หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (26 ก.พ. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด” ที่ห้องท้าวทองกีบม้า โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร (26 ก.พ. 2557)
ที่ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และการดำเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในจังหวัดลพบุรี (25 ก.พ. 2557)
ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 พร้อมด้วย นายชวลิต พิชาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน , นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายวีรศักดิ์ ลดาคม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจติดตามแผนงาน/ โครงการ จังหวัดลพบุรี ตามประเด็นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา (25 ก.พ. 2557)
ที่ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด
ทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรบพิเศษ ประจำปี 2557 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของทหารนักรบพิเศษ ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (24 ก.พ. 2557)
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องใน วันรบพิเศษ ประจำปี 2557 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรม อันกล้าหาญ ของนักรบพิเศษ ที่ได้สละเลือดเนื้อ และชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
จังหวัดลพบุรีจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน “เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 (22 ก.พ. 2557)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดอัมพวัน ชมรมยุวชนไทยรามัญลพบุรี และสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก ร่วมกันจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน“เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามของท้องถิ่นอันก่อให้เกิดความดีงามของท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (22 ก.พ. 2557)
จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม "สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมือง และรับฟังปัญหาอุปสรรค ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ที่ห้องประชุมเสมาธรรมจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดงาน “วิถีชีวิตกลุ่มวัฒนธรรมงามสง่าด้วยผ้าทอ ลพบุรี”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (22 ก.พ. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วิถีชีวิตกลุ่มวัฒนธรรมงามสง่าด้วยผ้าทอ ลพบุรี” ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดการแสดงหมากรุกคน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (22 ก.พ. 2557)
ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี เปิดการแสดงหมากรุกคน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางมาชมด้วย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจชมการแสดงเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (21 ก.พ. 2557)
ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี (20 ก.พ. 2557)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายเนธิภัททิก์ เสฎฐิตานันท์ อัยการจังหวัดลพบุรี ได้ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติและหาทางแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดลพบุรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (20 ก.พ. 2557)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ 4 พร้อมคณะตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้คัดเลือกโครงการเข้าร่วมในการจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว และโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสู่มาตรฐาน Primary GMP
ผู้ว่าฯลพบุรี ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี (19 ก.พ. 2557)
ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2557 โดยมี พลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นายเนธิภัททิก์ เสฏฐิตานันท์ อัยการจังหวัดลพบุรี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (19 ก.พ. 2557)
ที่ วัดอุทุมพรวนาราม หมู่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนขุนรามวิทยา (19 ก.พ. 2557)
ที่ โรงเรียนขุนรามวิทยา ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนขุนรามวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี (18 ก.พ. 2557)
ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 / 2557 โดยมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพียง เพื่อร่วมรับฟังระเบียบวาระการประชุมของทางคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี โดยที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบเรื่องคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้พิจารณาให้ใช้ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางฉบับใหม่จำนวน 2 ฉบับ
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (16 ก.พ. 2557)
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป หลังจากนั้นต่อด้วยพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงความเคารพรำลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์หนึ่งผู้สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีที่สอง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแผ่นดินฯทุกคน อีกทั้งเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
เปิดฉากแล้วยิ่งใหญ่ตระการตา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ชมฟรี 9 วัน 9 คืน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติบูรพระมหากษัตริย์ไทย (15 ก.พ. 2557)
สำหรับบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ที่ จังหวัดลพบุรี ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว อย่างเป็นทางการ ณ ภายในโบราณสถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ งานดังกล่าว ชาวลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานทหารในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อย้อนอดีต สู่ประวัติศาสตร์อันเรืองรุ่ง กว่า 300 ปี ซึ่งเมืองลพบุรี เคยเป็นราชธานี แห่งที่ 2 รองจากพระนครศรีอยุธยา และถือเป็นช่วงยุคทองของสยามประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์บูรพระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองลพบุรี และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิด “สวนแห่งความสุขเทศบาลท่าศาลา” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (15 ก.พ. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิด “สวนแห่งความสุขเทศบาลท่าศาลา” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้พื้นที่โดยรอบของเทวสถานปรางค์แขก สวยสดงดงามด้วยดอกไม้พันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ สรรค์สร้างสวนแห่งความสุขแก่ชาวลพบุรี ให้ได้สัมผัสบรรยากาศมวลดอกไม้เมืองหนาว
ผู้ว่าฯ พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดเสาธงทอง (15 ก.พ. 2557)
ที่วัดเสาธงทอง อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวลพบุรี พร้อมครอบครัว เข้าร่วมในพิธีเวียนเทียน โดยการร่วมกันไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนกันเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นริสิมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>