หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (09/04/2014)
ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี ( วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ ) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมหารือข้อราชการในรูปแบบ Morning Brief (09/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการในรูปแบบ Morning Brief ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวันนี้ พล.ต. สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม“สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief )ครั้งที่ 6
ผวจ.ลพบุรี รับมอบอุปกรณ์การกีฬา จากบริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัดเพื่อใช้ในโครงการ“พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (08/04/2014)
ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การกีฬา จากนายโกวิทย์ ตุลพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและสนับสนุน บริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด โดยมีอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล และลูกตะกร้อ จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญศาลพระกาฬ ประจำปี 2557 (07/04/2014)
ที่บริเวณศาลพระกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลเอกหอม โห้ลำยอง ประธานมูลนิธิพลเอกหอม โห้ลำยองและมิตร เป็นประธานในพิธีทำบุญศาลพระกาฬ ประจำปี 2557 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีทำบุญศาลพระกาฬ มีมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี
เสี่ยอู๊ด หรือ นายสิทธิกร บุญฉิม เซียนพระ และนักจัดสร้างพระชื่อดัง ทำบุญ เยี่ยมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง เนื่องใน 43 ปี วันแห่งความดี ที่ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (06/04/2014)
นายสิทธิกร บุญฉิม หรือ เสี่ยอู๊ด เซียนพระ และ นักจัดสร้างพระชื่อดัง ได้เดินทาง เข้าพบคณะผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เพื่อมอบหนังสือมงคลชีวิตให้แก่ห้องสมุดโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตลอดจนมอบทุนการศึกษา พร้อม พระพุทธชินราช เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะแพทย์พยาบาล และผู้ป่วยมะเร็ง เนื่องในวันแห่งความดี ในโอกาสอายุครบ 43 ปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำถวายราชสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำหัวน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกอบ พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และอ่านถวายอาศิรวาทราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหกรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
จังหวัดลพบุรีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก และเบิกพระเนตรพระพุทธรูป “พระไพรีพินาศ” (03/04/2014)
ที่ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก เบิกเนตรพระพุทธรูป “พระไพรีพินาศ” ซึ่งประดิษฐาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี กำหนดจัดพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
ผู้ว่าฯ ลพบุรี มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (03/04/2014)
ที่บ้านโคกประดู่ ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ไร้ญาติขาดมิตร มีรายได้ไม่เพียงพอ มีฐานะยากจน และไม่มีกำลังในการสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรและถูกสุขลักษณะ
จังหวัดลพบุรี สนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระเทพฯ ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 59 พรรษา (02/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้ง ร่วมประกอบพิธี ทอดผ้าป่าสมบทกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาการเปรียญวัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหาร ปี2557 ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี (02/04/2014)
ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พลตรี ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้าประจำการ ปี 2557 โดยมี พันโท กิตติภพ เธียรสิริวงศ์ ผบ.พัน ป.19 จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (02/04/2014)
ที่ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดลพบุรี เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่สอดคล้องกับพื้นที่ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมของจังหวัด โดยสำรวจความต้องการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมระดับจังหวัด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพร้อมสร้างแผนที่ระบุค่าพิกัดตำแหน่งในระบบสนเทศภูมิศาสตร์ ตลอดจนเพื่อจัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมของจังหวัด
จังหวัดลพบุรีเปิด “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด” (01/04/2014)
ที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการด้านกฎหมายแก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อเสริมความรู้ทางกฎหมายและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมายแก่ประชาชน
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นประธาน เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี ของการก่อตั้ง กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ที่ จ.ลพบุรี (01/04/2014)
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ได้เดินทางเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องใน วันสถาปนาครบรอบ 31 ปี ของการก่อตั้ง กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี ณ กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตลอดจนผู้บังคับหน่วยและผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพล ข้าราชการของหน่วย ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิต ในการปกป้องอธิปไตยชองชาติในสมรภูมิต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา
ข้าราชการหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี เนื่องใน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 (01/04/2014)
ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทุกสังกัดกระทรวงในจังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงาน และความรัก ความสามัคคีในระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
ข้าราชการดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ (31/03/2014)
ข้าราชการดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๖
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31/03/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 20 พร้อมออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง (30/03/2014)
ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 20 สนามกีฬาพระราเมศวร ตำบลทะเลชุบศร เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (เป็นการทั่วไป ) พ.ศ. 2557 โดยมีรายชื่ออยู่ในบ้านเลขที่ 1 ซอยเทพสตรี 2 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้มีสิทธิในลำดับที่ 287 ซึ่งภายหลังที่หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 15.00
งานวันสตรีสากลและจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 (28/03/2014)
ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสมัชชาสตรีและเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณด้านสตรี การระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทบทวนปัญหา เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการพัฒนาสตรีให้เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกลไกในการส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (27/03/2014)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 / 2557 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยใช้ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 ว่า “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”โ
กองทัพบก ยังคงเดินหน้าออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.ลพบุรี อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในโครงการ ราษฎร์ รัฐร่วมใจต้านภัยแล้ง ประจำปี 2557 (27/03/2014)
พลตรี บุญธรรม โอริส ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ พันโท สมควร โพธิวัฒน์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองยุทธการและการข่าวศูนย์การทหารปืนใหญ่ นำกำลังทหาร พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ ความจุ 6,000 ลิตร หมุนเวียนตะเวนออกแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด ตามบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>