หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดยวด (04/07/2014)
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2557) เวลา 07.00 น.ที่วัดยวด ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ คลังจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะโดยมีพระครูอนุยุตศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง เจ้าอาวาสวัดยวด กล่าวสัมโมทนียกถา
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (03/07/2014)
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน “กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่น” หรือโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 2โดยมีนายนริศ สืบโถพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (03/07/2014)
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
จ.ลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2557 (01/07/2014)
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2557) ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมพัฒนาชุมชน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในนามคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2557 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลให้คะแนน การปฏิบัติงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับรางวัลต้นแบบระดับเพชร โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนตำบลบางคู้ให้การต้อนรับ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ จังหวัดลพบุรี ได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการได้รับทราบและประเมินผล
จังหวัดลพบุรีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 (01/07/2014)
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6) พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ.สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,000คน และมีลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมอีก จำนวน 100 คน
จังหวัดลพบุรีจัด “คืนความสุขให้ชาวลพบุรี ขายล็อตเตอรี่คู่ละ 80 บาท” (30/06/2014)
วันนี้(30 มิถุนายน 2557) เวลา 12.00น.ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ทางจังหวัดลพบุรี ได้นำพ่อค้า แม่ค้า มาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาคู่ละ 80 บาท จำนวน 3 ราย ซึ่งถือว่าเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนอีกรูปแบบหนึ่ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน(Lopburi Green and Clean City) (30/06/2014)
วันนี้(30 มิถุนายน 2557)เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน(Lopburi Green and Clean City) พ.ศ. 2557-2559 กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรีผู้รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่ม เพื่อให้ลพบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสุขภาวะอนามัยที่ดี สิ่งแวดล้อมดี การศึกษามีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “จังหวัดลพบุรีเป็นฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” ที่กำหนดไว้ต้องทำให้ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (30/06/2014)
วันนี้(30 มิถุนายน 2557)เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (27/06/2014)
วันนี้ (27 มิถุนายน 2557) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนฝ่ายทหาร และผู้แทนฝ่ายตำรวจ ร่วมประชุมคณะกรรมการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางและขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
กองทัพภาคที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องในการตรวจสอบปริมาณข้าว และคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร 297 นาย ก่อนลงปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบโกดังข้าว 675 โกดัง ใน 19 จังหวัดภาคกลาง ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ จ.ลพบุรี (27/06/2014)
วันนี้ (27 มิ.ย.57) เวลา 08.45 น. พลตรี ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลตำรวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมให้การต้อนรับ พลตรีเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบกองทัพภาคที่ 1 ในโอกาสเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่สนับสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึก รักสามัคคี และเสริมสร้างความปองดอง คืนความสุขให้กับประชาชนชาวตำบลป่าตาล (27/06/2014)
วันนี้ (27 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพรถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดี ในพิธีเปิดงานคืนความสุขให้กับประชาชนชาวตำบลป่าตาล ภายใต้โครงการปลูกฝังจิตสำนึก รักสามัคคี และเสริมสร้างความปองดอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
เริ่มแล้วงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่23 ประจำปี 2557 (26/06/2014)
ค่ำวานนี้ เวลา 19.00น. ที่หน้าว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่23 ประจำปี 2557” จังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” เป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันสร้างกระแสและรณรงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมกับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ร่วมกันดูแลรักษาและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้อย่างยั่งยืนต่อไป
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2557 (26/06/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2557 อำเภอบ้านหมี่กำหนดจัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2557 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2557 ณ คลองชลประทานอนุศาสตร์ และบริเวณสวนสาธารณะริมถนนสายบ้านกล้วย – บ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาว ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน เป็นมรดกและวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ที่มีวิถีชีวิตอันดีงาม
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดจงโก (26/06/2014)
วันนี้ (26 มิถุนายน 2557) เวลา 08.00 น.ที่วัดจงโก ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ว่าที่ ร้อยตรี ธานินทร์ ริ้วธงชัย ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะโดยมีพระครูประดิษฐ์นวการ เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ เจ้าอาวาสวัดจงโก กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ
จ.ลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด /ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (25/06/2014)
วันนี้ (25 มิ.ย.57) ที่โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงแรงงาน สำนักอามัย และกรมสุขภาพจิต ในนามคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลให้คะแนน การปฏิบัติงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและตะวันออก โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียนโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ให้การต้อนรับ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการได้รับทราบและประเมินผล
จ.ลพบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.ร่วมใจ นำความสุขให้ปวงประชา “ศุกร์ สร้าง สุข” (25/06/2014)
วันนี้(25 มิ.ย. 57)เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.ร่วมใจ นำความสุขให้ปวงประชา “ศุกร์ สร้าง สุข” เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีผ่านตัวแทนองค์กร ภาคราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งมีความจริงใจในการแก้ปัญหา โดยเน้นนำหลักธรรมทุกศาสนามาปฏิบัติ เช่นศีล 5 อย่างเคร่งครัด หรือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาลดความขัดแย้งและนำความรักความสามัคคีกลับสู่สังคมไทยอีกครั้งในที่สุด
อธิบดีกรมพิธีการฑูตลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีตรวจดูความพร้อมก่อนนำคณะทูตานุฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการตามพระราชดำริ (24/06/2014)
วันนี้ (24 มิถุนายน 2557) เวลา 11.30 น. ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายจักรี ศรีวชนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล รองอธิบดีกรมพิธีการทูต นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ ผู้อำนวยการกองแบบพิธี นางกรปภา จำรูญรัตน์ นักการทูตชำนาญการ และนายพงศธร จุฑาสมิต นักการทูตชำนาญการ ที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจดูความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนที่จะนำคณะทูตานุฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการตามพระราชดำริในจังหวัดลพบุรี
มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษาและข้าวสารตามโครงการอาหารกลางวัน (24/06/2014)
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่สำนักงานมูลนิธิลพบุรี สามัคคีสงเคราะห์ ถนนหน้าพระกาฬ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ครอบครัวฐานะค่อนข้างขัดสน และมอบข้าวสารโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน นักศึกษา โดยมี แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมพระสังฆาธิการ (24/06/2014)
วันนี้ (24 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม และถวายความรู้เกี่ยวกับโครงการของจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน แด่พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จาก 5 อำเภอในจังหวัดลพบุรีได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง และอำเภอโคกสำโรง จำนวน 450 รูป พร้อมด้วยไวยาวัจกร อีกจำนวน 100 คน
ผู้ว่าฯลพบุรีประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรีเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ (23/06/2014)
วันนี้ (23 มิถุนายน 2557) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>