หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงาน คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและคืนความสุขให้ประชาชน (08/10/2014)
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางสาวนิภา ลำเจียกเทศ คลังจังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง” ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าครองชีพ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ และคืนความสุขให้กับคนไทย โดยนำบริการภาครัฐมาให้บริการประชาชนแบบ one stop service พร้อมจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาพิเศษจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายชั้นนำของประเทศ เป็นการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพ โดยมีไฮไลต์สำคัญได้แก่การจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ 1 บาทจำนวน 100,000 ฟอง และได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำ เข้าร่วมขายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาพิเศษ รวมทั้งมีการคืนความสุขให้แก่ผู้มาร่วมชมงานด้วยการจับรางวัลไข่ทองคำและรถจักรยานยนต์ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว (07/10/2014)
วานนี้ (6 ตุลาคม 2557) เวลา 14.00 น. ที่ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ในฐานะโรงพยาบาลของกองทัพบก อย่างสมเกียรติ (02/10/2014)
วันนี้ ( 2 ตุลาคม 2557 ) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ หน้าตึกอำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรี สาโรจน์ เขียวขจี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้กระทำพิธีลงนาม เพื่อส่งมอบการบังคับบัญชา และมอบธงประจำหน่วยให้แก่ พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้รับราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล คนที่ 35 ท่านใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยมี ข้าราชการ กำลังพล ตลอดจน คณะแพทย์ พยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลอานันทมหิดล และ สังกัดกรมแพทย์ทหารบก เข้าร่วมพิธี อย่างสมเกียรติ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (30/09/2014)
วันนี้(30 กันยายน 2557) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จำนวน 847 ชุดไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “วัฒนธรรมนำไทยให้ปรองดอง กิจกรรมประชาคมสร้างความปรองดองโดยมิติวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เฉลิมพระเกียรติฯ” (29/09/2014)
วันนี้(29 กันยายน2557) เวลา 09.00 น. ที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวัฒนธรรมนำไทยให้ปรองดอง กิจกรรมประชาคมสร้างความปรองดองโดยมิติวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เพื่อให้เครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นำมิติด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไปขับเคลื่อนสร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจ เสียสละ และเอื้ออาทรต่อกัน ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีศีลธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (19/09/2014)
วันนี้(19 กันยายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดเทียนชัยมงคลและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 110 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด เป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งเป็นการแสดงมุติทาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการและเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์
จ.ลพบุรี เปิดศูนย์การเรียนรู้ดินผสมใบไม้ตำบลม่วงค่อม ตามโครงการเยาวชนพอดีโรงเรียนพอเพียง สนองแนวพระราชดำริในหลวง (19/09/2014)
วานนี้(18 กันยายน 2557) เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายรังสฤษฏดิ์ จิตดี นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ดินผสมใบไม้ตำบลม่วงค่อม” ในโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” ซึ่งเป็นโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนร่วมกันคิดสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ ฝึกให้รู้จักคิดใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์เสริมสร้างการมีจิตสาธารณะในการนำความรู้ที่ได้รับไปทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคม
องคมนตรี เปิดอาคาร “อนันตวิชช์”และอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม จังหวัดลพบุรี (18/09/2014)
วันนี้(18 กันยายน 2557) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านม่วงค่อม หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคุมป้ายอาคารอนันตวิชช์ และอาคารเรียน สปช.105/29 ของโรงเรียนบ้านม่วงค่อม โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา คณะครู นักเรียน และประชาชน ร่วมในพิธี
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดลพบุรี เปิดโอกาสให้บุคคลเข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 33 คน (17/09/2014)
เช้าวันนี้(17 กันยายน 2557) ที่ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้รับการสรรหาเป็น สปช.จังหวัดลพบุรี จำนวน 33 คน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 5 คน โดยให้ผู้รับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าคณะกรรมการฯ คนละ 5 นาที โดยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งผู้รับการสรรหามีทั้งอดีตนักการเมือง อดีตข้าราชการ ข้าราชการ และผู้นำองค์กรชุมชน
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดกลาง (16/09/2014)
วันนี้ (16 กันยายน 2557) เวลา 07.30 น.ที่วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระกิตติญาณเมธี เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกลาง กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
จ.ลพบุรี เตรียมจัดงาน อปพร.ล้านใจ สมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนในวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (16/09/2014)
วันนี้(16 กันยายน 2557) เวลา 14.30 น. ที่ ห้องประชุม 80 พรรษา มหาราชันย์ มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมกับตัวแทนหน่วยทหารในจังหวัดลพบุรีและตัวแทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากส่วนกลาง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตภาคกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน โครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ บริเวณสนามหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จ.ลพบุรี เตรียมจัดงาน“ลพบุรี เปิดเมืองปั่น 2014”วันรณรงค์ลดการใช้รถยนต์จังหวัดลพบุรี( Lopburi Car Free Day) (16/09/2014)
วานนี้(15 กันยายน 2557) เวลา 11.00 น.ที่ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิชัย รัตนานคร นายกสโมสรโรตารีลพบุรี พร้อมคณะกรรมการจัดงาน “ลพบุรี เปิดเมืองปั่น 2014” ได้เข้าพบนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดงาน “ลพบุรี เปิดเมืองปั่น 2014” วันรณรงค์ลดการใช้รถยนต์จังหวัดลพบุรี( Lopburi Car Free Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวลพบุรีหันมาใช้รถจักรยานซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการเดินทาง จะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งช่วยลดมลพิษ ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ประชุมกำกับ ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (16/09/2014)
วันนี้(15 กันยายน 2557) เวลา 09.30 น.ที่ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ “แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติราชการระหว่างจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จ.ลพบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ป้องกันแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัวและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ.2557 (12/09/2014)
วันนี้(12 กันยายน 2557) เวลา 13.30 น.ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ป้องกันแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2557 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลพบุรี จำนวน 56 หน่วยงานร่วมลงนาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยง (12/09/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทาลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเหนือ ณ คลองชลประทานชัยนาท - ป่าสัก บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านถนนใหญ่ ตำบลถนนใหญ่ และสถานีสูบน้ำบ้านป่ากล้วย ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายสุภเวช ยวนแหล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำโดยรวม ซึ่งขณะนี้ กรมชลประทานได้มีการผันน้ำบางส่วน จากแม่น้ำเจ้ายา ผ่านประตูระบายน้ำมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เข้าสู่พื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อไม่ให้ส่งผลกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้น เฉลี่ยวันละ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่ายังรองรับได้ สถานการณ์น้ำยังไม่น่าเป็นห่วง
จ.ลพบุรี จัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร ( ตำรวจลิง ) เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว บริเวณศาลพระกาฬ และ พระปรางค์สามยอด (11/09/2014)
วันนี้(11 กันยายน 2557) เวลา 08.50 น.ที่ห้องประชุมพิมานแมน อาคารเทพธานีเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัคร(ตำรวจลิง) ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตลุ่มน้ำ ของจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านพฤติกรรมต่างที่ควรรู้ของลิง วิถีชีวิตของลิง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว กิริยา มรรยาท และ การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โ
อบจ.ลพบุรี จัดทีมแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไป (10/09/2014)
เมื่อเวลา 09.30 น วันนี้ (10 กันยายน 2557) ที่วัดหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไป โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประชาชนในเขต ตำบลหนองเมือง ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จำนวนกว่า 300 คน เข้ารับการอบรม
จ.ลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (10/09/2014)
วันนี้(10 กันยายน 2557) เวลา 07.30 น.ที่ตึกชาโต้ กองบัญชาการเขาน้ำโจน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี นำโดย พลตรี บุญธรรม โอริส ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 จัดงานการแสดงผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice (09/09/2014)
วันนี้ (9 กันยายน 2557) เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและคัดเลือกผลงานทางวิชาการ ผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ระดับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 ประจำปี 2557
แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (09/09/2014)
วันนี้ (9 กันยายน 2557) เวลา 14.00 น. ที่ มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำกองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 13 ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโรดแม็ป ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด พร้อมมอบนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ถัดไป>>