หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผบ.หน่วยบัญชาการสงคราพิเศษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์ “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”เพื่อประดิษฐาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ (27/02/2015)
ที่ วงเวียนเทพสตรี (อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์ “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เพื่อความเป็นสิริมงคล และนำไปประดิษฐาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
อ่าน 222 ครั้ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทอดผ้าป่าและเปิดตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชัยบาดาล (27/02/2015)
วานนี้( 26 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และเปิดตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีซึ่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ทำให้มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้หลากหลาย ประกอบกับโรงพยาบาลชัยบาดาล ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีเส้นทางหลวงหลัก เส้นทางระหว่างอำเภอ เส้นทางระหว่างหมู่บ้านเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวก คล่องตัว
อ่าน 101 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ระดับแกนนำ (26/02/2015)
วานนี้ (25 ก.พ. 2558)เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้าง"เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ระดับแกนนำ" รวมทั้งบรรยายในเรื่องแนวคิดเครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติและการเตือนภัยให้แก่เครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องการแจ้งเตือนและการกระจายข่าวภัยพิบัติให้เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้ในการแจ้งเตือนภัย โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯจากเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชน ประชาชนผู้มีจิตอาสา สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ มูลนิธิ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และองค์กรภาคเอกชน จำนวน 200 คน ซึ่งใช้เวลาในการสัมมนา ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 2 วัน
อ่าน 109 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี (26/02/2015)
วานนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.30 น พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กหญิงนภาพร สิงห์พิมพ์ ราษฎรตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ และครอบครัวนางสาวจันทิมา นิลเกษ ราษฎรตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ และได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ทุนประกอบอาชีพการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และสิ่งของพระราชทาน
อ่าน 87 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ทำแนวป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติเขาสมโภชน์ (26/02/2015)
นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอชัยบาดาล ได้นำภาครัฐประกอบด้วย ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันในกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล เป็นป่าสมบูรณ์ที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการอันสืบต่อเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น”วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ได้เล็งเห็นอันตราย ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่า ที่นับจะทวีความรนแรงมากขึ้น ส่วนที่เลือกในเดือนกุมภาพันธ์ เพราะมีสถิติยืนยันว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดไฟป่ามากที่สุด
อ่าน 88 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดสิงหาราม (25/02/2015)
วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดสิงหาราม หมู่ที่ 3 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ดร.มานิตย์ มณีธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุนทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดสิงหาราม กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 75 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเร่งรัด และติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557และ พ.ศ.2558 (24/02/2015)
วันนี้(24 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเร่งรัด และติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557และ พ.ศ.2558 โดยมี นายอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
อ่าน 97 ครั้ง
ผบ.หน่วยรบพิเศษ นำผู้แทนหน่วยทหารรบพิเศษ ทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธี วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารพลร่ม เพื่อรำลึกถึงเพื่อนทหารรบพิเศษ (24/02/2015)
เช้าวันนี้(24 กุมภาพันธ์ 2558) พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และผู้แทนหน่วยทหารรบพิเศษจากทั่วประเทศ ร่วมกระทำพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารพลร่ม พร้อมทั้งกล่าวสดุดี วีระชน นักรบพิเศษ ณ อนุสาวรีย์ทหารพลร่ม หน้าค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 502 ครั้ง
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นประธานในพิธีตัดหวายฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา ณ วัดกลาง จังหวัดลพบุรี (23/02/2015)
วันนี้(23 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 14.39 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานในพิธี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้อ่านประกาศบรมราชโองการ เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดกลาง และน้อมถวายประกาศฉบับดังกล่าวแก่ประธานสงฆ์ ณ อุโบสถเฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้
อ่าน 383 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานตามรอยพระพุทธองค์ ขึ้นเขาวงพระจันทร์ นมัสการรอยฝ่าพระบาท ประจำปี 2558 (22/02/2015)
วานนี้ (21กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 15.30 น. ที่ ลานหน้าศาลาไม้สัก วัดเขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงาน “ตามรอยพระพุทธองค์ ขึ้นเขาวงพระจันทร์ นมัสการรอยฝ่าพระบาท ประจำปี 2558” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวและยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้มาเที่ยวจังหวัดลพบุรีมากขึ้น
อ่าน 231 ครั้ง
รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป หรือ ศปป. พร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก เข้าเยี่ยมชมศึกษาวัติศาสตร์ชาติไทย ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (22/02/2015)
ค่ำวานนี้(21 ก.พ. 58) พล.ท.บุญธรรม โอริส รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) พร้อมด้วย พล.ต.หญิง อัญรัช สาริกัลยะ อุปนายกสมาคมแม่บ้านกองทัพบก พล.ต.หญิง สาวิณี ฉันทศาสตร์โกศล ภริยาที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก นำคณะศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป ตลอดจนสมาขิกสมาคมแม่บ้านทหารบก เข้าเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ อลังการ ของการแสดงแสง สี เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ที่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งทุกภาคส่วนองค์กร ตลอดจนหน่วยทหารในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ โดยเฉพาะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อ่าน 100 ครั้ง
กองอำนวยการฝึก ร่วมผสม คอบร้าโกลด์ 2015 กระทำพิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่การฝึก ณ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (19/02/2015)
วันนี้(19 ก.พ.58) เวลา 10.00น.พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร ร่วมกับ นายดับเบิลยู แพทริค เมอร์ฟี อุปทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ พลตรี ซู กวง ฮุ่ย ผู้ช่วยทูตทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีการส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในการรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีชาติที่เข้าร่วม ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน
อ่าน 76 ครั้ง
ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เข้าพบผู้ว่าฯลพบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี (18/02/2015)
วันนี้ ( 18 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางสาวสมมาตร รัตนแสง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าพบนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัดลพบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในฐานะที่จังหวัดลพบุรีเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน ในโอกาสนี้ นางสาวสมมาตร รัตนแสง ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี โดยมีนายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ
อ่าน 82 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (18/02/2015)
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และพบปะนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนบ้านวังเพลิง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสวดมนต์ไหว้พระ
อ่าน 131 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม (17/02/2015)
วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นางศิริพร เรืองวงษ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูคุณสัมบัน เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระอธิการธรรมชาติ จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดห้วยเขว้าเจริญธรรม กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 153 ครั้ง
ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาวุธ และยุทโธปกรณ์ทางทหาร เพื่อสนับสนุนงานป้องกันประเทศให้แก่เหล่าทัพ ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร ที่ จ.ลพบุรี (17/02/2015)
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานป้องกันประเทศ ให้แก่เหล่าทัพของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร ค่ายจิรวิชิตสงคราม ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี
อ่าน 360 ครั้ง
สำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ สำรวจเทือกเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี จัดทำโครงการ “ปลูกไม้ป่าที่ยั่งยืนผสมผสานกับต้นสะแกและไม้สมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (17/02/2015)
วานนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 14.00 น. ที่ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธงจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ รน. ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาปรึกษาเรื่องการใช้พื้นที่ในการจัดทำโครงการ “ปลูกป่าไม้ที่ยั่งยืนผสมผสานกับต้นสะแกและสมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ป่าเขาพระยาเดินธง ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีเนื้อที่รวม 5,971 ไร่ เ
อ่าน 440 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (16/02/2015)
วันนี้(16 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 07.00 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นต่อด้วยพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงความเคารพรำลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์หนึ่งผู้สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีที่สอง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแผ่นดินฯทุกคน
อ่าน 87 ครั้ง
เปิดฉากแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 อลังการด้วยขบวนแห่ อันยิ่งใหญ่ตระการตา และอบอวลไปด้วยบรรยากาศ ของการนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ แต่งไทยกันทั้งเมือง (15/02/2015)
สำหรับบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ที่ จังหวัดลพบุรี ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว อย่างเป็นทางการ ค่ำวานนี้(14 กุมภาพันธ์ 2558) ณ ภายในโบราณสถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อ.เมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้งานดังกล่าว ชาวลพบุรี พร้อมด้วย หน่วยงานทหารในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อย้อนอดีตสู่ประวัติศาสตร์อันเรืองรุ่ง กว่า 300 ปี ซึ่งเมืองลพบุรี เคยเป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากพระนครศรีอยุธยา และถือเป็นช่วงยุคทองของสยามประเทศ
อ่าน 147 ครั้ง
พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี เป็นประธานในพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิตอุโบสถเฉลิมพระเกียรติวัดกลาง จังหวัดลพบุรี (13/02/2015)
วันนี้(13 กุมภาพันธ์ 32558) เวลา 10.00 น. พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถเฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้
อ่าน 454 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>