หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดโครงการเติมรัก เติมแรง ให้ครอบครัวผู้พิการ (27/03/2015)
วันนี้ (27 มีนาคม 2558) เวลา 10.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “เติมรัก เติมแรงให้ครอบครัวผู้พิการ” โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กพิการ ครอบครัวเด็กพิการ ครูผู้ดูแล รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งให้เด็กพิการได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งปรับตัวและ ควบคุมตนเองในการทำกิจกรรมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากห้องเรียนได้ และส่งเสริมให้เด็กพิการมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี เด็กพิการ ครอบครัวเด็กพิการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี จำนวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 82 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพรหมรังษี (27/03/2015)
วันนี้ (27 มีนาคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดพรหมรังษี ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นางสาวอัญชนา ทุมเชื้อ รักษาการท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์คณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพรมรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 110 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เชิญชวนแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (27/03/2015)
"ขอเชิญท่านแต่งไทยในวันพระ อย่าเลยละค่านิยมเหมาะสมศรี อนุรักษ์วัฒนธรรมนำชีวี ลพบุรีแต่งไทยใส่บาตรกัน ท่านผู้ว่าฯธนาคมฯขอชมชื่น แต่งไทยอย่างยั่งยืนชื่นสุขสันต์ ทั่วทุกทิศแซ่ซร้องเอนกอนันต์ ร่วมใจกันแต่งไทยให้เลื่องลือ ทุกวันพระอย่าลืมนะทั้งชายหญิง รักกันจริงร่วมใจให้ยึดถือ ร่วมทำบุญวันพระให้โลกลือ เลื่องระบือแต่งไทยกันวันพระเอย. " ขอบพระคุณครับ (ไชยยันต์ พงศะบุตร ประพันธ์ 26 มี.ค.2558: สนองตามนโยบายท่านธนาคม จงจิระ ผู้ว่าฯลพบุรี)
อ่าน 76 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (26/03/2015)
วันนี้ (26 มีนาคม 2558) เวลา 09.30 น. ณ วัดศรีรัตนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/ 2558 และโครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวน 400 คน
อ่าน 149 ครั้ง
แม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางมาเป็นประธาน งานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 13 ครบรอบปีที่ 89 ที่จังหวัดลพบุรี (25/03/2015)
วันนี้ (25 มีนาคม 2558) เวลา 10.30 น. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่1 เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดทหารบกลพบุรี ครบรอบ 89 ปี ณ ห้อง 80 พรรษามหาราชันย์ ตึกกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่13 อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตรีพิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นำผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพลพร้อมครอบครัว และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติในสมรภูมิต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โอกาสเดียวกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ประกอบพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 5 นาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลของหน่วย อีกด้วย
อ่าน 222 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประชุมคัดสรรนักเรียนผู้รับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 7 ปี 2558 (24/03/2015)
วันนี้ (24 มีนาคม 2558) เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนระดับจังหวัดในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 7 ปี 2558 เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับพระราชทานทุนดังกล่าว ที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือก คัดสรรเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิรับพระราชทานทุน จังหวัดละ 2 ทุน แบ่งเป็นชาย 1 ทุน และหญิง 1 ทุน
อ่าน 85 ครั้ง
ส่วนราชการ จ.ลพบุรี ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (24/03/2015)
วันนี้ (24 มีนาคม 2558) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้ส่วนราชการ โดยมีส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 84 หน่วยงานร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 121 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน (24/03/2015)
วันนี้ (24 มีนาคม 2558) เวลา 10.30 น.ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภาส ภาสสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นในระดับพื้นที่และประเทศชาติ ขยายกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมมือกันฟื้นฟูและสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือจากสังคมโลกแก่ประเทศไทยของเราด้วย โดยมี กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ
อ่าน 88 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการตรวจสุขภาพประชาชน โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อป้องกันผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (23/03/2015)
วันนี้( 23 มีนาคม 2558) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ตัวแทนภาครัฐองค์การบริหารส่าวนตำบลเขาแหลม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแหลม และ บริษัท ไมน์เค็ม จำกัด ผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองแร่ในพื้นที่ ร่วมกันจัดโครงการ“โครงการพัฒนาหมู่บ้านและตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่” โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่าวนตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสุขภาพ และหากพบว่าท่านใดมีอาการเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที มีประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์ปอด การตรวจวัดความดัน การให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ และการมอบยาสามัญประจำบ้าน ในโอกาสนี้ ยังมีพิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 ,3 และ 7 อีกด้วย
อ่าน 151 ครั้ง
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้กับทหารกองประจำการ เพื่อให้ทหารมีอาชีพ มีงานทำ หลังปลดประจำการ (23/03/2015)
พันเอก รัฐกานต์ ขันธะกาด หัวหน้าศูนย์การศึกษา ค่ายพหลโยธิน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นาง ธมลวรรณ รู้กิจนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลพบุรี ตลอดจนคณะวิทยากร ได้ร่วมกัน มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ทหารกองประจำการ จำนวน 31 นาย ซึ่งสำเร็จการศึกษา จากการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตลอด 2 สัปดาห์ ในหลักสูตร ช่างตัดผมชาย
อ่าน 289 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือทางการแพทย์ แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ จ.ลพบุรี (23/03/2015)
วันที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.ว่าที่ ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำหน่วยแพทย์พระราชทานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลชัยบาดาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การช่วยเหลือบริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวมถึงการจัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ณ วัดโคกสำเริง หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อ่าน 243 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพนางสังเวียน รักษาเพชร สาวใหญ่ที่จุดไฟเผาตัวเอง ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อปลายปีที่ผ่านมา (19/03/2015)
วันนี้ (19 มีนาคม 2558) เวลา 16.00 น.ที่เมรุวัดราชวันทนาราม (วัดถลุงเหล็กน้อย) ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นางสังเวียน รักษาเพชร โดยมี พลตรีพิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ญาติพี่น้อง พ่อแม่ และประชาชนร่วมในพิธี วางดอกไม้จันทน์หน้าหีบศพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยโศกเศร้า ซึ่งนางสังเวียน รักษาเพชร อายุ 52 ปี เสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด กรณีเหตุการณ์ใช้น้ำมันราดตัว ก่อนจุดไฟเผาตัวเองจนบาดเจ็บสาหัส ระหว่างไปติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ที่ศูนย์บริการประชาชน(ชั่วคราว) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา และได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จนกระทั่งเสียชีวิต
อ่าน 90 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดซับสมบูรณ์ (19/03/2015)
วันนี้ (19 มีนาคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดซับสมบูรณ์ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายบุญเลิศ ฉ่ำชุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูสิริธารากร เจ้าอาวาสวัดซับสมบูรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 86 ครั้ง
ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนแก่บุตรข้าราชการทหารปืนใหญ่ (19/03/2015)
ที่ ตึกกองบัญชาการ กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.ลพบุรี ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เดินทางเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตรข้าราชการ ในสังกัด หน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม โดยมี พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ เป็นตัวแทนในการรับมอบทุน เพื่อพิจารณาส่งมอบต่อให้แก่บุตรของกำลังพล เพื่อเป็นการช่วยเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และส่งเสริมด้านการศึกษาของบุตรข้าราชการ ในสังกัดกองพลทหารปืนใหญ่
อ่าน 94 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมสวดพระอภิธรรมศพป้าสังเวียน สาวใหญ่ที่จุดไฟเผาตัวเอง ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ที่ จ.ลพบุรี (18/03/2015)
วันนี้ (18 มีนาคม 2558) เวลา 20.00 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดราชวันทนาราม (วัดถลุงเหล็กน้อย) ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ข้าราชการในสังกัด สปน. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสังเวียน รักษาเพชร ที่เสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด กรณีเหตุการณ์ใช้น้ำมันราดตัว ก่อนจุดไฟเผาตัวเองจนบาดเจ็บสาหัส ระหว่างไปติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ที่ศูนย์บริการประชาชน(ชั่วคราว) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา
อ่าน 94 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) (18/03/2015)
วานนี้ (17 มีนาคม 2558 ) เวลา 14.00 น. ที่ วัดโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2558 ณ วัดโคกลำพาน โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพโดยได้กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน คืนความสุขให้ประชาชน โดยให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มาให้คำแนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ในการใช้ การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดการลดรายจ่ายแก่ประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
อ่าน 91 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 (18/03/2015)
วันนี้( 18 มีนาคม 2558) เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการในระดับท้องถิ่นจากทุกองค์กร เข้าร่วมประกอบพิธีถวายสักการะ ต่อเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
อ่าน 71 ครั้ง
โรงพยาบาลอานันทมหิดล มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste โรงประกอบเลี้ยง โรงอาหาร โรงครัว และร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารปลอดภัย (17/03/2015)
เช้าวันนี้( 17 มีนาคม 2558) ที่ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร Clean Food Good Taste ในโครงการ “ อาหารปลอดภัย ทหารไทยและครอบครัวแข็งแรง ” โดยโครงการดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง กองเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลอานันทมหิดล และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการอาหาร
อ่าน 218 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 (17/03/2015)
วันนี้ (17 มีนาคม 2558) เวลา 11.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 ณ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และกลับไปอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุข รวมทั้งให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่เข้ารับการบำบัดรักษาได้ฝึกอบรมอาชีพให้มีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นแกนนำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
อ่าน 135 ครั้ง
ชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอโคกสำโรง ร่วมกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในขบวนแห่องค์เจ้าพ่อ เจ้าแม่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งอำเภอโคกสำโรง (14/03/2015)
วันนี้ (14 มีนาคม 2558) เวลา 06.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแห่องค์เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งอำเภอโคกสำโรง ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อ - เจ้าแม่โคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีของลูกหลานไทย - จีน และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของชาวอำเภอโคกสำโรง
อ่าน 144 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>