หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (12 มี.ค. 2557)
ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายนพดล ปราศราคี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบนโยบายการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. จังหวัดลพบุรี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานบุคลากรของส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดลพบุรีให้มีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ มีวินัยในการปฏิบัติงานให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้แก่บุคลากรทุกระดับใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและการประกันคุณภาพของส่วนราชการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) (12 มี.ค. 2557)
ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยนายอิทธิพล โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief )ครั้งที่ 5โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า”
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 97 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ครบรอบ 59 พรรษา (11 มี.ค. 2557)
พลตรี โชติอนันท์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็นประธาน ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้ง เป็นประธานมอบผ้าไตรจีวร และอัฐบริขาร ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 จำนวน 97 คน ซึ่งมีความตั้งใจ บรรพชา อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ครบรอบ 59 พรรษา
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรมในช่วงการชุมนุมทางการเมืองและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (10 มี.ค. 2557)
ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.มนตรี ย้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยของชาวจังหวัดลพบุรี เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวในขณะนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดลพบุรี โ
จังหวัดลพบุรีเปิดกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย(Command Post)ตามโครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (10 มี.ค. 2557)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด กองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย(Command Post) ตามโครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน บ้านช่องน้ำไหล หมู่ 4 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (9 มี.ค. 2557)
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน “กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่น” ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ปี2557 (7 มี.ค. 2557)
ณ หอประชุมโรงเรียนโคกเจริญวิทยา ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/ 2557และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2557 โ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา (7 มี.ค. 2557)
ที่ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนโคกเจริญวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดโครงการบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (7 มี.ค. 2557)
ที่วัดชมภู ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี พระครูสุวัฒน์จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นี้ นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (6 มี.ค. 2557)
ที่ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2” ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง จังหวัดลพบุรีในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่แนวคิด หลักการ วิธีการและผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบรวมทั้งเป็นการสร้างกระแสการออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญ ทอดผ้าป่า และ ถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2557 (5 มี.ค. 2557)
สมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนที่เสียชีวิต เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2557 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมงาน และมอบหมายให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำผู้ประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนทุกสาขา ซึ่งประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์จากทุกๆ ช่อง นักจัดรายการวิทยุ และนักหนังสือพิมพ์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จำนวน กว่า 80 คน ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า
วันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี มีผู้สมัคร 5 คน (4 มี.ค. 2557)
ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดลพบุรี ซึ่งในตอนเช้า นายคำนึง อิสโร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดลพบุรี จากการที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 และกำหนดให้มีการสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557 วันแรกของการเปิดรับสมัคร มีผู้สนใจสมัคร จำนวน 5 คน
งานร้อยดวงใจเป็นหนึ่งกับ 11 ปี ครอบครัวหนังสือพิมพ์มิตรสาร เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2557 (4 มี.ค. 2557)
ที่ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานร้อยดวงใจเป็นหนึ่งกับ 11 ปี ครอบครัวหนังสือพิมพ์มิตรสาร เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2557 เพื่อให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง ได้ระลึกถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชน ยึดถือคุณธรรมและนำเสนอข่าวจากข้อเท็จจริงสู่ประชาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (4 มี.ค. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดลพบุรี ให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัทอินโดรามาโฮลดิ้ง จำกัด 63 หมู่ 11 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดเวทีการสร้างความรู้ ความตระหนักด้านพลังงาน (4 มี.ค. 2557)
ที่ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดเวทีการสร้างความรู้ ความตระหนักด้านพลังงาน และการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 3 โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน กว่า 300 คน เข้าร่วมเวที ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบรถเก๋งโตโยต้า Yaris 1.2 J CVT สำหรับผู้ถูกรางวัลที่ 1 สลากกาชาดลพบุรี ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (28 ก.พ. 2557)
ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางอุษณี จงจิระนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันมอบรถเก๋งโตโยต้า รุ่น Yaris 1.2 J CVT ให้แก่ นางสายเพ็ชร์ เมฆสุทัศน์ เป็นผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด รางวัลที่ 1 หมายเลข 39171 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมเป็นสักพยาน
จังหวัดลพบุรีประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย (27 ก.พ. 2557)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลพบุรี ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และคดีที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 รวมทั้งการสรุปผลการดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติดกลุ่มงานความมั่นคงของจังหวัดลพบุรี ตลอดจนการายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี ผกก.สภ ทั้ง 22 สภ. นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (27 ก.พ. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2556 “ขจัดอุปสรรคเปิดโอกาส สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (26 ก.พ. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล “ขจัดอุปสรรค เปิดโอกาส สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ประจำปี 2556 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ คนพิการต้นแบบ คนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี2557 (26 ก.พ. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 นับเป็นปีที่ 98 ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย / เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี ให้ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>