หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลพบุรี จัดงาน “สานพลังเครือข่ายครบรอบ 7 ปี พ.ร.บ.ความควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” (13/02/2015)
วันนี้(13 กุมภาพันธ์ 32558) เวลา 10.30 น. สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรลดเหล้าจังหวัดลพบุรี จัดงาน “สานพลังเครือข่ายครบรอบ 7 ปี พ.ร.บ.ความควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” โดยมี นายณรงค์ จันทร สาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประการณ์แนวการทำงานขับเคลื่อนรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พร้อมนำเสนอผลดำเนินงานของภาคีเครือข่าย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครู นักเรียน อบต. รพสต. อสม. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าในพื้นที่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน
อ่าน 99 ครั้ง
กอ.รมน. จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม “เวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย” ประจำปี 2558 (13/02/2015)
วันนี้(13 กุมภาพันธ์ 32558) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี โดย พ.อ.อดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม “เวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย” ประจำปี 2558 โดยมี พ.อ.ปรีชาชาญ เกตุหิรัญ รองหัวหน้ากลุ่มงานด้านความมั่นคงฯ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา โดยที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ อีกทั้งยังได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและนำไปเผยแพร่ในชุมชนต่อไป ซึ่งมีประชาชนกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆเข้าร่วมเสวนา กว่า 50 คน
อ่าน 141 ครั้ง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดประชุมสัมมนา “ การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ที่จังหวัดลพบุรี (13/02/2015)
วานนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
อ่าน 82 ครั้ง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ของกองทัพบกไทย ได้ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมผสม ไทย-สหรัฐ รหัส Cobra-Gold 2015 ที่ จ.ลพบุรี (13/02/2015)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ให้การต้อนรับ พลเรือตรี คอลิน เจ คิวเรน ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ และตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ รหัส Cobra-Gold 2015 ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี
อ่าน 514 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) (13/02/2015)
วานนี้ (12 มีนาคม 2558) เวลา 07.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคาร 90 ปี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) ครั้งที่ 12 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้า” และมี พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
อ่าน 110 ครั้ง
เครือเบทาโกรลงทุน 1,000 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี่ยงคุณภาพแห่งใหม่ ที่จังหวัดลพบุรี (13/02/2015)
วานนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2558) เครือเบทาโกร โดยบริษัท เพ็ทโฟกัส จำกัด ได้จัดให้มีพิธียกเสาเอก โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งใหม่และเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเต็มรูปแบบแห่งแรกของเครือเบทาโกร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือเบทาโกร แขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดลพบุรี คู่ค้าและลูกค้าเดินทางมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
อ่าน 298 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน (11/02/2015)
วันนี้( 11 กุมภาพันธ์ 2558 ) เวลา 09.00 น ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมครอบครัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)โปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชัน ตามโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร รองผู้บริหาร และคู่สมรสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำนวน 100 คน ข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อ่าน 186 ครั้ง
หน่วยงานทหารในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ยังคงนำรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เติมความสุข ให้กับประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก (11/02/2015)
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ยังคงวิกฤติติดต่อกันหลายสัปดาห์ ขณะที่ด้านการช่วยเหลือล่าสุด พันโท ชัยภัทร หริกุล ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ในฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรง ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังคงจัดกำลังพล พร้อมบรรทุกน้ำดื่มสะอาด ขนาด 8,000 ลิตร และ 10,000 ลิตร จำนวน 2 คัน สลับหมุนเวียน ลงพื้นที่ แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง นอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ชุมชนวัดบ้านคลอง ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
อ่าน 123 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี นำนักแสดง กว่า 400 คน ประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาต เพื่อจัดการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ณ สถานที่จริง ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 รวม 9 คืน (10/02/2015)
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ในฐานะ ผู้รับผิดชอบ จัดการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ได้นำนักแสดงกิตติมศักดิ์ อาทิ พลเอก ปวริศ แจ่มสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 พลตรี พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พลตรี ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นักแสดงต่างๆ จำนวนกว่า 400 คน พร้อมใจแต่งชุดไทยประกอบพิธี บวงสรวงเพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558
อ่าน 88 ครั้ง
ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง จัดการประชุมสัญจรที่จังหวัดลพบุรี (09/02/2015)
วันนี้ ( 9 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.00 น. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และกรรมการบริหารชมรมฯจาก 25 จังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมโรงรมเรสซิเดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และนายวินัย จันทนะโสตถิ์ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง กล่าวรายงาน โดยมี ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการบริหารชมรมฯ 25 จังหวัดในเขตภาคกลาง เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้
อ่าน 100 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์ (07/02/2015)
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.30 น. พลโท นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์โดยประชาชนมีส่วนร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 309 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558” (07/02/2015)
เมื่อเช้าวันนี้(7 กุมภาพันธ์ 2558) ที่ สนามกอล์ฟ จอมพล ป. มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และนำรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้สมทบทุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ครั้งที่ 29
อ่าน 90 ครั้ง
กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหนองม่วง ร่วมกัน ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำ 11 คัน ออกแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด (06/02/2015)
วันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.00 น. พลตรี ชาติชาย วัฒนนันท์ ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษ ที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี ร่วมกับ นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธานกระทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำ ทั้งของหน่วยงานทหาร และ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่างๆ อีก 6 แห่ง ในพื้นที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี รวม 11 คัน
อ่าน 100 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม (06/02/2015)
วันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 08.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 10 หมู่บ้านของอำเภอพัฒนานิคม รวม 10 ป้าย
อ่าน 67 ครั้ง
กรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร นำคณาจารย์ และนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 57 กว่า 600 คน เดินทางเข้าดูงานทหารหน่วยรบพิเศษ ที่จังหวัดลพบุรี (05/02/2015)
พลตรี ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ได้เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ชั้นปี่ที่ 2 รุ่นที่ 57 จำนวน 607 นาย ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการทางทหาร ของทหารหน่วยรบพิเศษ แห่งกองทัพบกไทย ณ สนามกองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
อ่าน 384 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย “ตะกร้อลอดห่วง” เพื่อประชาสัมพันธ์ งานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 (05/02/2015)
วันนี้(5 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 13.30 น. จังหวัดลพบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย “ตะกร้อลอดห่วง” โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ ณโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านไทยให้คงอยู่สืบไป และยกระดับกีฬาตะกร้อลอดห่วงให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ตลอดจนการใช้กีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไป
อ่าน 198 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดภิญโญสโมสร (04/02/2015)
วานนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดภิญโญสโมสร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี จัดหางานจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูวิธาน ธรรมวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดภิญโญสโมสร กล่าวสัมโมทนียกถา
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง (04/02/2015)
วานนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งได้ร่วมกับพระครูภัทรปัญญาวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง กระทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง จำนวน 15 หมู่บ้าน
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (02/02/2015)
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียนฯ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 4 โดยมี ท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมทนียกถา และนายนริศ สืบโถพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
ทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาด 3 คัน แจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง พร้อมทั้งนำวงดนตรีกองทัพบก ปลอบขวัญผู้ประสบภัยแล้ง (31/01/2015)
พลตรี พะโจมม์ ตามประทีป รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ได้นำกำลังพล พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาด ขนาดความจุต่างๆ ตั้งแต่ 6,000 ลิตร ถึง 10,000 ลิตร จากหน่วยขึ้นตรง ของศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลงพื้นที่ แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง นอกเขตชลประทานในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ณ วัดเนินยาว ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้วมานาน กว่า 3 สัปดาห์ จากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ โดยมีผู้ประสบภัยแล้งจำนวนมาก ต่างนำภาชนะ ใส่รถเข็นมารอคิว เพื่อขอรับน้ำดื่มสะอาด เพื่อการอุปโภค-บริโภค จากเจ้าหน้าที่ทหารเป็นจำนวนมาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>