หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (21/02/2014)
ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี (20/02/2014)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายเนธิภัททิก์ เสฎฐิตานันท์ อัยการจังหวัดลพบุรี ได้ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติและหาทางแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดลพบุรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (20/02/2014)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ 4 พร้อมคณะตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้คัดเลือกโครงการเข้าร่วมในการจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว และโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสู่มาตรฐาน Primary GMP
ผู้ว่าฯลพบุรี ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี (19/02/2014)
ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2557 โดยมี พลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นายเนธิภัททิก์ เสฏฐิตานันท์ อัยการจังหวัดลพบุรี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (19/02/2014)
ที่ วัดอุทุมพรวนาราม หมู่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนขุนรามวิทยา (19/02/2014)
ที่ โรงเรียนขุนรามวิทยา ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนขุนรามวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี (18/02/2014)
ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 / 2557 โดยมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพียง เพื่อร่วมรับฟังระเบียบวาระการประชุมของทางคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี โดยที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบเรื่องคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้พิจารณาให้ใช้ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางฉบับใหม่จำนวน 2 ฉบับ
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (16/02/2014)
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป หลังจากนั้นต่อด้วยพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงความเคารพรำลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์หนึ่งผู้สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีที่สอง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแผ่นดินฯทุกคน อีกทั้งเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
เปิดฉากแล้วยิ่งใหญ่ตระการตา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ชมฟรี 9 วัน 9 คืน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติบูรพระมหากษัตริย์ไทย (15/02/2014)
สำหรับบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ที่ จังหวัดลพบุรี ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว อย่างเป็นทางการ ณ ภายในโบราณสถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ งานดังกล่าว ชาวลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานทหารในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อย้อนอดีต สู่ประวัติศาสตร์อันเรืองรุ่ง กว่า 300 ปี ซึ่งเมืองลพบุรี เคยเป็นราชธานี แห่งที่ 2 รองจากพระนครศรีอยุธยา และถือเป็นช่วงยุคทองของสยามประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์บูรพระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองลพบุรี และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิด “สวนแห่งความสุขเทศบาลท่าศาลา” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (15/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิด “สวนแห่งความสุขเทศบาลท่าศาลา” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้พื้นที่โดยรอบของเทวสถานปรางค์แขก สวยสดงดงามด้วยดอกไม้พันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ สรรค์สร้างสวนแห่งความสุขแก่ชาวลพบุรี ให้ได้สัมผัสบรรยากาศมวลดอกไม้เมืองหนาว
ผู้ว่าฯ พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดเสาธงทอง (15/02/2014)
ที่วัดเสาธงทอง อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวลพบุรี พร้อมครอบครัว เข้าร่วมในพิธีเวียนเทียน โดยการร่วมกันไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนกันเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นริสิมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) คุ้มครองนักท่องเที่ยว กวดขันธุรกิจบริการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (14/02/2014)
นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยว ไกด์ สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงรุก ณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี มอบป้ายสุดยอดร้านอาหารในงาน “มหกรรมอาหารปลอดภัย แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” (13/02/2014)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี จัดงาน “มหกรรมอาหารปลอดภัย แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ แผงลอยโต้รุ่งสถานีรถไฟ เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย แก่ร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดร้านอาหาร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สุดยอดร้านอาหารดังกล่าว แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเลือกใช้บริการที่ถูกสุขลักษณะ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรมในช่วงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2557และช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และวันมาฆะบูชา (13/02/2014)
ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีช่วงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและอาจทำให้กลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาฉวยโอกาสกระทำความผิดเกิดขึ้นได้ ประกอบกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันวาเลนไทน์และวันมาฆะบูชา
จังหวัดลพบุรี เปิดการแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ราชทัณฑ์เกมส์ (13/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กศน. สัมพันธ์ราชทัณฑ์เกมส์ ที่ เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยมี นายอัศวิน คุณพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรี ในนามประธานอำนวยการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางการกีฬา พัฒนาทักษะการแข่งขัน รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
รพ.พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการ รักเป็น ปลอดภัย ในเทศกาลวาเลนไทน์และเปิดสถานีวิทยุ KNH Health Radio F.M.108.00 Mhz (13/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ รักเป็น ปลอดภัย ในเทศกาลวาเลนไทน์ และเปิดสถานีวิทยุ KNH Health Radio F.M. 108.00 Mhz ที่ อาคารผู้ป่วยทั่วไป รพ.พระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พระนารายณ์มหาราช กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนโดยเฉพาะวัยรุ่นที่มักสร้างค่านิยมผิดๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้ตระหนักถึงเรื่องความรัก ในวันวาเลนไทน์ เพราะการมีเพศสัมพันธ์กันโดยที่ยังไม่เป็นคู่ชีวิตกันหรือทำเพื่อความสนุกสนาน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งเป็นปัญหาสังคมในปัจจุบัน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี พระบรมราชานุญาตเพื่อจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (12/02/2014)
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้นำคณะกรรมการและนักแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2557 จำนวนกว่า 400 คน ขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าไฟไหม้โกดังข้าว ในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (12/02/2014)
สำหรับความคืบหน้ากรณีที่เกิดไฟไหม้โกดังกลางลำนารายณ์ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 595 หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวานที่ผ่านมา โดยวันนี้ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุโกดังข้าวดังกล่าวพบจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณกลางกองเก็บปลายข้าวและมีร่องลอยไฟไหม้บางส่วน
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) (12/02/2014)
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยพลโท เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” และมี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดลพบุรี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆเดือนๆละ 1 ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 07.00-08.30 น.เพื่อให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความรู้
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์นี้ ที่จังหวัด ลพบุรี (11/02/2014)
ที่ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมคณะ เข้าพบนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องการจัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>