หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
พิธีอัญเชิญพระศรีอาริย์จากวัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง มาประดิษฐานที่สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้ประชาชนได้เข้านมัสการและปิดทอง (9 พ.ค. 2557)
วันนี้( 9 พฤษภาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระศรีอาริย์ โดยขบวนชักพระเริ่มในเวลา 17.30 น.นำขบวนชักพระศรีอาริย์ไปประดิษฐาน ยังสนามกีฬาพระราเมศวร โดยมีกลองยาวแห่นำขบวนชักพระศรีอาริย์ ไปตามถนนนารายณ์มหาราช จากวัดชีป่าสิตาราม แล้วเข้าไปยังสนามกีฬาพระราเมศวร นำไปประดิษฐานภายในสนามฟุตบอล1
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมมวยโลก เศรษฐีเรือทอง ศึก M 150 ถล่มบัลลังก์โลก (9 พ.ค. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมมวยโลกเศรษฐีเรือทอง ศึก M 150 ถล่มบัลลังก์โลก โดยมี “หลวงพ่อสุทิน” พระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย รูปปัจจุบันประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีศิษยานุศิษย์หลวงปู่แบน จันทฺสโร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัด ณ เวทีมวยชั่วคราว วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในหมู่คณะปลูกจิตสำนึกด้านกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด และส่งเสริมการศึกษาวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเรียนวัดพุน้อย
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (8 พ.ค. 2557)
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดลพบุรี ให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น.จำกัด 11 หมู่ 2 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5 หมวดอักษร “กธ” (8 พ.ค. 2557)
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2557) เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการประมูลเลขทะเบียนสวย ณ ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กธ จำนวน 301 เลขหมายในวันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมด เข้ากองทุนเพื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และนำไปใช้ในกิจกรรมหลัดคือ การดำเนินแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ว่าฯลพบุรีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น (8 พ.ค. 2557)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินโดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี โดยเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีถูกเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย เมือเช้ามืดของวันที่ 6 พฤษภาคม 2557ที่ผ่านมา มีผู้ประสบอัคคีภัยเข้ารับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 11 ราย รายละ 2,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อนนำเงินไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัวให้มากที่สุดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ผู้ว่าฯลพบุรี ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก (8 พ.ค. 2557)
ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่จริงในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมการและดำเนินการให้มีความพร้อมสำหรับการรับเสด็จฯในที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอท่าวุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรับเสด็จฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติฯ
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” (8 พ.ค. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ แกนนำเด็กและเยาวชน ที่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” ณ ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ /สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน /สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) /เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกันจัดขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคต่างๆประมาณ 300 คน
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (7 พ.ค. 2557)
วันนี้ (7 พฤษภาคม 2557) สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบหมายให้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการมอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 690 ชุด แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง และ อำเภอหนองม่วง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบวาตภัย ซึ่งจุดแรก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จำนวน 373 ชุดและจุดที่สอง ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนอง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จำนวน 317 ชุด
เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดท่าขุนนางข้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์กลางเมืองลพบุรีเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุได้เคยถูกเพลิงไหม้ขึ้นมาแล้วหลายครั้ง (6 พ.ค. 2557)
เหตุเพลิงไหม้รายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 5 นาฬิกาเศษของวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาโดยเพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปีและเป็นท่าน้ำประวัติศาสตร์เป็นท่าเรือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีหลังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองลพบุรีและหน่วยงานข้างเคียงกว่า 10 คันเข้าทำการสกัดและควบคุมเพลิง ชาวบ้านต่างขนของหนีไฟกันชุลมุน มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกสังกะสีบาดและถูกไฟลวก จำนวน 2 คน คือนางสมคิด ลือศักดิ์ อายุ 66 ปี นางสาวศิริลักษณ์ รอดฤทธิ์ อายุ 21 ปี บาดเจ็บที่ขาเนื่องจากโดดจากบ้านหนีไฟ นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้ว
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดถ้ำพรหมโลก (6 พ.ค. 2557)
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2557) เวลา 07.30 น.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ที่วัดถ้ำพรหมโลก(ธรรมยุติ) ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นวัดที่สอง ตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 (5 พ.ค. 2557)
วันนี้(5 พฤษภาคม 2557) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดี รวมพลัง ถวายความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมพิธีพุทธาภิเษก และไหว้ครูใหญ่ประจำปี 2557 ณ วัดกระเจียว จังหวัดลพบุรี (3 พ.ค. 2557)
ที่วัดกระเจียว ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระภาวนาพรหมคุณ (หลวงพ่อเมตตา) วัดกุฎีทอง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และพิธีไหว้ครูใหญ่ ประจำปี 2557 โดยมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมพิธี
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเปิดโครงการอบรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (2 พ.ค. 2557)
วันนี้ (2พฤษภาคม 2557) เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ เพิ่มทักษะ วิธีการป้องกันและสามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย และเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย ณ สนามด้านหน้าอาคารซ่อมบำรุง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้แทนสมุหราชองครักษ์พร้อมคณะตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดลพบุรี (1 พ.ค. 2557)
เช้าวันนี้ (1 พฤษภาคม 2557) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พลเรือโทสมศักดิ์ ศรีสุข ร.น. ผู้แทนสมุหราชองครักษ์พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรับเสด็จฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติฯ
กลุ่มเกษตรกรไทยร่วมกันจัดงาน ครบรอบ 42 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทยที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและความเป็นมาของกลุ่มเกษตรกร และเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน (1 พ.ค. 2557)
เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ 42 ปี กลุ่มเกษตรกรไทย ที่ลานเอกประสงค์ภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว
กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าแพทย์ ก่อนส่งเข้ารับราชการ ในหน่วยแพทย์ของกองทัพบกทั่วประเทศ (1 พ.ค. 2557)
พลโท มาโนชญ์ จันทรศร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธาน กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน ชั้นยศสิบตรี และมอบใบประกาศ ให้แก่นักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี เหล่าแพทย์ ประจำปี 2557 จำนวน 120 นาย ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนารักษ์ทหารบก ตามหลักสูตรที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด ณ หอบรรยายทางการแพทย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล และ ผู้บังคับบัญชา ให้แก่ทหารทหารกองประจำการ ที่ได้รับใช้ประเทศชาติมาตลอด 2 ปี เต็มอย่างสมเกียรติ (1 พ.ค. 2557)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีสวนสนาม เพื่ออำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดหน่วยขึ้นตรง ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2555 ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โดยมีทหารกองประจำการ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคกลางตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 380 นาย
จังหวัดลพบุรี เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (30 เม.ย. 2557)
วันนี้(30 เมษายน 2557)เวลา 09.30 น. ที่ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557 เป็นเวลา 5 วัน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สร้างโอกาสและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 (30 เม.ย. 2557)
เช้าวันนี้(30 เมษายน 2557) เวลา 08.30น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีผู้ใช้แรงงานจากบริษัทต่างๆจากในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานกว่า 500 คน เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ได้เห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานและมีส่วนร่วมสนับสนุนให้พนักงานลูกจ้างของตนได้ร่วมกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับผู้ใช้แรงงาน
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2557 (29 เม.ย. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2557 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>