558 ของกองพลทหารปืนใหญ่ ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี โดยมีทหารกองประจำการ ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน จากหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารปืนใหญ่ เข้าร่วมกว่า 200 นาย เข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ เมฆวิชัย ประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิพิเศษ ร่วมบรรยาย
อ่าน 185 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2558 (29/04/2015)
วันนี้(29 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2558 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 147 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล (28/04/2015)
วันนี้(28 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ณ เทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยเปิดรับบริจาคเงิน และปัจจัยเพื่อการดำรงชีพของพี่น้องชาวเนปาลและผู้ประสบภัยทุกคนในประเทศเนปาล
อ่าน 78 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>