หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ปี2557 (22/05/2014)
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2557) เวลา 09.30 น. ที่หน้าว่าการอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ 3/ 2557 และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ครั้งที่ 7 ของปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร (22/05/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(22 พฤษภาคม 2557)ที่ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร หมู่ที่1 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร
ผู้ว่าฯลพบุรี พร้อมผู้แทนฝ่ายทหาร เรียกประชุม อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้า และองค์กรภาคเอกชน ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก (21/05/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พันเอก ดำริ สุขพันธุ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ได้เรียกประชุม อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้า และองค์กรภาคเอกชน ที่ห้องทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศใช้ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ทั่วราชอาณาจักร และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดป่าธรรมโสภณ (21/05/2014)
วันนี้ (21 พฤษภาคม 2557) เวลา 07.30 น.นายมนตรี สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ที่วัดป่าธรรมโสภณ(มหานิกาย) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นวัดที่สาม ตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
จังหวัดลพบุรีแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งี่23 ประจำปี 2557" (21/05/2014)
วานนี้ (20 พฤษภาคม 2557) เวลา 17.30น. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557” จังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” เป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535 ซึ่งการจัดงานกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ประจำปี2557 ในครั้งนี้ เป็นปีที่ 23 กำหนดการจัดงาน ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณหน้าว่าที่การอำเภอเมืองลพบุรี
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ศึกษาดูงานพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี (20/05/2014)
วันนี้ (20 พฤษภาคม 2557)เวลา 10.00 น. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมาธิการวิสามัญ หัวหน้าคณะเดินทาง ได้นำคณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จำนวน 5 คน เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม (20/05/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(20 พฤษภาคม 2557)ที่ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม หมู่ 8 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 3 (19/05/2014)
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 3โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมนียกถา
พุทธศาสนิกชนจังหวัดลพบุรีร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (14/05/2014)
ค่ำวานนี้ (13 พฤษภาคม 2557) เวลา 19.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำพระพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีพระเมตตา กรุณาต่อเวไนยสัตว์อย่างหาที่สุดมิได้
ผู้ว่าฯ ลพบุรีเป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดป้ายอาคารเรียน “อัญชลิตาร่วมใจ” ณ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี (13/05/2014)
วันนี้(13 พฤษภาคม 2557) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดป้ายอาคารเรียน “อัญชลิตาร่วมใจ” ที่โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 และแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 รวมเวลาในการก่อสร้าง 6 เดือน อาคารเรียนเป็นแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 5,508,078.66 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (13/05/2014)
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ที่วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมกันเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองความสำคัญของพระพุทธศาสนาในระดับสากล โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำผู้ร่วมงานได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทมามกะ พระมหาศุภชัย วราสโภ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยขอให้ชาวพุทธทุกคนได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มายึดถือปฏิบัติพร้อมทำดี เป็นคนดี แล้วสิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียนแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดลพบุรี (13/05/2014)
เวลา 10.22 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดหนองปลาดุก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทรงเปิด “อาคารพระราชทาน 6” สำหรับเป็นอาคารเรียน รวมถึงที่พักพิงของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยเมื่อปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆของจังหวัด และได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์สำรวจความเสียหายของโรงเรียนต่างๆ เช่นที่ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก มีน้ำท่วมสูงประมาณ 3 เมตร 50 เซนติเมตร เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ นักเรียน และครอบครัวยังต้องกางเต้นท์พักริมถนนในเบื้องต้น หน่วยทหารจึงได้เข้าไปฟื้นฟูซ่อมแซม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้าง “อาคารพระราชทาน 6”
การแสดงแสง สี เสียง ย้อนรอยอดีต “ณ สรวงสวรรค์ชั้นดุสิต สู่นิรมิตอลังการ”งานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ ประจำปี 2557 ณ วัดไลย์ จ.ลพบุรี (13/05/2014)
ค่ำวานนี้(12 พฤษภาคม 2557)เวลา 19.00 น.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงแสง สี เสียง ย้อนรอยอดีต “ณ สรวงสวรรค์ชั้นดุสิต สู่นิรมิตอลังการ” และการแสดงหุ่นกระบอกโรงเล็กโจหลุยส์ การรับประทานขันโตกอาหารพื้นบ้าน อีกทั้งตลอดช่วงจัดงานจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปจากกลุ่มจังหวัดกลางตอนบน 2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพื้นที่ใกล้เคียง โดยในงานมีการแต่งกายชุดไทยสมัยต่างๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบทอดต่อไป
พิธีอัญเชิญพระศรีอาริย์จากวัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง มาประดิษฐานที่สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้ประชาชนได้เข้านมัสการและปิดทอง (09/05/2014)
วันนี้( 9 พฤษภาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระศรีอาริย์ โดยขบวนชักพระเริ่มในเวลา 17.30 น.นำขบวนชักพระศรีอาริย์ไปประดิษฐาน ยังสนามกีฬาพระราเมศวร โดยมีกลองยาวแห่นำขบวนชักพระศรีอาริย์ ไปตามถนนนารายณ์มหาราช จากวัดชีป่าสิตาราม แล้วเข้าไปยังสนามกีฬาพระราเมศวร นำไปประดิษฐานภายในสนามฟุตบอล1
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมมวยโลก เศรษฐีเรือทอง ศึก M 150 ถล่มบัลลังก์โลก (09/05/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมมวยโลกเศรษฐีเรือทอง ศึก M 150 ถล่มบัลลังก์โลก โดยมี “หลวงพ่อสุทิน” พระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย รูปปัจจุบันประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีศิษยานุศิษย์หลวงปู่แบน จันทฺสโร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัด ณ เวทีมวยชั่วคราว วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในหมู่คณะปลูกจิตสำนึกด้านกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด และส่งเสริมการศึกษาวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเรียนวัดพุน้อย
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (08/05/2014)
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดลพบุรี ให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น.จำกัด 11 หมู่ 2 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5 หมวดอักษร “กธ” (08/05/2014)
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2557) เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการประมูลเลขทะเบียนสวย ณ ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กธ จำนวน 301 เลขหมายในวันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมด เข้ากองทุนเพื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และนำไปใช้ในกิจกรรมหลัดคือ การดำเนินแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ว่าฯลพบุรีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น (08/05/2014)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินโดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี โดยเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีถูกเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย เมือเช้ามืดของวันที่ 6 พฤษภาคม 2557ที่ผ่านมา มีผู้ประสบอัคคีภัยเข้ารับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 11 ราย รายละ 2,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อนนำเงินไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัวให้มากที่สุดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ผู้ว่าฯลพบุรี ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก (08/05/2014)
ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่จริงในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมการและดำเนินการให้มีความพร้อมสำหรับการรับเสด็จฯในที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอท่าวุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรับเสด็จฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติฯ
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” (08/05/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ แกนนำเด็กและเยาวชน ที่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” ณ ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ /สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน /สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) /เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกันจัดขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคต่างๆประมาณ 300 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>