หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2557 (29/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2557 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโรงฆ่าสัตว์ โค กระบือ ที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมาย (28/04/2014)
วันนี้( 28 เมษายน 2557) เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงฆ่าสัตว์ โค กระบือ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยได้งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีในวงเงิน 3,000,000 บาท ใช้ในการก่อสร้าง เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่มีขนาดมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ที่ถูกสุขลักษณะ และให้ประชาชนในตำบลเพนียดและพื้นที่ใกล้เคียง ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้คุณภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (28/04/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ฟื้นฟูความเป็นไทย นำข้าราชการ นุ่งโจง ห่มไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัด นำธรรมะสู่ชีวิต หวังส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนปฏิบัติตนตามแนวศีล 5 อย่างเคร่งครัดและฟื้นฟูการแต่งกายไทยทั้งเมือง เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือราษฎรที่บ้านเรือนถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม (26/04/2014)
วันนี้ (26 เมษายน 2557) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และนางสาวสมจิตร งามมีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช และปลัดอำเภอหนองม่วง เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง และตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง ซึ่งมีผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ทำความเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน เมื่อคืนวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ นายแก้ว พรมดี (25/04/2014)
วันนี้ (25 เมษายน 2557) เวลา 16.00 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพวงมาลาประทาน ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปวางหน้าหีบศพ นายแก้ว พรมดี ( บิดาร้อยเอก รณยุทธ พรมดี ข้าราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ) อายุ 92 ปี เสียชีวิตด้วยโรคชรา โดยตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 22 -25 เมษายน 2557
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ (25/04/2014)
วันนี้(25 เมษายน 2557)เวลา 14.30น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ ณ ห้องประชุมพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการในจังหวัดลพบุรี (25/04/2014)
วันนี้(25 เมษายน 2557) เวลา 13.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ณ วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (25/04/2014)
วันนี้ (25 เมษายน 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดลพบุรี ให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 59 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสัก กม.16 ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2014)
เช้าวันนี้(25 เมษายน 2557)เวลา 09.00 น ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้สมควรรับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2557 (25/04/2014)
ที่ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรทุนโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร รุ่น 6 ปี 2557 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก เบิกเนตรพระพุทธรูป “พระไพรีพินาศ” (25/04/2014)
ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระเทพสารเวที วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก เบิกเนตรพระพุทธรูป "ไพรีพินาศ” ที่ชาวจังหวัดลพบุรีจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสังฆราชานุสรณ์ และมหาราชานุสรณ์ ในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปิณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ บ้านหน่วยประคอง พร้อมเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ(อัศเจรีย์) และเยี่ยมเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญา ที่ อำเภอหนองม่วง (23/04/2014)
นายธนาคมจงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอหนองม่วง(อัศเจรีย์) เลขที่ 132/8 หมู่ 12 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง เป็นศูนย์ที่มีภารกิจเพื่อดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องตามรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพความพิการ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลคนพิการให้เกิดการพัฒนา อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเด็กพิการรุนแรงข้าสู่ระบบโรงเรียนได้ต่อไป
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (23/04/2014)
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี (23/04/2014)
ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
กสทช. เลือกจังหวัดลพบุรี บรรยายพิเศษ “เรื่องก้าวใหม่โทรทัศน์ไทย” (22/04/2014)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. ผู้เชี่ยวชาญระบบดิจิตอลทีวี เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ก้าวใหม่โทรทัศน์ไทย” มีสื่อสารมวลชน ผู้ประกอบการ ประชาชนจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดการสัมมนาสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านสุขภาพ เรื่องสื่อสร้างสรรค์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ครั้งที่ 2 (22/04/2014)
นางสาวสุนีย์ ใบชา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านสุขภาพเรื่องสื่อสร้างสรรค์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ครั้งที่ 2 ณ สวนอาหารบัวหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการโฆษณาที่ถูกต้อง รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้และแจ้งเบาะแสในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในท้องตลาดส่วนหนึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเกิดจากผู้ประกอบการขาดความตระหนักในการผลิตและจำหน่าย รวมถึงกระแสนิยมในการดูแลสุขภาพของประชาชน จึงมีการส่งเสริมการขายด้วยการโฆษณา ซึ่งบางครั้งมีการโฆษณาเกินความเป็นจริง ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาในการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับ สื่อมวลชนทุกสาขาในจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ กินข้าวเล่าเรื่อง “ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย Safe Thai Safe Road” เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน อย่าต่อเนื่องไม่เฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ (22/04/2014)
นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี นางสาวศิริพร รัตนทัศนีย์ ผู้จัดการภาคกลาง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกันนำผู้ประกอบการสื่อสารมวนชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทุกแขนง เข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสังคม ตามโครงการ กินข้าวเล่าเรื่อง “ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย Safe Thai Safe Road” ณ สวนอาหารครัวบ้านเอง อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เรื่องการประกันภัย ผ่านสื่อมวลชน
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (22/04/2014)
ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2557 เพื่อรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติและหาทางแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดลพบุรีจากการรายงานของคณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี พบว่า ไม่พบสถานที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สถิติการจับกุมยาเสพติดอยู่ในลำดับที่ 3 – 4 ของ ปปส.ภาค 1 มีแนวโน้มการจับกุมเพิ่มขึ้น
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมเครือข่าย “สื่อเพื่อสังคม ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ จังหวัดลพบุรี” (22/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่าย “สื่อเพื่อสังคม ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ จังหวัดลพบุรี”โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี ในฐานะศูนย์ประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคประชาสังคมจังหวัดลพบุรี เป็นจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ /สุขภาวะ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันศาลยุติธรรม (21/04/2014)
ที่ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี นายอิทธิพลโสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ได้นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันยุติธรรม ส่วนการดำเนินงานเป็นความร่วมมือระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและได้กุศลดีมาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>