หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดงาน “เทศกาลกินปลา ชิมพุทราชัยบาดาล” ครั้งที่ 3 และงานประเพณีแข่งเรือพายพื้นบ้าน ครั้งที่ 13 (28 ธ.ค. 2556)
ที่ ตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลกินปลา ชิมพุทราชัยบาดาล ครั้งที่ 3 และงานประเพณีแข่งเรือพายพื้นบ้าน ครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา อีกทั้งยังเป็นทางผ่านเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถแวะชมสินค้าพื้นบ้าน และยังทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนจากการจับจ่ายใช้สอยจากผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เป็นผลดีแก่เศรษฐกิจของอำเภอชัยบาดาลและของจังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตรวจจุดให้บริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 (28 ธ.ค. 2556)
น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคณะส่วนราชการ สื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ที่จุดตรวจตู้ยามซอย 12 หน้าปั๊มน้ำมันบางจาก อำเภอพัฒนานิคม /จุดตรวจสี่แยกม่วงค่อม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล/จุดตรวจสี่แยกท่าหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง/จุดตรวจสี่แยกเขาน้อย หมู่ที่ 1ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ/
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 (27 ธ.ค. 2556)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ที่ กม.72+500 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2557 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 รวม 7 วัน เป็นการร่วมมือกันระหว่างจังหวัดลพบุรีและ แขวงการทางที่2(ลำนารายณ์) กรมทางหลวง
จังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานทหารในพื้นที่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน 7 วัน อันตราย เทศกาลปีใหม่ (26 ธ.ค. 2556)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่ออำนวยการความปลอดภัยทางถนนและ อำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน 7 วัน อันตราย เทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการทุกหน่วยงาน และหน่วยงานทหารทุกๆ หน่วยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ปี 2557 โดยมีช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2556 (26 ธ.ค. 2556)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2556 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรีจัดงานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ปี2557 (25 ธ.ค. 2556)
น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน งานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรี ปี 57 เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านได้ร่วมสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่จากผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการสัมมนาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาแนะนำ อปท.ในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ อปท. (25 ธ.ค. 2556)
ที่ห้องประชุมช่อคูณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อปท.ให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพล และครอบครัว ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (25 ธ.ค. 2556)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกัน นำกำลังพล และครอบครัว ทหารหน่วยรบพิเศษ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ใน จ.ลพบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมประกอบ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จาก 9 วัด 99 รูป ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพลและครอบครัว
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (24 ธ.ค. 2556)
ที่โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้มีความเข้าใจ ในการพึ่งพาตนเองและสามารถดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่การจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นชุมชนต้นแบบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและสถาบันวิจัยพลังงานปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี (22 ธ.ค. 2556)
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ โดยปล่อยช้าง “พังวาสนา” เพศเมีย อายุ 29 ปี จำนวน 1 ตัว ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (20 ธ.ค. 2556)
ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและงานกาชาดลพบุรี ประจำปี 2557 พร้อมกับคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชนจำนวน 20 คนเข้าร่วมประชุม
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีแถลงข่าวการจับกุมจากการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ภายใต้ “ปฏิบัติการพิทักษ์ราษฎร์” (20 ธ.ค. 2556)
ที่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.ภ.จว.ลพบุรี /พ.ต.อ.มาโนช สุภาพพูล รองผบก.ภ.จว.ลพบุรี /พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธารีไทย รองผบก.ภ.จว.ลพบุรี /พ.ต.อ.เกชา หลักเพ็ชร์ รองผบก.ภ.จว.ลพบุรี/พ.ต.อ.ฎิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผบก.ภ.จว.ลพบุรี และหน.สภ.ทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้ชื่อยุทธการ “ปฏิบัติการพิทักษ์ราษร์”
นายกฯ ประชุมผู้ว่าฯ ทั่วประเทศแก้ภัยแล้ง-ภัยหนาว (20 ธ.ค. 2556)
ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 56 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน และ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะปัญหาภัยหนาวในขณะนี้
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2556 (20 ธ.ค. 2556)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช /สืบสานพุทธศาสนาและน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักปฏิบัติ/เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดลพบุรี และเสริมสร้างการอนุรักษ์โบราณสถานและสิ่งแวดล้อม ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า และกลุ่มชาติพันธ์ ไทยรามัญ ไทยเบิ้ง ไทยพวน รวมพิธีเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (20 ธ.ค. 2556)
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องของเกษตรกร โดยการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (20 ธ.ค. 2556)
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)
จังหวัดลพบุรี จัด “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” (20 ธ.ค. 2556)
ที่ โรงเรียนท่าหลวงวิทยา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พบคณะครู นักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวร่มเย็นเพื่อคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 (19 ธ.ค. 2556)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลพบุรีเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557และครอบครัวที่มีพื้นที่รับเสด็จเยี่ยมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ส่วนกลาง ในช่วงเดือนเมษายน 2557 โดยมีคณะอนุกรรมการฯทั้งหมด 21 คนเข้าร่วมพิจารณา
จังหวัดลพบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (19 ธ.ค. 2556)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เขตท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี และลพบุรี) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำนโยบายจากผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พลศึกษา ทั้ง 4 จังหวัด จำนวน 80 คน
จังหวัดลพบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2557 (17 ธ.ค. 2556)
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>