หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) (09/12/2014)
วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2557 ) เวลา 08.00 น.ที่ สวนราชานุสรณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งนำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชั่น และร่วมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และประสานความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย รวมถึงสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนต่อไป
: จังหวัดลพบุรี เปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนลพบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 (08/12/2014)
วันนี้ ( 8 ธันวาคม 2557 ) เวลา 10.00 น.ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนลพบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในเรื่องสวัสดิการชุมชน และเผยแพร่รูปธรรมของขบวนองค์กรชุมชนในการคืนความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของคนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการชุมชน รวมทั้งบูรณาการงานสวัสดิการชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลพบุรี ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมพีเปิด
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ พระอารามหลวงวัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี (05/12/2014)
วานนี้(4 ธันวาคม 2557) เวลา13.00 น. ณ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วัดเสาธงทองร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในระหว่างวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2557 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมอบผ้าไตรจีวร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นักเรียน นักศึกษาอาชีวะศึกษา ในสังกัดโรงเรียนเอกชนของจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีความสมัครใจเข้าร่วมบรรพชาหมู่ในครั้งนี้ จำนวน 109 คน
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (05/12/2014)
วันนี้ ( 5 ธ.ค.57) เวลา 09.15 น.ที่ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีพระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา กองเกียรติยศผสมทหาร ตำรวจ จากมณฑลทหารบกที่ 13 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ยิงสลุด 21 นัด ต่อจากนั้น พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประกาศสดุดีชาติไทย สำหรับภาคค่ำกำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 (05/12/2014)
ในวันนี้ ( 5 ธันวาคม 2557 ) เวลา 07.00 น.ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (04/12/2014)
วันนี้(4 ธันวาคม 2557) เวลา 09.30น. ที่บริเวณท่าน้ำวัดพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 9 ชนิด ประกอบด้วย พันธุ์ปลากลาย ปลากระโห้ ปลาสวาย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาใน ปลาสร้อยขาว และกุ้งก้ามกราม จำนวน 870,000 ตัว
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (04/12/2014)
วานนี้( 3 ธันวาคม 2557) เวลา 15.39 น. ณ พระอุโบสถวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระอนันตสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดเครื่องราชสักการะและจุดเทียนมหาชัยมงคลในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมสมธัมม์(อ่านว่า นะ วัก คะ หา ยุ สะ มะ ทำ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมกลุ่มย่อยเสนอครูในดวงใจ ผู้สมควรได้รับรางวัล เจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด (04/12/2014)
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดลพบุรี โดยประธานฯได้กล่าวชี้แจงการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และขอให้คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในจังหวัดลพบุรี อย่างละเอียดรอบคอบ ให้สมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ขจรขจายไปสู่นานาอารยะประเทศ
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (03/12/2014)
วันนี้(3 ธ.ค. 57) เวลา 10 .00 น. พลตรี สุรศักดิ์ แพรน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มพันธุ์ปลาในพื้นที่รับผิดชอบค่ายพหลโยธิน และปลูกจิตสำนึกให้กำลังพลและครอบครัวมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีกำลังพลและครอบครัวของหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ และหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายพหลโยธิน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเบญจพรรณ จำนวน 50,000 ตัว ในโอกาสนี้ ยังได้มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้แทนหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ และหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายพหลโยธิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกด้วย
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (03/12/2014)
วันนี้(3 ธ.ค. 57) เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดลพบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
โรงพยาบาลอนันทหมหิดล จัดพิธีจุดเทียนชัย ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (02/12/2014)
เช้าวันนี้(2 ธ.ค. 57) คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลอนันทมหิดล จ.ลพบุรี ต่างพร้อมใจแสดงออกซึ่งความจงรักภัคดี ประกอบพิธีจุดเทียนชัย ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ตามโครงการ“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (02/12/2014)
วันนี้(2 ธันวาคม 2557) เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำบางขาม ตามโครงการ “คลองสวยน้ำใส” และโครงการ“เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างวินัยของคนในชาติในการบริหารจัดการขยะทั้งระบบ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ (02/12/2014)
วันนี้( 2 ธ.ค.57) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ หอประชุมอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูวิจิตรสุธาการ รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อำเภอบ้านหมี่ทั้งสิ้น 27 หมู่บ้าน
พ่อเมืองลพบุรี เน้นย้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสระเตย นำหลักศีล 5 มาใช้ เพื่อสร้างสุขในชีวิต ในโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (02/12/2014)
วันนี้ (2 ธันวาคม 2557) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านสระเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี จัดอบรม เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีการใช้สิทธิ Undo สมาชิก กบข.” (01/12/2014)
วันนี้(1 ธันวาคม 2557) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การปฏิบัติงานกรณีสมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2494( Undo)” สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและผู้ปฏิบัติงานในระบบ e-pension เพื่อชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและด้านระบบบำเหน็จบำนาญในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดลพบุรีเปิดงาน เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ (29/11/2014)
ค่ำวันนี้(29 พ.ย.57) เวลา 18.30 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน "เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์" ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เพิ่มคุณค่าและความสำคัญของโบราณสถานและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดลพบุรี ซึ่งในช่วงเดือน พ.ย.57-ม.ค.58 มีทุ่งดอกทานตะวันที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ กสจ. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกลูกจ้างประจำ (29/11/2014)
วันนี้(29 พ.ย. 57 ) เวลา 09.00 น. ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชุดที่ 9 เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.” พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะคณะกรรมการกองทุนฯชุดที่ 9 เข้าร่วมงานในวันนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก กสจ. มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สร้างรายได้ และรวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้แก่สมาชิก กสจ. ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ที่เหมาะสมและพอเพียงได้ต่อไปในอนาคต
ผู้ว่าฯลพบุรี มอบบ้านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (28/11/2014)
วันนี้(28 พ.ย. 57 ) เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยได้ส่งมอบบ้านชั้นเดียวให้กับนายจำรัส ทองอาบ ณ เลขที่ 905หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นผู้ยากจน ยากไร้ และด้อยโอกาสในสังคม แต่ได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ประชาชนในหมู่บ้าน และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าได้จัดทำกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อนำเงินมาจัดสร้างบ้านหลังดังกล่าวขึ้น ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 155,675 บาท และใช้แรงงานชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันสร้างบ้าน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน2557 (27/11/2014)
วันนี้(27 พฤศจิกายน 2557) เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 พร้อมด้วย พลตำรวจตรีชัยพร พาณิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม” ปี 2558 (27/11/2014)
วานนี้(26 พ.ย. 57 ) เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558” (จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่อนำบริการด้านต่างๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ณ โรงเรียนบ้านเขารวก หมู่ที่ 2 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>