หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 จังหวัดชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน (22/01/2015)
วันนี้(22 มกราคม 2558) เวลา08.30 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 จังหวัดชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้าง วินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบกได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนักเรียนที่ได้พิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียนโคกตูมวิทยา จำนวน 120 คน
หน่วยแพทย์ทหาร จาก รพ.อานันทมหิดล จ.ลพบุรี ยังคงเดินเท้าเข้าหมู่บ้าน ซึ่งอาศัยปลูกติดกันตามแนวชายเขา เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพ (21/01/2015)
พันเอก วีรัฐ เกษสาคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของทหาร โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในนาม “กรมแพทย์ทหารบก” ร่วมกับ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขาสามยอด และทีมแพทย์พยาบาลจากสถานีอนามัยตำบลเขาสามยอด รวมกว่า 30 คน แบ่งเป็นทีมใช้วิธีเดินเท้าเข้าตามหมู่บ้าน ซึ่งปลูกติดกันตามแนวชายเขา กว่า 200 หลังคาเรือน ในพื้นที่บ้านน้ำจั้น หมู่ 2 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งถนนในหมู่บ้านคับแคบ ดังนั้น การใช้รถเข้าในหมู่บ้าน จึงไม่สะดวก ทีมแพทย์ พยาบาล จึงต้องใช้วิธีเดินเท้า เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ดูแลตรวจสุขภาพให้กับผู้ประสบภัยหนาว
สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโน วัดธรรมมงคล เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 36 ณ สาขา 67 วัดป่าเทพเนรมิต จ.ลพบุรี (21/01/2015)
สถาบันพลังจิตานุภาพ เปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ. 2558 เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสมัครด้วยตนเองที่ วัดป่าเทพเนรมิต(วัดแคนอก) อ.เมือง จ.ลพบุรี ,คุณนงลักษณ์ ทองโต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โทร.086-5361908 ,ร้านนิยมศึกษา(ใกล้ปรางค์แขก) โทร.036-411316 หรือ บจก.นิยมศึกษาภัณฑ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร.036-424010 เอกสารประกอบการรับสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และค่าทำบัตรนักศึกษา 40 บาท โดยจะเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น.หลักสูตร 200 ชั่วโมง (6เดือน) ไม่เสียค่าเล่าเรียน
จ.ลพบุรี จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว (20/01/2015)
วันนี้ (20 มกราคม 2558) เวลา 10.30 น.กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดลพบุรีจัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จังหวัดลพบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดลพบุรี หน่วยงานด้านความมั่นคง และผู้นำชุมชนในพื้นที่จาก 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี เข้ารับการอบรมจำนวน 110 คน
จังหวัดลพบุรี เปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง (19/01/2015)
วันนี้ (19 มกราคม 2558) เวลา 10.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี และสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง (เข้าค่ายถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ วัดสำราญ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางศีล 5 โดยใช้หลักเบญจศีล เบญจธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วังตาอินทร์ (19/01/2015)
วันนี้ (19 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดวังตาอินทร์ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูสุวัฒน์ จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน และเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณีไทยอันดีงาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะครู กว่า 2,000 คน ในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 2 ร่วมทำบุญ และบริจาคทุนทรัพย์ ช่วยเหลือครูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (16/01/2015)
วันนี้( 16 มกราคม 2558) เวลา 09.00 น.ที่ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2558 โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานอ่านสาสน์ ของท่านนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี 2258 ให้แก่ข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมทั้ง เป็นประธานในการประกอบ พิธีสงฆ์ทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ฯ ให้แก่เพื่อนข้าราชการครู ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
รองผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การเป็นพิธีกร”รุ่นที่ 1 (14/01/2015)
วันนี้ (14 มกราคม 2558) เวลา 16.00 น. ณ ห้องท้าวทองกีบม้า โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"การเป็นพิธีกร"รุ่นที่ 1 พร้อมให้โอวาทและเทคนิคเพิ่มเติมในการเป็นพิธีกรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานจังหวัดลพบุรีและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี โดยมี นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรมฯ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆทั้งหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน
จ.ลพบุรี จัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (14/01/2015)
วันนี้(14 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในจังหวัดลพบุรีในทุกภาคส่วน
จังหวัดลพบุรี เปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง (13/01/2015)
เช้าวันนี้ (13 มกราคม 2558) ที่ วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง (เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางศีล 5 โดยใช้หลักเบญจศีล เบญจธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการปฏิบัติตามแนวศีล 5 ส่งผลให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และให้ผู้เข้าอบรมฯสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จาก 4 อำเภอได้แก่ อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกเจริญ อำเภอลำสนธิ และอำเภอสระโบสถ์ จาก 37 หมู่บ้าน จำนวน 185 คน
พ่อเมืองลพบุรี เน้นย้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะรัง นำหลักศีล 5 มาใช้ เพื่อสร้างสุขในชีวิต ในโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (13/01/2015)
วันนี้ (13 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะรัง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการบริษัท บีฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (13/01/2015)
วานนี้( 12 มกราคม 2558) เวลา 11.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานชำแหละเนื้อไก่ของ บริษัท บีฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือเบทาโกร) เลขที่ 39 ม.5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร และคณะผู้บริหารบริษัทฯให้การต้อนรับ
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) (13/01/2015)
วานนี้ (12 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ” เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี (13/01/2015)
วานนี้( 12 ม.ค. 58) เวลา 09.09 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย ธนปพน เงินเมย นายกเทศมนตรีตำบลกกโก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่อย่างพร้อมเพียง
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ (07/01/2015)
วันนี้( 7 ม.ค. 58) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 6 ตำบล 7 หมู่บ้านของอำเภอลำสนธิ รวม 7 ป้าย
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7วันอันตราย ในเทศกาลปีใหม่ 2558 มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 28 ราย และเกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง ถือว่าประสบความสำเร็จในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ (06/01/2015)
วันนี้ ( 6 มกราคม 2557) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี และแถลงข่าวผลการดำเนินงานในรอบ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี ปรากฏว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของปี 2557
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญไปถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (06/01/2015)
เช้าวันนี้ (6 ธันวาคม 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อันเชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวาย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ รัชกาลที่ 8 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ 77 ปี โดยมี พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และ ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 6 วันที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 27 ราย และเกิดอุบัติเหตุ 25 ครั้ง (05/01/2015)
วันนี้ ( 5 มกราคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี โดยสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ของวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ 7 วันอันตรายที่ผ่านมา โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference) จากทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 1 ครั้ง บาดเจ็บ 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ในอำเภอบ้านหมี่ โดยจังหวัดลพบุรีได้ตั้งจุดตรวจหลักจำนวน 22 จุดบนถนนสายหลักทั้ง 11 อำเภอ ปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงห้าวันที่ผ่านมา (04/01/2015)
วันนี้ ( 4 มกราคม 58) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในห้าวันที่ผ่านมา ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี โดยผ่าน ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ ในวันที่สอง เกิดขึ้น 3 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต (01/01/2015)
วันนี้ (1 มกราคม 2558 ) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่สอง ของการรงณรงค์ “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 3 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุคือ ที่อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 6 ราย อำเภอโคกเจริญ จำนวน 1 ราย และอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 1 ราย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>