หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญ ทอดผ้าป่า และ ถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2557 (05/03/2014)
สมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนที่เสียชีวิต เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2557 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมงาน และมอบหมายให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำผู้ประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนทุกสาขา ซึ่งประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์จากทุกๆ ช่อง นักจัดรายการวิทยุ และนักหนังสือพิมพ์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จำนวน กว่า 80 คน ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า
วันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี มีผู้สมัคร 5 คน (04/03/2014)
ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดลพบุรี ซึ่งในตอนเช้า นายคำนึง อิสโร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดลพบุรี จากการที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 และกำหนดให้มีการสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557 วันแรกของการเปิดรับสมัคร มีผู้สนใจสมัคร จำนวน 5 คน
งานร้อยดวงใจเป็นหนึ่งกับ 11 ปี ครอบครัวหนังสือพิมพ์มิตรสาร เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2557 (04/03/2014)
ที่ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานร้อยดวงใจเป็นหนึ่งกับ 11 ปี ครอบครัวหนังสือพิมพ์มิตรสาร เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2557 เพื่อให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง ได้ระลึกถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชน ยึดถือคุณธรรมและนำเสนอข่าวจากข้อเท็จจริงสู่ประชาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (04/03/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดลพบุรี ให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัทอินโดรามาโฮลดิ้ง จำกัด 63 หมู่ 11 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดเวทีการสร้างความรู้ ความตระหนักด้านพลังงาน (04/03/2014)
ที่ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดเวทีการสร้างความรู้ ความตระหนักด้านพลังงาน และการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 3 โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน กว่า 300 คน เข้าร่วมเวที ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบรถเก๋งโตโยต้า Yaris 1.2 J CVT สำหรับผู้ถูกรางวัลที่ 1 สลากกาชาดลพบุรี ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (28/02/2014)
ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางอุษณี จงจิระนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันมอบรถเก๋งโตโยต้า รุ่น Yaris 1.2 J CVT ให้แก่ นางสายเพ็ชร์ เมฆสุทัศน์ เป็นผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด รางวัลที่ 1 หมายเลข 39171 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมเป็นสักพยาน
จังหวัดลพบุรีประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย (27/02/2014)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลพบุรี ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และคดีที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 รวมทั้งการสรุปผลการดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติดกลุ่มงานความมั่นคงของจังหวัดลพบุรี ตลอดจนการายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี ผกก.สภ ทั้ง 22 สภ. นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (27/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2556 “ขจัดอุปสรรคเปิดโอกาส สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (26/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล “ขจัดอุปสรรค เปิดโอกาส สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ประจำปี 2556 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ คนพิการต้นแบบ คนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี2557 (26/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 นับเป็นปีที่ 98 ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย / เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี ให้ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (26/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด” ที่ห้องท้าวทองกีบม้า โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร (26/02/2014)
ที่ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และการดำเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในจังหวัดลพบุรี (25/02/2014)
ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 พร้อมด้วย นายชวลิต พิชาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน , นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายวีรศักดิ์ ลดาคม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจติดตามแผนงาน/ โครงการ จังหวัดลพบุรี ตามประเด็นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา (25/02/2014)
ที่ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด
ทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรบพิเศษ ประจำปี 2557 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของทหารนักรบพิเศษ ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (24/02/2014)
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องใน วันรบพิเศษ ประจำปี 2557 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรม อันกล้าหาญ ของนักรบพิเศษ ที่ได้สละเลือดเนื้อ และชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
จังหวัดลพบุรีจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน “เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 (22/02/2014)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดอัมพวัน ชมรมยุวชนไทยรามัญลพบุรี และสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก ร่วมกันจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน“เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามของท้องถิ่นอันก่อให้เกิดความดีงามของท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (22/02/2014)
จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม "สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมือง และรับฟังปัญหาอุปสรรค ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ที่ห้องประชุมเสมาธรรมจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดงาน “วิถีชีวิตกลุ่มวัฒนธรรมงามสง่าด้วยผ้าทอ ลพบุรี”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (22/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วิถีชีวิตกลุ่มวัฒนธรรมงามสง่าด้วยผ้าทอ ลพบุรี” ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดการแสดงหมากรุกคน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (22/02/2014)
ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี เปิดการแสดงหมากรุกคน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางมาชมด้วย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจชมการแสดงเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (21/02/2014)
ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>