หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม (20/05/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(20 พฤษภาคม 2557)ที่ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม หมู่ 8 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 3 (19/05/2014)
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 3โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมนียกถา
พุทธศาสนิกชนจังหวัดลพบุรีร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (14/05/2014)
ค่ำวานนี้ (13 พฤษภาคม 2557) เวลา 19.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำพระพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีพระเมตตา กรุณาต่อเวไนยสัตว์อย่างหาที่สุดมิได้
ผู้ว่าฯ ลพบุรีเป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดป้ายอาคารเรียน “อัญชลิตาร่วมใจ” ณ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี (13/05/2014)
วันนี้(13 พฤษภาคม 2557) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดป้ายอาคารเรียน “อัญชลิตาร่วมใจ” ที่โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 และแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 รวมเวลาในการก่อสร้าง 6 เดือน อาคารเรียนเป็นแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 5,508,078.66 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (13/05/2014)
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ที่วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมกันเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองความสำคัญของพระพุทธศาสนาในระดับสากล โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำผู้ร่วมงานได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทมามกะ พระมหาศุภชัย วราสโภ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยขอให้ชาวพุทธทุกคนได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มายึดถือปฏิบัติพร้อมทำดี เป็นคนดี แล้วสิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียนแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดลพบุรี (13/05/2014)
เวลา 10.22 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดหนองปลาดุก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทรงเปิด “อาคารพระราชทาน 6” สำหรับเป็นอาคารเรียน รวมถึงที่พักพิงของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยเมื่อปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆของจังหวัด และได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์สำรวจความเสียหายของโรงเรียนต่างๆ เช่นที่ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก มีน้ำท่วมสูงประมาณ 3 เมตร 50 เซนติเมตร เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ นักเรียน และครอบครัวยังต้องกางเต้นท์พักริมถนนในเบื้องต้น หน่วยทหารจึงได้เข้าไปฟื้นฟูซ่อมแซม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้าง “อาคารพระราชทาน 6”
การแสดงแสง สี เสียง ย้อนรอยอดีต “ณ สรวงสวรรค์ชั้นดุสิต สู่นิรมิตอลังการ”งานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ ประจำปี 2557 ณ วัดไลย์ จ.ลพบุรี (13/05/2014)
ค่ำวานนี้(12 พฤษภาคม 2557)เวลา 19.00 น.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงแสง สี เสียง ย้อนรอยอดีต “ณ สรวงสวรรค์ชั้นดุสิต สู่นิรมิตอลังการ” และการแสดงหุ่นกระบอกโรงเล็กโจหลุยส์ การรับประทานขันโตกอาหารพื้นบ้าน อีกทั้งตลอดช่วงจัดงานจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปจากกลุ่มจังหวัดกลางตอนบน 2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพื้นที่ใกล้เคียง โดยในงานมีการแต่งกายชุดไทยสมัยต่างๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบทอดต่อไป
พิธีอัญเชิญพระศรีอาริย์จากวัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง มาประดิษฐานที่สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้ประชาชนได้เข้านมัสการและปิดทอง (09/05/2014)
วันนี้( 9 พฤษภาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระศรีอาริย์ โดยขบวนชักพระเริ่มในเวลา 17.30 น.นำขบวนชักพระศรีอาริย์ไปประดิษฐาน ยังสนามกีฬาพระราเมศวร โดยมีกลองยาวแห่นำขบวนชักพระศรีอาริย์ ไปตามถนนนารายณ์มหาราช จากวัดชีป่าสิตาราม แล้วเข้าไปยังสนามกีฬาพระราเมศวร นำไปประดิษฐานภายในสนามฟุตบอล1
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมมวยโลก เศรษฐีเรือทอง ศึก M 150 ถล่มบัลลังก์โลก (09/05/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมมวยโลกเศรษฐีเรือทอง ศึก M 150 ถล่มบัลลังก์โลก โดยมี “หลวงพ่อสุทิน” พระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย รูปปัจจุบันประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีศิษยานุศิษย์หลวงปู่แบน จันทฺสโร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัด ณ เวทีมวยชั่วคราว วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในหมู่คณะปลูกจิตสำนึกด้านกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด และส่งเสริมการศึกษาวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเรียนวัดพุน้อย
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (08/05/2014)
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดลพบุรี ให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น.จำกัด 11 หมู่ 2 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5 หมวดอักษร “กธ” (08/05/2014)
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2557) เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการประมูลเลขทะเบียนสวย ณ ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กธ จำนวน 301 เลขหมายในวันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมด เข้ากองทุนเพื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และนำไปใช้ในกิจกรรมหลัดคือ การดำเนินแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ว่าฯลพบุรีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น (08/05/2014)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินโดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี โดยเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีถูกเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย เมือเช้ามืดของวันที่ 6 พฤษภาคม 2557ที่ผ่านมา มีผู้ประสบอัคคีภัยเข้ารับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 11 ราย รายละ 2,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อนนำเงินไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัวให้มากที่สุดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ผู้ว่าฯลพบุรี ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก (08/05/2014)
ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่จริงในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมการและดำเนินการให้มีความพร้อมสำหรับการรับเสด็จฯในที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอท่าวุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรับเสด็จฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติฯ
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” (08/05/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ แกนนำเด็กและเยาวชน ที่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” ณ ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ /สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน /สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) /เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกันจัดขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคต่างๆประมาณ 300 คน
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (07/05/2014)
วันนี้ (7 พฤษภาคม 2557) สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบหมายให้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการมอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 690 ชุด แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง และ อำเภอหนองม่วง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบวาตภัย ซึ่งจุดแรก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จำนวน 373 ชุดและจุดที่สอง ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนอง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จำนวน 317 ชุด
เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดท่าขุนนางข้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์กลางเมืองลพบุรีเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุได้เคยถูกเพลิงไหม้ขึ้นมาแล้วหลายครั้ง (06/05/2014)
เหตุเพลิงไหม้รายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 5 นาฬิกาเศษของวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาโดยเพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปีและเป็นท่าน้ำประวัติศาสตร์เป็นท่าเรือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีหลังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองลพบุรีและหน่วยงานข้างเคียงกว่า 10 คันเข้าทำการสกัดและควบคุมเพลิง ชาวบ้านต่างขนของหนีไฟกันชุลมุน มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกสังกะสีบาดและถูกไฟลวก จำนวน 2 คน คือนางสมคิด ลือศักดิ์ อายุ 66 ปี นางสาวศิริลักษณ์ รอดฤทธิ์ อายุ 21 ปี บาดเจ็บที่ขาเนื่องจากโดดจากบ้านหนีไฟ นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้ว
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดถ้ำพรหมโลก (06/05/2014)
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2557) เวลา 07.30 น.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ที่วัดถ้ำพรหมโลก(ธรรมยุติ) ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นวัดที่สอง ตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 (05/05/2014)
วันนี้(5 พฤษภาคม 2557) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดี รวมพลัง ถวายความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมพิธีพุทธาภิเษก และไหว้ครูใหญ่ประจำปี 2557 ณ วัดกระเจียว จังหวัดลพบุรี (03/05/2014)
ที่วัดกระเจียว ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระภาวนาพรหมคุณ (หลวงพ่อเมตตา) วัดกุฎีทอง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และพิธีไหว้ครูใหญ่ ประจำปี 2557 โดยมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมพิธี
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเปิดโครงการอบรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (02/05/2014)
วันนี้ (2พฤษภาคม 2557) เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ เพิ่มทักษะ วิธีการป้องกันและสามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย และเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย ณ สนามด้านหน้าอาคารซ่อมบำรุง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>