หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก 5 หมู่บ้าน (04/11/2014)
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งได้ร่วมกับพระครูสิริธรรมประยุต รองเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญกระทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 2 อีกจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านยางรากน้อย , บ้านโคกเจริญ , บ้านพุแว้ , บ้านหนองมะค่า และ บ้านจอมแก้ว จำนวน 5 ป้าย
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการ “ตลาดเกษตรกร” Farmer Market เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพมีแหล่งขายตรง (01/11/2014)
วานนี้ (31 ตุลาคม 2557) เวลา 15.00 น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ตลาดเกษตรกร” Farmer Market ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขยายตลาดและเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตมีแหล่งขายตรง(Direct Sale) แบบถาวร มุ่งเน้นให้เกษตรกรนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการช่วยระบายสินค้าให้เกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มากและไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ด้วยตนเอง โดยมีส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
จังหวัดลพบุรี ลงนาม MOU ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (01/11/2014)
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นำคณะสงฆ์พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมทำ MOU “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี สนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ ผ่ายปกครอง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ก่อนเทศกาลลอยกระทง (31/10/2014)
วานนี้(30 ตุลาคม 2557) เวลา 16.30 พลตรี พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันกระทำพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2557โดยมีการสนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และมณฑลทหารบกที่ 13 ทหารอากาศกองบิน2 กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อาสาสมัครภาคประชาชน อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู รวมทั้งสิ้น 378 นาย
ประธานศาลฎีกา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี (31/10/2014)
วานนี้(30 ตุลาคม 2557) เวลา 14.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก
จ.ลพบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี2557 (30/10/2014)
วานนี้(29 ตุลาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและยกย่องชื่นชมผลงานผู้ผ่านกระบวนการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่น ได้แก่ บ้านหัวลำ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกบ้านหัวลำ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวลำ เป็นหมู่บ้านนำร่องดำเนินการพัฒนาครัวเรือนและชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสังคมชนบทที่ใช้ชีวิตอยู่บนความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ชุมชน ซึ่งสมาชิกของชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการ จนได้รับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2557 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั้ง 13 จังหวัดภาคตะวันออก (29/10/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออก เพื่อให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั้ง 13 จังหวัดของภาคตะวันออกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากิจการลูกเสือชาวบ้านให้ก้าวหน้าต่อไป พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา อีกทั้งระดมความคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อให้การดำเนินกิจการลูกเสือชาวบ้าน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน เขต 11 เขต 12 และประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านทั้ง 13 จังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 60 คน
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง “ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม” ประจำปี 2557 (29/10/2014)
วานนี้(28 ตุลาคม 2557) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณี “ลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี 2557” ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯและผู้มาร่วมงานแถลงข่าว ได้แต่งกายย้อนยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายในสมัยนั้น ส่วนเอกลักษณ์ที่สำคัญของเครื่องแต่งกายสมัยนั้นที่พบเห็นเด่นชัดคือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีสดใสและมีหมวกเป็นเครื่องประดับ สำหรับวัตถุประสงค์ของกาสรจัดงาน เพื่อรักษาส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้ร่วมแสดงออกทางวัฒนธรรมไทย
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง "ทางก้าวสู่การเป็น พิธีกร ศาสนาพิธีกร และวิทยากรมืออาชีพ" ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (27/10/2014)
วานนี้ (26 ตุลาคม2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "ทางก้าวสู่การเป็น พิธีกร ศาสนาพิธีกร และวิทยากรมืออาชีพ" ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความจำเป็นต้องอาศัยพิธีกรและวิทยากรในการจัดกิจกรรมต่างๆ บ่อยครั้งที่ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวไม่ทราบขั้นตอน และวิธีการที่ถูกต้อง บางครั้งจึงเกิดความผิดพลาด และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร แต่หากหน่วยงานใด มีบุคลากรและวิทยากรที่มีความสามารถ ย่อมก่อให้เกิดความประทับใจ และสร้างซื่อเสียงทั้งต่อบุคคล และองค์กรนั้น
จังหวัดลพบุรี จัดงานแสดง ไม้ดอก ไม้ประดับ พรรณไม้สีม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (25/10/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดงาน การแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 25 ซึ่งชมรมรักต้นไม้ลพบุรี ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้ชื่องานที่ว่า “พรรณไม้สีม่วง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณบ้านเรือนไทย สวนสัตว์ลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการตลาดน้ำบ้านน๊อกก... บ้านนอก เพื่อเป็นสถานที่แสดงสินค้า OTOP ของดีเมืองลพบุรี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด (25/10/2014)
วานนี้ ( 24 ตุลาคม 2557 ) เวลา 17.00 น. ที่บริเวณตลาดน้ำบ้านน๊อกก...บ้านนอก ถนนสายลพบุรีเขื่อนป่าสัก ซอย 24 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการตลาดน้ำบ้านน๊อกก ..บ้านนอก” เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองลพบุรี และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทางด้านการแต่งกายชุดไทย ด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามและคงเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ธ.ก.ส. เข็น 6 มาตรการช่วยชาวนา (23/10/2014)
ธ.ก.ส. เดินหน้าผลักดัน 6 มาตรการช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายรัฐบาล ลดต้นทุนการผลิต ลดดอกเบี้ยงานกู้ ให้สินเชื่อชะลอการขายข้าว สินเชื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร พร้อมจัดเสวนา"ลดต้นทุน การทำนา ทำจริง ทำได้" หวังให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ "พระพุทธชัยวัฒน์มหามงคล" (23/10/2014)
วันนี้ (23 ตุลาคม 2557) เวลา 10.30 น. ที่วัดชีแวะ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระพุทธชัยวัฒน์มหามงคลโดยมีพระเดชพระเจ้าคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับวัตถุประสงค์ของการสร้าง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช (23/10/2014)
วันนี้(23 ตุลาคม 2557)เวลา07.30 น. ณ. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดยุทธการจับแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ หลังจากเกิดเหตุเกิดเหตุป้าสังเวียนชาวนาเครียดจุดไฟเผาตัวเองจากการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งสามารถจับกุมแก๊งปล่อยเงินกู้ได้1ราย (22/10/2014)
เมื่อเวลา12.00น.วันนี้(22 ต.ค. 57) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี และพล.ต.ต.ชัยพร พาณิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เข้าตรวจสอบที่บ้านเลขที่1407 ซอย14 หมู่บ้านอื้ออาทรศรีอินทราทิต หมู่ที่2 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ(นปพ.) จังหวัดลพบุรี สามารถจับกุมตัวแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบได้จำนวน 2 คน ประกอบด้วยนายเกียรติพันธ์ ไชมาเมือง เจ้าของเงินกู้ บ้านเลขที่ 99 หมู่6 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และยังมีศักดิ์เป็นญาติของนางสังเวียน รักษาเพ็ชร์ ชาวนาที่เผาตัวเองหน้าทำเนียบ และนายวินัย เสเปีย ลูกน้องเก็บเงินกู้ พร้อมของกลาง เงินสด 5000บาท สมุดบัญชีและรายชื่อลูกค้าจำนวน60 ราย เป็นเงินกู้หมุนเวียนจำนวนเงินประมาณ200,000บาท
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เรียกประชุมหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (22/10/2014)
วันนี้( 22 ต.ค.2557) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 80 พรรษามหาราชันย์ มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมืองลพบุรี พลตรี พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้สินนอกระบบตามนโยบาย คสช.ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท ร่วมประชุมเพื่อประสานงานและรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย คสช.
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี จัดงานโครงการครอบครัวศีล 5 นำพาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (21/10/2014)
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี ได้นำแนวคิดของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในเรื่องการรักษาศีล 5 เป็นพื้นฐานทางจริยธรรมในสังคม มาจัดทำโครงการครอบครัวศีล 5 นำพาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนำหลักการของศีล 5 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
จังหวัดลพบุรีนำร่องจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาชุดแรก 684 ราย วงเงิน 9.2 ล้านบาท (20/10/2014)
จังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งในแปดจังหวัดแรกที่จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15,000 บาท ซึ่งได้เริ่มดำเนินการวันนี้วันแรก(วันที่ 20 ตุลาคม 2557) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนบทบาทแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (17/10/2014)
วันนี้(17 ตุลาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาร่วมประชุมมอบนโยบายและข้อสั่งการของ นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตามที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองได้มอบหมายภารกิจ และขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของจังหวัดและรัฐบาล แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า100 คน
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดเทศกาลท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวัน แปลงแรกที่กำลังออกดอกบานสระพรั่ง เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี (17/10/2014)
เช้าวันนี้(17 ตุลาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวันบาน แปลงแรกที่กำลังออกดอกบานสระพรั่ง เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว บริเวณสี่แยกซอย 27 ติดอยู่กับสวนอาหารครัวกุ้งหลวง ซึ่งอยู่ก่อนถึงทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพียงแค่ 1 กิโลเมตร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>