หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สนองพระราชเสาวนีย์ แม่ของแผ่นดิน นำกำลังพล กลุ่มพลังมวลชน และเยาวชน ร่วมกันปลูกป่า และ จัดทำโป่งอาหารช้าง ถวายเป็นพระราชกุศล (30/08/2014)
พลตรี ตุลา ประเสริฐสุข รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธาน นำกำลังพล พร้อมกลุ่มพลังมวลชน เยาวชนอาสาพิทักษ์ป่า กว่า 500 คน ร่วมถวายราชาสุดดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมอบพันธุ์กล้าไม้ ให้กับผู้นำชุมชน ก่อนลงพื้นที่เข้าสู่พื้นที่ป่าลึก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เพื่อร่วมกันปลูกต้นยางนา และพืชอาหารให้กับช้าง และสัตว์ป่า จำนวนกว่า 1,000 ต้น
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดที่ทำการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สาขาลำดับที่ 1,184 (29/08/2014)
วันนี้ (29 สิงหาคม 2557) เวลา 09.39 น. ที่ทำการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดที่ทำการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แห่งใหม่ สาขาบ้านหมี่ ซึ่งเป็นสาขาลำดับที่ 1,184 โดยมี นายวิโรจน์ เวชกุลธรง ผู้จัดการเขตพื้นที่บางปะอิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่และอำเภอใกล้เคียง
มูลนิธิสายธาร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 23 โรงเรียน ในเขตจังหวัดลพบุรี (29/08/2014)
วานนี้ (28 สิงหาคม 2557) เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางสมใจ วิพุธนันท์ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส , กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสายธาร ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิสายธาร ในเขตจังหวัดลพบุรี จำนวน 23 โรงเรียน
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (28/08/2014)
วันนี้( 28 สิงหาคม 2557) เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และพบปะนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” ของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือคนงานที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย (28/08/2014)
วานนี้ (27 สิงหาคม 2557) เวลา 13.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือแรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย ที่เป็นคนจังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 45,000 บาท โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบเงิน
จังหวัดลพบุรี เปิดงานย่านธุรกิจสร้างสรรค์ อาหาร หัตถศิลป์ ถิ่นละโว้ (28/08/2014)
ค่ำวานนี้ (27 สิงหาคม 2557) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดงานเปิดตัว “ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ อาหาร หัตถศิลป์ ถิ่นละโว้” โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณย่านธุรกิจสร้างสรรค์ อาหาร หัตถศิลป์ ถิ่นละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด และสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่คืนความสุขให้กับประชาชน โดยช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี กินดี มีการกระจายรายได้
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี จัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (27/08/2014)
วันนี้( 27 สิงหาคม 2557) เวลา 10.30 น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี จัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ บริษัทมินิแบร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งทรงเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชดำริและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมือง และพสกนิกรทั้งมวล
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำสนธิวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (27/08/2014)
วันนี้( 27 สิงหาคม 2557) เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพ ธงชาติ และพบปะนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” ของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
รองอธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสาช่วยพระบิดา ปฏิบัติการฝนหลวง 10 จังหวัดภาคกลาง ที่ลพบุรี (26/08/2014)
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธาน เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ จิตอาสา ช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง ณ ห้องประชุมสัมมนาโสมาภาป่าสักรีสอร์ท ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนจาก 10 จังหวัดภาคกลาง จำนวน 121 คน เข้าร่วม
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง จังหวัดลพบุรี (26/08/2014)
วันนี้ (26 สิงหาคม 2557) เวลา 11.00 น. น.ส.ประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และ นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง ในพื้นที่บริเวณวัดมะค่า หมู่ที่11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำเภอท่าวุ้ง ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้ตรวจราชการฯได้ให้ข้อแนะนำในเรื่องการปรับภูมิทัศน์ เช่น ถมดิน ปลูกหญ้า ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ให้สวยงาม และป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ตลอดจนการติดชื่อสิ่งของและชื่อเจ้าของที่นำมาบริจาค
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้มุ่งสู่งานอาชีพของเด็กพิการและกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครั้งที่ 2 (26/08/2014)
วานนี้ (25 สิงหาคม 2557) เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพของเด็กพิการ และกิจกรรมปลูกข้าวปลูกปัญญา ครั้งที่ 2 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เพื่อให้เด็กพิการได้พัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กพิการจังหวัดลพบุรี ให้ผู้ปกครองได้ฝึกทักษะอาชีพและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของเด็กพิการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการประกอบอาชีพของเด็กพิการเมื่อจบการศึกษา และเพื่อมุ่งพัฒนาให้เด็กพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม มอบห้องสมุดโรงเรียนขาดแคลน แก่โรงเรียนวัดเทพอำไพ จังหวัดลพบุรี (22/08/2014)
วันนี้ (22 สิงหาคม 2557) เวลา 11.00 น. นายปฐม สุทธาธิกุลชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือ ผลิตภัณฑ์ยา อุปกรณ์การกีฬา และคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนวัดเทพอำไพ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มอบแด่โรงเรียนที่ขาดแคลน ปีที่ 5 ประจำปี 2557 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนให้มากที่สุด โดยมีนายสุเมษ ประภาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และนายสุรินทร์ สัมฤทธิ์เปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพอำไพ รับมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดลพบุรี จัดประชุมถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ และพระนวกะ ที่บรรพชาอุปสมบทใหม่ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคกลาง กว่า 500 รูป (22/08/2014)
วันนี้ (22 สิงหาคม 2557) เวลา 08.30 น. พระธรรมปาโมกข์ รักษาการ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม ผู้แทน สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถระสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดการประชุมถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ และ พระนวกะ ที่บรรพชาอุปสมบทใหม่ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และ อุทัยธานี ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเทพเนรมิตร ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้พระสังฆาธิการและพระนวกะที่อุปสมบทใหม่ ทั้ง 7 จังหวัด ได้รับความรู้ ข้อคิด คติธรรม จากการรับฟังการบรรยาย โดยพระเถระฝ่ายปกครอง อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน (21/08/2014)
วันนี้ (21 สิงหาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่ห้องบรรยายทางการแพทย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในโครงการทอดผ้าป่า ศูนย์โรคหัวใจ 75 ปี โรงพยาบาลอานันทมหิดล ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นและขาดแคลนให้โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจในเขตพื้นที่ภาคกลาง ที่เข้ามาใช้บริการซึ่งมีเพิ่มขึ้นทุกขณะ
ผู้ว่าฯ ลพบุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้พิการ (20/08/2014)
วันนี้(20 สิงหาคม 2557) เวลา 08.30 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค พร้อมกับเงินจำนวนหนึ่ง มามอบให้กับ นางสำราญ ขาวเงิน อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เดินไม่ได้ เมื่อปี 2555 ซึ่งปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 113 / 186 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อาศัยอยู่กับลูกสาวและเป็นคนดูแล ชื่อ นางสาวกาญจนา หลีพันธุ์ อายุ 17 ปี
จ.ลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (20/08/2014)
วันนี้(20 สิงหาคม 2557) เวลา 07.30 น.ที่ อาคารคงสมพงษ์ กองพลรบพิเศษที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นำโดย นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในจังหวัดลพบุรีในทุกภาคส่วน
จ.ลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี พบประชาชน ปี2557 (20/08/2014)
วันนี้ (20 สิงหาคม 2557) เวลา 09.30 น. ที่ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และกล่าวคำถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวารักษาระบบนิเวศน์แม่น้ำบางขาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี และคืนความสุขให้ชาวลพบุรี (20/08/2014)
วันนี้ (20 สิงหาคม 2557) เวลา11.00 น.ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางขาม ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวารักษาระบบนิเวศน์แม่น้ำบางขาม ในโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำแม่น้ำบางขามและคืนความสุขให้ชาวลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และนำผักตบชวาไปทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นประโยชน์ด้านการเกษตรอีกด้วย
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดแก้วจันทราราม (18/08/2014)
วันนี้ (18 สิงหาคม 2557) เวลา 07.30 น.ที่วัดแก้วจันทราราม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอโคกสำโรง ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระสุนทร วิริยะกุล เจ้าอาวาสวัดแก้วจันทราราม กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ
จังหวัดลพบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา (12/08/2014)
วันนี้ ( 12 สิงหาคม 2557 ) เวลา 07.00 น.ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 83 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>