หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เนื่องในงานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (08/02/2014)
ที่ สนามกอล์ฟจอมพล ป. มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557” เนื่องในโอกาสจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช /ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี /อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และนำรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้สมทบทุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557
จังหวัดลพบุรีจัดการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง รอบชิงชนะเลิศ เพื่อประชาสัมพันธ์ งานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (07/02/2014)
ที่ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง รอบชิงชนะเลิศ เพื่อประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 /เป็นการสืบสานกีฬาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยให้อยู่ประจำชาติไทยต่อไป / ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน
จังหวัดลพบุรี นำคณะกรรมการแถลงข่าว การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ยิ่งใหญ่อลังการ สมพระเกียรติ 9 วัน 9 คืน (05/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อาทิ พลตรี ชาติชาย วัฒน์ธนนันท์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พันเอก ดำริห์ สุขพันธุ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายกเทศบาลเมืองเขาสามยอด ฯลฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดการสัมมนาคัดเลือกชมรม To Be Number One ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557 (05/02/2014)
ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาคัดเลือกชมรม To Be Number One ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทีเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกชมรมได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและสิ่งดีๆร่วมกัน พัฒนาและขยายเครือข่าย ตลอดจนร่วมคัดเลือกตัวแทนของจังหวัด เพื่อจะไปเล่าเรื่องราวดีๆให้จังหวัดอื่นต่อไปในระดับภาคกลางและตะวันออก
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ (05/02/2014)
ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด
จังหวัดลพบุรี เปิดการแสดงกายกรรมแชมป์โลก คณะซานตง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (04/02/2014)
ที่หอประชุม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมการแสดงกายกรรมการกุศล คณะซานตง ชุดแชมป์โลก ปี 2556 จากมณฑลซานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมส่วนหนึ่งเพื่อให้ผู้ชมได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้ง 8 องค์กร
จังหวัดลพบุรีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กว่า 1.6 ล้านบาท (04/02/2014)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแก่ผู้พิการจำนวน 63รายรวมเป็นเงินกว่า 1.6 ล้านบาทเพื่อให้นำไปลงทุนประกอบอาชีพตามความถนัดเพื่อสร้างรายได้
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา (04/02/2014)
ที่ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด
ผู้ว่าฯลพบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 20 ของเขตเลือกตั้งที่ 1 พร้อมออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งตามอำเภอต่างๆ (02/02/2014)
ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ของเขตเลือกตั้งที่ 1 สนามกีฬาพระราเมศวร ตำบลทะเลชุบศร เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสมขิกสภาผู้แทนราษฎร(เป็นการทั่วไป) พ.ศ.2557 โดยมีรายชื่ออยู่ในบ้านเลขที่ 1 ซอยเทพสตรี 2 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้มีสิทธิในลำดับที่ 283 ซึ่งภายหลังที่หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 15.00 ส่วนบรรยากาศทั่วไปมี ทหาร และ ประชาชนต่างทยอยกันออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า
คณะกรรมการข้าว จังกวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย โกดังข้าว ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พังถล่ม ที่ ลพบุรี (01/02/2014)
คณะทำงานตรวจสอบข้าว จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยการค้าภายในจังหวัดลพบุรี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด จนท.ตำรวจ ได้มาตรวจสอบความเสียหาย และแนวทางในการแก้ไขปัญหาโกดังข้าวกลางลำนารายณ์พังถล่ม ที่ อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พระองค์ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบ ศพทหารกล้า นักรบพิเศษ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ ลพบุรี (31/01/2014)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมจำนวน 12 พระองค์ วางหน้าหีบศพ สิบเอกสุริยา สลุงเสือ สังกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ วัดสุทธาวาส ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่วงศ์ตระกูล สลุงเสือ อย่างหาที่สุดมิได้
จังหวัดลพบุรีจัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว (31/01/2014)
ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มพลังมวลชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของประเทศชาติ ได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้จังหวัดจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้น โดยมีสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มพลังมวลชน จากทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี รวม 100 คน เข้าร่วมอบรม
จังหวัดลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (31/01/2014)
ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กว่า 300 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน
ทหารรบพิเศษ จัดกองเกียรติยศ รับศพ 2 ทหารกล้ารบพิเศษ เสียชีวิตชายแดนใต้ กลับภูมิลำเนา เพื่อบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอย่างสมเกียรติ ท่ามกลางความเศร้าโศกของคนในครอบครัว (30/01/2014)
ที่ สนามบินกองบิน 2 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี พลโทเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำทหารกองเกียรติยศตั้งแถว เพื่อรับศพเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 2 นาย ประกอบด้วย สิบเอก สุริยา สลุงเสือ และ สิบเอก สมยศ พลอยงาม เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำศพไปแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ณ วัดป่าธรรมโสภณ อ.เมือง จ.ลพบุรี พร้อมทั้งจะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 1 คืน
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา (30/01/2014)
ที่ โรงเรียนโคกตูมวิทยา ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนโคกตูมวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กนักเรียนด้วย
พิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste โรงประกอบเลี้ยง โรงอาหาร โรงครัว และร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (29/01/2014)
พันเอก วีรัฐ เกษสาคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร Clean Food Good Taste ในโครงการอาหารปลอดภัย ทหารไทยและครอบครัวแข็งแรง ประจำปี 2556 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และตัวแทนโรงประกอบเลี้ยง โรงอาหาร โรงครัว และร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ตามการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา อาคารกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด (29/01/2014)
ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดอำนวยความสะดวกการเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้
ผวจ.ลพบุรี รับมอบอุปกรณ์การกีฬา จาก บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เพื่อใช้ในโครงการ“พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (29/01/2014)
ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การกีฬา จากนายศิริพล นาส้มกบ ผู้จัดการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี 1 โดยมีอุปกรณ์กีฬาจำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ซึ่งรับผิดชอบโครงการโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2557 (28/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2557 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
รองปลัดกระมรวงมหาดไทยเปิดการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (27/01/2014)
ที่ ศูนย์ประชุมมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 และบรรยายพิเศษ เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน ให้เป็นไปด้วยความสอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>