หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 (13/04/2018)
วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดลพบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนในเขตอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 2 จุด คือ จุดแรกได้แก่ จุดให้บริการประชาชน หมู่ 8 ตำบลบ้านเบิก ส่วนจุดที่ 2 คือจุดให้บริการประชาชนบ้านบางงา ตำบลบางงา พร้อมทั้งได้มอบเครื่องดื่มและสิ่งของ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนทั้ง 2 จุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
อ่าน 5 ครั้ง
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (13/04/2018)
วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 08.45 น.ที่วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ จัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนในชุมชน โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทมนตรีเมืองเขาสามยอด ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 5 ครั้ง
ชาวลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 (13/04/2018)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดงานมหาสงกรานต์ "วิถีไทย นุ่งโจง แต่งไทย สวมเสื้อลายดอก" (13/04/2018)
วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลพบุรี“มหาสงกรานต์วิถีไทย นุ่งโจง แต่งไทย สวมเสื้อลายดอก”ภายใต้กิจกรรมมหาสงกรานต์ วิถีไทย ลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย ความกตัญญูกตเวที อ่อนน้อมต่อผู้มีพระคุณ และผู้อาวุโส ความเอื้ออาทร และความสงบสุขของครอบครัว เครือญาติและสังคม อีกทั้งได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน
อ่าน 5 ครั้ง
สถานีขนส่งลพบุรีเริ่มหนาแน่น ประชาชนเดินทางกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ (12/04/2018)
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. บรรยากาศที่สถานีขนส่งลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี มีประชาชนเดินทางมารอขึ้นรถโดยสารเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
อ่าน 4 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีวะอาสา (12/04/2018)
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีวะศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ในกิจกรรม "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 รวม 7 วัน ณ หน่วยอาชีวะอาสาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี โดยมี นายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีคณะครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน
อ่าน 5 ครั้ง
ลพบุรี ประชาชนซื้อเสื้อลายดอกคึกคักเพื่อเอาไว้ใส่ในเทศกาลสงกรานต์ (12/04/2018)
วันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ บริเวณตลาดหน้าวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนออกมาหาซื้อเสื้อลายดอกเพื่อสวมใส่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรดาร้านค้าจำหน่ายเสื้อผ้าต่างนำเสื้อผ้าลายดอกหลากหลายสีสัน มาแขวนไว้หน้าร้านเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า โดยราคาจะขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าและขนาดของเสื้อ ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละร้านได้ติดป้ายแสดงราคาไว้อย่างชัดเจน ลูกค้าส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นกลุ่มข้าราชการ วัยคนทำงาน และบุคคลทั่วไป ที่จะซื้อเสื้อจำนวนหลายตัวเพื่อไปแจกคนในครอบครัวใส่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
อ่าน 3 ครั้ง
จ.ลพบุรี ทางหลวงเปิดศูนย์อำนวยสะดวกการเดินทางสงกรานต์ (12/04/2018)
ที่สี่แยกม่วงค่อม ทางหลวงหมายเลข 21 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการเตรียมการและเพื่อรณรงค์ด้านการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ผู้ใช้ทางหลวง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 โดยใช้แนวทางการบูรณาการร่วมกับขนส่งจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร สาธารณสุขอำเภอ ทหารชุดควบคุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชน
อ่าน 1 ครั้ง
ชาวลพบุรี รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์ ปี2561 (12/04/2018)
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในจังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
อ่าน 1 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (12/04/2018)
เมื่อเวลา 17.30น.วันที่ 10 เมษายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ซึ่งศูนย์นี้จะรับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นำมาวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่11-17 เมษายน 2561 นี้
อ่าน 3 ครั้ง
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าแห่งใหม่ สาขาที่ 82 เพื่อรองรับผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ยุค 4.0 ที่ จังหวัดลพบุรี (10/04/2018)
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมี นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1 นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
อ่าน 2 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดงานสงกรานต์ผู้สูงอายุและวันครอบครัว ณ พิพิธภัณฑ์ฯสมเด็จพระนารายณ์ฯ (10/04/2018)
วันที่ 10 เม.ย. 61 ณ. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ได้จัดงานสงกรานต์ ให้กับผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ใบบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานในประเพณีอันดีงามของไทยโดยมีผู้ร่วมงานกว่า 1,200 คน
อ่าน 3 ครั้ง
องค์กรภาคเอกชนและหน่วยราชการอำเภอโคกสำโรง จัดทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลโคกสำโรง (09/04/2018)
วันที่ 7 เมษายน 2561 องค์กรภาคเอกชนและหน่วยราชการอำเภอโคกสำโรง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ฯลฯ” ในโครงการ "ปันน้ำใจ ได้กุศล ช่วยประชาชน สุขภาพดี" ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเอกซเรย์ฟัน และสร้างห้องเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และปรับปรุงทาสีตึกหลวงปู่บุญตา 89 ให้กับโรงพยาบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำนวย คลังผา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน 7,647,382 บาท
อ่าน 6 ครั้ง
เริ่มแล้ว วันแรก สงกรานต์เมืองลิง ทำบุญใหญ่ อัญเชิญรูปหล่อองค์เจ้าพ่อพระกาฬ ลงมาให้ประชาชนได้สรงน้ำ ขอพรตลอดเทศกาลสงกรานต์ (07/04/2018)
ที่ ศาลพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี พลโท ธงชัย โพธิ์พูลสินธุ์ รองประธานมูลนิธิ พลเอก หอม โห้ลำยอง และมิตร พร้อมด้วย นายนธี มนตริวัตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญใหญ่ ศาลพระกาฬ ต่อเบื้องหน้า องค์เจ้าพ่อพระกาฬ เทวรูปรุ่นเก่าแก่ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ของชาวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งอัญเชิญรูปหล่อ องค์เจ้าพ่อพระกาฬ ลงมาประดิษฐาน บริเวณด้านหน้าทางขึ้นศาลพระกาฬ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสรงน้ำ ขอพร จากองค์เจ้าพ่อพระกาฬ
อ่าน 6 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำถวายราชสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2018)
วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราว หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้ง วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และอ่านถวายอาศิรวาทราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
อ่าน 6 ครั้ง
จ.ลพบุรี แถลงข่าวงานมหาสงกรานต์วิถีไทย นุ่งโจง แต่งไทย สวมเสื้อลายดอก (06/04/2018)
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลพบุรี“มหาสงกรานต์วิถีไทย นุ่งโจง แต่งไทย สวมเสื้อลายดอก”ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก (ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมือง) พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรีกำหนดจัดงานในวันที่ 13 และ 14 เมษายน 2561 เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์
อ่าน 14 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร (06/04/2018)
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผารวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่ ณ บ้านหนองกรวด หมู่ที่ 11 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 8 ครั้ง
ใกล้เทศกาลสงกรานต์ หมู่บ้านดินสอพอง กว่า 100 ครัวเรือน เร่งผลิตดินสอพองบริสุทธิ์ ออกจำหน่ายแต่เช้าทุกวัน พร้อมทั้งมีคำเตือนการเล่นแป้งดินสอพองให้ปลอดภัย (06/04/2018)
วันนี้ จะพาท่านผู้ชมไปดูแหล่งผลิตดินสอพองบริสุทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง ณ หมู่บ้านดินสอพอง ริมคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรีซึ่งภาพจากมุมสูง จะเห็นชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ กว่า 100 หลังคาเรือน จะมีลานตากดิน และมีอาชีพหลักในการผลิตดินสอพอง เพื่อป้อนสู่ตลาด โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมโรงงาน การทำเครื่องสำอาง ยาสีฟัน ทำธูป รวมถึง การทำสี ซึ่งมีทั้งสีทาบ้าน และสีโป้รถยนต์
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ (04/04/2018)
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
อ่าน 18 ครั้ง
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561 ใน Theme “แต่งไทยย้อนยุคสมเด็จพระนารายณ์ ตามรอยงานพัฒนาคุณภาพ” เพื่อให้บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของกองทัพบก (04/04/2018)
พลตรีชัชวาล บูรณรัช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลประจำปี 2561 ภายใต้ Theme งาน “แต่งไทยย้อนยุคสมเด็จพระนารายณ์ ตามรอยงานพัฒนาคุณภาพ” ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจากแต่ละกลุ่มงานและสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการดูแลผู้รับบริการให้มีความปลอดภัยยิ่งๆขึ้น ในฐานะเป็นโรงพยาบาลของกองทัพบก ทั้งนี้ โรงพยาบาลอานันทมหิดลได้มีการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีวิสัยทัศน์ “เป็นเลิศด้านบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคระดับเขต”
อ่าน 20 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>