หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ธ.ก.ส. เข็น 6 มาตรการช่วยชาวนา (23/10/2014)
ธ.ก.ส. เดินหน้าผลักดัน 6 มาตรการช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายรัฐบาล ลดต้นทุนการผลิต ลดดอกเบี้ยงานกู้ ให้สินเชื่อชะลอการขายข้าว สินเชื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร พร้อมจัดเสวนา"ลดต้นทุน การทำนา ทำจริง ทำได้" หวังให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ "พระพุทธชัยวัฒน์มหามงคล" (23/10/2014)
วันนี้ (23 ตุลาคม 2557) เวลา 10.30 น. ที่วัดชีแวะ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระพุทธชัยวัฒน์มหามงคลโดยมีพระเดชพระเจ้าคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับวัตถุประสงค์ของการสร้าง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช (23/10/2014)
วันนี้(23 ตุลาคม 2557)เวลา07.30 น. ณ. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดยุทธการจับแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ หลังจากเกิดเหตุเกิดเหตุป้าสังเวียนชาวนาเครียดจุดไฟเผาตัวเองจากการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งสามารถจับกุมแก๊งปล่อยเงินกู้ได้1ราย (22/10/2014)
เมื่อเวลา12.00น.วันนี้(22 ต.ค. 57) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี และพล.ต.ต.ชัยพร พาณิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เข้าตรวจสอบที่บ้านเลขที่1407 ซอย14 หมู่บ้านอื้ออาทรศรีอินทราทิต หมู่ที่2 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ(นปพ.) จังหวัดลพบุรี สามารถจับกุมตัวแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบได้จำนวน 2 คน ประกอบด้วยนายเกียรติพันธ์ ไชมาเมือง เจ้าของเงินกู้ บ้านเลขที่ 99 หมู่6 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และยังมีศักดิ์เป็นญาติของนางสังเวียน รักษาเพ็ชร์ ชาวนาที่เผาตัวเองหน้าทำเนียบ และนายวินัย เสเปีย ลูกน้องเก็บเงินกู้ พร้อมของกลาง เงินสด 5000บาท สมุดบัญชีและรายชื่อลูกค้าจำนวน60 ราย เป็นเงินกู้หมุนเวียนจำนวนเงินประมาณ200,000บาท
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เรียกประชุมหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (22/10/2014)
วันนี้( 22 ต.ค.2557) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 80 พรรษามหาราชันย์ มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมืองลพบุรี พลตรี พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้สินนอกระบบตามนโยบาย คสช.ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท ร่วมประชุมเพื่อประสานงานและรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย คสช.
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี จัดงานโครงการครอบครัวศีล 5 นำพาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (21/10/2014)
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี ได้นำแนวคิดของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในเรื่องการรักษาศีล 5 เป็นพื้นฐานทางจริยธรรมในสังคม มาจัดทำโครงการครอบครัวศีล 5 นำพาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนำหลักการของศีล 5 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
จังหวัดลพบุรีนำร่องจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาชุดแรก 684 ราย วงเงิน 9.2 ล้านบาท (20/10/2014)
จังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งในแปดจังหวัดแรกที่จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15,000 บาท ซึ่งได้เริ่มดำเนินการวันนี้วันแรก(วันที่ 20 ตุลาคม 2557) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนบทบาทแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (17/10/2014)
วันนี้(17 ตุลาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาร่วมประชุมมอบนโยบายและข้อสั่งการของ นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตามที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองได้มอบหมายภารกิจ และขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของจังหวัดและรัฐบาล แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า100 คน
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดเทศกาลท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวัน แปลงแรกที่กำลังออกดอกบานสระพรั่ง เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี (17/10/2014)
เช้าวันนี้(17 ตุลาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวันบาน แปลงแรกที่กำลังออกดอกบานสระพรั่ง เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว บริเวณสี่แยกซอย 27 ติดอยู่กับสวนอาหารครัวกุ้งหลวง ซึ่งอยู่ก่อนถึงทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพียงแค่ 1 กิโลเมตร
ผู้ว่าฯลพบุรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่อำเภอโคกสำโรงเพื่อหาทางช่วยเหลือครอบครัวนางสังเวียน รักษาเพ็ชร์ ซึ่งจุดไฟเผาตัวเอง ที่เป็นข่าวครึกโครมอยู่ในขณะนี้ (16/10/2014)
จากกรณีนางสังเวียน รักษาเพ็ชร์ ชาวบ้าน ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อร้องเรียนการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นเจ้าของที่นา จึงจุดไฟเผาตัวเอง ที่เป็นข่าวครึกโครมอยู่ในขณะนี้และได้รับการรักษาตัวอยู่ที่ รพ.วชิระ กทม. วันนี้ (16 ตุลาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าฯลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 7/4 หมู่ 2 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของนายธงชัย รักษาเพ็ชร์ อายุ 60 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเป็นสามีของนางสังเวียนฯโดยผู้ว่าฯธนาคมได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ทางครอบครัว รักษาเพ็ชร์
จังหวัดลพบุรี จัดงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก ประจำปี 2557 (14/10/2014)
วันนี้ (14 ต.ค.57) เวลา 09.00 น. สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี วัดอัมพวัน และสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก ประจำปี 2557 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นชาวมอญที่สืบทอดกันมายาวนาน ตลอดจนเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานประเพณีเอาไว้อย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2557 เน้นย้ำการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยอมรับ และเกิดความศรัทธาในองค์กรตำรวจ (13/10/2014)
วันนี้ (13 ต.ค.57) เวลา 09.30 น. พลตำรวจตรีชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการจัดงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2557 ที่บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง ซึ่งมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าหน่วยงานทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ และข้าราชการตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
เริ่มแล้วงานคืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง เวทีแรกในเขตภาคกลาง ที่จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและคืนความสุขให้ประชาชน (11/10/2014)
วันนี้ (11 ตุลาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน“คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวทีแรกในเขตภาคกลาง ที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ เป็นการจัดกิจกรรมด้านการให้ความรู้ควบคู่ความบันเทิง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าครองชีพ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและคืนความสุขให้กับคนไทย ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคืนความสุขให้ประชาชน ในวัน สุขภาพจิตโลก (10/10/2014)
วันนี้(10 ตุลาคม 2556) เวลา 09.00 น.กองฟื้นฟูสมรรถภาพทหาร โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดโครงการคืนความสุขให้ประชาชนในวัน “สุขภาพจิตโลก” โดยมี พันเอก นิมิตร์ สะโมทาน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนได้รับความรู้และเรียนรู้การมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เกิดปัญหาสุขภาพจิต สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และให้บุคลากรได้รับความรู้และเรียนรู้การมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถนำไปพัฒนาการทำงานของตนเองและองค์กรได้
ผู้ว่าฯลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (09/10/2014)
วันนี้(9 ตุลาคม 2557) เวลา 13.30 น. ที่ ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ จากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี (09/10/2014)
วันนี้(9 ตุลาคม 2556) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยม ประชุมแนะนำ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 เรื่องการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
จังหวัดลพบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร (08/10/2014)
วานนี้(7 ตุลาคม 2557)เวลา 16.00 น จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีทั้งสองนิกาย พุทธสมาคมจังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ทรงพระเกษมสำราญ หายจากอาการพระประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไป โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมใจกันถวายราชสดุดีและพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดป่าเทพเนรมิต ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จ.ลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (08/10/2014)
วันนี้(8 ตุลาคม 2557) เวลา 07.30 น.ที่อาคารตอไม้ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นำโดย นายสมศักดิ์ สุนาถวนิย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในจังหวัดลพบุรีในทุกภาคส่วน
คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรีกว่า 300 รูป พร้อมใจสวดมนต์ถวายพระพร เจริญจิตภาวนา ให้พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงหายจากอาการพระประชวร โดยเร็วไว (08/10/2014)
วันนี้(7 ตุลาคม 2557)เวลา 13.00 น ที่ ศาลาการเปรียญวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมใจกัน ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงาน คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและคืนความสุขให้ประชาชน (08/10/2014)
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางสาวนิภา ลำเจียกเทศ คลังจังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง” ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าครองชีพ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ และคืนความสุขให้กับคนไทย โดยนำบริการภาครัฐมาให้บริการประชาชนแบบ one stop service พร้อมจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาพิเศษจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายชั้นนำของประเทศ เป็นการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพ โดยมีไฮไลต์สำคัญได้แก่การจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ 1 บาทจำนวน 100,000 ฟอง และได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำ เข้าร่วมขายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาพิเศษ รวมทั้งมีการคืนความสุขให้แก่ผู้มาร่วมชมงานด้วยการจับรางวัลไข่ทองคำและรถจักรยานยนต์ด้วย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>