หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี นำนักแสดง กว่า 400 คน ประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาต เพื่อจัดการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ณ สถานที่จริง ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 รวม 9 คืน (10/02/2015)
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ในฐานะ ผู้รับผิดชอบ จัดการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ได้นำนักแสดงกิตติมศักดิ์ อาทิ พลเอก ปวริศ แจ่มสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 พลตรี พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พลตรี ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นักแสดงต่างๆ จำนวนกว่า 400 คน พร้อมใจแต่งชุดไทยประกอบพิธี บวงสรวงเพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558
อ่าน 77 ครั้ง
ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง จัดการประชุมสัญจรที่จังหวัดลพบุรี (09/02/2015)
วันนี้ ( 9 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.00 น. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และกรรมการบริหารชมรมฯจาก 25 จังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมโรงรมเรสซิเดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และนายวินัย จันทนะโสตถิ์ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง กล่าวรายงาน โดยมี ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการบริหารชมรมฯ 25 จังหวัดในเขตภาคกลาง เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้
อ่าน 75 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์ (07/02/2015)
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.30 น. พลโท นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์โดยประชาชนมีส่วนร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 245 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558” (07/02/2015)
เมื่อเช้าวันนี้(7 กุมภาพันธ์ 2558) ที่ สนามกอล์ฟ จอมพล ป. มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และนำรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้สมทบทุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ครั้งที่ 29
อ่าน 78 ครั้ง
กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหนองม่วง ร่วมกัน ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำ 11 คัน ออกแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด (06/02/2015)
วันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.00 น. พลตรี ชาติชาย วัฒนนันท์ ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษ ที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี ร่วมกับ นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธานกระทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำ ทั้งของหน่วยงานทหาร และ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่างๆ อีก 6 แห่ง ในพื้นที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี รวม 11 คัน
อ่าน 88 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม (06/02/2015)
วันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 08.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 10 หมู่บ้านของอำเภอพัฒนานิคม รวม 10 ป้าย
อ่าน 62 ครั้ง
กรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร นำคณาจารย์ และนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 57 กว่า 600 คน เดินทางเข้าดูงานทหารหน่วยรบพิเศษ ที่จังหวัดลพบุรี (05/02/2015)
พลตรี ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ได้เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ชั้นปี่ที่ 2 รุ่นที่ 57 จำนวน 607 นาย ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการทางทหาร ของทหารหน่วยรบพิเศษ แห่งกองทัพบกไทย ณ สนามกองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
อ่าน 321 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย “ตะกร้อลอดห่วง” เพื่อประชาสัมพันธ์ งานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 (05/02/2015)
วันนี้(5 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 13.30 น. จังหวัดลพบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย “ตะกร้อลอดห่วง” โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ ณโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านไทยให้คงอยู่สืบไป และยกระดับกีฬาตะกร้อลอดห่วงให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ตลอดจนการใช้กีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไป
อ่าน 143 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดภิญโญสโมสร (04/02/2015)
วานนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดภิญโญสโมสร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี จัดหางานจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูวิธาน ธรรมวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดภิญโญสโมสร กล่าวสัมโมทนียกถา
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง (04/02/2015)
วานนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งได้ร่วมกับพระครูภัทรปัญญาวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง กระทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง จำนวน 15 หมู่บ้าน
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (02/02/2015)
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียนฯ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 4 โดยมี ท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมทนียกถา และนายนริศ สืบโถพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
ทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาด 3 คัน แจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง พร้อมทั้งนำวงดนตรีกองทัพบก ปลอบขวัญผู้ประสบภัยแล้ง (31/01/2015)
พลตรี พะโจมม์ ตามประทีป รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ได้นำกำลังพล พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาด ขนาดความจุต่างๆ ตั้งแต่ 6,000 ลิตร ถึง 10,000 ลิตร จากหน่วยขึ้นตรง ของศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลงพื้นที่ แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง นอกเขตชลประทานในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ณ วัดเนินยาว ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้วมานาน กว่า 3 สัปดาห์ จากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ โดยมีผู้ประสบภัยแล้งจำนวนมาก ต่างนำภาชนะ ใส่รถเข็นมารอคิว เพื่อขอรับน้ำดื่มสะอาด เพื่อการอุปโภค-บริโภค จากเจ้าหน้าที่ทหารเป็นจำนวนมาก
อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม เทคนิคการดำเนินงาน ด้านการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก สำหรับหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี (31/01/2015)
พลตรีหญิง อัญรัช สาริกัลยะ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วย พลตรีหญิง สาวิณี ฉันทศาสตร์โกศล พันเอกหญิง ศิริพร พูนชัย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการแพทย์ทหารบก พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ กว่า 20 คัน พร้อมด้วยกำลังพล กว่า 300 นาย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของ จ.ลพบุรี (30/01/2015)
ที่ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี พลตรี พะโจมม์ ตามประทีป รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เป็นประธาน กระทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร 8,000 ลิตร และ 10,000 ลิตร รวมถึงรถบรรทุกถังน้ำกลาง พร้อมด้วยกำลังพลกว่า 300 นาย เพื่อนำน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค และบริโภค ออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีจัดโครงการ “ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ”เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการมอบของขวัญให้กับประชาชน (28/01/2015)
วันนี้(28 มกราคม 2558) เวลา 09.30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดงาน “คืนความสุขให้ผู้ประสบภัย คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน” ตามโครงการ "ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ"โดยมี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจาการใช้รถใช้ถนน จำนวน 46 ราย เป็นเงิน 2,362,500 บาท
พมจ.ลพบุรี ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานตามจุดสำคัญในเขตอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาขอทานแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล “ให้ทานถูกวิถี ลดวิถีการขอทาน” (28/01/2015)
วานนี้( 27 มกราคม 2558 ) เวลา 17.00 น. ดร.มานิตย์ มณีธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟลพบุรี พบขอทานเป็นผู้สูงอายุคนไทย 1 ราย ได้แก่ นายสมชาย พุ่มพฤกษ์ อายุ 62 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ตรงข้ามพระปรางค์สามยอด ซึ่งมีสภาพร่างกายที่ทรุดโทรม กิน อยู่ หลับ นอน และขับถ่ายบริเวณดังกล่าวจนสร้างความสกปรกและความรำคาญแก่ผู้สัญจรไปมาและผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ดร.มานิตย์ มณีธรรม ได้เข้าพูดคุยและทำความเข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดระเบียบคนขอทานให้นายสมชาย ฯได้รับทราบ และตักเตือนให้กลับไปประกอบสัมมาอาชีพที่ดีและจะแนะนำการฝึกอาชีพระยะสั้นให้ ซึ่งนายสมชาย ยินดีที่จะปฏิบัติตาม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี (27/01/2015)
วันนี้ ( 27 มกราคม 2558) เวลา 09.10 น. พลตรี พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ในฐานะผู้บัญชาการควบคุมมณฑลทหารบกที่ 13 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการรับเรื่อง ร้องเรียน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา การรับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ตลอดจนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี โดยมีนาย ธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ให้การต้อนรับ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย) (27/01/2015)
วันนี้ (27 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น. นางวิชญา หาญนัทธี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ที่วัดกัทลีพนาราม(วัดบ้านกล้วย) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูโสภณปัญญาวุฒิ เจ้าคณะตำบลโพนทอง เจ้าอาวาสวัดกัทลีพนาราม(วัดบ้านกล้วย) กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกภาคส่วนและประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ
ผบ.นสศ. นำทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมรภูมิต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี (26/01/2015)
วันนี้( 26 มกราคม 2558) เวลา 10 . 00 น. ที่ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนตัวแทนกำลังพลหน่วยรบพิเศษ จากกองทัพภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่วีระชนผู้กล้า กำลังพลหน่วยรบพิเศษที่ได้เสียชีวิต เพื่อปกป้องประเทศชาติมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี ของการก่อตั้งหน่วย ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตลอดจนผู้บังคับบัญชา และ เพื่อนทหารนักรบพิเศษ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพล และครอบครัว
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (23/01/2015)
วันนี้ (23 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และพบปะนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสวดมนต์ไหว้พระ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>