หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัด“สภากาแฟยามเช้า” กิจกรรม Morning Brief สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (22/05/2018)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น.ที่ ห้องประชุมภานุสรณ์ สนง.ชลประทานที่ 10 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมหารือพบปะยามเช้า หรือสภากาแฟ (MORING BRIEF) ตามที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยนายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือข้อราชการ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
อ่าน 11 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรจังหวัดเคลื่อนที่ (22/05/2018)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 จังหวัดลพบุรี โครงการคลินิกเกษตรจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์งาม อำเภอชัยบาดาล โดยผู้ว่าราชจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน และนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดในรูปแบบของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนร่วมงานด้วย
อ่าน 10 ครั้ง
กองทุนยุติธรรมสามารถแก้ปัญหาคนจนนอนคุกและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ (22/05/2018)
คนจนนอกคุก คนรวยนอนบ้าน" เป็นวลีที่สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันที่ "เงิน"ยังเป็นปัจจัยสำคัญ ซื้อได้เกือบทุกอย่าง แม้แต่อิสรภาพของตัวเอง กระทรวงยุติธรรมโดยกองทุนยุติธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนทุกคนและต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงิน ซึ่งกองทุนยุติธรรมก่อตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี ทั้งนี้รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี 2549- 2561 กองทุนยุติธรรมได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วเป็นเงินกว่า 795 ล้านบาท โดยเป็นเงินช่วยเหลือปล่อยตัวชั่วคราวถึง 697 ล้านบาท
อ่าน 14 ครั้ง
จ.ลพบุรี อำเภอลำสนธิได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง (22/05/2018)
วันที่ 21พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00น. นายสายชล จันทร์เพ็ญนายอำเภอลำสนธิ ได้ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง โดยในเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายดังนี้ ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ซับสมบูรณ์ บ้านเรือนจำนวน 1 หลัง ในพื้นที่หมู่ 12 ต.กุดตาเพชร บ้านเรือนจำนวน 2 หลัง โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร 4โรงเรือน โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
อ่าน 16 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สำรวจเส้นทางน้ำเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามรอยเสด็จสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางชลมารค (20/05/2018)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น .ที่ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำคณะนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 4 จำนวน 24 คน ซึ่งนำโดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ลงเรือสำรวจเส้นทางน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ชื่อว่า "ตามรอยเสด็จสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางชลมารค"
อ่าน 9 ครั้ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน "เจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2" (18/05/2018)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.20 น. ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2" เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้แก่ หอการค้ากลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) กลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "มหกรรม Expo วิถีไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0" ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0
อ่าน 7 ครั้ง
จ.ลพบุรี เชิญชวนคลายร้อนพักผ่อนหย่อนใจที่น้ำตกวังก้านเหลือง (18/05/2018)
ช่วงวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์ เที่ยวคลายร้อนพักผ่อนหย่อนใจ ได้ที่น้ำตกวังก้านเหลือง ตัวน้ำตกอยู่ระหว่างอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และที่ทำการสวนรุกชาติน้ำตกวังก้านเหลือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขณะนี้มีน้ำให้นักท่องเที่ยวลงเล่นได้ตลอดทั้งปี
อ่าน 11 ครั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (18/05/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ว่า จะเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศไปในทิศทางที่แก้ปัญหาได้ ดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติ และย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยระยะเวลาควบคู่กับการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ขอให้ข้าราชการทุกคนทบทวนบทบาทในฐานะผู้ปฏิบัติ เพราะข้าราชการเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาความอำนวยความสะดวก ปัญหาการลงทุน หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่สำคัญต้องไม่ให้ปัญหาต่างๆนำมาซึ่งความวุ่นวายมากขึ้นกว่าเดิม
อ่าน 20 ครั้ง
การดำเนินการและใช้ประโยชน์ จาก Big Data (18/05/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง การดำเนินการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีบูธนำเสนอผลงานการขับเคลื่อน Big Data ของภาครัฐ 4 เรื่อง
อ่าน 9 ครั้ง
บัญชาการสงครามพิเศษ มอบถังน้ำกลางสำหรับบรรจุน้ำดื่มสะอาด ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 7 ถัง ให้แก่ประชาชน ใน 7 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (18/05/2018)
พลโท สุนัย ประภูชเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ พร้อมกำลังพลกว่า 10 นาย ทำการเคลื่อนย้ายถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ ขนาด 1,500 ลิตร จำนวนถัง ออกจากที่ตั้งหน่วย ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี ออกเดินทางไปยัง อำเภอบ้านหมี่ และ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระยะทางราว 50 กิโลเมตร เพื่อนำถังน้ำทั้ง 7 ใบ กระจายไปติดตั้ง สำหรับเป็นถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน สำหรับรองรับน้ำฝน และน้ำดื่มสะอาดที่ทางหน่วยราชการ นำไปแจกจ่ายให้ในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ 2 อำเภอ 5 ตำบล รวม 7 หมู่บ้าน ตามที่ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยของแต่ละอำเภอได้ร้องขอ
อ่าน 27 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ชี้แจงแนวทางการประเมิน องค์กรชุมชุน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) (18/05/2018)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม "คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลพบุรี" เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 11 ครั้ง
จ.ลพบุรี กำหนดยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาลิงอย่างยั่งยืน เนื่องจากลิงเป็นสัญญาลักษณ์ของลพบุรี ยึดเสียงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ การย้ายลิงบางส่วน ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี (18/05/2018)
จังหวัดลพบุรี กำหนดยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาลิงอย่างยั่งยืน หลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ จ.ลพบุรี เป็นโมเดล ในการแก้ปัญหา และเป็นเป้าหมายแรกที่จะย้ายลิงไปยังพื้นที่ปิด เพื่อลดปัญหาระหว่างคนกับลิง ในเขตชุมชนเมือง เนื่องจากจำนวนประชากรลิงที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการขยายพื้นที่อยู่อาศัยของลิงจากศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด ออกไปยังพื้นที่ชุมชนเมือง จนเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับลิง มากขึ้น
อ่าน 25 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน เจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 (16/05/2018)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.29 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2" ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และขอพระบรมราชานุญาตจัดกิจกรรมต่างๆในงาน มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานและประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 21 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดประชุมชี้แจงสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 แก่บุคลากรสำนักงานประกันสังคมและเครือข่าย (16/05/2018)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดประชุมชี้แจงสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 แก่บุคลากรสำนักงานประกันสังคมและเครือข่าย รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ปรับปรุงใหม่ เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้นำประกันสังคมมาตรา 40 ให้สามารถสื่อสารให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักประกัน และสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคข้อคิดเห็นต่างๆ ที่จะทำให้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ่าน 22 ครั้ง
บรรยากาศโรงเรียนทุกแห่งเปิดภาคเรียนวันแรกการจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อเร่งระบายรถ (16/05/2018)
บรรยากาศโรงเรียนทุกแห่งเปิดภาคเรียนวันแรกการจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อเร่งระบายรถ เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ เลือกจะนำรถยนต์ส่วนตัวมาส่งบุตรหลานของตนเองในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
อ่าน 23 ครั้ง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ"กำเนิดไทย"ที่ลพบุรี (15/05/2018)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี สร้างความตระหนักรักชาติและกำเนิดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง "กำเนิดไทย" แก่ลูกหลานเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี
อ่าน 23 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุก ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ (15/05/2018)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ ผู้บังครับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุก ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ GIS Location MAP เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในบริบทของศูนย์ควบคุมและสั่งการ Control and Command Operation Center หรือที่เรียกกันว่า CCOC ซึ่งโครงการดังกล่าว ถือเป็นตามนโยบายการป้องกันปราบปราม ของตำรวจภูธรภาค 1 ซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการโตรงการดังกล่าว เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ เป็นภาพรวม ทั้ง 11 อำเภอ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
อ่าน 22 ครั้ง
อบต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (14/05/2018)
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ 234 หมู่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ขึ้น
อ่าน 21 ครั้ง
คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (12/05/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ่าน 11 ครั้ง
กระทรวงพลังงาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11/05/2018)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หายปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน สถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม
อ่าน 25 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>