หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตรวจจุดและบริการประชาชนที่อำเภอบ้านหมี่ (12 เม.ย. 2556)
นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางอิสรีย์ พงศ์กมลานนท์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ออกตรวจจุดบริการประชาชน 2จุดที่ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ ได้แก่ จุดสี่แยกไฟแดงบ้านกล้วยและจุดบ้านห้วยแก้ว ทั้ง2จุดมีเจ้าหน้าที่ ทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อยู่ประจำที่หน่วยอย่างพร้อมเพียง
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2556 (11 เม.ย. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556 จังหวัดลพบุรี ณ บริเวณหน้าแขวงการทางลพบุรีที่ 1 จังหวัดลพบุรี พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดตั้งจุดตรวจและบริการตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร จำนวน 22 จุดโดยบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน อาสาสมัครในพื้นที่
จังหวัดลพบุรีทำพิธีเปิดและปล่อยขบวนพาเหรดเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556 (10 เม.ย. 2556)
บริเวณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนพาเหรดเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2556 เรื่อง “นาฏดุริยางคศิลป์” (10 เม.ย. 2556)
ที่ โบราณสถานพระปรางค์สามยอด ตำบลท่าหินอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช 2556 เรื่อง “นาฏดุริยางคศิลป์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างอเนกอนันต์ตลอดมา เนื่องจากวันที่ 2 เมษายน ของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์และเป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย”
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี2556 (9 เม.ย. 2556)
ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อถวายราชสดุดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (9 เม.ย. 2556)
ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้สด กล่าวคำถวายอาศีรวาทราชสดุดี โดยมี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน องค์กรเอกชน ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี
สนข.เปิดเวที นำเสนอ 5 แนวเส้นทางเลือกและรับฟังความคิดเห็นประชาชนจังหวัดลพบุรี โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (9 เม.ย. 2556)
ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวเส้นทางพัฒนาโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่1 (กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) เพื่อนำเสนอข้อมูล สาระสำคัญ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวเส้นทางโครงการฯเพื่อประกอบการศึกษาและออกแบบเส้นทางรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กำหนดทางเลือกเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ต่างๆ 5 รูปแบบ โดยจะพิจารณาให้เหลือเพียง 1 รูปแบบโ
นักศึกษาวิชาทหารปีที่3 รุ่นที่1/2556 ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอสงขลา เข้าค่ายฝึกพัฒนาเยาวชนที่จังหวัดลพบุรี (9 เม.ย. 2556)
ที่มัสยิดกลางลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พันเอกเสด็จ อาคะจักร ผู้บังคับชุดควบคุมที่ 953 ศูนย์สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์และงานด้านการช่วยเหลือเยาวชน โดยเฉพาะการเข้าดำเนินกิจกรรมการฝึกค่ายพัฒนาเยาวชนนักศึกษาวิชาทหารปีที่3 รุ่นที่1/2556 ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอสงขลา จำนวน 65 คน ตั้งแต่วันที่4-10เมษายน 2556 ให้กับกลุ่มนักเรียนเครือข่ายโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31 มี.ค. 2556)
ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สโมสรและองค์กรเอกชน ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และพิธีทางพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์ 9 รูป
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้ง กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ที่ จ.ลพบุรี (29 มี.ค. 2556)
พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้ง กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี (29 มี.ค. 2556)
ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝึกซ้อมแผนการอพยพและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556 ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้สมมุติ เกิดเหตุระเบิดและมีเพลิงไหม้บริเวณชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อหน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย เดินทางมาถึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
ลพบุรีจัด “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” บริการประชาชนในท้องถิ่น (29 มี.ค. 2556)
ที่ หน้าว่าการอำเภอสระโบสถ์ ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ขึ้น เพื่อนำบริการด้านการเกษตร และบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาบริการเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (28 มี.ค. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2556 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี จัดเสวนาสถานการณ์ภาวะวิกฤติในจังหวัดลพบุรี ตาม โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ (28 มี.ค. 2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ จึงได้จัดเสวนาสถานการณ์ภาวะวิกฤติในจังหวัดลพบุรี ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดลพบุรีขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติ นโยบายและมาตรการของภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเยียวยา สามารถนำไปปรับใช้เมื่อเกิดภัย
จังหวัดลพบุรีเปิดการประชุมสมัชชาสตรีและงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556 (26 มี.ค. 2556)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสตรีละงานวันสตรีสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556 โดยส่วนราชการร่วมกับองค์กรด้านสตรี จัดขึ้นเพื่อยกย่องให้กำลังใจและส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ ให้องค์กรสตรีจังหวัดลพบุรี ได้มีบทบาท และพลังในการขับเคลื่อนสร้างพลังความรัก ความสามัคคี เทิดทูลสถาบันที่สำคัญของชาติ
รองแม่ทัพภาคที่1 เดินทางมาเป็นประธาน งานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่13 ครบรอบปีที่ 87 จังหวัดลพบุรี (25 มี.ค. 2556)
พลตรี กัมปนาท รุดดิษฐ์ รองแม่ทัพภาคที่1 เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดทหารบกลพบุรี ครบรอบ 87 ปี ณ ห้อง 80 พรรษามหาราชันย์ ตึกกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่13
พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสงี่ยม โอภาสี (25 มี.ค. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสงี่ยม โอภาสี ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งมรณภาพโดยสงบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ด้วยโรคหลายโรค เช่นโรคกระเพาะอักเสบ วัณโรค โรคไตและต่อมลูกหมากโต รวมสิริอายุ 75 ปี พรรษา 55 พรรษา บรรพชา 7 พรรษา
เหล่าพสกนิกรชาวลพบุรีพร้อมใจกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (20 มี.ค. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระวิหารวัดเสาธงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดลพบุรี (19 มี.ค. 2556)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที 3 หลักสูตรส่งทางอากาศ ฯ ณ พื้นที่การฝึกโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 (18 มี.ค. 2556)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2556 วาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย เรื่องเพื่อทราบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่องพิจารณา การออกตรวจการโฆษณาสินค้า ฉลากสินค้า การตรวจสอบสัญญาการขายตรงและตลาดแบบขายตรงของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่จะถึงนี้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>