หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 6” ศึกษาดูงานความมั่นคงทางทหาร ที่ จ.ลพบุรี (14/11/2014)
วันนี้(14 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.00 น. สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 6” (พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 6) จำนวน 65 คน โดยมี พลเอก พนา ถนอมสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานรุ่นฯ และมีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมด้วย ได้เดินทางมาศึกษาดูงานความมั่นคงทางทหาร ที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิชาการป้องกันประเทศ อีก 6 สถาบัน ณ กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14/11/2014)
เช้าวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยาก แก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นอกจากจะมีพิธีวางพานพุ่มแล้วยังมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจทางด้านฝนหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย
พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ไปมอบให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว นางสาวณัฐวรรณ สุวรรธนะ (13/11/2014)
วันนี้(13 พฤศจิกายน 2557) เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีพระกรุณาโปรดให้ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำความช่วยเหลือแก่ นางประหยัด สุวรรธนะ และนางสาว ณัฐวรรณ สุวรรธนะ หญิงใจบุญที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดไว้ จำนวนมาก ถึง 37 ตัว ณ บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัดโครงการ “ครอบครัวไทย รู้รัก สามัคคี” (13/11/2014)
วานนี้(12 พ.ย.57) เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ครอบครัวไทย รู้รัก สามัคคี" โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของจังหวัดลพบุรี มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และได้จัดสัมมนาเรื่อง “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” เพื่อเสริมสร้างแนวคิดโดยการใช้ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสุขและความสมานฉันท์ในสังคม โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 120 คน
มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และอนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 (12/11/2014)
นวทางการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 1 . มาตรการหลัก โดยกรมชลประทานดำเนินการจ้างแรงงานเพื่อซ่อมคูคลองในฤดูแล้งจำนวน 7.54 ล้านคนต่อวัน 2. มาตรการเสริม จะดำเนินการโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 และขอสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2558
คณะสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ลงพื้นที่เพื่อทัศนศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี (12/11/2014)
วันนี้(12 พ.ย.57) เวลา 9.40 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ต้อนรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์จังหวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องแหล่งอาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ และประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งการทำให้ลพบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อพร้อมให้การต้อนรับรักท่องเที่ยวด้วย และฝากให้ผู้ประกอบการเสนอแนะมุมมองอื่นๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในจังหวัดลพบุรีมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่ารายได้ของจังหวัด
จังหวัดลพบุรีจัดแถลงข่าวงานจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 (12/11/2014)
วานนี้ (11 พฤศจิกายน 2557) เวลา 17.00 น .นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณหน้าพระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี จัดโดย จังหวัดลพบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีและลพบุรีอินน์กรุ๊ป เพื่อเลี้ยงอาหารให้แก่ลิงและเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยี่ยมชมอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดลพบุรี ซึ่งในปีนี้จะจัดในรูปแบบ “ MONKEY PARTY SKY LOUNGE” โดยจะนำอาหาร ผลไม้ ที่ลิงชอบ มาจัดในลักษณะทรงสูงจากพื้นขึ้นไป แล้วทำบันไดลิงให้ลิงไต่ลงมากินอาหารที่จัดไว้ เพราะโดยธรรมชาติของลิงจะชอบปีนป่ายต้นไม้อยู่แล้ว และบริเวณโดยรอบจะตกแต่งด้วยตุ๊กตาลิงสีสันสวยงามจากทั่วโลก
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามค่านิยม 12 ประการ ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ จ.ลพบุรี (11/11/2014)
วันนี้(11 พฤศจิกายน 2557) เวลา 13.30 น .นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบนโยบายการดำเนินงานตามค่านิยม 12 ประการ ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมทั้ง การดำเนินงานโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน/สถานศึกษา ศีล 5 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 32 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ร่วมสนทนาธรรม เพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน สถานศึกษาศีล 5 เพื่อเป็นการขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้าน / ชุมชน / สถานศึกษา ศีล 5 ตามดำริของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี โดยน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนา ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 สู่วิถีชีวิตประจำวัน
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (11/11/2014)
วันนี้(11 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน การส่งเสริมศักยภาพในการผลิต รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียน ณ บริษัทโอ เอ แซด ที จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (11/11/2014)
วันนี้( 11 พฤศจิกายน 2557) เวลา 07.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และพบปะนักศึกษา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” ของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สวดมนต์ไหว้พระ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ร่วมงานวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 59 จังหวัดลพบุรี (10/11/2014)
วันนี้(10 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานวันสถาปนากรมทหาราบที่ 31 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 59 โดยมี พันเอกวิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บัญชาการหน่วยทหารในจังหวัดลพบุรี และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ โดยพลเอกธีรชัย นาควานิช ได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ทหารหาญ ก่อนร่วมพิธีสงฆ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับมอบและเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี (ศรีสยามอุปถัมภ์) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (08/11/2014)
วันนี้( 8 พฤศจิกายน 2557 ) เวลา11.00 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานพิธีรับมอบอาคารเรียนและเปิดอาคารเรียน “ศรีสยามอุปถัมภ์” ที่โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์) ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีรับมอบเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันยิงปืนการกุศล “ลพบุรีซู๊ดติ้งเกมส์ ครั้งที่ 4”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (08/11/2014)
เช้าวันนี้ (8 พฤศจิกายน 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันยิงปืนการกุศล “ลพบุรีซู๊ดติ้งเกมส์ ครั้งที่ 4” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายกิตติทัต ชูกลีบ นายกสโมสรยิงปืนลพบุรี ประธานจัดการแข่งขันยิงปืนการกุศลฯ กล่าวรายงาน ณ สนามยิงปืนพิบูลสงคราม กองพลทหารปืนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 93 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ จังหวัดลพบุรี (08/11/2014)
พลตรี บุญธัม สามปรุ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็นประธาน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้ง มอบผ้าไตรจีวร และอัฐบริขาร ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ของศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 จำนวน 93 นาย ซึ่งมีความสมัครใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งยิ่งใหญ่
ผู้ว่าฯลพบุรี รับมอบรถยนต์จากมูลนิธิเศรษฐีเรือทอง วัดพุน้อย เพื่อใช้ในภารกิจชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี (07/11/2014)
วันนี้(7พฤศจิกายน 2557) เวลา14.00 น. ที่วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี รับมอบรถยนต์กระบะ 4 ประตู พร้อมอุปกรณ์ มูลค่ากว่า 800,000 บาท จำนวน 1 คัน จากมูลนิธิเศรษฐีเรือทอง โดยพระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะตำบลหนองเมือง เพื่อใช้ในภารกิจชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยาน
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานในพิธีเบิกพระเนตร “พระพุทธเมตตามหามุนี ลวปุรี ปูชนียมงคล” ณ วัดเชิงท่า จังหวัดลพบุรี (07/11/2014)
วันนี้(7พฤศจิกายน 2557) เวลา10.09 น. ที่วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี เบิกพระเนตร“พระพุทธเมตตามหามุนี ลวปุรี ปูชนียมงคล” ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ พุทธคยา และบำเพ็ญกุศลครบ 102 ปีชาตกาล พระครูโสภณธรรมรัต(ถม ธมฺมทีโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี (06/11/2014)
วานนี้ (5 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งได้ร่วมกับพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กระทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 23 หมู่บ้าน
สสจ.ลพบุรี ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (05/11/2014)
วันนี้(5 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.45 น. ที่ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดขึ้นเพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ในโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” (04/11/2014)
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2557) เวลา 15.00 น. บริเวณถนนหน้าพระกาฬ(บริเวณสถานีรถไฟ) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ในโครงการ“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันจัดทำขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเป็นการสร้างวินัยและรณรงค์ให้คนในชาติร่วมกันรักษาความสะอาด การกำจัดขยะเพื่อลดปริมาณ ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก 5 หมู่บ้าน (04/11/2014)
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งได้ร่วมกับพระครูสิริธรรมประยุต รองเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญกระทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 2 อีกจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านยางรากน้อย , บ้านโคกเจริญ , บ้านพุแว้ , บ้านหนองมะค่า และ บ้านจอมแก้ว จำนวน 5 ป้าย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>