หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี สนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระเทพฯ ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 59 พรรษา (02/04/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้ง ร่วมประกอบพิธี ทอดผ้าป่าสมบทกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาการเปรียญวัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหาร ปี2557 ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี (02/04/2014)
ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พลตรี ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้าประจำการ ปี 2557 โดยมี พันโท กิตติภพ เธียรสิริวงศ์ ผบ.พัน ป.19 จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (02/04/2014)
ที่ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดลพบุรี เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่สอดคล้องกับพื้นที่ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมของจังหวัด โดยสำรวจความต้องการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมระดับจังหวัด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพร้อมสร้างแผนที่ระบุค่าพิกัดตำแหน่งในระบบสนเทศภูมิศาสตร์ ตลอดจนเพื่อจัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมของจังหวัด
จังหวัดลพบุรีเปิด “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด” (01/04/2014)
ที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการด้านกฎหมายแก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อเสริมความรู้ทางกฎหมายและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมายแก่ประชาชน
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นประธาน เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี ของการก่อตั้ง กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ที่ จ.ลพบุรี (01/04/2014)
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ได้เดินทางเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องใน วันสถาปนาครบรอบ 31 ปี ของการก่อตั้ง กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี ณ กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตลอดจนผู้บังคับหน่วยและผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพล ข้าราชการของหน่วย ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิต ในการปกป้องอธิปไตยชองชาติในสมรภูมิต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา
ข้าราชการหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี เนื่องใน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 (01/04/2014)
ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทุกสังกัดกระทรวงในจังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงาน และความรัก ความสามัคคีในระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
ข้าราชการดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ (31/03/2014)
ข้าราชการดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๖
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31/03/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 20 พร้อมออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง (30/03/2014)
ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 20 สนามกีฬาพระราเมศวร ตำบลทะเลชุบศร เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (เป็นการทั่วไป ) พ.ศ. 2557 โดยมีรายชื่ออยู่ในบ้านเลขที่ 1 ซอยเทพสตรี 2 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้มีสิทธิในลำดับที่ 287 ซึ่งภายหลังที่หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 15.00
งานวันสตรีสากลและจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 (28/03/2014)
ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสมัชชาสตรีและเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณด้านสตรี การระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทบทวนปัญหา เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการพัฒนาสตรีให้เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกลไกในการส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (27/03/2014)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 / 2557 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยใช้ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 ว่า “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”โ
กองทัพบก ยังคงเดินหน้าออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.ลพบุรี อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในโครงการ ราษฎร์ รัฐร่วมใจต้านภัยแล้ง ประจำปี 2557 (27/03/2014)
พลตรี บุญธรรม โอริส ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ พันโท สมควร โพธิวัฒน์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองยุทธการและการข่าวศูนย์การทหารปืนใหญ่ นำกำลังทหาร พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ ความจุ 6,000 ลิตร หมุนเวียนตะเวนออกแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด ตามบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2557 (27/03/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2557 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม วันทำความสะอาดใหญ่ “Big Cleaning Day” (26/03/2014)
ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ หรือ Big Cleaning Day พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม 5 ส.จังหวัดลพบุรีกับหัวหน้าส่วนราชการที่สำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดลพบุรี และนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จำนวน 1,000 คน ร่วมกันทำกิจกรรม วันทำความสะอาดใหญ่ หรือ Big Cleaning Day
จังหวัดลพบุรีเปิดเวที ระดมความช่วยเหลือชาวนา และ ขับเคลื่อนการบริการจัดการสินค้าข้าว อย่างยั่งยืน (26/03/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดเวที ระดมความช่วยเหลือชาวนา และ ขับเคลื่อนการบริการจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาในระยะยาว ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี
กระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม(ศนธ.ยธ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม ครั้งที่ 7 จังหวัดลพบุรี (26/03/2014)
นางสุวนา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม ครั้งที่ 7 จังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับโดยมี พันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน
แม่ทัพภาคที่1 เดินทางมาเป็นประธาน งานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่13 ครบรอบปีที่ 88 จังหวัดลพบุรี (25/03/2014)
พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่1 เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดทหารบกลพบุรี ครบรอบ 88 ปี ณ ห้อง 80 พรรษามหาราชันย์ ตึกกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่13โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตรีชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13 นำผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพลพร้อมครอบครัว และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติในสมรภูมิต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จังหวัดลพบุรี จัดอบรมสัมมนา ผู้สื่อข่าวจิตอาสา ตาสับปะรด เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากสาธารณภัย และภาวะวิกฤต ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ (24/03/2014)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เปิดสัมมนาหลักสูตร " ผู้สื่อข่าวจิตอาสา ตาสับปะรด " ในโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต ปี 2557 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติ จาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังคงนำรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาด จำนวน 3 คัน ตะเวนออกแจกจ่ายน้ำ ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายกองทัพบก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน (21/03/2014)
พลตรี ตุลา ประเสริฐสุข รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ได้นำกำลังพล พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ ความจุ 6,000 ลิตร และ 8,000 ลิตร จำนวน 3 คัน ลงพื้นที่ตะเวนออกแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด ตามบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดการอบรม โครงการขนส่งกู้ภัยเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน (21/03/2014)
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดลพบุรี ในโครงการขนส่งกู้ภัยเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมลพบุรีเรสซิเด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้อาสาสมัคร เจ้าหน้ากู้ภัย มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>