หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2558 (09/04/2015)
เช้าวันนี้ (9 เมษายน 2558) เวลา 08.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 จังหวัดลพบุรี ภายใต้ชื่อว่า “สติ วินัย ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” ณ บริเวณหน้าแขวงการทางลพบุรีที่ 1 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดตั้งจุดตรวจและบริการตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร ทั่วจังหวัดลพบุรีโดยบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน อาสาสมัครในพื้นที่ พร้อมนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ระดับจังหวัดขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 เมษายน 2558
อ่าน 81 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดสัมมนาสร้างเครือข่าย โครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (09/04/2015)
วันนี้ (9 เมษายน 2558) สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี จัดการสัมมนา “สร้างเครือข่าย โครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของส่วนราชการจังหวัดลพบุรีในระบบ GFMIS มีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
อ่าน 139 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาขอทาน (08/04/2015)
วานนี้ (7 เมษายน 2558) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาขอทานในระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
อ่าน 72 ครั้ง
เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (07/04/2015)
ผู้ที่สนใจ ติดต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-770159ในวันและเวลาราชการ ปิดรับสั่งจองในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น.
อ่าน 508 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญศาลพระกาฬ ประจำปี 2558 (07/04/2015)
เช้าวันนี้(7 เมษายน 2558) ที่บริเวณศาลพระกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลเอกหอม โห้ลำยอง ประธานมูลนิธิพลเอกหอม โห้ลำยองและมิตร เป็นประธานในพิธีทำบุญศาลพระกาฬ ประจำปี 2558 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีทำบุญศาลพระกาฬ มีมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี เนื่องจากในปี พ.ศ. 2552 – 2553 เกิดอุบัติเหตุรถชนรั้วศาลพระกาฬบ่อยครั้ง มีทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสหลายหลาย คณะกรรมการฯเห็นว่าควรจัดให้มีพิธีทำบุญและตั้งโรงทานขึ้นตั้งแต่นั้นมา ส่งผลให้พนักงานในศาลและประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี มีขวัญกำลังใจดีขึ้นและไม่เกิดอุบัติเหตุอีกเลย
อ่าน 72 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำถวายราชสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2015)
วันนี้(6 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำหัวน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกอบ พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และอ่านถวายอาศิรวาทราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งแต่ละพระองค์ ล้วนทรงพระปรีชาพิเศษสามารถในพระราชกิจ เหมาะแก่กาลสมัย จำเดิมตั้งแต่พระปฐมกษัตริย์ได้ทรงปลูกฝังความมั่นคงให้แก่ราชอาณาจักรไทย
อ่าน 82 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 (03/04/2015)
วันนี้ (3 เมษายน 2558) เวลา 14.00 น.ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 เพื่อให้ประชาชนมีความสุข และเดินทางสัญจรปลอดภัย เตรียมความพร้อมในช่วง 7 วันระวังอันตราย โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยจังหวัดลพบุรี ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2558 ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นใช้การบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ ในการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
อ่าน 165 ครั้ง
ลพบุรี จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดูแลผู้พิการและกล้ามเนื้ออ่อนแรง (03/04/2015)
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2558 เป็นปีที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงและทุนทรัพย์ ณ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อ่าน 103 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน และส่งเสริมการออกกำลังกาย (03/04/2015)
วันนี้ (3 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น.ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักกีฬา กองเชียร์ เข้าร่วมจำนวนมาก
อ่าน 83 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดทะเลวังวัด (03/04/2015)
วันนี้ (3 เมษายน 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดทะเลวังวัด ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นางสาวสมพิศ พันธุเจริญศรี กรมสวัสดิการและค้ครองแรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”
อ่าน 72 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมส่วนกลางและเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ (02/04/2015)
วันนี้(2 เมษายน 2558) เวลา 14.00 น. ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งมีพิธีเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีพิธีเปิดที่ส่วนกลาง ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี นครนายก และจังหวัดลพบุรี ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ความเป็นมาและสถานการณ์การพัฒนาเด็กในปัจจุบัน นิทรรศการมีชีวิตสาธิตการคัดกรองพัฒนาการโดยเครื่องมือ DSPM และ DAIM
อ่าน 58 ครั้ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (02/04/2015)
วันนี้ (2 เมษายน 2558) เวลา 10.09 น. ที่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี หมู่ที่ 5 บ้านวัดไก่ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และสนองแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านได้มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้การศึกษาเป็นหลักในการพัฒนาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้รับรู้และฝึกฝนสามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงยึดเป็นแบบอย่างมาโดยตล
อ่าน 49 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2558” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2015)
วันนี้( 2 เมษายน 2558 ) เวลา 09.00 น. ที่ โบราณสถานวัดปืน และบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ บำรุง การดำเนินงานเกี่ยวเนื่องกับมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างเอกอนันต์ อีกทั้งเพื่อรณรงค์ กระตุ้นจิตสำนึกให้ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ร่วมมือกันปกป้อง รักษา และพัฒนาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ไว้ให้ทรงคุณค่าคงอยู่ยั่งยืนสืบไป
อ่าน 74 ครั้ง
พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ใน จ.ลพบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสารอหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2015)
เช้าวันนี้( 2 เมษายน 2558) เวลา 07.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 61 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 78 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนา รักษาศีล 5 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (01/04/2015)
วันนี้ (1 เมษายน 2558) เวลา 18.00 น. จังหวัดลพบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา รักษาศีล 5 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธ และอุปัทวันตรายทั้งปวง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาตลอดไป โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 93 ครั้ง
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลพบุรี ปี 2557 (01/04/2015)
ข้าราชการ ถือเป็นบุคคลที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีหน้าที่รับใช้ประชาชน พร้อมปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งยังตระหนักถึงความซื่อสัตย์ และประพฤติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ดังเช่นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลพบุรี ในปี 2557 ที่ได้ทำหน้าที่รับใช้ประชาชน สมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 103 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (01/04/2015)
วันนี้ (1 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์บริหารการจดทะเบียนภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งการเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดลพบุรีนั้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวรวมทั้งผู้ติดตามแรงงานได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 1 ปี และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัด และกำหนดเวลาเปิดดำเนินการของศูนย์บริการจดทะเบียนฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2558
อ่าน 198 ครั้ง
กองทัพอากาศ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี นำน้ำดื่มสะอาด แบบบรรจุขวดพร้อมดื่ม กว่า 8,000 ขวด ออกแจกจ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (31/03/2015)
วันนี้(31 มีนาคม 2558) นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ รองผู้บังคับการกองบิน 2 กองพลบินที่ 1 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว นำกำลังพลช่วยกันลำเลียงข้นย้ายน้ำดื่มสะอาด แบบบรรจุขวดพร้อมดื่ม จำนวน กว่า 8,000 ขวด ออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยแล้ง ซึ่งกำลังขาดแคลนน้ำสะอาด เพื่อการบริโภค ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน กว่า 200 ครอบครัว ณ วัดพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 156 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน” (31/03/2015)
วันนี้ (31 มีนาคม 2558) เวลา 09.30 น.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน “จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง พร้อมนำมาปรับใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายผู้แทน 5 เสาหลัก และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 150 คน
อ่าน 107 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31/03/2015)
วันนี้ (31 มีนาคม 2558) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 82 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>