หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา (4 ก.พ. 2557)
ที่ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด
ผู้ว่าฯลพบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 20 ของเขตเลือกตั้งที่ 1 พร้อมออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งตามอำเภอต่างๆ (2 ก.พ. 2557)
ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ของเขตเลือกตั้งที่ 1 สนามกีฬาพระราเมศวร ตำบลทะเลชุบศร เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสมขิกสภาผู้แทนราษฎร(เป็นการทั่วไป) พ.ศ.2557 โดยมีรายชื่ออยู่ในบ้านเลขที่ 1 ซอยเทพสตรี 2 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้มีสิทธิในลำดับที่ 283 ซึ่งภายหลังที่หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 15.00 ส่วนบรรยากาศทั่วไปมี ทหาร และ ประชาชนต่างทยอยกันออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า
คณะกรรมการข้าว จังกวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย โกดังข้าว ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พังถล่ม ที่ ลพบุรี (1 ก.พ. 2557)
คณะทำงานตรวจสอบข้าว จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยการค้าภายในจังหวัดลพบุรี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด จนท.ตำรวจ ได้มาตรวจสอบความเสียหาย และแนวทางในการแก้ไขปัญหาโกดังข้าวกลางลำนารายณ์พังถล่ม ที่ อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พระองค์ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบ ศพทหารกล้า นักรบพิเศษ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ ลพบุรี (31 ม.ค. 2557)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมจำนวน 12 พระองค์ วางหน้าหีบศพ สิบเอกสุริยา สลุงเสือ สังกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ วัดสุทธาวาส ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่วงศ์ตระกูล สลุงเสือ อย่างหาที่สุดมิได้
จังหวัดลพบุรีจัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว (31 ม.ค. 2557)
ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มพลังมวลชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของประเทศชาติ ได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้จังหวัดจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้น โดยมีสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มพลังมวลชน จากทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี รวม 100 คน เข้าร่วมอบรม
จังหวัดลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (31 ม.ค. 2557)
ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กว่า 300 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน
ทหารรบพิเศษ จัดกองเกียรติยศ รับศพ 2 ทหารกล้ารบพิเศษ เสียชีวิตชายแดนใต้ กลับภูมิลำเนา เพื่อบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอย่างสมเกียรติ ท่ามกลางความเศร้าโศกของคนในครอบครัว (30 ม.ค. 2557)
ที่ สนามบินกองบิน 2 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี พลโทเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำทหารกองเกียรติยศตั้งแถว เพื่อรับศพเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 2 นาย ประกอบด้วย สิบเอก สุริยา สลุงเสือ และ สิบเอก สมยศ พลอยงาม เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำศพไปแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ณ วัดป่าธรรมโสภณ อ.เมือง จ.ลพบุรี พร้อมทั้งจะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 1 คืน
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา (30 ม.ค. 2557)
ที่ โรงเรียนโคกตูมวิทยา ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนโคกตูมวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กนักเรียนด้วย
พิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste โรงประกอบเลี้ยง โรงอาหาร โรงครัว และร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (29 ม.ค. 2557)
พันเอก วีรัฐ เกษสาคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร Clean Food Good Taste ในโครงการอาหารปลอดภัย ทหารไทยและครอบครัวแข็งแรง ประจำปี 2556 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และตัวแทนโรงประกอบเลี้ยง โรงอาหาร โรงครัว และร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ตามการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา อาคารกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด (29 ม.ค. 2557)
ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดอำนวยความสะดวกการเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้
ผวจ.ลพบุรี รับมอบอุปกรณ์การกีฬา จาก บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เพื่อใช้ในโครงการ“พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (29 ม.ค. 2557)
ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การกีฬา จากนายศิริพล นาส้มกบ ผู้จัดการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี 1 โดยมีอุปกรณ์กีฬาจำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ซึ่งรับผิดชอบโครงการโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2557 (28 ม.ค. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2557 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
รองปลัดกระมรวงมหาดไทยเปิดการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (27 ม.ค. 2557)
ที่ ศูนย์ประชุมมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 และบรรยายพิเศษ เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน ให้เป็นไปด้วยความสอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (27 ม.ค. 2557)
ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน จำนวน 820 ชุดไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน
ศูนย์ อปพร. จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พลังมวลชนเพื่อน้อง” (24 ม.ค. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “พลังมวลชนเพื่อน้อง”พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องกันหนาวให้แก่ผู้แทน อปพร.และปล่อยขบวนรถอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งจัดโดยศูนย์ อปพร.จังหวัดลพบุรี ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดในมวลหมู่ของอาสาสมัคร ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สร้างสรรค์ความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนศูนย์ อปพร.จังหวัดลพบุรี
ผบ.นสศ. นำทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมรภูมิต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งหน่วย ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี (24 ม.ค. 2557)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนตัวแทนกำลังพลหน่วยรบพิเศษ จากกองทัพภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่วีระชนผู้กล้า กำลังพลหน่วยรบพิเศษที่ได้เสียชีวิต เพื่อปกป้องประเทศชาติมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งหน่วย ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา และ เพื่อนทหารนักรบพิเศษ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพล และครอบครัว
จังหวัดลพบุรี ประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (23 ม.ค. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น และการลงคะแนนการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง กำหนดในวันที่ 26 มกราคม 2557 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการเส้นทางการเมืองไทยใสสะอาด (23 ม.ค. 2557)
ที่โรงแรมลพบุรี อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาดของจังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้นำ อช. คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรการชุมชน (ศอช.) จากทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรีจำนวน 105 คน เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่กระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ ส่งเสริมและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี (23 ม.ค. 2557)
นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬารวมทั้งข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 45 คน
อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรีจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติดอำเภอชัยบาดาลครั้งที่ 12” (23 ม.ค. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต. สัมพันธ์ต้านยาเสพติดอำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 12” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สมัคสมานสามัคคีของชุมชนหมู่บ้าน ส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่นและท้องที่ของแต่ละตำบล ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานโดยอาศัยการแข่งขันกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>