หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
นายอำเภอทั้งสองฝั่งสะพานแขวนข้ามน้ำตกวังก้านเหลืองของจังหวัดลพบุรี ร่วมกันตรวจสอบความชำรุด (3 พ.ค. 2556)
นายอำเภอทั้งสองฝั่งสะพานแขวนข้ามน้ำตกวังก้านเหลืองของจังหวัดลพบุรี ร่วมกันตรวจความชำรุด นายวิรัส ประเศรษโฐ นายอำเภอชัยบาดาลและนายวิทยา สโรบล นายอำเภอท่าหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมือกันตรวจสอบสภาพสะพานข้ามน้ำตกวังก้านเหลืองซึ่งใช้ข้ามระหว่างอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี พบพื้นไม้ชำรุดหนัก ได้จัดทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการใช้สะพานแขวน
ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี จัดพิธีรับมอบ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 หรือ แบล็คฮอว์ค เข้าประจำการเพิ่มเติม เพื่อใช้งานในกองทัพบก อีก จำนวน 3 ลำ แสดงออกถือตามความทันสมัยของกองทัพ (30 เม.ย. 2556)
พลตรี ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีรับมอบ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 หรือที่รู้จักกันในนาม อากาศยาน แบบแบล็คฮอว์ค เพื่อเข้าประจำการ เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ลำ ณ กองบิน ปีกหมุนที่ 9 (ผสม) ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และ วีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ประจำปี 2556 (26 เม.ย. 2556)
ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำปี 2556 เพื่อ ให้ผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามพ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็นไปในทางเดียวกัน มีจิตสำนึกที่ดีประกอบกิจการ โดยเห็นความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรมมากกว่าผลกำไรจากการประกอบกิจการ มีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดลพบุรี เรื่องการจัดระเบียบสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้ประกอบการตามพ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ และพนักงานเจ้าที่ จำนวน 600 คน
จังหวัดลพบุรีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.จังหวัด) และภาคีที่เกี่ยวข้อง (26 เม.ย. 2556)
ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(นตผ.จังหวัด) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรีให้มีความเข้มแข็ง มีการทำงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง มีคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดลพบุรี(นตผ.จังหวัด)และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน
จังหวัดลพบุรีประชุมเตรียมความพร้อม ครม.สัญจร ต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ (25 เม.ย. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในเดือน กันยายน 2556 ที่จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ซึ่งมีผวจ.และรองผวจ.4 จังหวัด ลพบุรี , อ่างทอง, สิงหบุรี , และชัยนาท รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง4จังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือ
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรีเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพสะสมคะแนน ดิวิชั่น1 รายการที่ 4 ประจำปี 2556 แสงโสม ลพบุรี คัพ 2013 (24 เม.ย. 2556)
ที่หอประชุมโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพสะสมคะแนน ดิวิชั่น1 รายการที่ 4 ประจำปี 2556 แสงโสม ลพบุรี คัพ 2013 โดยมีนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศบาลเมืองเขาสามยอดเป็นผู้กล่าวรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับฟังการประชุมทางไกลเรื่องการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. กับผู้บริหาร ป.ป.ช.ส่วนกลาง (24 เม.ย. 2556)
วันนี้ (24 เม.ย.56) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี เข้ารับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหากรรมการป.ป.จ.ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะทำงานที่ปรึกษาการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ ผ่านระบบ Video Conference จาก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. และคณะ โดยในส่วนของจังหวัดลพบุรีผู้แทนจาก 11 อำเภอได้รับฟังการประชุมชี้แจงผ่านระบบ Video Conference ด้วย
งานวันเทศบาล จังหวัดลพบุรี (24 เม.ย. 2556)
ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ประกอบพิธีสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุ พร้อมรับศีลรับพร เนื่องใน”วันเทศบาล” และ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ได้ทำกิจกรรมร่วมกันใน “วันเทศบาล”
สรรพากรพื้นลพบุรีมอบรางวัล “โครงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (24 เม.ย. 2556)
ที่บริเวณห้างบีกซี ลพบุรี สาขา 1 นางจินตนา วิทยาสุข สรรพากรพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้จับสลากรางวัลสำหรับผู้เสียภาษีที่เข้าร่วม “ โครงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่าน Internet ปีภาษี 2555”
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบรถบรรทุกน้ำจากการประปานครหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (24 เม.ย. 2556)
ที่บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5 ) ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 5 คันจากการประปานครหลวง เพื่อไว้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยจะแบ่งให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จำนวน 3 คัน และอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 2 คัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพทหารที่เสียชีวิต ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ที่ จังหวัดปัตตานี (19 เม.ย. 2556)
ที่วัดตองปุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ รวมจำนวน 12 พวง วางหน้าหีบศพ จ่าสิบเอกอุดม บุตรสุวรรณ ตำแหน่งนายสิบการข่าว สังกัดกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 จ่าสิบเอกอุดม บุตรสุวรรณ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556 เนื่องจากถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณซี่โครงด้านซ้าย ที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (18 เม.ย. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2556
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่หก จำนวน 2 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 2 ราย (17 เม.ย. 2556)
นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 16 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่หก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 2 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 2 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ห้า จำนวน 6 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 11 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย (16 เม.ย. 2556)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 15 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่ห้า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 6 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 11 ราย มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 รายโดยเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตที่อำเภอลำสนธิเสียชีวิต จำนวน 2 รายได้แก่พันเอกพิเศษวรพงษ์ ชูโต อายุ 50 ปีและนางพิชชาพร ชูโต อายุ 47 ปี เป็นคนจังหวัดนครราชสีมา โดยพันเอกพิเศษวรพงษ์ เป็นผู้ขับรถเก๋ง มีรถจักยานยนต์ตัดหน้า หักหลบทำให้พุ่งชนกับรถปิคอัพทำให้ทั้งสองเสียชีวิตทันที
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่สี่ จำนวน 2 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 2 คน (15 เม.ย. 2556)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 14 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่สี่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 2 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 2 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่สอง จำนวน 9 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 9 คน (13 เม.ย. 2556)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 12 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่สอง ของการรงณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 9 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 9 ราย
ชาวลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย (13 เม.ย. 2556)
ที่บริเวณปรางค์แขก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีนายธนาคม จงจิระ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว โอกาสนี้ ได้กราบนิมนต์หลวงพ่อ อลงกรต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มาแสดงสัมโมทนียกถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ผู้ที่ไปร่วมทำบุญตักบาตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตรวจจุดให้บริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 (13 เม.ย. 2556)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคณะส่วนราชการ สื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ที่จุดตรวจอำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล และอำเภอลำสนธิ โดยส่วนใหญ่แต่ละจุดมีการเตรียมการในการให้บริการเป็นอย่างดี
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี2556 (12 เม.ย. 2556)
ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี2556ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี โดยมีการสนธิกำลังแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนประกอบด้วย ตำรวจ ทหารบก ทหารอากาศ พลเรือน อปพร. หน่วยกู้ภัย และอาสาสมัคร รวมทั้งสิ้นประมาณ 370 นาย ร่วมในการเปิดการระดมกวาดล้างฯในครั้งนี้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>