หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
พิธีแสดงมุฑิตาสักการะ คล้ายวันเกิดพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (03/01/2014)
ที่โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สาขาที่ 2 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีแสดงมุฑิตาสักการะ คล้ายวันเกิด พระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 49 ปี เพื่อแสดงมุฑิตาสักการะ แด่พระราชพุทธิวราภรณ์ ที่อุทิศการทำงานด้วยความเสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และสติปัญญา ความรอบรู้ในการจัดการศึกษา ทำให้กิจการด้านการศึกษาของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯก้าวหน้า และได้รับความเชื่อถือไว้ใจจากทางราชการ และประชาชนผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี และประกอบคุณงามความดีมาจบครบ49 ปี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีครั้งนี้
จังหวัดลพบุรี 7 วันอันตราย ตาย 8 เจ็บ 50 (03/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดลพบุรี หรือ 7 วันอันตรายว่า ปีนี้จังหวัดลพบุรี มีสถิติจำนวนอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 54 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ลดลง -3.57 % มีผู้บาดเจ็บ 50 ราย เป็นหญิง 17 ราย ชาย 33 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ลดลง-10.71 % มีผู้เสียชีวิต 8 ราย เป็นหญิง 1 ราย ชาย 7 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น +60.00% ทั้งนี้จังหวัดลพบุรีมีการตั้งจุดตรวจ 22 จุดตรวจ ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ จักรยานยนต์ จำนวน 46 ราย รถยนต์ จำนวน 10 ราย และอื่นๆ จำนวน 2 ราย
จังหวัดลพบุรีสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน 6 วันที่ผ่านมา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (02/01/2014)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ช่วงวันที่ 27ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557 รวมหกวัน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงาน “วันโรงเรียน” (01/01/2014)
ที่สนามโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานงาน “วันโรงเรียน” เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของบรรดาศิษยานุศิษย์น้อมรำลึกถึง พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์อุปถัมภิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับเป็นการเสริมความรัก ความสามัคคีของศิษย์วัดกวิศราราม และวินิตศึกษาเพื่อร่วมกันจรรโลง สถาบันวัดและโรงเรียนให้เจริญมั่นคง สืบทอดปณิธานของหลวงพ่อให้ยืนนานเป็นนิรันดร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการตั้งจุดตรวจ จุดบริการและจุดสกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (01/01/2014)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และจุดสกัด บูรณาการร่วมบนถนนสายหลักของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ จุดบริการหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง / จุดบริการหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ / จุดบริการหน้าโรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ / จุดตรวจสี่แยกไฟแดงบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ / จุดบริการหน้าโรงพยาบาลโคกสำโรง(อบต.โคกสำโรง) อำเภอโคกสำโรง /จุดตรวจสี่แยกวังเพลิง หมู่ที่ 1 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง / จุดตรวจสี่แยกนิยมชัย หมู่ที่ 10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ / จุดตรวจแยกที่พักสายตรวจ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ และจุดตรวจบ่อทอง(หน้า อบต.บ่อทอง) อำเภอหนองม่วง พร้อมมอบอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จากการออกตรวจครั้งนี้ พบว่าสถานการณ์โดยรวมยังปกติ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการตั้งจุดตรวจ จุดบริการและจุดสกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (31/12/2013)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และจุดสกัด บูรณาการร่วมบนถนนสายหลักของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ จุดตรวจแยกซอย 12 อำเภอพัฒนานิคม / จุดตรวจเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม/จุดตรวจสี่แยกบ้านน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม /จุดตรวจเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง และจุดตรวจบ้านวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง พร้อมมอบอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
จังหวัดลพบุรีสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในวันที่ 4 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (31/12/2013)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ช่วงวันที่ 27-30ธันวาคม 2556 รวมสี่วัน
จังหวัดลพบุรีจัดงาน “เทศกาลกินปลา ชิมพุทราชัยบาดาล” ครั้งที่ 3 และงานประเพณีแข่งเรือพายพื้นบ้าน ครั้งที่ 13 (28/12/2013)
ที่ ตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลกินปลา ชิมพุทราชัยบาดาล ครั้งที่ 3 และงานประเพณีแข่งเรือพายพื้นบ้าน ครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา อีกทั้งยังเป็นทางผ่านเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถแวะชมสินค้าพื้นบ้าน และยังทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนจากการจับจ่ายใช้สอยจากผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เป็นผลดีแก่เศรษฐกิจของอำเภอชัยบาดาลและของจังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตรวจจุดให้บริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 (28/12/2013)
น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคณะส่วนราชการ สื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ที่จุดตรวจตู้ยามซอย 12 หน้าปั๊มน้ำมันบางจาก อำเภอพัฒนานิคม /จุดตรวจสี่แยกม่วงค่อม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล/จุดตรวจสี่แยกท่าหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง/จุดตรวจสี่แยกเขาน้อย หมู่ที่ 1ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ/
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 (27/12/2013)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ที่ กม.72+500 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2557 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 รวม 7 วัน เป็นการร่วมมือกันระหว่างจังหวัดลพบุรีและ แขวงการทางที่2(ลำนารายณ์) กรมทางหลวง
จังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานทหารในพื้นที่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน 7 วัน อันตราย เทศกาลปีใหม่ (26/12/2013)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่ออำนวยการความปลอดภัยทางถนนและ อำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน 7 วัน อันตราย เทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการทุกหน่วยงาน และหน่วยงานทหารทุกๆ หน่วยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ปี 2557 โดยมีช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2556 (26/12/2013)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2556 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรีจัดงานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ปี2557 (25/12/2013)
น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน งานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรี ปี 57 เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านได้ร่วมสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่จากผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการสัมมนาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาแนะนำ อปท.ในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ อปท. (25/12/2013)
ที่ห้องประชุมช่อคูณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อปท.ให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพล และครอบครัว ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (25/12/2013)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกัน นำกำลังพล และครอบครัว ทหารหน่วยรบพิเศษ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ใน จ.ลพบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมประกอบ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จาก 9 วัด 99 รูป ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพลและครอบครัว
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (24/12/2013)
ที่โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้มีความเข้าใจ ในการพึ่งพาตนเองและสามารถดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่การจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นชุมชนต้นแบบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและสถาบันวิจัยพลังงานปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี (22/12/2013)
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ โดยปล่อยช้าง “พังวาสนา” เพศเมีย อายุ 29 ปี จำนวน 1 ตัว ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (20/12/2013)
ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและงานกาชาดลพบุรี ประจำปี 2557 พร้อมกับคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชนจำนวน 20 คนเข้าร่วมประชุม
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีแถลงข่าวการจับกุมจากการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ภายใต้ “ปฏิบัติการพิทักษ์ราษฎร์” (20/12/2013)
ที่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.ภ.จว.ลพบุรี /พ.ต.อ.มาโนช สุภาพพูล รองผบก.ภ.จว.ลพบุรี /พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธารีไทย รองผบก.ภ.จว.ลพบุรี /พ.ต.อ.เกชา หลักเพ็ชร์ รองผบก.ภ.จว.ลพบุรี/พ.ต.อ.ฎิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผบก.ภ.จว.ลพบุรี และหน.สภ.ทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้ชื่อยุทธการ “ปฏิบัติการพิทักษ์ราษร์”
นายกฯ ประชุมผู้ว่าฯ ทั่วประเทศแก้ภัยแล้ง-ภัยหนาว (20/12/2013)
ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 56 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน และ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะปัญหาภัยหนาวในขณะนี้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>