หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี รับมอบรถยนต์จากมูลนิธิเศรษฐีเรือทอง วัดพุน้อย เพื่อใช้ในภารกิจชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี (07/11/2014)
วันนี้(7พฤศจิกายน 2557) เวลา14.00 น. ที่วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี รับมอบรถยนต์กระบะ 4 ประตู พร้อมอุปกรณ์ มูลค่ากว่า 800,000 บาท จำนวน 1 คัน จากมูลนิธิเศรษฐีเรือทอง โดยพระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะตำบลหนองเมือง เพื่อใช้ในภารกิจชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยาน
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานในพิธีเบิกพระเนตร “พระพุทธเมตตามหามุนี ลวปุรี ปูชนียมงคล” ณ วัดเชิงท่า จังหวัดลพบุรี (07/11/2014)
วันนี้(7พฤศจิกายน 2557) เวลา10.09 น. ที่วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี เบิกพระเนตร“พระพุทธเมตตามหามุนี ลวปุรี ปูชนียมงคล” ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ พุทธคยา และบำเพ็ญกุศลครบ 102 ปีชาตกาล พระครูโสภณธรรมรัต(ถม ธมฺมทีโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี (06/11/2014)
วานนี้ (5 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งได้ร่วมกับพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กระทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 23 หมู่บ้าน
สสจ.ลพบุรี ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (05/11/2014)
วันนี้(5 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.45 น. ที่ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดขึ้นเพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ในโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” (04/11/2014)
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2557) เวลา 15.00 น. บริเวณถนนหน้าพระกาฬ(บริเวณสถานีรถไฟ) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ในโครงการ“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันจัดทำขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเป็นการสร้างวินัยและรณรงค์ให้คนในชาติร่วมกันรักษาความสะอาด การกำจัดขยะเพื่อลดปริมาณ ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก 5 หมู่บ้าน (04/11/2014)
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งได้ร่วมกับพระครูสิริธรรมประยุต รองเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญกระทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 2 อีกจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านยางรากน้อย , บ้านโคกเจริญ , บ้านพุแว้ , บ้านหนองมะค่า และ บ้านจอมแก้ว จำนวน 5 ป้าย
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการ “ตลาดเกษตรกร” Farmer Market เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพมีแหล่งขายตรง (01/11/2014)
วานนี้ (31 ตุลาคม 2557) เวลา 15.00 น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ตลาดเกษตรกร” Farmer Market ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขยายตลาดและเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตมีแหล่งขายตรง(Direct Sale) แบบถาวร มุ่งเน้นให้เกษตรกรนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการช่วยระบายสินค้าให้เกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มากและไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ด้วยตนเอง โดยมีส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
จังหวัดลพบุรี ลงนาม MOU ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (01/11/2014)
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นำคณะสงฆ์พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมทำ MOU “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี สนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ ผ่ายปกครอง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ก่อนเทศกาลลอยกระทง (31/10/2014)
วานนี้(30 ตุลาคม 2557) เวลา 16.30 พลตรี พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันกระทำพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2557โดยมีการสนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และมณฑลทหารบกที่ 13 ทหารอากาศกองบิน2 กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อาสาสมัครภาคประชาชน อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู รวมทั้งสิ้น 378 นาย
ประธานศาลฎีกา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี (31/10/2014)
วานนี้(30 ตุลาคม 2557) เวลา 14.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก
จ.ลพบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี2557 (30/10/2014)
วานนี้(29 ตุลาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและยกย่องชื่นชมผลงานผู้ผ่านกระบวนการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่น ได้แก่ บ้านหัวลำ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกบ้านหัวลำ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวลำ เป็นหมู่บ้านนำร่องดำเนินการพัฒนาครัวเรือนและชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสังคมชนบทที่ใช้ชีวิตอยู่บนความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ชุมชน ซึ่งสมาชิกของชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการ จนได้รับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2557 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั้ง 13 จังหวัดภาคตะวันออก (29/10/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออก เพื่อให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั้ง 13 จังหวัดของภาคตะวันออกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากิจการลูกเสือชาวบ้านให้ก้าวหน้าต่อไป พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา อีกทั้งระดมความคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อให้การดำเนินกิจการลูกเสือชาวบ้าน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน เขต 11 เขต 12 และประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านทั้ง 13 จังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 60 คน
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง “ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม” ประจำปี 2557 (29/10/2014)
วานนี้(28 ตุลาคม 2557) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณี “ลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี 2557” ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯและผู้มาร่วมงานแถลงข่าว ได้แต่งกายย้อนยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายในสมัยนั้น ส่วนเอกลักษณ์ที่สำคัญของเครื่องแต่งกายสมัยนั้นที่พบเห็นเด่นชัดคือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีสดใสและมีหมวกเป็นเครื่องประดับ สำหรับวัตถุประสงค์ของกาสรจัดงาน เพื่อรักษาส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้ร่วมแสดงออกทางวัฒนธรรมไทย
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง "ทางก้าวสู่การเป็น พิธีกร ศาสนาพิธีกร และวิทยากรมืออาชีพ" ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (27/10/2014)
วานนี้ (26 ตุลาคม2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "ทางก้าวสู่การเป็น พิธีกร ศาสนาพิธีกร และวิทยากรมืออาชีพ" ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความจำเป็นต้องอาศัยพิธีกรและวิทยากรในการจัดกิจกรรมต่างๆ บ่อยครั้งที่ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวไม่ทราบขั้นตอน และวิธีการที่ถูกต้อง บางครั้งจึงเกิดความผิดพลาด และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร แต่หากหน่วยงานใด มีบุคลากรและวิทยากรที่มีความสามารถ ย่อมก่อให้เกิดความประทับใจ และสร้างซื่อเสียงทั้งต่อบุคคล และองค์กรนั้น
จังหวัดลพบุรี จัดงานแสดง ไม้ดอก ไม้ประดับ พรรณไม้สีม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (25/10/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดงาน การแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 25 ซึ่งชมรมรักต้นไม้ลพบุรี ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้ชื่องานที่ว่า “พรรณไม้สีม่วง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณบ้านเรือนไทย สวนสัตว์ลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการตลาดน้ำบ้านน๊อกก... บ้านนอก เพื่อเป็นสถานที่แสดงสินค้า OTOP ของดีเมืองลพบุรี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด (25/10/2014)
วานนี้ ( 24 ตุลาคม 2557 ) เวลา 17.00 น. ที่บริเวณตลาดน้ำบ้านน๊อกก...บ้านนอก ถนนสายลพบุรีเขื่อนป่าสัก ซอย 24 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการตลาดน้ำบ้านน๊อกก ..บ้านนอก” เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองลพบุรี และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทางด้านการแต่งกายชุดไทย ด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามและคงเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ธ.ก.ส. เข็น 6 มาตรการช่วยชาวนา (23/10/2014)
ธ.ก.ส. เดินหน้าผลักดัน 6 มาตรการช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายรัฐบาล ลดต้นทุนการผลิต ลดดอกเบี้ยงานกู้ ให้สินเชื่อชะลอการขายข้าว สินเชื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร พร้อมจัดเสวนา"ลดต้นทุน การทำนา ทำจริง ทำได้" หวังให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ "พระพุทธชัยวัฒน์มหามงคล" (23/10/2014)
วันนี้ (23 ตุลาคม 2557) เวลา 10.30 น. ที่วัดชีแวะ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระพุทธชัยวัฒน์มหามงคลโดยมีพระเดชพระเจ้าคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับวัตถุประสงค์ของการสร้าง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช (23/10/2014)
วันนี้(23 ตุลาคม 2557)เวลา07.30 น. ณ. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดยุทธการจับแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ หลังจากเกิดเหตุเกิดเหตุป้าสังเวียนชาวนาเครียดจุดไฟเผาตัวเองจากการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งสามารถจับกุมแก๊งปล่อยเงินกู้ได้1ราย (22/10/2014)
เมื่อเวลา12.00น.วันนี้(22 ต.ค. 57) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี และพล.ต.ต.ชัยพร พาณิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เข้าตรวจสอบที่บ้านเลขที่1407 ซอย14 หมู่บ้านอื้ออาทรศรีอินทราทิต หมู่ที่2 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ(นปพ.) จังหวัดลพบุรี สามารถจับกุมตัวแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบได้จำนวน 2 คน ประกอบด้วยนายเกียรติพันธ์ ไชมาเมือง เจ้าของเงินกู้ บ้านเลขที่ 99 หมู่6 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และยังมีศักดิ์เป็นญาติของนางสังเวียน รักษาเพ็ชร์ ชาวนาที่เผาตัวเองหน้าทำเนียบ และนายวินัย เสเปีย ลูกน้องเก็บเงินกู้ พร้อมของกลาง เงินสด 5000บาท สมุดบัญชีและรายชื่อลูกค้าจำนวน60 ราย เป็นเงินกู้หมุนเวียนจำนวนเงินประมาณ200,000บาท

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>