หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีปฏิญาณตนและลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมเปิดโครงการ เทศกาลเข้าพรรษา สามเดือนเพื่อแม่ หกเดือนเพื่อพ่อ งด-ลดเหล้า เมาไม่ขับ (10/07/2014)
วันนี้( 10 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.00 น.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำประชาชนชาวลพบุรี กล่าวคำปฏิญาณตนและลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเปิดโครงการ เทศกาลเข้าพรรษา สามเดือนเพื่อแม่ หกเดือนเพื่อพ่อ งด-ลดเหล้า เมาไม่ขับ ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเทพเนรมิต ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ ตำบลซับจำปา ณ พื้นที่ป่าจำปีสิรินธร (09/07/2014)
วันนี้ (9 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.30 น. พระครูอุดมวรลักษณ์ เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ ตำบลซับจำปา ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป่าจำปีสิรินธร ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ร่วมคิดร่วมทำ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงได้เห็นคุณค่าของการร่วมอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จ. ลพบุรี เปิดค่ายทหารจัดงานวันพร้อมญาติหารใหม่ พร้อมคืนความสุขให้ญาติทหารใหม่ (09/07/2014)
ที่ หน้ากองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม อ.เมือง จ. ลพบุรี พลตรี สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ได้เป็นประธาน เนื่องในวันพร้อมญาติทหารใหม่ ประจำปี 2557 ผลัดที่ 1 พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับญาติทหารใหม่ ที่เดินทางมาจากภูมิลำเนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ทหารใหม่ ทั้ง 385 นาย ซึ่งได้ผ่านการฝึกในขั้นตอนสำคัญในช่วงแรก และถูกหล่อหลอมปรับปรุงลักษณะท่าทาง จากพลเรือนมาเป็นทหารโดยสมบูรณ์
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ บูรณาการทุกภาคส่วน นำกลุ่มพลังมวลชน กว่า 15,00 คน ร่วมกัน ปล่อยปลา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ (09/07/2014)
พลโทเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์ลูกเสือชาวบ้านในบรมราชานุเคราะห์ ร่วมกันเป็นประธาน นำเหล่าข้าราชการทหาร ตำรวจ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
จังหวัดลพบุรี จัดงานของดีอำเภอลำสนธิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (05/07/2014)
วันนี้(5 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานของดีอำเภอลำสนธิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอลำสนธิ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าวัดหนองรี หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการร่วมใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 (05/07/2014)
วันนี้ (5 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พันตำรวจเอก ประสพโชค พร้อมมูล รองผู้บังคับกองปราบปรามและมูลนิธิชุมชนเข้มแข็ง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล นายอำเภอชัยบาดาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังลพบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มูลนิธิชุมชนเข้มแข็งมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี นักเรียนโรงเรียนสัตยาไส รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนมากกว่า 300 คน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557”
ปภ.ลพบุรี จัดประชุมประชาคม อปพร. ประจำจังหวัด ประจำปี 2557 (04/07/2014)
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2557) เวลา 13.30 น.ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรี ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธานการประชุมประชาคม อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของจังหวัดลพบุรี ได้รวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และสมาชิก อปพร.ในสังกัด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (04/07/2014)
เช้าวันนี้(4 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.15 น. ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 57 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ และพระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานพระนามเป็นชื่อโรงเรียนนามว่า “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ชาวจุฬาภรณ์ฯทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงกำหนดให้เป็นวันเกียรติยศแห่งลูกจุฬาภรณ์ฯ ซึ่งลูกจุฬาภรณ์ฯทุกคนต่างภูมิใจและชื่นชมโสมนัสในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดยวด (04/07/2014)
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2557) เวลา 07.00 น.ที่วัดยวด ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ คลังจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะโดยมีพระครูอนุยุตศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง เจ้าอาวาสวัดยวด กล่าวสัมโมทนียกถา
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (03/07/2014)
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน “กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่น” หรือโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 2โดยมีนายนริศ สืบโถพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (03/07/2014)
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
จ.ลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2557 (01/07/2014)
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2557) ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมพัฒนาชุมชน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในนามคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2557 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลให้คะแนน การปฏิบัติงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับรางวัลต้นแบบระดับเพชร โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนตำบลบางคู้ให้การต้อนรับ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ จังหวัดลพบุรี ได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการได้รับทราบและประเมินผล
จังหวัดลพบุรีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 (01/07/2014)
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6) พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ.สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,000คน และมีลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมอีก จำนวน 100 คน
จังหวัดลพบุรีจัด “คืนความสุขให้ชาวลพบุรี ขายล็อตเตอรี่คู่ละ 80 บาท” (30/06/2014)
วันนี้(30 มิถุนายน 2557) เวลา 12.00น.ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ทางจังหวัดลพบุรี ได้นำพ่อค้า แม่ค้า มาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาคู่ละ 80 บาท จำนวน 3 ราย ซึ่งถือว่าเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนอีกรูปแบบหนึ่ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน(Lopburi Green and Clean City) (30/06/2014)
วันนี้(30 มิถุนายน 2557)เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน(Lopburi Green and Clean City) พ.ศ. 2557-2559 กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรีผู้รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่ม เพื่อให้ลพบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสุขภาวะอนามัยที่ดี สิ่งแวดล้อมดี การศึกษามีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “จังหวัดลพบุรีเป็นฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” ที่กำหนดไว้ต้องทำให้ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (30/06/2014)
วันนี้(30 มิถุนายน 2557)เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (27/06/2014)
วันนี้ (27 มิถุนายน 2557) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนฝ่ายทหาร และผู้แทนฝ่ายตำรวจ ร่วมประชุมคณะกรรมการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางและขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
กองทัพภาคที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องในการตรวจสอบปริมาณข้าว และคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร 297 นาย ก่อนลงปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบโกดังข้าว 675 โกดัง ใน 19 จังหวัดภาคกลาง ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ จ.ลพบุรี (27/06/2014)
วันนี้ (27 มิ.ย.57) เวลา 08.45 น. พลตรี ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลตำรวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมให้การต้อนรับ พลตรีเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบกองทัพภาคที่ 1 ในโอกาสเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่สนับสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึก รักสามัคคี และเสริมสร้างความปองดอง คืนความสุขให้กับประชาชนชาวตำบลป่าตาล (27/06/2014)
วันนี้ (27 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพรถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดี ในพิธีเปิดงานคืนความสุขให้กับประชาชนชาวตำบลป่าตาล ภายใต้โครงการปลูกฝังจิตสำนึก รักสามัคคี และเสริมสร้างความปองดอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
เริ่มแล้วงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่23 ประจำปี 2557 (26/06/2014)
ค่ำวานนี้ เวลา 19.00น. ที่หน้าว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่23 ประจำปี 2557” จังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” เป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันสร้างกระแสและรณรงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมกับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ร่วมกันดูแลรักษาและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้อย่างยั่งยืนต่อไป

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>