หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร ( ตำรวจลิง ) เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว บริเวณศาลพระกาฬ และ พระปรางค์สามยอด (11/09/2014)
วันนี้(11 กันยายน 2557) เวลา 08.50 น.ที่ห้องประชุมพิมานแมน อาคารเทพธานีเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัคร(ตำรวจลิง) ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตลุ่มน้ำ ของจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านพฤติกรรมต่างที่ควรรู้ของลิง วิถีชีวิตของลิง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว กิริยา มรรยาท และ การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โ
อบจ.ลพบุรี จัดทีมแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไป (10/09/2014)
เมื่อเวลา 09.30 น วันนี้ (10 กันยายน 2557) ที่วัดหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไป โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประชาชนในเขต ตำบลหนองเมือง ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จำนวนกว่า 300 คน เข้ารับการอบรม
จ.ลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (10/09/2014)
วันนี้(10 กันยายน 2557) เวลา 07.30 น.ที่ตึกชาโต้ กองบัญชาการเขาน้ำโจน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี นำโดย พลตรี บุญธรรม โอริส ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 จัดงานการแสดงผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice (09/09/2014)
วันนี้ (9 กันยายน 2557) เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและคัดเลือกผลงานทางวิชาการ ผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ระดับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 ประจำปี 2557
แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (09/09/2014)
วันนี้ (9 กันยายน 2557) เวลา 14.00 น. ที่ มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำกองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 13 ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโรดแม็ป ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด พร้อมมอบนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดหนองตาแดง (08/09/2014)
วันนี้ (8 กันยายน 2557) เวลา 07.30 น.ที่วัดหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูปัญญา วีรยุทธ เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง เจ้าอาวาสวัดหนองตาแดง กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการมหกรรมขยายเครือข่ายและรวมพล TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 (05/09/2014)
วันนี้ (5 กันยายน 2557) เวลา 09.30 น. ที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมขยายเครือข่ายและรวมพล TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เพื่อสืบสานปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ที่พระองค์ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และเพื่อขยายเครือข่ายชมรมฯไปสู่ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการ สถานศึกษาต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด เพราะเห็นถึงประโยชน์ที่สมาชิกชมรมฯจะได้รับทั้งในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีเวทีให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถในแนวทางที่ถูกต้อง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ลงพื้นที่ให้ความรู้สื่อมวลชน สร้างความเข้าใจโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา เพื่อสื่อสารประชาชนได้ถูกต้องและลดความตระหนก (04/09/2014)
วันนี้(4 กันยายน 2557) เวลา 11.00 น.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ประกอบดัวย จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก และ อ่างทอง โดยมีนายแพทย์ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 และนางสาวสมมาตร รัตนแสง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ร่วมกันแถลงผลการประชุม ซึ่งมีสื่อมวลชนทุกสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ทั้งสื่อภาครัฐและสื่อท้องถิ่นกว่า 100 คน เข้าร่วมการประชุม ณ สโมสรนายทหารกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์การระบาดของโรค และเพื่อสื่อสารประชาชนให้เข้าใจ ลดความตระหนก
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานเกียรติบัตรและป้ายขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดลพบุรี (04/09/2014)
วันนี้(4 กันยายน 2557)เวลา 10.00 น. สมเด็จพระราชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีประทาน เกียรติบัตรและป้ายขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” แก่ผู้แทนหมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 318 ราย เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาเถรสมาคม และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์(2) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2557 (02/09/2014)
วันนี้(2 กันยายน 2557)เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2557 พร้อมด้วย นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดธรรมิการาม (01/09/2014)
วันนี้ (1 กันยายน 2557) เวลา 07.30 น.ที่วัดธรรมิการาม ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูวิจิตรสุทธาการ รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ เจ้าอาวาสวัดธรรมิการาม กล่าวสัมโมทนียกถา
คณะทูตต่างประเทศและคู่สมรส จาก 20 ประเทศ เดินทางมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดลพบุรี (30/08/2014)
คณะทูตต่างประเทศละคู่สมรส จำนวน 29 คน จาก 20 ประเทศ เดินทางมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 29-30สิงหาคม 2557 ที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สนองพระราชเสาวนีย์ แม่ของแผ่นดิน นำกำลังพล กลุ่มพลังมวลชน และเยาวชน ร่วมกันปลูกป่า และ จัดทำโป่งอาหารช้าง ถวายเป็นพระราชกุศล (30/08/2014)
พลตรี ตุลา ประเสริฐสุข รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธาน นำกำลังพล พร้อมกลุ่มพลังมวลชน เยาวชนอาสาพิทักษ์ป่า กว่า 500 คน ร่วมถวายราชาสุดดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมอบพันธุ์กล้าไม้ ให้กับผู้นำชุมชน ก่อนลงพื้นที่เข้าสู่พื้นที่ป่าลึก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เพื่อร่วมกันปลูกต้นยางนา และพืชอาหารให้กับช้าง และสัตว์ป่า จำนวนกว่า 1,000 ต้น
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดที่ทำการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สาขาลำดับที่ 1,184 (29/08/2014)
วันนี้ (29 สิงหาคม 2557) เวลา 09.39 น. ที่ทำการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดที่ทำการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แห่งใหม่ สาขาบ้านหมี่ ซึ่งเป็นสาขาลำดับที่ 1,184 โดยมี นายวิโรจน์ เวชกุลธรง ผู้จัดการเขตพื้นที่บางปะอิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่และอำเภอใกล้เคียง
มูลนิธิสายธาร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 23 โรงเรียน ในเขตจังหวัดลพบุรี (29/08/2014)
วานนี้ (28 สิงหาคม 2557) เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางสมใจ วิพุธนันท์ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส , กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสายธาร ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิสายธาร ในเขตจังหวัดลพบุรี จำนวน 23 โรงเรียน
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (28/08/2014)
วันนี้( 28 สิงหาคม 2557) เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และพบปะนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” ของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือคนงานที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย (28/08/2014)
วานนี้ (27 สิงหาคม 2557) เวลา 13.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือแรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย ที่เป็นคนจังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 45,000 บาท โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบเงิน
จังหวัดลพบุรี เปิดงานย่านธุรกิจสร้างสรรค์ อาหาร หัตถศิลป์ ถิ่นละโว้ (28/08/2014)
ค่ำวานนี้ (27 สิงหาคม 2557) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดงานเปิดตัว “ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ อาหาร หัตถศิลป์ ถิ่นละโว้” โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณย่านธุรกิจสร้างสรรค์ อาหาร หัตถศิลป์ ถิ่นละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด และสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่คืนความสุขให้กับประชาชน โดยช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี กินดี มีการกระจายรายได้
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี จัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (27/08/2014)
วันนี้( 27 สิงหาคม 2557) เวลา 10.30 น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี จัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ บริษัทมินิแบร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งทรงเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชดำริและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมือง และพสกนิกรทั้งมวล
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำสนธิวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (27/08/2014)
วันนี้( 27 สิงหาคม 2557) เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพ ธงชาติ และพบปะนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” ของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>