หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (26 พ.ค. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพระพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีพระเมตตา กรุณาต่อเวไนยสัตว์อย่างหาที่สุดมิได้
รวมพลัง Mini NPD สัญจร ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดลพบุรี (26 พ.ค. 2556)
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลัง Mini NPD (Mini No Place for Drug) สัญจร ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดลพบุรี” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ชุมชน อาสาสมัครเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา (26 พ.ค. 2556)
ลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 99 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
ประชาชนแห่ร่วมงาน “ประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร"วัดไลย์ จำนวนมาก (23 พ.ค. 2556)
ที่ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร ซึ่งทางวัดไลย์จัดขึ้น เป็นประเพณีที่ชาวบ้านตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง ถือปฏิบัติกันมาช้านาน
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี นำกลุ่มพลังมวลชน กว่า 1,000 คน ร่วมกันปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำโปร่งอาหารช้าง ตามโครงการ “ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ” (22 พ.ค. 2556)
นาย พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธาน นำกำลังพล พร้อมด้วย กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กว่า 10 องค์กร รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ จัดสร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำโปร่งอาหารช้าง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า
อัญเชิญพระศรีอาริย์จากวัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง มาประดิษฐานที่สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้ประชาชนได้เข้านมัสการและปิดทอง (22 พ.ค. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระศรีอาริย์ โดยขบวนชักพระเริ่มในเวลา 16.00 น.นำขบวนชักพระศรีอาริย์ไปประดิษฐาน ยังสนามกีฬาพระราเมศวร โดยมีกลองยาวแห่นำขบวนชักพระศรีอาริย์ ไปตามถนนนารายณ์มหาราช จากวงเวียนเทพสตรี ผ่านสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี แล้วเข้าไปยังสนามกีฬาพระราเมศวร โดยประดิษฐานภายในสนามฟุตบอล
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (21 พ.ค. 2556)
ที่ วัดหนองรี ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2556 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญเฉพาะพื้นที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดลพบุรี (20 พ.ค. 2556)
นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติจังหวัดลพบุรี โดยร่วมประชุมกับนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองประดู่ และร่วมเสวนาเวทีประชาคม “โรงเรียนดีที่ชุมชน” (18 พ.ค. 2556)
ที่โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ลพบุรี พร้อมบันทึกเทปรายการเวทีประชาคม “โรงเรียนดีที่ชุมชน” โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (17 พ.ค. 2556)
ที่ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของกรมทหารราบที่ 31รักษาพระองค์ โดยมี พันเอกวิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พร้อมข้าราชการ ทหาร และสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
จังหวัดลพบุรีทำพิธีส่งมอบบ้านอยู่สุข 80 พรรษา บรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์ (16 พ.ค. 2556)
พิธีส่งมอบบ้านอยู่สุข 80 พรรษา บรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์ ให้กับราษฎรผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2555
จังหวัดลพบุรี จัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตร ประจำปี 2556 (14 พ.ค. 2556)
บริเวณหน้าวิหารเก้าห้อง วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตร ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)และชมรมรักษ์วัดไลย์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
: จังหวัดลพบุรีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ และโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย รุ่นที่ 1 (12 พ.ค. 2556)
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในวัดพระบาทน้ำพุตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระคุณเจ้าพระครูอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดป้ายและเจิมป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นศูนย์กลางเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมการพัฒนาสังคม ทั้งระดับหมู่บ้าน ชุมชนและสังคม
เร่งขุดลอกแม่น้ำป่าสักตอนบน เพื่อเป็นแก้มลิง แก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว (9 พ.ค. 2556)
นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พาผู้สื่อข่าวสำรวจแม่น้ำป่าสักช่วงไหลผ่านลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ปรากฏว่าตื้นเขินมีสันทรายเป็นเกาะขวางทางน้ำขนาดใหญ่ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวกเป็นที่มาของอุทกภัยในเขตอำเภอชัยบาดาล และไม่สามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ ทำให้ประชาชนในเขตอำเภอชัยบาดาลขาดแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา น้ำใช้การเกษตร ปศุสัตว์ และประชาชนที่เลี้ยงปลากระชังเดือดร้อนน้ำแห้งขอด ปลาในกระชังเสียหายเป็นจำนวนมาก
7หน่วยงานอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ลงนามบันทึกความตกลง(MOU)ว่าด้วยการดำเนินการโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน (8 พ.ค. 2556)
ที่ห้องประชุมปิยะสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายไชยวัฒน์ โพธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลง(MOU)ว่าด้วยการดำเนินการโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง และบริษัทศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด เข้าร่วมลงนามบันทึกความตกลง(MOU)ฉบับนี้
จังหวัดลพบุรีประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของสำนักงาน กพร. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรุงเทพฯ (7 พ.ค. 2556)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องกรอบแนวทางและมาตรการดำเนินการการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤติ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)ของกระทรวงมหาดไทย จากห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร ไปยังห้องประชุมศาลากลางทุกจังหวัด จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ร่วมกับ บริษัท ดีทรอยท์ ทู้ช มัสสุ ไชยยศ จำกัด ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในภาวะวิกฤต เพื่อจัดทำคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 (5 พ.ค. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และถวายสัตย์ปฎิญาน กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดี รวมพลัง ถวายความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดลพบุรีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ (4 พ.ค. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นหน่วยดำเนินการรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ คือกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 5 ภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมครูและนักเรียน เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด กระตุ้นให้ครูและนักเรียนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นแนวร่วมและเครือข่าย
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี ระดับตำบล ประจำปี 2556 (3 พ.ค. 2556)
ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี ระดับตำบล ประจำปี 2556 โดยมีนางสาว ชวนชม จันทะวงษ์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ระดับตำบลและหมู่บ้าน จำนวน 124 ตำบล รวม372 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย
จังหวัดลพบุรีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ และงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2556 (3 พ.ค. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธาน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ และงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2556 ณ หอประชุมอำเภอเมือง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลพบุรี ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีพนักงานรัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>