หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ สำรวจเทือกเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี จัดทำโครงการ “ปลูกไม้ป่าที่ยั่งยืนผสมผสานกับต้นสะแกและไม้สมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (17/02/2015)
วานนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 14.00 น. ที่ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธงจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ รน. ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาปรึกษาเรื่องการใช้พื้นที่ในการจัดทำโครงการ “ปลูกป่าไม้ที่ยั่งยืนผสมผสานกับต้นสะแกและสมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ป่าเขาพระยาเดินธง ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีเนื้อที่รวม 5,971 ไร่ เ
อ่าน 420 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (16/02/2015)
วันนี้(16 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 07.00 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นต่อด้วยพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงความเคารพรำลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์หนึ่งผู้สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีที่สอง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแผ่นดินฯทุกคน
อ่าน 83 ครั้ง
เปิดฉากแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 อลังการด้วยขบวนแห่ อันยิ่งใหญ่ตระการตา และอบอวลไปด้วยบรรยากาศ ของการนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ แต่งไทยกันทั้งเมือง (15/02/2015)
สำหรับบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ที่ จังหวัดลพบุรี ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว อย่างเป็นทางการ ค่ำวานนี้(14 กุมภาพันธ์ 2558) ณ ภายในโบราณสถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อ.เมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้งานดังกล่าว ชาวลพบุรี พร้อมด้วย หน่วยงานทหารในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อย้อนอดีตสู่ประวัติศาสตร์อันเรืองรุ่ง กว่า 300 ปี ซึ่งเมืองลพบุรี เคยเป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากพระนครศรีอยุธยา และถือเป็นช่วงยุคทองของสยามประเทศ
อ่าน 142 ครั้ง
พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี เป็นประธานในพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิตอุโบสถเฉลิมพระเกียรติวัดกลาง จังหวัดลพบุรี (13/02/2015)
วันนี้(13 กุมภาพันธ์ 32558) เวลา 10.00 น. พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถเฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้
อ่าน 427 ครั้ง
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลพบุรี จัดงาน “สานพลังเครือข่ายครบรอบ 7 ปี พ.ร.บ.ความควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” (13/02/2015)
วันนี้(13 กุมภาพันธ์ 32558) เวลา 10.30 น. สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรลดเหล้าจังหวัดลพบุรี จัดงาน “สานพลังเครือข่ายครบรอบ 7 ปี พ.ร.บ.ความควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” โดยมี นายณรงค์ จันทร สาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประการณ์แนวการทำงานขับเคลื่อนรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พร้อมนำเสนอผลดำเนินงานของภาคีเครือข่าย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครู นักเรียน อบต. รพสต. อสม. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าในพื้นที่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน
อ่าน 93 ครั้ง
กอ.รมน. จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม “เวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย” ประจำปี 2558 (13/02/2015)
วันนี้(13 กุมภาพันธ์ 32558) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี โดย พ.อ.อดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม “เวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย” ประจำปี 2558 โดยมี พ.อ.ปรีชาชาญ เกตุหิรัญ รองหัวหน้ากลุ่มงานด้านความมั่นคงฯ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา โดยที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ อีกทั้งยังได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและนำไปเผยแพร่ในชุมชนต่อไป ซึ่งมีประชาชนกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆเข้าร่วมเสวนา กว่า 50 คน
อ่าน 131 ครั้ง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดประชุมสัมมนา “ การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ที่จังหวัดลพบุรี (13/02/2015)
วานนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
อ่าน 80 ครั้ง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ของกองทัพบกไทย ได้ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมผสม ไทย-สหรัฐ รหัส Cobra-Gold 2015 ที่ จ.ลพบุรี (13/02/2015)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ให้การต้อนรับ พลเรือตรี คอลิน เจ คิวเรน ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ และตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ รหัส Cobra-Gold 2015 ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี
อ่าน 495 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) (13/02/2015)
วานนี้ (12 มีนาคม 2558) เวลา 07.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคาร 90 ปี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) ครั้งที่ 12 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้า” และมี พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
อ่าน 104 ครั้ง
เครือเบทาโกรลงทุน 1,000 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี่ยงคุณภาพแห่งใหม่ ที่จังหวัดลพบุรี (13/02/2015)
วานนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2558) เครือเบทาโกร โดยบริษัท เพ็ทโฟกัส จำกัด ได้จัดให้มีพิธียกเสาเอก โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งใหม่และเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเต็มรูปแบบแห่งแรกของเครือเบทาโกร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือเบทาโกร แขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดลพบุรี คู่ค้าและลูกค้าเดินทางมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
อ่าน 283 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน (11/02/2015)
วันนี้( 11 กุมภาพันธ์ 2558 ) เวลา 09.00 น ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมครอบครัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)โปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชัน ตามโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร รองผู้บริหาร และคู่สมรสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำนวน 100 คน ข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อ่าน 180 ครั้ง
หน่วยงานทหารในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ยังคงนำรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เติมความสุข ให้กับประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก (11/02/2015)
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ยังคงวิกฤติติดต่อกันหลายสัปดาห์ ขณะที่ด้านการช่วยเหลือล่าสุด พันโท ชัยภัทร หริกุล ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ในฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรง ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังคงจัดกำลังพล พร้อมบรรทุกน้ำดื่มสะอาด ขนาด 8,000 ลิตร และ 10,000 ลิตร จำนวน 2 คัน สลับหมุนเวียน ลงพื้นที่ แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง นอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ชุมชนวัดบ้านคลอง ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
อ่าน 116 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี นำนักแสดง กว่า 400 คน ประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาต เพื่อจัดการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ณ สถานที่จริง ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 รวม 9 คืน (10/02/2015)
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ในฐานะ ผู้รับผิดชอบ จัดการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ได้นำนักแสดงกิตติมศักดิ์ อาทิ พลเอก ปวริศ แจ่มสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 พลตรี พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พลตรี ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นักแสดงต่างๆ จำนวนกว่า 400 คน พร้อมใจแต่งชุดไทยประกอบพิธี บวงสรวงเพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558
อ่าน 83 ครั้ง
ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง จัดการประชุมสัญจรที่จังหวัดลพบุรี (09/02/2015)
วันนี้ ( 9 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.00 น. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และกรรมการบริหารชมรมฯจาก 25 จังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมโรงรมเรสซิเดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และนายวินัย จันทนะโสตถิ์ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง กล่าวรายงาน โดยมี ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการบริหารชมรมฯ 25 จังหวัดในเขตภาคกลาง เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้
อ่าน 92 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์ (07/02/2015)
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.30 น. พลโท นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์โดยประชาชนมีส่วนร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 294 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558” (07/02/2015)
เมื่อเช้าวันนี้(7 กุมภาพันธ์ 2558) ที่ สนามกอล์ฟ จอมพล ป. มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และนำรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้สมทบทุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ครั้งที่ 29
อ่าน 84 ครั้ง
กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหนองม่วง ร่วมกัน ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำ 11 คัน ออกแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด (06/02/2015)
วันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.00 น. พลตรี ชาติชาย วัฒนนันท์ ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษ ที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี ร่วมกับ นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธานกระทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำ ทั้งของหน่วยงานทหาร และ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่างๆ อีก 6 แห่ง ในพื้นที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี รวม 11 คัน
อ่าน 96 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม (06/02/2015)
วันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 08.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 10 หมู่บ้านของอำเภอพัฒนานิคม รวม 10 ป้าย
อ่าน 63 ครั้ง
กรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร นำคณาจารย์ และนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 57 กว่า 600 คน เดินทางเข้าดูงานทหารหน่วยรบพิเศษ ที่จังหวัดลพบุรี (05/02/2015)
พลตรี ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ได้เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ชั้นปี่ที่ 2 รุ่นที่ 57 จำนวน 607 นาย ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการทางทหาร ของทหารหน่วยรบพิเศษ แห่งกองทัพบกไทย ณ สนามกองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
อ่าน 371 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย “ตะกร้อลอดห่วง” เพื่อประชาสัมพันธ์ งานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 (05/02/2015)
วันนี้(5 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 13.30 น. จังหวัดลพบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย “ตะกร้อลอดห่วง” โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ ณโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านไทยให้คงอยู่สืบไป และยกระดับกีฬาตะกร้อลอดห่วงให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ตลอดจนการใช้กีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไป
อ่าน 183 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>