หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
รองผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงการเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 แนะผู้ใช้รถใช้ถนนควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด (16/04/2014)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี คณะส่วนราชการ และสื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยเริ่มที่จุดบริการเทศบาลเขาพระงาม อำเภอเมือง และไปต่อที่ จุดบริการวัดพาณิชธรรมมิการาม ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่, จุดตรวจตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่,จุดบริการหน้าโรงพยาบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง,จุดตรวจตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์, จุดตรวจตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ,จุดตรวจ อบต.บ่อทอง อำเภอหนองม่วง,จุดบริการเทศบาลเขาสามยอด อำเภอเมือง รวม 8 จุดด้วยกัน พร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยด้วย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดแสดงผลงานรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”และประเพณีสงกรานต์ชาวไทยรามัญ จังหวัดลพบุรี (16/04/2014)
ที่บริเวณวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงผลงานรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” และประเพณีสงกรานต์ชาวไทยรามัญ จังหวัดลพบุรี โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเพื่อคัดสรรวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” 4 วิถีไทย ประกอบด้วย ด้านประเพณี ด้านศิลปะการแสดง ด้านอาหาร และด้านผ้าทอ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการปรับบทบาทของกระทรวงสังคม ไปสู่กระทรวงกึ่งเศรษฐกิจ
ผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงการเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์ แนะคนขับรถทางไกล ควรพักผ่อนให้เพียงพอ (16/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และสื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณไฟ และไฟส่องสว่าง โดยเริ่มที่จุดตรวจตำบลวังขอนกว้าง อำเภอโคกสำโรง และไปต่อที่ จุดตรวจตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง ซึ่งได้รับการแก้ไขเรื่องสัญญาณไฟ และไฟส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว จากการตรวจทั้ง 2 จุดมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยด้วย
จังหวัดลพบุรี ยังรักษาสถิติ ตายเป็นศูนย์ได้ ในช่วงสงกรานต์ 4 วัน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต (15/04/2014)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลติดตามสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งรณรงค์ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 (รวม 7 วัน) ผ่านไป4 วัน จังหวัดลพบุรี ยังรักษาสถิติตายเป็นศูนย์ ซึ่งในวันที่สี่ของช่วงรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย.2557) จังหวัดลพบุรี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 2 ครั้ง / มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 2 ราย /ไม่มีผู้เสียชีวิต
ชาวลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2557 (13/04/2014)
ที่บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ททหาร ตำรวจ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย ประจำปี 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่สอง จำนวน 2 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต (13/04/2014)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 12 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่สอง ของการรงณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 2 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตรวจจุดให้บริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (12/04/2014)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคณะส่วนราชการ สื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจและนำสิ่งของมามอบให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ รวมทั้งหมด 6 จุดโดยส่วนใหญ่แต่ละจุดมีการเตรียมการในการให้บริการเป็นอย่างดี
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันแรก จำนวน 1 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต (12/04/2014)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 11 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันแรก ของการรงณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 1 ราย และ ไม่มีผู้เสียชีวิต
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีจัดกิจกรรมสงกรานต์ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล (11/04/2014)
นายแพทย์ ธนู ลอบันดิส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้นำผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำตึกผู้ป่วย จำนวน 9 องค์ เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่ และความสามัคคีของบุคลากร
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (11/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557 จังหวัดลพบุรี ภายใต้ชื่อว่า “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ณ บริเวณหน้าแขวงการทางลพบุรีที่ 1 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดตั้งจุดตรวจและบริการตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร ทั่วจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 (10/04/2014)
ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลโทเฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 (10/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ตัวแทน กต.ตร.จว.ลพบุรี และหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พร้อม ตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆรวม 27 แห่งทั่วประเทศ ณ หน้าห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (10/04/2014)
ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี และนายวงศ์ศักด์ จารุวนาลัย พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557 เป็นเวลา 5 วัน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี2557” (10/04/2014)
ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557” โดยมีนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุเข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน
จังหวัดลพบุรี ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำของทหารในพื้นที่ จำนวน 9 หน่วยงาน กว่า 10 คัน ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง 22 ชุมชน ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2557 (09/04/2014)
ที่ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานทหารในพื้นที่ 9 หน่วยงานได้ร่วมกันกระทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร 8,000 ลิตร พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 10 คัน เพื่อนำน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค และบริโภค ออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
จังหวัดลพบุรีร่วมกับบริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด เปิดงาน “ ไก่ไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก ” เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้บริโภค (09/04/2014)
จังหวัดลพบุรีจึงได้ร่วมกับบริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด(เครือเบทาโกร) จัดงาน “ ไก่ไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก ” โดยมี นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน และนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในเครือเบทาโกร และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมโรงฆ่าสัตว์ปีก บริษัท บี.ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (09/04/2014)
ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี ( วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ ) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมหารือข้อราชการในรูปแบบ Morning Brief (09/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการในรูปแบบ Morning Brief ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวันนี้ พล.ต. สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม“สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief )ครั้งที่ 6
ผวจ.ลพบุรี รับมอบอุปกรณ์การกีฬา จากบริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัดเพื่อใช้ในโครงการ“พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (08/04/2014)
ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การกีฬา จากนายโกวิทย์ ตุลพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและสนับสนุน บริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด โดยมีอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล และลูกตะกร้อ จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญศาลพระกาฬ ประจำปี 2557 (07/04/2014)
ที่บริเวณศาลพระกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลเอกหอม โห้ลำยอง ประธานมูลนิธิพลเอกหอม โห้ลำยองและมิตร เป็นประธานในพิธีทำบุญศาลพระกาฬ ประจำปี 2557 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีทำบุญศาลพระกาฬ มีมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>