หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงอาชีพคนพิการทางสติปัญญาและผู้ดูแล ที่ จ.ลพบุรี (20/06/2014)
วันนี้ (20 มิถุนายน 2557) เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างความมั่นคงอาชีพคนพิการทางสติปัญญาและผู้ดูแล” ณ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ (อัศเจรีย์) เลขที่ 132/8 หมู่ 12 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพุพะเนียง (20/06/2014)
วันนี้ (20 มิถุนายน 2557) เวลา 08.00 น.ที่วัดพุพะเนียง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน นายจรัล ฟูเต็มวงศ์ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะโดยมีพระครูรัตนธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง-ลำสนธิ ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพุพะเนียง กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ซ้อมแผนอบพยพผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี2557 (20/06/2014)
ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พันเอกนิมิตร์ สะโมทาน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานการซ้อมแผนเฝ้าระวังระงับอัคคีภัย และแผนอพยพผู้ป่วยในกรณีเกิดอัคคีภัย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรักษาพยาบาล หน่วยสนับสนุนรักษาพยาบาล และบก.หน่วยงาน จำนวน 80 นาย เข้าร่วมฝึกซ้อมฯในครั้งนี้
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (19/06/2014)
วันนี้(19 มิถุนายน 2557) เวลา 09.30 น. ที่ วัดธัญญะนิตยาราม(วัดหลุมข้าว) หมู่ที่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการ เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (19/06/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(19 มิถุนายน 2557)ที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (18/06/2014)
วันนี้ (18 มิถุนายน 2557)เวลา 16.00 น. ที่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พลโทเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และพลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี มีความห่วงใยในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยของจังหวัดลพบุรี จึงจัดให้มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2557นี้
จ.ลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (18/06/2014)
วันนี้(18 มิถุนายน 2557) เวลา 07.30 น.ที่กองบังคับการตำรวจภูธรลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า)โดยครั้งนี้ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นำโดย พลตำรวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (18/06/2014)
พลตรี สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลคงคราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนไทยต้องเติบโตท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มที่มีแนวความคิดและความคิดเห็นต่างทางด้านการเมือง ตลอดจนกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายสลับซับซ้อน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การช่วงชิงและการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ ที่นับวันจะมีความรุนแรง และนิยมการแก้ปัญหาด้วยการทำร้ายร่างกาย จนบาดเจ็บ และถึงขั้นเสียชีวิต
ธกส.ลพบุรี สามารถจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว ได้ครบถ้วนทุกรายแล้ว โดย ผู้ว่าฯ ลพบุรี ได้เป็นตัวแทนชาวนาขอบคุณ คสช. ที่สามารถคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวนาได้โดยเร็ว (18/06/2014)
ที่ สำนักงาน ธกส.จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 นายพงศ์ทิวา ตีระแพทย์ ผอ.ธกส.ลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธาน หย่อนใบประทวนใบสุดท้ายลงสู่กล่อง รับของ ธกส. และร่วมกันประกอบพิธีปิดการจ่ายเงินโครงการจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/57 พร้อมกล่าวขอบคุณ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ช่วยจัดหางบประมาณในการนำมาจ่ายเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม นำ พ.ท.วันชนะ สวัสดี นักแสดงนำเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร ร่วมกิจกรรมคืนความสุข ให้คนไทยในชาติ ที่ จ.ลพบุรี (18/06/2014)
พลตรี สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามโครงการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ในพื้นที่รอบค่ายฯ และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก พันโท วัชนะ สวัสดี ผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ นักแสดงนำตำนานสมเด็จพระนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (17/06/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน การส่งเสริมศักยภาพในการผลิต รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียน ณ บริษัท เบอร์ลี่ไดน่าพลาส จำกัด เลขที่ 166 หมู่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนพัฒนานิคม (17/06/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(17 มิถุนายน 2557)ที่ โรงเรียนพัฒนานิคม เลขที่ 192 หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนพัฒนานิคม ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร
ผู้ว่าฯลพบุรีประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรีเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ (16/06/2014)
วันนี้(16 มิถุนายน 2557)เวลา 10.30 น.ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์กับอำเภอต่างๆทั้ง 11 อำเภอโดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) และการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติของแต่ละอำเภอ
จังหวัดลพบุรี จัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับประชาคมอาเซียน (16/06/2014)
วันนี้(16 มิถุนายน 2557)เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับประชาคมอาเซียน ที่โรงแรมลพบุรีอินท์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความร่วมมือเป็นระบบเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ปภ.ลพบุรี ซ้อมแผนวินาศกรรมปั๊มน้ำมัน (13/06/2014)
วันนี้(13 มิถุนายน 2557) เวลา 13.00 น.ที่ปั๊มน้ำมัน โปร-ปิโตร จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จากการก่อวินาศกรรม ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมี นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย หัวใจสะอาด (13/06/2014)
วันนี้(13 มิถุนายน 2557)เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดร.มานิตย์ มณีธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย หัวใจสะอาด จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดมีการแสดงศักยภาพในเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมของสภาเด็กและเยาวชน ทุกระดับอย่างครอบคลุม และส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มีจิตสำนึก ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี (12/06/2014)
วันนี้ (12 มิถุนายน 2557) เวลา 11.30 น.ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า และนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียน ประชาชนในพื้นที่อำเภอลำสนธิ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน( ทสม.) จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 400 คน เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับช้าง สัตว์ป่า เป็นการลดผลกระทบของสัตว์ป่าที่มาทำลายผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนบริเวณพื้นที่โดยรอบ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดทุ่งท่าช้าง (12/06/2014)
วันนี้ (12 มิถุนายน 2557) เวลา 07.30 น.ที่วัดทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะโดยมีพระครูคุณสัมบัน เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งท่าช้าง กล่าวสัมโมทนียกถา
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2557 (11/06/2014)
วันนี้ (11 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กล่าวรายงาน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่ และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภารกิจการบำรุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐานและการดูแลรักษาโบราณสถานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผบ.มทบ.13 พร้อม ผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าว รอบ 2 ให้เกษตรกร ที่ ธกส. อำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี (11/06/2014)
พลตรีชัยกร ประเสริฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จ.ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และ อ่างทอง พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกระทำพิธีมอบเงินในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประจำปีการผลิต 2556/57 ในงวดที่ 2 ให้แก่เกษตรกรชาวนาในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 278 ราย รวม 297 ใบประทวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,491,860.50 บาท ณ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>