หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
อธิบดีกรมพิธีการฑูตลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีตรวจดูความพร้อมก่อนนำคณะทูตานุฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการตามพระราชดำริ (24/06/2014)
วันนี้ (24 มิถุนายน 2557) เวลา 11.30 น. ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายจักรี ศรีวชนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล รองอธิบดีกรมพิธีการทูต นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ ผู้อำนวยการกองแบบพิธี นางกรปภา จำรูญรัตน์ นักการทูตชำนาญการ และนายพงศธร จุฑาสมิต นักการทูตชำนาญการ ที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจดูความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนที่จะนำคณะทูตานุฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการตามพระราชดำริในจังหวัดลพบุรี
มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษาและข้าวสารตามโครงการอาหารกลางวัน (24/06/2014)
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่สำนักงานมูลนิธิลพบุรี สามัคคีสงเคราะห์ ถนนหน้าพระกาฬ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ครอบครัวฐานะค่อนข้างขัดสน และมอบข้าวสารโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน นักศึกษา โดยมี แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมพระสังฆาธิการ (24/06/2014)
วันนี้ (24 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม และถวายความรู้เกี่ยวกับโครงการของจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน แด่พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จาก 5 อำเภอในจังหวัดลพบุรีได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง และอำเภอโคกสำโรง จำนวน 450 รูป พร้อมด้วยไวยาวัจกร อีกจำนวน 100 คน
ผู้ว่าฯลพบุรีประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรีเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ (23/06/2014)
วันนี้ (23 มิถุนายน 2557) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงอาชีพคนพิการทางสติปัญญาและผู้ดูแล ที่ จ.ลพบุรี (20/06/2014)
วันนี้ (20 มิถุนายน 2557) เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างความมั่นคงอาชีพคนพิการทางสติปัญญาและผู้ดูแล” ณ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ (อัศเจรีย์) เลขที่ 132/8 หมู่ 12 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพุพะเนียง (20/06/2014)
วันนี้ (20 มิถุนายน 2557) เวลา 08.00 น.ที่วัดพุพะเนียง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน นายจรัล ฟูเต็มวงศ์ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะโดยมีพระครูรัตนธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง-ลำสนธิ ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพุพะเนียง กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ซ้อมแผนอบพยพผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี2557 (20/06/2014)
ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พันเอกนิมิตร์ สะโมทาน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานการซ้อมแผนเฝ้าระวังระงับอัคคีภัย และแผนอพยพผู้ป่วยในกรณีเกิดอัคคีภัย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรักษาพยาบาล หน่วยสนับสนุนรักษาพยาบาล และบก.หน่วยงาน จำนวน 80 นาย เข้าร่วมฝึกซ้อมฯในครั้งนี้
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (19/06/2014)
วันนี้(19 มิถุนายน 2557) เวลา 09.30 น. ที่ วัดธัญญะนิตยาราม(วัดหลุมข้าว) หมู่ที่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการ เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (19/06/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(19 มิถุนายน 2557)ที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (18/06/2014)
วันนี้ (18 มิถุนายน 2557)เวลา 16.00 น. ที่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พลโทเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และพลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี มีความห่วงใยในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยของจังหวัดลพบุรี จึงจัดให้มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2557นี้
จ.ลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (18/06/2014)
วันนี้(18 มิถุนายน 2557) เวลา 07.30 น.ที่กองบังคับการตำรวจภูธรลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า)โดยครั้งนี้ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นำโดย พลตำรวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (18/06/2014)
พลตรี สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลคงคราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนไทยต้องเติบโตท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มที่มีแนวความคิดและความคิดเห็นต่างทางด้านการเมือง ตลอดจนกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายสลับซับซ้อน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การช่วงชิงและการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ ที่นับวันจะมีความรุนแรง และนิยมการแก้ปัญหาด้วยการทำร้ายร่างกาย จนบาดเจ็บ และถึงขั้นเสียชีวิต
ธกส.ลพบุรี สามารถจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว ได้ครบถ้วนทุกรายแล้ว โดย ผู้ว่าฯ ลพบุรี ได้เป็นตัวแทนชาวนาขอบคุณ คสช. ที่สามารถคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวนาได้โดยเร็ว (18/06/2014)
ที่ สำนักงาน ธกส.จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 นายพงศ์ทิวา ตีระแพทย์ ผอ.ธกส.ลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธาน หย่อนใบประทวนใบสุดท้ายลงสู่กล่อง รับของ ธกส. และร่วมกันประกอบพิธีปิดการจ่ายเงินโครงการจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/57 พร้อมกล่าวขอบคุณ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ช่วยจัดหางบประมาณในการนำมาจ่ายเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม นำ พ.ท.วันชนะ สวัสดี นักแสดงนำเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร ร่วมกิจกรรมคืนความสุข ให้คนไทยในชาติ ที่ จ.ลพบุรี (18/06/2014)
พลตรี สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามโครงการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ในพื้นที่รอบค่ายฯ และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก พันโท วัชนะ สวัสดี ผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ นักแสดงนำตำนานสมเด็จพระนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (17/06/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน การส่งเสริมศักยภาพในการผลิต รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียน ณ บริษัท เบอร์ลี่ไดน่าพลาส จำกัด เลขที่ 166 หมู่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนพัฒนานิคม (17/06/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(17 มิถุนายน 2557)ที่ โรงเรียนพัฒนานิคม เลขที่ 192 หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนพัฒนานิคม ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร
ผู้ว่าฯลพบุรีประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรีเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ (16/06/2014)
วันนี้(16 มิถุนายน 2557)เวลา 10.30 น.ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์กับอำเภอต่างๆทั้ง 11 อำเภอโดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) และการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติของแต่ละอำเภอ
จังหวัดลพบุรี จัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับประชาคมอาเซียน (16/06/2014)
วันนี้(16 มิถุนายน 2557)เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับประชาคมอาเซียน ที่โรงแรมลพบุรีอินท์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความร่วมมือเป็นระบบเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ปภ.ลพบุรี ซ้อมแผนวินาศกรรมปั๊มน้ำมัน (13/06/2014)
วันนี้(13 มิถุนายน 2557) เวลา 13.00 น.ที่ปั๊มน้ำมัน โปร-ปิโตร จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จากการก่อวินาศกรรม ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมี นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย หัวใจสะอาด (13/06/2014)
วันนี้(13 มิถุนายน 2557)เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดร.มานิตย์ มณีธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย หัวใจสะอาด จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดมีการแสดงศักยภาพในเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมของสภาเด็กและเยาวชน ทุกระดับอย่างครอบคลุม และส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มีจิตสำนึก ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>