หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย (23 ม.ค. 2557)
ที่ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (21 ม.ค. 2557)
ที่ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา หมู่ 5 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2557 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม (21 ม.ค. 2557)
ที่ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรีจัดอบรมโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ (20 ม.ค. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมโครงการ จัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ โดยมี นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่ห้องคอนแวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรระดับอำเภอ มีความรู้ความเข้าใจ โครงสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ รวมทั้งเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมผู้ประสานงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ตามกิจกรรม แผนงาน และโครงการ
ผวจ.ลพบุรีปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ในงาน Thailand Mega Show 2014 อิมแพคเมืองทองธานี (20 ม.ค. 2557)
ที่อาคาร 6 อิมแพคเมืองทองธานี เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2557 ในงาน Thailand Mega Show 2014 โดยมีกิจกรรม การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี และกิจกรรมเดินเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวงานฯ
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีหรือวันกองทัพไทย (18 ม.ค. 2557)
ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่งคง แก่ประเทศไทยมาในอดีต อันนำมาซึ่งความสุขสงบ และเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยมาถึงกาลปัจจุบันโดยมี ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และ ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี
หน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี สนธิกำลังกัน กว่า 1,500 คน เข้าร่วม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และ สวนสนาม ต่อธงชัยเฉลิมพล อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ เนื่องในวันกองทัพไทย (18 ม.ค. 2557)
พลโท สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้เป็นประธานในพิธี ตรวจพลสวนสนาม และ นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณสนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี โ
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (10 ม.ค. 2557)
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นงานประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรีเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่พัฒนาเมืองลพบุรีให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยทรงสร้างพระราชวังขึ้นที่เมืองลพบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2209 และเสด็จมาประทับที่เมืองลพบุรีในแต่ละปีประมาณ 8-9 เดือนตลอดรัชกาลของพระองค์มีการเปรียบเมืองลพบุรีในสมัยนั้นว่าเป็นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยา และเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีด้วย
จัดหางานจังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล (9 ม.ค. 2557)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยนางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี จัดหางานจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานบริษัท พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญอาคารที่ทำการของสำนักงาน จัดหางานจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 เลขที่ 114 หมู่1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับสำนักงานและบุคคลากรในสำนักงานฯ
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) (8 ม.ค. 2557)
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” และมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดลพบุรี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆเดือนๆละ 1 ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 07.00-08.30 น.เพื่อให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะ สนทนา ถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนพระนารายณ์ (7 ม.ค. 2557)
ที่ โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนพระนารายณ์ ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญไปถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (6 ม.ค. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อันเชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวาย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ 76 ปีโดยมี พลตรี สาโรช เขียวขจี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และ ผบ. หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยเชื่อมบ้าน วัด โรงเรียน กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง(กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์) (6 ม.ค. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยเชื่อมบ้าน วัด โรงเรียน กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง(กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์) ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วัดสามัคคีประชาราม ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
พิธีแสดงมุฑิตาสักการะ คล้ายวันเกิดพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (3 ม.ค. 2557)
ที่โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สาขาที่ 2 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีแสดงมุฑิตาสักการะ คล้ายวันเกิด พระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 49 ปี เพื่อแสดงมุฑิตาสักการะ แด่พระราชพุทธิวราภรณ์ ที่อุทิศการทำงานด้วยความเสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และสติปัญญา ความรอบรู้ในการจัดการศึกษา ทำให้กิจการด้านการศึกษาของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯก้าวหน้า และได้รับความเชื่อถือไว้ใจจากทางราชการ และประชาชนผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี และประกอบคุณงามความดีมาจบครบ49 ปี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีครั้งนี้
จังหวัดลพบุรี 7 วันอันตราย ตาย 8 เจ็บ 50 (3 ม.ค. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดลพบุรี หรือ 7 วันอันตรายว่า ปีนี้จังหวัดลพบุรี มีสถิติจำนวนอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 54 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ลดลง -3.57 % มีผู้บาดเจ็บ 50 ราย เป็นหญิง 17 ราย ชาย 33 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ลดลง-10.71 % มีผู้เสียชีวิต 8 ราย เป็นหญิง 1 ราย ชาย 7 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น +60.00% ทั้งนี้จังหวัดลพบุรีมีการตั้งจุดตรวจ 22 จุดตรวจ ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ จักรยานยนต์ จำนวน 46 ราย รถยนต์ จำนวน 10 ราย และอื่นๆ จำนวน 2 ราย
จังหวัดลพบุรีสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน 6 วันที่ผ่านมา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (2 ม.ค. 2557)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ช่วงวันที่ 27ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557 รวมหกวัน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงาน “วันโรงเรียน” (1 ม.ค. 2557)
ที่สนามโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานงาน “วันโรงเรียน” เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของบรรดาศิษยานุศิษย์น้อมรำลึกถึง พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์อุปถัมภิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับเป็นการเสริมความรัก ความสามัคคีของศิษย์วัดกวิศราราม และวินิตศึกษาเพื่อร่วมกันจรรโลง สถาบันวัดและโรงเรียนให้เจริญมั่นคง สืบทอดปณิธานของหลวงพ่อให้ยืนนานเป็นนิรันดร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการตั้งจุดตรวจ จุดบริการและจุดสกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (1 ม.ค. 2557)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และจุดสกัด บูรณาการร่วมบนถนนสายหลักของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ จุดบริการหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง / จุดบริการหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ / จุดบริการหน้าโรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ / จุดตรวจสี่แยกไฟแดงบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ / จุดบริการหน้าโรงพยาบาลโคกสำโรง(อบต.โคกสำโรง) อำเภอโคกสำโรง /จุดตรวจสี่แยกวังเพลิง หมู่ที่ 1 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง / จุดตรวจสี่แยกนิยมชัย หมู่ที่ 10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ / จุดตรวจแยกที่พักสายตรวจ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ และจุดตรวจบ่อทอง(หน้า อบต.บ่อทอง) อำเภอหนองม่วง พร้อมมอบอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จากการออกตรวจครั้งนี้ พบว่าสถานการณ์โดยรวมยังปกติ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการตั้งจุดตรวจ จุดบริการและจุดสกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (31 ธ.ค. 2556)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และจุดสกัด บูรณาการร่วมบนถนนสายหลักของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ จุดตรวจแยกซอย 12 อำเภอพัฒนานิคม / จุดตรวจเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม/จุดตรวจสี่แยกบ้านน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม /จุดตรวจเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง และจุดตรวจบ้านวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง พร้อมมอบอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
จังหวัดลพบุรีสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในวันที่ 4 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (31 ธ.ค. 2556)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ช่วงวันที่ 27-30ธันวาคม 2556 รวมสี่วัน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>