หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (09/09/2014)
วันนี้ (9 กันยายน 2557) เวลา 14.00 น. ที่ มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำกองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 13 ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโรดแม็ป ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด พร้อมมอบนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดหนองตาแดง (08/09/2014)
วันนี้ (8 กันยายน 2557) เวลา 07.30 น.ที่วัดหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูปัญญา วีรยุทธ เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง เจ้าอาวาสวัดหนองตาแดง กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการมหกรรมขยายเครือข่ายและรวมพล TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 (05/09/2014)
วันนี้ (5 กันยายน 2557) เวลา 09.30 น. ที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมขยายเครือข่ายและรวมพล TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เพื่อสืบสานปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ที่พระองค์ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และเพื่อขยายเครือข่ายชมรมฯไปสู่ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการ สถานศึกษาต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด เพราะเห็นถึงประโยชน์ที่สมาชิกชมรมฯจะได้รับทั้งในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีเวทีให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถในแนวทางที่ถูกต้อง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ลงพื้นที่ให้ความรู้สื่อมวลชน สร้างความเข้าใจโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา เพื่อสื่อสารประชาชนได้ถูกต้องและลดความตระหนก (04/09/2014)
วันนี้(4 กันยายน 2557) เวลา 11.00 น.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ประกอบดัวย จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก และ อ่างทอง โดยมีนายแพทย์ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 และนางสาวสมมาตร รัตนแสง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ร่วมกันแถลงผลการประชุม ซึ่งมีสื่อมวลชนทุกสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ทั้งสื่อภาครัฐและสื่อท้องถิ่นกว่า 100 คน เข้าร่วมการประชุม ณ สโมสรนายทหารกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์การระบาดของโรค และเพื่อสื่อสารประชาชนให้เข้าใจ ลดความตระหนก
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานเกียรติบัตรและป้ายขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดลพบุรี (04/09/2014)
วันนี้(4 กันยายน 2557)เวลา 10.00 น. สมเด็จพระราชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีประทาน เกียรติบัตรและป้ายขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” แก่ผู้แทนหมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 318 ราย เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาเถรสมาคม และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์(2) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2557 (02/09/2014)
วันนี้(2 กันยายน 2557)เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2557 พร้อมด้วย นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดธรรมิการาม (01/09/2014)
วันนี้ (1 กันยายน 2557) เวลา 07.30 น.ที่วัดธรรมิการาม ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูวิจิตรสุทธาการ รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ เจ้าอาวาสวัดธรรมิการาม กล่าวสัมโมทนียกถา
คณะทูตต่างประเทศและคู่สมรส จาก 20 ประเทศ เดินทางมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดลพบุรี (30/08/2014)
คณะทูตต่างประเทศละคู่สมรส จำนวน 29 คน จาก 20 ประเทศ เดินทางมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 29-30สิงหาคม 2557 ที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สนองพระราชเสาวนีย์ แม่ของแผ่นดิน นำกำลังพล กลุ่มพลังมวลชน และเยาวชน ร่วมกันปลูกป่า และ จัดทำโป่งอาหารช้าง ถวายเป็นพระราชกุศล (30/08/2014)
พลตรี ตุลา ประเสริฐสุข รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธาน นำกำลังพล พร้อมกลุ่มพลังมวลชน เยาวชนอาสาพิทักษ์ป่า กว่า 500 คน ร่วมถวายราชาสุดดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมอบพันธุ์กล้าไม้ ให้กับผู้นำชุมชน ก่อนลงพื้นที่เข้าสู่พื้นที่ป่าลึก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เพื่อร่วมกันปลูกต้นยางนา และพืชอาหารให้กับช้าง และสัตว์ป่า จำนวนกว่า 1,000 ต้น
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดที่ทำการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สาขาลำดับที่ 1,184 (29/08/2014)
วันนี้ (29 สิงหาคม 2557) เวลา 09.39 น. ที่ทำการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดที่ทำการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แห่งใหม่ สาขาบ้านหมี่ ซึ่งเป็นสาขาลำดับที่ 1,184 โดยมี นายวิโรจน์ เวชกุลธรง ผู้จัดการเขตพื้นที่บางปะอิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่และอำเภอใกล้เคียง
มูลนิธิสายธาร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 23 โรงเรียน ในเขตจังหวัดลพบุรี (29/08/2014)
วานนี้ (28 สิงหาคม 2557) เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางสมใจ วิพุธนันท์ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส , กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสายธาร ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิสายธาร ในเขตจังหวัดลพบุรี จำนวน 23 โรงเรียน
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (28/08/2014)
วันนี้( 28 สิงหาคม 2557) เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และพบปะนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” ของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือคนงานที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย (28/08/2014)
วานนี้ (27 สิงหาคม 2557) เวลา 13.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือแรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย ที่เป็นคนจังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 45,000 บาท โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบเงิน
จังหวัดลพบุรี เปิดงานย่านธุรกิจสร้างสรรค์ อาหาร หัตถศิลป์ ถิ่นละโว้ (28/08/2014)
ค่ำวานนี้ (27 สิงหาคม 2557) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดงานเปิดตัว “ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ อาหาร หัตถศิลป์ ถิ่นละโว้” โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณย่านธุรกิจสร้างสรรค์ อาหาร หัตถศิลป์ ถิ่นละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด และสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่คืนความสุขให้กับประชาชน โดยช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี กินดี มีการกระจายรายได้
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี จัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (27/08/2014)
วันนี้( 27 สิงหาคม 2557) เวลา 10.30 น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี จัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ บริษัทมินิแบร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งทรงเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชดำริและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมือง และพสกนิกรทั้งมวล
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำสนธิวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (27/08/2014)
วันนี้( 27 สิงหาคม 2557) เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพ ธงชาติ และพบปะนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” ของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
รองอธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสาช่วยพระบิดา ปฏิบัติการฝนหลวง 10 จังหวัดภาคกลาง ที่ลพบุรี (26/08/2014)
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธาน เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ จิตอาสา ช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง ณ ห้องประชุมสัมมนาโสมาภาป่าสักรีสอร์ท ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนจาก 10 จังหวัดภาคกลาง จำนวน 121 คน เข้าร่วม
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง จังหวัดลพบุรี (26/08/2014)
วันนี้ (26 สิงหาคม 2557) เวลา 11.00 น. น.ส.ประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และ นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง ในพื้นที่บริเวณวัดมะค่า หมู่ที่11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำเภอท่าวุ้ง ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้ตรวจราชการฯได้ให้ข้อแนะนำในเรื่องการปรับภูมิทัศน์ เช่น ถมดิน ปลูกหญ้า ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ให้สวยงาม และป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ตลอดจนการติดชื่อสิ่งของและชื่อเจ้าของที่นำมาบริจาค
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้มุ่งสู่งานอาชีพของเด็กพิการและกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครั้งที่ 2 (26/08/2014)
วานนี้ (25 สิงหาคม 2557) เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพของเด็กพิการ และกิจกรรมปลูกข้าวปลูกปัญญา ครั้งที่ 2 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เพื่อให้เด็กพิการได้พัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กพิการจังหวัดลพบุรี ให้ผู้ปกครองได้ฝึกทักษะอาชีพและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของเด็กพิการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการประกอบอาชีพของเด็กพิการเมื่อจบการศึกษา และเพื่อมุ่งพัฒนาให้เด็กพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม มอบห้องสมุดโรงเรียนขาดแคลน แก่โรงเรียนวัดเทพอำไพ จังหวัดลพบุรี (22/08/2014)
วันนี้ (22 สิงหาคม 2557) เวลา 11.00 น. นายปฐม สุทธาธิกุลชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือ ผลิตภัณฑ์ยา อุปกรณ์การกีฬา และคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนวัดเทพอำไพ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มอบแด่โรงเรียนที่ขาดแคลน ปีที่ 5 ประจำปี 2557 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนให้มากที่สุด โดยมีนายสุเมษ ประภาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และนายสุรินทร์ สัมฤทธิ์เปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพอำไพ รับมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>