หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณ เสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระเกตุ"พระพุทธกตัญญู" ณ วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี (29/12/2014)
วันที่ 28 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราขการ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณ เสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระเกตุ "พระพุทธกตัญญู" ณ วัดเกริ่นกฐิน ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
เริ่มแล้ว งาน “มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่งเทือกเขาจีนแล" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ที่จังหวัดลพบุรี คนแห่เที่ยวคึกคัก (27/12/2014)
เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น วันนี้ (27 ธันวาคม 2557) ที่ บริเวณเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่งเทือกเขาจีนแล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558” ซึ่งบรรยากาศการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (26/12/2014)
วันนี้(26 ธันวาคม 2557) เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงาน วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 2 (26/12/2014)
วานนี้(25 ธันวาคม 2557)เวลา 18.00 น. ที่ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 2” เพื่อแสดงมุฑิตาคารวะพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 61 ปี และรวมใจเพื่อช่วยเหลือด้านงบประมาณให้คนพิการและผู้ด้วยโอกาสร่วมกับพระอุดมประชาทร ให้กับ 7 หน่วยงาน เพื่อให้โอกาสที่สำคัญกับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
จังหวัดลพบุรี จัด ประชุมและแถลงข่าว คณะที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดลพบุรี (25/12/2014)
วันนี้(25 ธันวาคม 2557)เวลา 13.30 น.ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมือลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ตัวแทนสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมฯ ได้ร่วมกันประชุมและแถลงข่าวฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจในบทบาท หน้าที่รวมถึงแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปฏิรูปหรือยกร่างรัฐธรรมนูญหรือประเด็นอื่นๆที่มีผลต่อการปฏิรูป แล้วนำข้อมูลที่ได้ส่งต่อไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป
คณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี (23/12/2014)
วันนี้(23 ธันวาคม 2557)เวลา 14.30 น.ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม นำโดย พลตรี สมพงษ์ แสนสุข ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 2 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ประจำปี 2557 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการทหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
ปภ.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (23/12/2014)
วันนี้ (23 ธันวาคม 2557) เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน”โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชนองค์กรภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คืนคลองให้น้ำใสไหล คืนความใสแม่น้ำทั่วประเทศ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23/12/2014)
วันนี้(23 ธันวาคม 2557) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณริมคลองบางคู้ หมู่ที่ 8 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงาน "มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่งเทือกเขาจีนแล" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 (22/12/2014)
โดยในวันนี้ (22 ธันวาคม 2557) เวลา 09.30 น.จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี ภายใต้ชื่องาน “ มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่งเทือกเขาจีนแล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558” โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว ณ บริเวณเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลพบุรี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ณ บริเวณทุ่งทานตะวันเขาจีนแล และจะมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557
จังหวัดลพบุรีประกอบพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ประจำปี 2557 (20/12/2014)
วานนี้ ( 19 ธันวาคม 2557 ) เวลา 18.00 น.ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(หน้าสถานีรถไฟ) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ประจำปี 2557 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานทำบุญเมืองลพบุรี เพื่อ เน้นย้ำความสำคัญของพุทธศาสนสถานที่เป็นหัวใจของเมือง คือ พระศรีรัตนมหาธาตุ พร้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงประทานพระธรรมคำสั่งสอนให้มนุษย์เห็นความสำคัญ และยึดหลักการมีชีวิต 3 ประการ คือ หลักปฏิจจสมุปบาท (สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยอิงอาศัยกัน) หลักอริยสัจ (การใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิต) และหลักของกรรม (การพึ่งพาตน) อีกทั้งยังเป็นการอุทิศบุญถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา
รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว และมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี (20/12/2014)
วานนี้(19 ธันวาคม 2557) เวลา13.30 น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วและเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 50 ราย และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
สถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดลพบุรีร่วมโครงการมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (18/12/2014)
วันนี้ ( 18 ธันวาคม 2557 ) เวลา 09.30 น.ที่ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2557 และเปิดการอบรมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามโครงการมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้นายจ้างและลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษภัยของยาเสพติด และการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบกิจการ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงกาสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ (18/12/2014)
วันนี้ ( 18 ธันวาคม 2557 ) เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต(DSI MAP) ซึ่งจัดโดย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิงโปรแกรมแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ของรัฐ
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) ได้รับรางวัลบัวทิพย์ ประจำปี 2557 (17/12/2014)
วันนี้ (17 ธันวาคม 2557 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในงานพิธีถวายรางวัล “บัวทิพย์”ประจำปี 2557 แด่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.9 ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระมหาเถระผู้ทรงภูมิพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม เรียบง่าย ตรงไปตรงมา เป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ทันโลก แตกฉานในพระปริยัติธรรม และเชี่ยวชาญพิเศษทางอักษรศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษามคธ เป็นที่ยกย่องยอมรับของพุทธศาสนิกชนและองค์กรต่างๆทั่วไป โดยปรากฏผลงานโดดเด่นในด้านการศึกษาและงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันมหกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (17/12/2014)
วันนี้ ( 17 ธันวาคม 2557 ) เวลา 06.00 น.ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “มหกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพลพบุรี และหน่วยงานสนับสนุนอีก 7 หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความรัก และความสามัคคีโดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (16/12/2014)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบหมายจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดเวทีประชาคมและบรรยายพิเศษ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ วัดป่าเทพเนรมิต อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อำเภอเมืองฯ และอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 35 หม่บ้าน ๆ ละ 3 คน เจ้าคณะอำเภอและตำบล จำนวน 35 รูป และพระวิทยากร วิทยากรแกนนำ อำเภอละ 10 รูป เข้าร่วมเวทีประชาคม โดยได้รับความเมตตาจากพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี บรรยายพิเศษ จัดโดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
พิธีเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (16/12/2014)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบหมายจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในแหล่งเรียนรู้ที่มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์สัมมนามณนิพา อ.เมือง ฯ จัดโดย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
พิธีบำเพ็ญกุศล 95 ปี กองบิน 2 (16/12/2014)
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. พล.อ.อ.ชูศักดิ์ วิบูลชัย อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วย น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดา ผู้บังคับการกองบิน ๒ และคณะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 95 ปี กองบิน 2 ณ หอประชุมกองบังคับการกองบิน 2 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมแสดงความยินดี อีกด้วย
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน"วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 2" (16/12/2014)
นางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน"วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 2" ประชุม ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญนุกูล จังหวัดลพบุ
โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558 (16/12/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหายาเสพติด การดื่มแอลกอฮอล์อุบัติเหตุและปัญหาต่างๆ รวมถึงส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>