หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (03/12/2014)
วันนี้(3 ธ.ค. 57) เวลา 10 .00 น. พลตรี สุรศักดิ์ แพรน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มพันธุ์ปลาในพื้นที่รับผิดชอบค่ายพหลโยธิน และปลูกจิตสำนึกให้กำลังพลและครอบครัวมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีกำลังพลและครอบครัวของหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ และหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายพหลโยธิน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเบญจพรรณ จำนวน 50,000 ตัว ในโอกาสนี้ ยังได้มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้แทนหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ และหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายพหลโยธิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกด้วย
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (03/12/2014)
วันนี้(3 ธ.ค. 57) เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดลพบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
โรงพยาบาลอนันทหมหิดล จัดพิธีจุดเทียนชัย ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (02/12/2014)
เช้าวันนี้(2 ธ.ค. 57) คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลอนันทมหิดล จ.ลพบุรี ต่างพร้อมใจแสดงออกซึ่งความจงรักภัคดี ประกอบพิธีจุดเทียนชัย ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ตามโครงการ“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (02/12/2014)
วันนี้(2 ธันวาคม 2557) เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำบางขาม ตามโครงการ “คลองสวยน้ำใส” และโครงการ“เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างวินัยของคนในชาติในการบริหารจัดการขยะทั้งระบบ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ (02/12/2014)
วันนี้( 2 ธ.ค.57) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ หอประชุมอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูวิจิตรสุธาการ รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อำเภอบ้านหมี่ทั้งสิ้น 27 หมู่บ้าน
พ่อเมืองลพบุรี เน้นย้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสระเตย นำหลักศีล 5 มาใช้ เพื่อสร้างสุขในชีวิต ในโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (02/12/2014)
วันนี้ (2 ธันวาคม 2557) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านสระเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี จัดอบรม เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีการใช้สิทธิ Undo สมาชิก กบข.” (01/12/2014)
วันนี้(1 ธันวาคม 2557) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การปฏิบัติงานกรณีสมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2494( Undo)” สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและผู้ปฏิบัติงานในระบบ e-pension เพื่อชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและด้านระบบบำเหน็จบำนาญในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดลพบุรีเปิดงาน เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ (29/11/2014)
ค่ำวันนี้(29 พ.ย.57) เวลา 18.30 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน "เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์" ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เพิ่มคุณค่าและความสำคัญของโบราณสถานและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดลพบุรี ซึ่งในช่วงเดือน พ.ย.57-ม.ค.58 มีทุ่งดอกทานตะวันที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ กสจ. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกลูกจ้างประจำ (29/11/2014)
วันนี้(29 พ.ย. 57 ) เวลา 09.00 น. ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชุดที่ 9 เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.” พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะคณะกรรมการกองทุนฯชุดที่ 9 เข้าร่วมงานในวันนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก กสจ. มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สร้างรายได้ และรวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้แก่สมาชิก กสจ. ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ที่เหมาะสมและพอเพียงได้ต่อไปในอนาคต
ผู้ว่าฯลพบุรี มอบบ้านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (28/11/2014)
วันนี้(28 พ.ย. 57 ) เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยได้ส่งมอบบ้านชั้นเดียวให้กับนายจำรัส ทองอาบ ณ เลขที่ 905หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นผู้ยากจน ยากไร้ และด้อยโอกาสในสังคม แต่ได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ประชาชนในหมู่บ้าน และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าได้จัดทำกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อนำเงินมาจัดสร้างบ้านหลังดังกล่าวขึ้น ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 155,675 บาท และใช้แรงงานชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันสร้างบ้าน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน2557 (27/11/2014)
วันนี้(27 พฤศจิกายน 2557) เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 พร้อมด้วย พลตำรวจตรีชัยพร พาณิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม” ปี 2558 (27/11/2014)
วานนี้(26 พ.ย. 57 ) เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558” (จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่อนำบริการด้านต่างๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ณ โรงเรียนบ้านเขารวก หมู่ที่ 2 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
สสจ.ลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี (26/11/2014)
วานนี้(25 พ.ย. 57 ) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี โดยมีสาระที่สำคัญได้แก่ จังหวัดลพบุรีได้รับการคัดเลือกในระดับภาคกลางเข้าประกวด"สมัชชาอวอร์ด" ระดับชาติ ,การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี ปี 2556 คือ อาหารปลอดภัย ,เด็กติดเกมและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งทางจังหวัดลพบุรีและ สสจ.ลพบุรีได้ดำเนินการลงพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนมัธยมซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับจังหวัด (26/11/2014)
วานนี้(25 พ.ย. 57 ) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยมี นายอำเภอทั้ง 11อำเภอ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2557 (25/11/2014)
วันนี้(25 พฤศจิกายน 2557 ) เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาพระรามเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2468 ซึ่งเป็นเวลาล่วงเลยมาแล้ว 89 ปีนับถึงปัจจุบัน พระมหากรุณาธิคุณกอปรด้วยพระปรีชาญาณดังกล่าว ควรที่ลูกเสือจะได้รู้และจดจำไว้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ พระบรมราชวาทซึ่งได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่ลูกเสือด้วยข้อความอันสั้น แต่มีความหมายลึกซึ้งและอมตะ คือ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” เกิดเป็นคนถ้าไร้สัตย์ก็เสมือนไร้เกียรติยศและศักดิ์ศรี
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพนายทหารที่ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่ จ.พะเยา บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า (24/11/2014)
วันนี้( 24 พฤศจิกายน 2557 ) เวลา16.00 น. ที่ วัดดงสวอง ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายทหารที่ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ ที่จังหวัดพะเยา โดยเป็นนายทหารสังกัดศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 นาย ประกอบด้วย พันโทมานิต สุระเสนา ร้อยเอกวรพงษ์ ช่างสลัก จ่าสิบเอกอพิรุณ แสนดอนดู่ และจ่าสิบเอกสมภพ มาลัยวงศ์ ซึ่งเป็น 4 ใน 9 นายทหารที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ นับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่ายิ่งของศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี ที่ได้เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ กองทัพบกได้ปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ขั้น และขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษให้กับนายทหารทั้ง 4 นาย
จังหวัดลพบุรี จัดแถลงข่าว “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 (24/11/2014)
วันนี้(24 พฤศจิกายน 2557) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานและร่วมแถลงข่าว “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดในจังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล รวม 11 รางวัล โดยมี ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ร่วมการแถลงข่าว
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัด (24/11/2014)
เช้าวันนี้( 24 พ.ย.57 )เวลา 07.30 น.ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการประชุม "ติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ" ในระบบ Video Conference ทั้ง 11 อำเภอ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ฝากให้อำเภอที่มีรถไฟผ่าน และไม่มีที่กั้นให้ทางอำเภอช่วยแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน การประดับธงชาติและป้ายทรงพระเจริญช่วยกันตกแต่งให้สวยงามเหมาะสม
บันเลือง ชินอินเตอร์ ร่วมกับทาร์กัส ส่งมอบกระเป๋าในโครงการ "สายฝัน ปันกระเป๋า เพื่อน้องในชนบท" ให้โรงเรียนวัดถนนแค อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (21/11/2014)
บริษัท บันเลือง ชินอินเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทาร์กัส เอเชีย แปซิฟิก จำกัด และบริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีส่งมอบกระเป๋าที่ได้รับบริจาคใน โครงการเพื่อสร้างสังคมแห่งน้ำใจ ภายใต้ชื่อ "สายฝัน ปันกระเป๋า เพื่อน้องในชนบท" จำนวน 200 ใบ ให้กับโรงเรียนวัดถนนแค จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลพบุรีเขต 1 เข้าร่วมเป็นประธานในการรับมอบกระเป๋าพร้อมด้วย นายชาติชาย พานิชชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนแค
คณะนายทหารหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารม้า เดินทางศึกษาดูงานการฝึกภาคสนาม สายแพทย์ทหารระดับกองพล เพื่ออนุรักษ์กำลังรบ ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ. ลพบุรี (20/11/2014)
พันเอก สมบัติ ธัญญวันท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า รุ่นปี 2558 พร้อมด้วย นายทหารรักเรียนต่างชาติ จากประเทศอินโดนิเซีย รวมกว่า 70 นาย ตลอดจนคณาจารย์ และนักเรียนนายสิบเหล่าแพทย์ ของกรมยุทธศึกษาทหารบก อีกกว่า 100 นาย เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการฝึกภาคสนามของ กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดยมี พันเอก นิมิตร์ สะโมทาน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ให้การต้อนรับ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>