หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดถ้ำพรหมโลก (06/05/2014)
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2557) เวลา 07.30 น.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ที่วัดถ้ำพรหมโลก(ธรรมยุติ) ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นวัดที่สอง ตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 (05/05/2014)
วันนี้(5 พฤษภาคม 2557) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดี รวมพลัง ถวายความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมพิธีพุทธาภิเษก และไหว้ครูใหญ่ประจำปี 2557 ณ วัดกระเจียว จังหวัดลพบุรี (03/05/2014)
ที่วัดกระเจียว ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระภาวนาพรหมคุณ (หลวงพ่อเมตตา) วัดกุฎีทอง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และพิธีไหว้ครูใหญ่ ประจำปี 2557 โดยมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมพิธี
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเปิดโครงการอบรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (02/05/2014)
วันนี้ (2พฤษภาคม 2557) เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ เพิ่มทักษะ วิธีการป้องกันและสามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย และเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย ณ สนามด้านหน้าอาคารซ่อมบำรุง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้แทนสมุหราชองครักษ์พร้อมคณะตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดลพบุรี (01/05/2014)
เช้าวันนี้ (1 พฤษภาคม 2557) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พลเรือโทสมศักดิ์ ศรีสุข ร.น. ผู้แทนสมุหราชองครักษ์พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรับเสด็จฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติฯ
กลุ่มเกษตรกรไทยร่วมกันจัดงาน ครบรอบ 42 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทยที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและความเป็นมาของกลุ่มเกษตรกร และเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน (01/05/2014)
เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ 42 ปี กลุ่มเกษตรกรไทย ที่ลานเอกประสงค์ภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว
กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าแพทย์ ก่อนส่งเข้ารับราชการ ในหน่วยแพทย์ของกองทัพบกทั่วประเทศ (01/05/2014)
พลโท มาโนชญ์ จันทรศร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธาน กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน ชั้นยศสิบตรี และมอบใบประกาศ ให้แก่นักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี เหล่าแพทย์ ประจำปี 2557 จำนวน 120 นาย ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนารักษ์ทหารบก ตามหลักสูตรที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด ณ หอบรรยายทางการแพทย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล และ ผู้บังคับบัญชา ให้แก่ทหารทหารกองประจำการ ที่ได้รับใช้ประเทศชาติมาตลอด 2 ปี เต็มอย่างสมเกียรติ (01/05/2014)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีสวนสนาม เพื่ออำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดหน่วยขึ้นตรง ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2555 ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โดยมีทหารกองประจำการ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคกลางตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 380 นาย
จังหวัดลพบุรี เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (30/04/2014)
วันนี้(30 เมษายน 2557)เวลา 09.30 น. ที่ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557 เป็นเวลา 5 วัน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สร้างโอกาสและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 (30/04/2014)
เช้าวันนี้(30 เมษายน 2557) เวลา 08.30น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีผู้ใช้แรงงานจากบริษัทต่างๆจากในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานกว่า 500 คน เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ได้เห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานและมีส่วนร่วมสนับสนุนให้พนักงานลูกจ้างของตนได้ร่วมกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับผู้ใช้แรงงาน
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2557 (29/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2557 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโรงฆ่าสัตว์ โค กระบือ ที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมาย (28/04/2014)
วันนี้( 28 เมษายน 2557) เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงฆ่าสัตว์ โค กระบือ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยได้งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีในวงเงิน 3,000,000 บาท ใช้ในการก่อสร้าง เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่มีขนาดมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ที่ถูกสุขลักษณะ และให้ประชาชนในตำบลเพนียดและพื้นที่ใกล้เคียง ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้คุณภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (28/04/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ฟื้นฟูความเป็นไทย นำข้าราชการ นุ่งโจง ห่มไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัด นำธรรมะสู่ชีวิต หวังส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนปฏิบัติตนตามแนวศีล 5 อย่างเคร่งครัดและฟื้นฟูการแต่งกายไทยทั้งเมือง เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือราษฎรที่บ้านเรือนถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม (26/04/2014)
วันนี้ (26 เมษายน 2557) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และนางสาวสมจิตร งามมีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช และปลัดอำเภอหนองม่วง เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง และตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง ซึ่งมีผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ทำความเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน เมื่อคืนวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ นายแก้ว พรมดี (25/04/2014)
วันนี้ (25 เมษายน 2557) เวลา 16.00 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพวงมาลาประทาน ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปวางหน้าหีบศพ นายแก้ว พรมดี ( บิดาร้อยเอก รณยุทธ พรมดี ข้าราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ) อายุ 92 ปี เสียชีวิตด้วยโรคชรา โดยตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 22 -25 เมษายน 2557
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ (25/04/2014)
วันนี้(25 เมษายน 2557)เวลา 14.30น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ ณ ห้องประชุมพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการในจังหวัดลพบุรี (25/04/2014)
วันนี้(25 เมษายน 2557) เวลา 13.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ณ วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (25/04/2014)
วันนี้ (25 เมษายน 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดลพบุรี ให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 59 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสัก กม.16 ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2014)
เช้าวันนี้(25 เมษายน 2557)เวลา 09.00 น ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้สมควรรับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2557 (25/04/2014)
ที่ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรทุนโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร รุ่น 6 ปี 2557 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>