หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2014)
เช้าวันนี้(25 เมษายน 2557)เวลา 09.00 น ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้สมควรรับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2557 (25/04/2014)
ที่ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรทุนโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร รุ่น 6 ปี 2557 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก เบิกเนตรพระพุทธรูป “พระไพรีพินาศ” (25/04/2014)
ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระเทพสารเวที วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก เบิกเนตรพระพุทธรูป "ไพรีพินาศ” ที่ชาวจังหวัดลพบุรีจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสังฆราชานุสรณ์ และมหาราชานุสรณ์ ในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปิณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ บ้านหน่วยประคอง พร้อมเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ(อัศเจรีย์) และเยี่ยมเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญา ที่ อำเภอหนองม่วง (23/04/2014)
นายธนาคมจงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอหนองม่วง(อัศเจรีย์) เลขที่ 132/8 หมู่ 12 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง เป็นศูนย์ที่มีภารกิจเพื่อดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องตามรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพความพิการ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลคนพิการให้เกิดการพัฒนา อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเด็กพิการรุนแรงข้าสู่ระบบโรงเรียนได้ต่อไป
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (23/04/2014)
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี (23/04/2014)
ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
กสทช. เลือกจังหวัดลพบุรี บรรยายพิเศษ “เรื่องก้าวใหม่โทรทัศน์ไทย” (22/04/2014)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. ผู้เชี่ยวชาญระบบดิจิตอลทีวี เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ก้าวใหม่โทรทัศน์ไทย” มีสื่อสารมวลชน ผู้ประกอบการ ประชาชนจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดการสัมมนาสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านสุขภาพ เรื่องสื่อสร้างสรรค์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ครั้งที่ 2 (22/04/2014)
นางสาวสุนีย์ ใบชา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านสุขภาพเรื่องสื่อสร้างสรรค์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ครั้งที่ 2 ณ สวนอาหารบัวหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการโฆษณาที่ถูกต้อง รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้และแจ้งเบาะแสในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในท้องตลาดส่วนหนึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเกิดจากผู้ประกอบการขาดความตระหนักในการผลิตและจำหน่าย รวมถึงกระแสนิยมในการดูแลสุขภาพของประชาชน จึงมีการส่งเสริมการขายด้วยการโฆษณา ซึ่งบางครั้งมีการโฆษณาเกินความเป็นจริง ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาในการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับ สื่อมวลชนทุกสาขาในจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ กินข้าวเล่าเรื่อง “ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย Safe Thai Safe Road” เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน อย่าต่อเนื่องไม่เฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ (22/04/2014)
นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี นางสาวศิริพร รัตนทัศนีย์ ผู้จัดการภาคกลาง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกันนำผู้ประกอบการสื่อสารมวนชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทุกแขนง เข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสังคม ตามโครงการ กินข้าวเล่าเรื่อง “ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย Safe Thai Safe Road” ณ สวนอาหารครัวบ้านเอง อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เรื่องการประกันภัย ผ่านสื่อมวลชน
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (22/04/2014)
ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2557 เพื่อรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติและหาทางแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดลพบุรีจากการรายงานของคณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี พบว่า ไม่พบสถานที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สถิติการจับกุมยาเสพติดอยู่ในลำดับที่ 3 – 4 ของ ปปส.ภาค 1 มีแนวโน้มการจับกุมเพิ่มขึ้น
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมเครือข่าย “สื่อเพื่อสังคม ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ จังหวัดลพบุรี” (22/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่าย “สื่อเพื่อสังคม ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ จังหวัดลพบุรี”โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี ในฐานะศูนย์ประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคประชาสังคมจังหวัดลพบุรี เป็นจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ /สุขภาวะ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันศาลยุติธรรม (21/04/2014)
ที่ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี นายอิทธิพลโสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ได้นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันยุติธรรม ส่วนการดำเนินงานเป็นความร่วมมือระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและได้กุศลดีมาก
จังหวัดลพบุรีจัดงานทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (21/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี กว่า 500 คน ร่วมประกอบ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณต้นเป็นพลเมืองที่ดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส การจัดทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของจังหวัดลพบุรี เพื่อสำนึกและแสดงออกถึง พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นสิ่งสมควรที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต้องน้อมใส่เกล้า และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
สรุปการรณรงค์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 17 ราย (18/04/2014)
สรุปยอดรวมช่วงการรณรงค์ 7 วันอันตราย (11-17 เมษายน 2557)จังหวัดลพบุรี มีผู้เสียชีวิต 2 รายเป็นเพศชาย 1 ราย หญิง 1 ราย มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 19 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 17 ราย เป็นเพศชาย 11 คน และหญิง 6 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 22 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 29 คน และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 1 คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา รถมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์
วันที่หกของการรณรงค์ 7 วันอันตราย จังหวัดลพบุรี เสียชีวิตแล้ว 1 ราย บาดเจ็บ 15 ราย (17/04/2014)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลติดตามสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งรณรงค์ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 (รวม 7 วัน) ผ่านไป 6 วัน จังหวัดลพบุรีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแล้ว 1 ราย
สรุปอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ห้าวันที่ผ่านมาของจังหวัดลพบุรี (16/04/2014)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลติดตามสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งรณรงค์ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 (รวม 7 วัน) ผ่านไป5 วัน จังหวัดลพบุรี ยังรักษาสถิติตายเป็นศูนย์ ซึ่งในวันที่ห้าของช่วงรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย.2557) จังหวัดลพบุรี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 2 ครั้ง / มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 2 ราย /ไม่มีผู้เสียชีวิต
รองผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงการเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 แนะผู้ใช้รถใช้ถนนควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด (16/04/2014)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี คณะส่วนราชการ และสื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยเริ่มที่จุดบริการเทศบาลเขาพระงาม อำเภอเมือง และไปต่อที่ จุดบริการวัดพาณิชธรรมมิการาม ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่, จุดตรวจตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่,จุดบริการหน้าโรงพยาบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง,จุดตรวจตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์, จุดตรวจตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ,จุดตรวจ อบต.บ่อทอง อำเภอหนองม่วง,จุดบริการเทศบาลเขาสามยอด อำเภอเมือง รวม 8 จุดด้วยกัน พร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยด้วย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดแสดงผลงานรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”และประเพณีสงกรานต์ชาวไทยรามัญ จังหวัดลพบุรี (16/04/2014)
ที่บริเวณวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงผลงานรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” และประเพณีสงกรานต์ชาวไทยรามัญ จังหวัดลพบุรี โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเพื่อคัดสรรวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” 4 วิถีไทย ประกอบด้วย ด้านประเพณี ด้านศิลปะการแสดง ด้านอาหาร และด้านผ้าทอ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการปรับบทบาทของกระทรวงสังคม ไปสู่กระทรวงกึ่งเศรษฐกิจ
ผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงการเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์ แนะคนขับรถทางไกล ควรพักผ่อนให้เพียงพอ (16/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และสื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณไฟ และไฟส่องสว่าง โดยเริ่มที่จุดตรวจตำบลวังขอนกว้าง อำเภอโคกสำโรง และไปต่อที่ จุดตรวจตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง ซึ่งได้รับการแก้ไขเรื่องสัญญาณไฟ และไฟส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว จากการตรวจทั้ง 2 จุดมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยด้วย
จังหวัดลพบุรี ยังรักษาสถิติ ตายเป็นศูนย์ได้ ในช่วงสงกรานต์ 4 วัน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต (15/04/2014)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลติดตามสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งรณรงค์ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 (รวม 7 วัน) ผ่านไป4 วัน จังหวัดลพบุรี ยังรักษาสถิติตายเป็นศูนย์ ซึ่งในวันที่สี่ของช่วงรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย.2557) จังหวัดลพบุรี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 2 ครั้ง / มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 2 ราย /ไม่มีผู้เสียชีวิต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>