หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้แก่กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี (29/07/2014)
วันนี้(29 กรกฎาคม 2557) ที่หอประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรีสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ จัดประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และการแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายของ คสช.ของจังหวัดลพบุรี ในรอบ 2 เดือน (22 พ.ค.- 22ก.ค.57)ให้แก่กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ในการเทิดทูนสถาบัน ลดความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมี พลตรีชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ,นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ,รอง ผอ.รมน.จังหวัดลพบุรี (ท) ร่วมมอบนโยบายด้วย
จ.ลพบุรี เปิดโครงการร้านสวัสดิการเพื่อสังคม เพื่อฝึกการขายให้แก่เด็กที่พิการทางสติปัญญา (28/07/2014)
วันนี้( 28 กรกฎาคม 2557) พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และนายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี ร่วมเปิดแพรคลุมป้าย “ร้านใจฟ้า” เป็นร้านสวัสดิการเพื่อสังคม ณ ร้านใจฟ้า ตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท.ละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นร้านที่มีการจำหน่ายอาหาร และจำหน่ายสินค้าราคาถูก ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทางสติปัญญาให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้ฝึกการทำงาน ฝึกการขาย การใช้จ่ายเงิน การคิดคำนวณและการจัดทำบัญชีอย่างง่าย ให้แก่นักเรียนที่พิการทางสติปัญญาของโรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
กต.ตร. จังหวัดลพบุรี ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (23/07/2014)
วันนี้( 23 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้จัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน และมีคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดลพบุรี โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานราชการและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมพิกุล บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาจราจร ปัญหาความปลอดภัยของประชาชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี
วันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครบรอบ 115 ปี (23/07/2014)
วันนี้( 23 กรกฎาคม 2557) เวลา 08.19 น. ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน ร่วมกันแสดงมุฑิตา กตัญญูกตเวทิตาแก่ผู้ต่อตั้งโรงเรียน คือ พระครูสังฆภารวาหมุนี (หลวงปู่เนียม ภุมมสโร) และท่านจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เนื่องในพิธีวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครบรอบ 115 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมรำลึกถึงพระคุณปูชนียบุคคลผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ร่วมปฏิบัติธรรม และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป” (22/07/2014)
วันนี้( 22 กรกฎาคม 2557) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานหน้าเอนกประสงค์โรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป
ลพบุรีจัดประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงการอพยพลิง (21/07/2014)
จากกระแสข่าวการอพยพประชากรลิง ๒,๐๐๐ ตัว ที่จังหวัดลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ กล่าวว่า ตามที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝูงลิงที่ทำลายทรัพย์สิน ลักขโมยและทำร้ายเด็กนักเรียน ประชาชน ตลอดจนสร้างความสกปรกจากเศษอาหารที่มีผู้ใจบุญนำมาให้ฝูงลิงเหล่านี้ ทางจังหวัดลพบุรีจึงได้สั่งการให้นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว จึงได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยราชการที่มีหน้าที่โดยตรง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการจับฝูงลิงดังกล่าวได้ประมาณ ๘๐ ตัว และนำไปไว้ชั่วคราว ณ สวนสัตว์ลพบุรี ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข คิดดี พูดดี ทำดี” (19/07/2014)
พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำคณะสงฆ์ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ “โครงการหมู่บ้านศีล5 ประชาเป็นสุข คิดดี พูดดี ทำดี” ร่วมกับนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง คิดดี พูดดี ทำดี ตามแนวทางของโครงการฯ และสนองนโยบายของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายพุทธจักรกับฝ่ายราชอาณาจักร
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่กำลังพล และประชาชน ที่ ลพบุรี (18/07/2014)
พลโท ธีรยุทธ ศศิประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้เป็นประธานกดปุ่มเปิดผ้าแพคุมป้าย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในพื้นที่หน่วยทหาร ณ กองร้อยเสนารักษ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใช้พื้นที่ว่างของหน่วยดำเนินการ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (18/07/2014)
วันนี้(18 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.30 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม ซึ่งในปี 2557 นี้ นับเป็นปีที่ 19 แห่งการเสด็จสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่ารวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าฯลพบุรีพบประชาชน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (17/07/2014)
วันนี้(17 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.30 น. ที่วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าฯลพบุรีพบประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำรับการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นแบบเชิงรุกถึงพื้นที่แล้ว ยังเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ทหารของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงพยาบาล ที่ จ.ลพบุรี (17/07/2014)
พลโท ธีรยุทธ ศศิประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตาม และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานหน่วยสายแพทย์ทหารของกองทัพบก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบกองทัพภาคที่ 1 ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี พลตรีสาโรช เขียวขจี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติการเต็มรูปแบบ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยตามแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสูง ของโรงพยาบาล เพื่อเป็นโมเดลในการกำหนดรูปแบบ ในการช่วยเหลือ
จ.ลพบุรี ปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง”จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 (16/07/2014)
วันนี้(16 กรกฎาคม 2557) เวลา 15.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 ที่กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพและกลับไปอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรีจัดโครงการร่วมรักสามัคคี เป็นพลเมืองดีของประเทศไทย (16/07/2014)
วันนี้(16 กรกฎาคม 2557) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี จัดโครงการร่วมรักสามัคคี เป็นพลเมืองดีของประเทศไทย โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจ ขจัดความขัดแย้งให้หมดไปจากพื้นที่และรับฟังความคิดเห็น ถือเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปรองดองสมานฉันท์เป็นไปอย่างยั่งยืน / ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหน้าที่พลเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
จ.ลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (16/07/2014)
วันนี้(16 กรกฎาคม 2557) เวลา 07.30 น.ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ เทศบาลเมืองลพบุรี นำโดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) (15/07/2014)
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2557) เวลา 13.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกตูม ร่วมจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับประชาชน ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงเบื้องต้น / เพื่อพัฒนาและยกระดับช่างชุมชนโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อม ประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (15/07/2014)
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.30 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557ของจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการ และให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัท เบทาโกร เซฟตี้มีท แพคกิ้ง จำกัด เลขที่ 215 หมู่ 1 ถนนพระพุทธบาท – เขาสูง ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ นำพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต (11/07/2014)
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (11/07/2014)
วันนี้(11 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ภายในพระอุโบสถวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งวัดดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานเทียนจำนำพรรษา พระราชทาน ให้เป็นประจำทุกปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชน ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (11/07/2014)
ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรี นุ่งขาวห่มขาว ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ เพื่อเป็นการตั้งจิตให้สงบและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ทั้งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ และเหตุการณ์ที่สำคัญ 3 ประการ ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัย ครบ 3 ประการ
ผู้ว่าฯลพบุรี นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11/07/2014)
เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้(11 กรกฎาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 56 รูปโดยมี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>