หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโรงฆ่าสัตว์ โค กระบือ ที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมาย (28 เม.ย. 2557)
วันนี้( 28 เมษายน 2557) เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงฆ่าสัตว์ โค กระบือ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยได้งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีในวงเงิน 3,000,000 บาท ใช้ในการก่อสร้าง เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่มีขนาดมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ที่ถูกสุขลักษณะ และให้ประชาชนในตำบลเพนียดและพื้นที่ใกล้เคียง ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้คุณภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (28 เม.ย. 2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ฟื้นฟูความเป็นไทย นำข้าราชการ นุ่งโจง ห่มไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัด นำธรรมะสู่ชีวิต หวังส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนปฏิบัติตนตามแนวศีล 5 อย่างเคร่งครัดและฟื้นฟูการแต่งกายไทยทั้งเมือง เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือราษฎรที่บ้านเรือนถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม (26 เม.ย. 2557)
วันนี้ (26 เมษายน 2557) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และนางสาวสมจิตร งามมีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช และปลัดอำเภอหนองม่วง เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง และตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง ซึ่งมีผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ทำความเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน เมื่อคืนวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ นายแก้ว พรมดี (25 เม.ย. 2557)
วันนี้ (25 เมษายน 2557) เวลา 16.00 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพวงมาลาประทาน ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปวางหน้าหีบศพ นายแก้ว พรมดี ( บิดาร้อยเอก รณยุทธ พรมดี ข้าราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ) อายุ 92 ปี เสียชีวิตด้วยโรคชรา โดยตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 22 -25 เมษายน 2557
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ (25 เม.ย. 2557)
วันนี้(25 เมษายน 2557)เวลา 14.30น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ ณ ห้องประชุมพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการในจังหวัดลพบุรี (25 เม.ย. 2557)
วันนี้(25 เมษายน 2557) เวลา 13.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ณ วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (25 เม.ย. 2557)
วันนี้ (25 เมษายน 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดลพบุรี ให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 59 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสัก กม.16 ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2557)
เช้าวันนี้(25 เมษายน 2557)เวลา 09.00 น ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้สมควรรับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2557 (25 เม.ย. 2557)
ที่ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรทุนโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร รุ่น 6 ปี 2557 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก เบิกเนตรพระพุทธรูป “พระไพรีพินาศ” (25 เม.ย. 2557)
ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระเทพสารเวที วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก เบิกเนตรพระพุทธรูป "ไพรีพินาศ” ที่ชาวจังหวัดลพบุรีจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสังฆราชานุสรณ์ และมหาราชานุสรณ์ ในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปิณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ บ้านหน่วยประคอง พร้อมเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ(อัศเจรีย์) และเยี่ยมเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญา ที่ อำเภอหนองม่วง (23 เม.ย. 2557)
นายธนาคมจงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอหนองม่วง(อัศเจรีย์) เลขที่ 132/8 หมู่ 12 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง เป็นศูนย์ที่มีภารกิจเพื่อดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องตามรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพความพิการ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลคนพิการให้เกิดการพัฒนา อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเด็กพิการรุนแรงข้าสู่ระบบโรงเรียนได้ต่อไป
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (23 เม.ย. 2557)
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี (23 เม.ย. 2557)
ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
กสทช. เลือกจังหวัดลพบุรี บรรยายพิเศษ “เรื่องก้าวใหม่โทรทัศน์ไทย” (22 เม.ย. 2557)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. ผู้เชี่ยวชาญระบบดิจิตอลทีวี เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ก้าวใหม่โทรทัศน์ไทย” มีสื่อสารมวลชน ผู้ประกอบการ ประชาชนจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดการสัมมนาสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านสุขภาพ เรื่องสื่อสร้างสรรค์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ครั้งที่ 2 (22 เม.ย. 2557)
นางสาวสุนีย์ ใบชา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านสุขภาพเรื่องสื่อสร้างสรรค์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ครั้งที่ 2 ณ สวนอาหารบัวหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการโฆษณาที่ถูกต้อง รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้และแจ้งเบาะแสในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในท้องตลาดส่วนหนึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเกิดจากผู้ประกอบการขาดความตระหนักในการผลิตและจำหน่าย รวมถึงกระแสนิยมในการดูแลสุขภาพของประชาชน จึงมีการส่งเสริมการขายด้วยการโฆษณา ซึ่งบางครั้งมีการโฆษณาเกินความเป็นจริง ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาในการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับ สื่อมวลชนทุกสาขาในจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ กินข้าวเล่าเรื่อง “ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย Safe Thai Safe Road” เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน อย่าต่อเนื่องไม่เฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ (22 เม.ย. 2557)
นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี นางสาวศิริพร รัตนทัศนีย์ ผู้จัดการภาคกลาง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกันนำผู้ประกอบการสื่อสารมวนชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทุกแขนง เข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสังคม ตามโครงการ กินข้าวเล่าเรื่อง “ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย Safe Thai Safe Road” ณ สวนอาหารครัวบ้านเอง อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เรื่องการประกันภัย ผ่านสื่อมวลชน
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (22 เม.ย. 2557)
ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2557 เพื่อรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติและหาทางแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดลพบุรีจากการรายงานของคณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี พบว่า ไม่พบสถานที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สถิติการจับกุมยาเสพติดอยู่ในลำดับที่ 3 – 4 ของ ปปส.ภาค 1 มีแนวโน้มการจับกุมเพิ่มขึ้น
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมเครือข่าย “สื่อเพื่อสังคม ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ จังหวัดลพบุรี” (22 เม.ย. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่าย “สื่อเพื่อสังคม ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ จังหวัดลพบุรี”โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี ในฐานะศูนย์ประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคประชาสังคมจังหวัดลพบุรี เป็นจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ /สุขภาวะ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันศาลยุติธรรม (21 เม.ย. 2557)
ที่ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี นายอิทธิพลโสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ได้นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันยุติธรรม ส่วนการดำเนินงานเป็นความร่วมมือระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและได้กุศลดีมาก
จังหวัดลพบุรีจัดงานทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (21 เม.ย. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี กว่า 500 คน ร่วมประกอบ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณต้นเป็นพลเมืองที่ดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส การจัดทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของจังหวัดลพบุรี เพื่อสำนึกและแสดงออกถึง พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นสิ่งสมควรที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต้องน้อมใส่เกล้า และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>