หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (15/07/2014)
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.30 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557ของจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการ และให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัท เบทาโกร เซฟตี้มีท แพคกิ้ง จำกัด เลขที่ 215 หมู่ 1 ถนนพระพุทธบาท – เขาสูง ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ นำพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต (11/07/2014)
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (11/07/2014)
วันนี้(11 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ภายในพระอุโบสถวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งวัดดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานเทียนจำนำพรรษา พระราชทาน ให้เป็นประจำทุกปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชน ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (11/07/2014)
ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรี นุ่งขาวห่มขาว ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ เพื่อเป็นการตั้งจิตให้สงบและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ทั้งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ และเหตุการณ์ที่สำคัญ 3 ประการ ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัย ครบ 3 ประการ
ผู้ว่าฯลพบุรี นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11/07/2014)
เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้(11 กรกฎาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 56 รูปโดยมี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทหารร่วมตรวจโกดังเก็บข้าวลพบุรี พบอยู่ครบตามจำนวน (10/07/2014)
พลตรีชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายชาตรี โชไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 30 จังหวัดลพบุรี ได้นำกำลังทหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจข้าว โกดังที่ 7 ของคลังสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญทรัพย์ ลพบุรี เลขที่ 7/3 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศูนย์ประสานงานบ้านพักเด็กฯประจำอำเภอ (10/07/2014)
วันนี้(10 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการศูนย์ประสานงานบ้านพักเด็กฯประจำอำเภอ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีปฏิญาณตนและลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมเปิดโครงการ เทศกาลเข้าพรรษา สามเดือนเพื่อแม่ หกเดือนเพื่อพ่อ งด-ลดเหล้า เมาไม่ขับ (10/07/2014)
วันนี้( 10 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.00 น.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำประชาชนชาวลพบุรี กล่าวคำปฏิญาณตนและลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเปิดโครงการ เทศกาลเข้าพรรษา สามเดือนเพื่อแม่ หกเดือนเพื่อพ่อ งด-ลดเหล้า เมาไม่ขับ ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเทพเนรมิต ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ ตำบลซับจำปา ณ พื้นที่ป่าจำปีสิรินธร (09/07/2014)
วันนี้ (9 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.30 น. พระครูอุดมวรลักษณ์ เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ ตำบลซับจำปา ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป่าจำปีสิรินธร ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ร่วมคิดร่วมทำ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงได้เห็นคุณค่าของการร่วมอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จ. ลพบุรี เปิดค่ายทหารจัดงานวันพร้อมญาติหารใหม่ พร้อมคืนความสุขให้ญาติทหารใหม่ (09/07/2014)
ที่ หน้ากองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม อ.เมือง จ. ลพบุรี พลตรี สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ได้เป็นประธาน เนื่องในวันพร้อมญาติทหารใหม่ ประจำปี 2557 ผลัดที่ 1 พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับญาติทหารใหม่ ที่เดินทางมาจากภูมิลำเนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ทหารใหม่ ทั้ง 385 นาย ซึ่งได้ผ่านการฝึกในขั้นตอนสำคัญในช่วงแรก และถูกหล่อหลอมปรับปรุงลักษณะท่าทาง จากพลเรือนมาเป็นทหารโดยสมบูรณ์
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ บูรณาการทุกภาคส่วน นำกลุ่มพลังมวลชน กว่า 15,00 คน ร่วมกัน ปล่อยปลา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ (09/07/2014)
พลโทเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์ลูกเสือชาวบ้านในบรมราชานุเคราะห์ ร่วมกันเป็นประธาน นำเหล่าข้าราชการทหาร ตำรวจ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
จังหวัดลพบุรี จัดงานของดีอำเภอลำสนธิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (05/07/2014)
วันนี้(5 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานของดีอำเภอลำสนธิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอลำสนธิ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าวัดหนองรี หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการร่วมใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 (05/07/2014)
วันนี้ (5 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พันตำรวจเอก ประสพโชค พร้อมมูล รองผู้บังคับกองปราบปรามและมูลนิธิชุมชนเข้มแข็ง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล นายอำเภอชัยบาดาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังลพบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มูลนิธิชุมชนเข้มแข็งมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี นักเรียนโรงเรียนสัตยาไส รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนมากกว่า 300 คน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557”
ปภ.ลพบุรี จัดประชุมประชาคม อปพร. ประจำจังหวัด ประจำปี 2557 (04/07/2014)
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2557) เวลา 13.30 น.ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรี ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธานการประชุมประชาคม อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของจังหวัดลพบุรี ได้รวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และสมาชิก อปพร.ในสังกัด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (04/07/2014)
เช้าวันนี้(4 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.15 น. ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 57 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ และพระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานพระนามเป็นชื่อโรงเรียนนามว่า “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ชาวจุฬาภรณ์ฯทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงกำหนดให้เป็นวันเกียรติยศแห่งลูกจุฬาภรณ์ฯ ซึ่งลูกจุฬาภรณ์ฯทุกคนต่างภูมิใจและชื่นชมโสมนัสในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดยวด (04/07/2014)
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2557) เวลา 07.00 น.ที่วัดยวด ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ คลังจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะโดยมีพระครูอนุยุตศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง เจ้าอาวาสวัดยวด กล่าวสัมโมทนียกถา
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (03/07/2014)
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน “กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่น” หรือโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 2โดยมีนายนริศ สืบโถพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (03/07/2014)
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
จ.ลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2557 (01/07/2014)
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2557) ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมพัฒนาชุมชน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในนามคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2557 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลให้คะแนน การปฏิบัติงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับรางวัลต้นแบบระดับเพชร โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนตำบลบางคู้ให้การต้อนรับ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ จังหวัดลพบุรี ได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการได้รับทราบและประเมินผล
จังหวัดลพบุรีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 (01/07/2014)
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6) พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ.สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,000คน และมีลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมอีก จำนวน 100 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ถัดไป>>