หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ข้าราชการดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ (31/03/2014)
ข้าราชการดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๖
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31/03/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 20 พร้อมออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง (30/03/2014)
ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 20 สนามกีฬาพระราเมศวร ตำบลทะเลชุบศร เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (เป็นการทั่วไป ) พ.ศ. 2557 โดยมีรายชื่ออยู่ในบ้านเลขที่ 1 ซอยเทพสตรี 2 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้มีสิทธิในลำดับที่ 287 ซึ่งภายหลังที่หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 15.00
งานวันสตรีสากลและจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 (28/03/2014)
ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสมัชชาสตรีและเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณด้านสตรี การระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทบทวนปัญหา เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการพัฒนาสตรีให้เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกลไกในการส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (27/03/2014)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 / 2557 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยใช้ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 ว่า “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”โ
กองทัพบก ยังคงเดินหน้าออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.ลพบุรี อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในโครงการ ราษฎร์ รัฐร่วมใจต้านภัยแล้ง ประจำปี 2557 (27/03/2014)
พลตรี บุญธรรม โอริส ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ พันโท สมควร โพธิวัฒน์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองยุทธการและการข่าวศูนย์การทหารปืนใหญ่ นำกำลังทหาร พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ ความจุ 6,000 ลิตร หมุนเวียนตะเวนออกแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด ตามบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2557 (27/03/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2557 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม วันทำความสะอาดใหญ่ “Big Cleaning Day” (26/03/2014)
ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ หรือ Big Cleaning Day พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม 5 ส.จังหวัดลพบุรีกับหัวหน้าส่วนราชการที่สำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดลพบุรี และนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จำนวน 1,000 คน ร่วมกันทำกิจกรรม วันทำความสะอาดใหญ่ หรือ Big Cleaning Day
จังหวัดลพบุรีเปิดเวที ระดมความช่วยเหลือชาวนา และ ขับเคลื่อนการบริการจัดการสินค้าข้าว อย่างยั่งยืน (26/03/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดเวที ระดมความช่วยเหลือชาวนา และ ขับเคลื่อนการบริการจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาในระยะยาว ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี
กระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม(ศนธ.ยธ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม ครั้งที่ 7 จังหวัดลพบุรี (26/03/2014)
นางสุวนา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม ครั้งที่ 7 จังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับโดยมี พันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน
แม่ทัพภาคที่1 เดินทางมาเป็นประธาน งานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่13 ครบรอบปีที่ 88 จังหวัดลพบุรี (25/03/2014)
พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่1 เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดทหารบกลพบุรี ครบรอบ 88 ปี ณ ห้อง 80 พรรษามหาราชันย์ ตึกกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่13โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตรีชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13 นำผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพลพร้อมครอบครัว และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติในสมรภูมิต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จังหวัดลพบุรี จัดอบรมสัมมนา ผู้สื่อข่าวจิตอาสา ตาสับปะรด เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากสาธารณภัย และภาวะวิกฤต ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ (24/03/2014)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เปิดสัมมนาหลักสูตร " ผู้สื่อข่าวจิตอาสา ตาสับปะรด " ในโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต ปี 2557 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติ จาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังคงนำรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาด จำนวน 3 คัน ตะเวนออกแจกจ่ายน้ำ ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายกองทัพบก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน (21/03/2014)
พลตรี ตุลา ประเสริฐสุข รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ได้นำกำลังพล พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ ความจุ 6,000 ลิตร และ 8,000 ลิตร จำนวน 3 คัน ลงพื้นที่ตะเวนออกแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด ตามบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดการอบรม โครงการขนส่งกู้ภัยเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน (21/03/2014)
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดลพบุรี ในโครงการขนส่งกู้ภัยเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมลพบุรีเรสซิเด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้อาสาสมัคร เจ้าหน้ากู้ภัย มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดลพบุรี (21/03/2014)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดลพบุรี ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับและเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในจังหวัดลพบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำหน้าที่รณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้ความรู้ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ทราบถึงอันตรายจากการดื่มสุรา หลังจากพบว่ามีจำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตและพิการจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเมาแล้วขับในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก
เหล่าข้าราชการตำรวจลพบุรี พร้อมใจกันบริจาคโลหิต มอบให้กับสภากาชาดไทย ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (20/03/2014)
ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการตำรวจ และครอบครัวข้าราชการตำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่แหล่งจำหน่ายสินค้า Q ปีงบประมาณ 2557 เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) (20/03/2014)
ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่แหล่งจำหน่ายสินค้า Q ปีงบประมาณ 2557 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายผลผลิตมาตรฐานกับแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์ Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ กว่า 20 คัน พร้อมด้วยกำลังพล กว่า 250 นาย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของ จ.ลพบุรี (20/03/2014)
ที่ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี พลตรี ตุลา ประเสริฐสุข รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เป็นประธาน กระทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร 8,000 ลิตร และ 10,000 ลิตร รวมถึงรถบรรทุกถังน้ำกลาง พร้อมด้วยกำลังพลกว่า 250 นาย เพื่อนำน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค และบริโภค ออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
จังหวัดลพบุรีจัดงาน “นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557” (19/03/2014)
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงานและผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงานและเป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับประสบการณ์จากการสมัครงานโดยตรงและสามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดลพบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี” เนื่องในวันสตรีสากล (19/03/2014)
ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี” เนื่องในวันสตรีสากล โดยมี นางสาว จรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในด้านการบริหารจัดการโครงการ การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ การพูด ความเป็นผู้นำ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมาชิก จำนวน 600 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>