หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ (24 ต.ค. 2556)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 4,554 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
จังหวัดลพบุรี จัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2556 (24 ต.ค. 2556)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 24 จัดโดยชมรมผู้รักต้นไม้จังหวัดลพบุรี ณ บริเวณสวนสัตว์สระแก้ว อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ เสริมความรัก ให้กลุ่มคนผู้มีใจรักษ์ต้นไม้ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมทั้งประชาชนทั่วไปได้ทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้เพิ่มมากขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดการแข่งขันมวยการกุศล “ดาวรุ่งอำเภอชัยบาดาล ต้านยาเสพติด" (23 ต.ค. 2556)
ที่หอประชุมอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันมวยการกุศล “ดาวรุ่งอำเภอชัยบาดาล ต้านยาเสพติด”โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และนายวีรัส ประเศรษโฐ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานจัดการแข่งขันและแถลงข่าวการจัดการแข่งขันมวยการกุศลในครั้งนี้
สภาพัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจโครงการฯ ที่จะนำเสนอ ครม.สัญจร ที่จังหวัดลพบุรี (22 ต.ค. 2556)
นายสุริยนต์ ธัญญกิจจานุกิจ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นายฐิติพร คล่องแคล่ว ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ พร้อมคณะสำรวจพื้นที่ ค.ร.ม.สัญจร จังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมา ณ โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก้มลิงหนองสมอใส ตามแนวพระราชดำริ โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี และ นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอท่าวุ้ง , นายสมชาติ ชุ่มฤทธิ์ เกษตรอำเภอท่าวุ้ง , นายคะนอง เอมถมยา กำนันตำบลบางคู้ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรม (21 ต.ค. 2556)
ที่บริเวณวงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี โดยมีการสนธิกำลังแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนประกอบด้วย ตำรวจ ทหารบก ทหารอากาศ พลเรือน อปพร. หน่วยกู้ภัย และอาสาสมัครภาคประชาชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 นาย ร่วมในการเปิดการระดมกวาดล้างฯในครั้งนี้
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 นี้ (21 ต.ค. 2556)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 1/2556 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและสร้างความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของแผนงานหลักที่จะดำเนินการตลอดจนได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ซึ่งจะดำเนินการใน 36 จังหวัดในพื้นที่โครงการ ฯ
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี (18 ต.ค. 2556)
วันนี้(18 ตุลาคม 2556) เวลา 12.30 น.ที่ สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ (18 ต.ค. 2556)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 615 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบประกาศ ให้แก่คณะกรรมหมู่บ้าน กว่า 200 คน เพื่อเป็นแบบอย่างชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (17 ต.ค. 2556)
นาย อานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานมอบประกาศ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ประจำตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น ตัวแทนจากทุกกลุ่มในหมู่บ้าน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ชาวบ้านเลือก และเป็นที่รวมคนเก่ง คนที่พร้อมเสียสละทำงานเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน
หอการค้าจังหวัดลพบุรี จัด Dinner Talk (17 ต.ค. 2556)
ที่ อาคารแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานหอการค้าจังหวัดลพบุรี Dinner Talk ในหัวข้อ “ ชี้ชะตา 12 นักษัตริย์ เคล็ดลับมงคล เสริมฮวงจุ้ย รุ่งเรือง ร่ำรวย” โดยมีอาจารย์ คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ไพ่ยิปซี อันดับ 1 ของเมืองไทย มาเป็นวิทยากร จัดโดยหอการค้าจังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ (16 ต.ค. 2556)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,887 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (15 ต.ค. 2556)
จังหวัดลพบุรี บูรณาการหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน นำมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (11 ต.ค. 2556)
น. นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยเดินทางไปที่ศาลาวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งแจ้งขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้ว และได้รับใบรับรองแล้วประมาณร้อยละ 80 ในโอกาสนี้ได้มอบใบรับรองให้แก่เกษตรกรพร้อมทั้งตรวจดูขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนฯด้วย ต่อจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดรับจำนำข้าว ที่โรงสีปรีชานุกูลกิจ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (โรงสี อ.ต.ก.) ซึ่งมีการรับฝากข้าวแล้ว จำนวน 40 ราย ปริมาณข้าว 100กว่าตัน
จังหวัดลพบุรีประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/ 2556 (10 ต.ค. 2556)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4 / 2556 มีคณะทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อให้การพัฒนาแต่ละจังหวัดเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด (10 ต.ค. 2556)
ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2556 มีคณะทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม
ผบ.หน่วยรบพิเศษ ลงพื้นที่ด้วยตนเอง นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด ใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ตามนโยบายของกองทัพบก (9 ต.ค. 2556)
น. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ นำกำลังพลจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 80 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วย ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณ วัด และโรงเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภายหลังสถานการณ์น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
สถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระดับน้ำในเขื่อนยังคงเกินความจุ และยังไม่สามารถระบายน้ำเพิ่มได้ ทำให้ท่วมถนนสายหลัก และชุมชนหลายแห่งตอนบนเหนือเขื่อน ขณะที่บ้านพักนักท่องเที่ยวต้องปิดตายโดยไม่มีกำหนด (8 ต.ค. 2556)
สำหรับสถานการณ์น้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี สถานการณ์น้ำวันนี้ ยังคงเกินว่าจุของเขื่อน ร้อยละ 136.72 ของความจุอ่าง ที่ระดับเก็บกักปกติ หรือร้อยละ 111.79 ของความจุอ่าง ที่ระดับเก็บกักสูงสุด ขณะที่การระบายน้ำท้ายเขื่อนยังอยู่ที่ 700.56 ลบ.ม./วินาที หรือ 60.53 ล้าน ลบ.ม./วัน ยังไม่สามารถเพิ่มการระบายน้ำได้ เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดลพบุรี (6 ต.ค. 2556)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ทรงพระราชทานถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำไปมอบให้แก่ราษฎรในตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จัดแรลลี่ การกุศล เส้นทาง จังหวัดลพบุรี-อำเภอชะอำ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (5 ต.ค. 2556)
ที่บริเวณด้านหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ การกุศล (Family rally for Ambulance) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศลดังกล่าวจำนวน 94 คัน
ปลัดกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (4 ต.ค. 2556)
ที่หอสวดมนต์วัดสระตาแวว ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพุคา จำนวน 572 ชุด สำหรับน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556โดยสาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่นปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทย ส่งผลให้น้ำท่วมจังหวัดลพบุรี จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอท่าหลวง อำเภอหนองม่วง อำเภอโคกเจริญ อำเภอลำสนธิและอำเภอบ้านหมี่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>