หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5 หมวดอักษร “กธ” (08/05/2014)
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2557) เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการประมูลเลขทะเบียนสวย ณ ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กธ จำนวน 301 เลขหมายในวันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมด เข้ากองทุนเพื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และนำไปใช้ในกิจกรรมหลัดคือ การดำเนินแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ว่าฯลพบุรีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น (08/05/2014)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินโดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี โดยเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีถูกเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย เมือเช้ามืดของวันที่ 6 พฤษภาคม 2557ที่ผ่านมา มีผู้ประสบอัคคีภัยเข้ารับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 11 ราย รายละ 2,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อนนำเงินไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัวให้มากที่สุดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ผู้ว่าฯลพบุรี ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก (08/05/2014)
ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่จริงในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมการและดำเนินการให้มีความพร้อมสำหรับการรับเสด็จฯในที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอท่าวุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรับเสด็จฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติฯ
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” (08/05/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ แกนนำเด็กและเยาวชน ที่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” ณ ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ /สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน /สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) /เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกันจัดขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคต่างๆประมาณ 300 คน
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (07/05/2014)
วันนี้ (7 พฤษภาคม 2557) สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบหมายให้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการมอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 690 ชุด แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง และ อำเภอหนองม่วง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบวาตภัย ซึ่งจุดแรก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จำนวน 373 ชุดและจุดที่สอง ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนอง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จำนวน 317 ชุด
เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดท่าขุนนางข้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์กลางเมืองลพบุรีเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุได้เคยถูกเพลิงไหม้ขึ้นมาแล้วหลายครั้ง (06/05/2014)
เหตุเพลิงไหม้รายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 5 นาฬิกาเศษของวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาโดยเพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปีและเป็นท่าน้ำประวัติศาสตร์เป็นท่าเรือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีหลังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองลพบุรีและหน่วยงานข้างเคียงกว่า 10 คันเข้าทำการสกัดและควบคุมเพลิง ชาวบ้านต่างขนของหนีไฟกันชุลมุน มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกสังกะสีบาดและถูกไฟลวก จำนวน 2 คน คือนางสมคิด ลือศักดิ์ อายุ 66 ปี นางสาวศิริลักษณ์ รอดฤทธิ์ อายุ 21 ปี บาดเจ็บที่ขาเนื่องจากโดดจากบ้านหนีไฟ นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้ว
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดถ้ำพรหมโลก (06/05/2014)
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2557) เวลา 07.30 น.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ที่วัดถ้ำพรหมโลก(ธรรมยุติ) ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นวัดที่สอง ตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 (05/05/2014)
วันนี้(5 พฤษภาคม 2557) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดี รวมพลัง ถวายความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมพิธีพุทธาภิเษก และไหว้ครูใหญ่ประจำปี 2557 ณ วัดกระเจียว จังหวัดลพบุรี (03/05/2014)
ที่วัดกระเจียว ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระภาวนาพรหมคุณ (หลวงพ่อเมตตา) วัดกุฎีทอง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และพิธีไหว้ครูใหญ่ ประจำปี 2557 โดยมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมพิธี
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเปิดโครงการอบรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (02/05/2014)
วันนี้ (2พฤษภาคม 2557) เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ เพิ่มทักษะ วิธีการป้องกันและสามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย และเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย ณ สนามด้านหน้าอาคารซ่อมบำรุง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้แทนสมุหราชองครักษ์พร้อมคณะตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดลพบุรี (01/05/2014)
เช้าวันนี้ (1 พฤษภาคม 2557) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พลเรือโทสมศักดิ์ ศรีสุข ร.น. ผู้แทนสมุหราชองครักษ์พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรับเสด็จฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติฯ
กลุ่มเกษตรกรไทยร่วมกันจัดงาน ครบรอบ 42 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทยที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและความเป็นมาของกลุ่มเกษตรกร และเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน (01/05/2014)
เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ 42 ปี กลุ่มเกษตรกรไทย ที่ลานเอกประสงค์ภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว
กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าแพทย์ ก่อนส่งเข้ารับราชการ ในหน่วยแพทย์ของกองทัพบกทั่วประเทศ (01/05/2014)
พลโท มาโนชญ์ จันทรศร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธาน กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน ชั้นยศสิบตรี และมอบใบประกาศ ให้แก่นักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี เหล่าแพทย์ ประจำปี 2557 จำนวน 120 นาย ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนารักษ์ทหารบก ตามหลักสูตรที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด ณ หอบรรยายทางการแพทย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล และ ผู้บังคับบัญชา ให้แก่ทหารทหารกองประจำการ ที่ได้รับใช้ประเทศชาติมาตลอด 2 ปี เต็มอย่างสมเกียรติ (01/05/2014)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีสวนสนาม เพื่ออำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดหน่วยขึ้นตรง ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2555 ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โดยมีทหารกองประจำการ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคกลางตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 380 นาย
จังหวัดลพบุรี เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (30/04/2014)
วันนี้(30 เมษายน 2557)เวลา 09.30 น. ที่ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557 เป็นเวลา 5 วัน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สร้างโอกาสและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 (30/04/2014)
เช้าวันนี้(30 เมษายน 2557) เวลา 08.30น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีผู้ใช้แรงงานจากบริษัทต่างๆจากในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานกว่า 500 คน เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ได้เห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานและมีส่วนร่วมสนับสนุนให้พนักงานลูกจ้างของตนได้ร่วมกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับผู้ใช้แรงงาน
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2557 (29/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2557 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโรงฆ่าสัตว์ โค กระบือ ที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมาย (28/04/2014)
วันนี้( 28 เมษายน 2557) เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงฆ่าสัตว์ โค กระบือ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยได้งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีในวงเงิน 3,000,000 บาท ใช้ในการก่อสร้าง เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่มีขนาดมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ที่ถูกสุขลักษณะ และให้ประชาชนในตำบลเพนียดและพื้นที่ใกล้เคียง ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้คุณภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (28/04/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ฟื้นฟูความเป็นไทย นำข้าราชการ นุ่งโจง ห่มไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัด นำธรรมะสู่ชีวิต หวังส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนปฏิบัติตนตามแนวศีล 5 อย่างเคร่งครัดและฟื้นฟูการแต่งกายไทยทั้งเมือง เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือราษฎรที่บ้านเรือนถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม (26/04/2014)
วันนี้ (26 เมษายน 2557) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และนางสาวสมจิตร งามมีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช และปลัดอำเภอหนองม่วง เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง และตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง ซึ่งมีผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ทำความเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน เมื่อคืนวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>