หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สรุปการรณรงค์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 17 ราย (18 เม.ย. 2557)
สรุปยอดรวมช่วงการรณรงค์ 7 วันอันตราย (11-17 เมษายน 2557)จังหวัดลพบุรี มีผู้เสียชีวิต 2 รายเป็นเพศชาย 1 ราย หญิง 1 ราย มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 19 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 17 ราย เป็นเพศชาย 11 คน และหญิง 6 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 22 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 29 คน และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 1 คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา รถมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์
วันที่หกของการรณรงค์ 7 วันอันตราย จังหวัดลพบุรี เสียชีวิตแล้ว 1 ราย บาดเจ็บ 15 ราย (17 เม.ย. 2557)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลติดตามสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งรณรงค์ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 (รวม 7 วัน) ผ่านไป 6 วัน จังหวัดลพบุรีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแล้ว 1 ราย
สรุปอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ห้าวันที่ผ่านมาของจังหวัดลพบุรี (16 เม.ย. 2557)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลติดตามสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งรณรงค์ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 (รวม 7 วัน) ผ่านไป5 วัน จังหวัดลพบุรี ยังรักษาสถิติตายเป็นศูนย์ ซึ่งในวันที่ห้าของช่วงรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย.2557) จังหวัดลพบุรี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 2 ครั้ง / มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 2 ราย /ไม่มีผู้เสียชีวิต
รองผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงการเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 แนะผู้ใช้รถใช้ถนนควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด (16 เม.ย. 2557)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี คณะส่วนราชการ และสื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยเริ่มที่จุดบริการเทศบาลเขาพระงาม อำเภอเมือง และไปต่อที่ จุดบริการวัดพาณิชธรรมมิการาม ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่, จุดตรวจตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่,จุดบริการหน้าโรงพยาบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง,จุดตรวจตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์, จุดตรวจตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ,จุดตรวจ อบต.บ่อทอง อำเภอหนองม่วง,จุดบริการเทศบาลเขาสามยอด อำเภอเมือง รวม 8 จุดด้วยกัน พร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยด้วย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดแสดงผลงานรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”และประเพณีสงกรานต์ชาวไทยรามัญ จังหวัดลพบุรี (16 เม.ย. 2557)
ที่บริเวณวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงผลงานรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” และประเพณีสงกรานต์ชาวไทยรามัญ จังหวัดลพบุรี โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเพื่อคัดสรรวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” 4 วิถีไทย ประกอบด้วย ด้านประเพณี ด้านศิลปะการแสดง ด้านอาหาร และด้านผ้าทอ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการปรับบทบาทของกระทรวงสังคม ไปสู่กระทรวงกึ่งเศรษฐกิจ
ผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงการเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์ แนะคนขับรถทางไกล ควรพักผ่อนให้เพียงพอ (16 เม.ย. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และสื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณไฟ และไฟส่องสว่าง โดยเริ่มที่จุดตรวจตำบลวังขอนกว้าง อำเภอโคกสำโรง และไปต่อที่ จุดตรวจตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง ซึ่งได้รับการแก้ไขเรื่องสัญญาณไฟ และไฟส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว จากการตรวจทั้ง 2 จุดมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยด้วย
จังหวัดลพบุรี ยังรักษาสถิติ ตายเป็นศูนย์ได้ ในช่วงสงกรานต์ 4 วัน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต (15 เม.ย. 2557)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลติดตามสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งรณรงค์ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 (รวม 7 วัน) ผ่านไป4 วัน จังหวัดลพบุรี ยังรักษาสถิติตายเป็นศูนย์ ซึ่งในวันที่สี่ของช่วงรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย.2557) จังหวัดลพบุรี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 2 ครั้ง / มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 2 ราย /ไม่มีผู้เสียชีวิต
ชาวลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2557 (13 เม.ย. 2557)
ที่บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ททหาร ตำรวจ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย ประจำปี 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่สอง จำนวน 2 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต (13 เม.ย. 2557)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 12 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่สอง ของการรงณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 2 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตรวจจุดให้บริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (12 เม.ย. 2557)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคณะส่วนราชการ สื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจและนำสิ่งของมามอบให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ รวมทั้งหมด 6 จุดโดยส่วนใหญ่แต่ละจุดมีการเตรียมการในการให้บริการเป็นอย่างดี
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันแรก จำนวน 1 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต (12 เม.ย. 2557)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 11 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันแรก ของการรงณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 1 ราย และ ไม่มีผู้เสียชีวิต
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีจัดกิจกรรมสงกรานต์ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล (11 เม.ย. 2557)
นายแพทย์ ธนู ลอบันดิส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้นำผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำตึกผู้ป่วย จำนวน 9 องค์ เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่ และความสามัคคีของบุคลากร
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (11 เม.ย. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557 จังหวัดลพบุรี ภายใต้ชื่อว่า “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ณ บริเวณหน้าแขวงการทางลพบุรีที่ 1 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดตั้งจุดตรวจและบริการตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร ทั่วจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 (10 เม.ย. 2557)
ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลโทเฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 (10 เม.ย. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ตัวแทน กต.ตร.จว.ลพบุรี และหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พร้อม ตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆรวม 27 แห่งทั่วประเทศ ณ หน้าห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (10 เม.ย. 2557)
ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี และนายวงศ์ศักด์ จารุวนาลัย พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557 เป็นเวลา 5 วัน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี2557” (10 เม.ย. 2557)
ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557” โดยมีนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุเข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน
จังหวัดลพบุรี ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำของทหารในพื้นที่ จำนวน 9 หน่วยงาน กว่า 10 คัน ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง 22 ชุมชน ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2557 (9 เม.ย. 2557)
ที่ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานทหารในพื้นที่ 9 หน่วยงานได้ร่วมกันกระทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร 8,000 ลิตร พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 10 คัน เพื่อนำน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค และบริโภค ออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
จังหวัดลพบุรีร่วมกับบริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด เปิดงาน “ ไก่ไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก ” เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้บริโภค (9 เม.ย. 2557)
จังหวัดลพบุรีจึงได้ร่วมกับบริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด(เครือเบทาโกร) จัดงาน “ ไก่ไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก ” โดยมี นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน และนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในเครือเบทาโกร และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมโรงฆ่าสัตว์ปีก บริษัท บี.ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (9 เม.ย. 2557)
ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี ( วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ ) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>