หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (15/10/2013)
จังหวัดลพบุรี บูรณาการหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน นำมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (11/10/2013)
น. นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยเดินทางไปที่ศาลาวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งแจ้งขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้ว และได้รับใบรับรองแล้วประมาณร้อยละ 80 ในโอกาสนี้ได้มอบใบรับรองให้แก่เกษตรกรพร้อมทั้งตรวจดูขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนฯด้วย ต่อจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดรับจำนำข้าว ที่โรงสีปรีชานุกูลกิจ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (โรงสี อ.ต.ก.) ซึ่งมีการรับฝากข้าวแล้ว จำนวน 40 ราย ปริมาณข้าว 100กว่าตัน
จังหวัดลพบุรีประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/ 2556 (10/10/2013)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4 / 2556 มีคณะทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อให้การพัฒนาแต่ละจังหวัดเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด (10/10/2013)
ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2556 มีคณะทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม
ผบ.หน่วยรบพิเศษ ลงพื้นที่ด้วยตนเอง นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด ใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ตามนโยบายของกองทัพบก (09/10/2013)
น. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ นำกำลังพลจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 80 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วย ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณ วัด และโรงเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภายหลังสถานการณ์น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
สถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระดับน้ำในเขื่อนยังคงเกินความจุ และยังไม่สามารถระบายน้ำเพิ่มได้ ทำให้ท่วมถนนสายหลัก และชุมชนหลายแห่งตอนบนเหนือเขื่อน ขณะที่บ้านพักนักท่องเที่ยวต้องปิดตายโดยไม่มีกำหนด (08/10/2013)
สำหรับสถานการณ์น้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี สถานการณ์น้ำวันนี้ ยังคงเกินว่าจุของเขื่อน ร้อยละ 136.72 ของความจุอ่าง ที่ระดับเก็บกักปกติ หรือร้อยละ 111.79 ของความจุอ่าง ที่ระดับเก็บกักสูงสุด ขณะที่การระบายน้ำท้ายเขื่อนยังอยู่ที่ 700.56 ลบ.ม./วินาที หรือ 60.53 ล้าน ลบ.ม./วัน ยังไม่สามารถเพิ่มการระบายน้ำได้ เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดลพบุรี (06/10/2013)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ทรงพระราชทานถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำไปมอบให้แก่ราษฎรในตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จัดแรลลี่ การกุศล เส้นทาง จังหวัดลพบุรี-อำเภอชะอำ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (05/10/2013)
ที่บริเวณด้านหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ การกุศล (Family rally for Ambulance) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศลดังกล่าวจำนวน 94 คัน
ปลัดกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (04/10/2013)
ที่หอสวดมนต์วัดสระตาแวว ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพุคา จำนวน 572 ชุด สำหรับน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556โดยสาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่นปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทย ส่งผลให้น้ำท่วมจังหวัดลพบุรี จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอท่าหลวง อำเภอหนองม่วง อำเภอโคกเจริญ อำเภอลำสนธิและอำเภอบ้านหมี่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการ แก่ กำนันผู้ ใหญ่บ้าน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (04/10/2013)
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอชัยบาดาล ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่วัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม จำนวน 600 ชุด ตำบลซับตะเคียน จำนวน 400 ชุด ซึ่งทั้ง2อำเภออยู่ในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้สรุปถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่
ผู้ว่าฯลพบุรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (03/10/2013)
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งการระบายน้ำ ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมี นายวีระชัย จิตรบรรเทา ผู้อำนวยการโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้การต้อนรับละบรรยายสรุป
ผบ.หน่วยรบพิเศษ ลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พร้อมนำกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชน (01/10/2013)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำใน ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานกว่า 1 สัปดาห์ ทำให้น้ำเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี (27/09/2013)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศตรี สรชัย ชีวะกลินศักดิ์ ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย ณ วัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย ได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาการเจ็บป่วย ในครั้งนี้ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดและปล่อยขบวนจักรยานเพื่อสุขภาพ รณรงค์ลดโลกร้อน (22/09/2013)
ที่ วงเวียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดและปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ลดโลกร้อน โดยมีนายพนัส พนัสสุวรรณคีรี นายกสโมสรโรตารีลพบุรี กล่าวรายงาน เนื่องด้วย สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ) ได้กำหนดให้วันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ ( Car Free Day) เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะลงพื้นที่ อำเภอท่าหลวง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกเจริญ เพื่อสำรวจความเสียหายและเยี่ยมผู้ประสบภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ (22/09/2013)
น. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ที่หมู่ 4 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง ได้พบกับนายอำเภอท่าหลวงรายงานความเสียหายในเบื้องต้น ก่อนจะออกเดินทางไปที่อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกเจริญเนื่องจากได้รับรายงานว่า น้ำกำลังไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในตัวตลาด เนื่องจากขณะนี้มวลน้ำที่มีขนาดใหญ่จากอำเภอสระโบสถ์และอำเภอโคกเจริญ จะไหลไปรวมตัวกันที่ตำบลเกาะแก้ว และจะเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอบ้านหมี่ในเช้าวันนี้(22 กันยายน2556)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ อำเภอชัยบาดาลเพื่อสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชน หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมง (22/09/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล เพื่อสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชน พร้อมเปิดเผยว่า จังหวัดลพบุรี ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นระยะเวลานานหลายชั่วโมง และเกิดน้ำท่วมฉับพลันครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะที่ หมู่บ้านซับเค้าแมว ซอย4 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน กัดเซาะถนน เกิดน้ำท่วมขัง ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและเจ็บป่วย ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย แก่ผู้นำชุมชนและกำลังพลกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุรี (20/09/2013)
น. ที่ ห้องประชุมโกษาปาน กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รับเชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยมี พันเอกวิรัฎฐ์ วงษ์จันทร์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมพิทักษ์จักรีวงศ์ กรมทหารราบที่31 รักษาพระองค์รุ่นที่ 1และ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค และกำลังพล เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเป็นจำนวนมาก
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกระทำพิธีปล่อยสัตว์พันธุ์น้ำนานาชนิดจำนวน 9 ล้านตัว ลงสู่แหล่งน้ำ 9 แห่งในจังหวัดลพบุรี (19/09/2013)
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2556 พร้อมมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 9 แห่ง ทั้งนี้ยังได้นำเหล่าข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ตลอดจนเกษตรกรชาวประมง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจำนวนมาก ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 9 ล้านตัว อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาสวาย ปลาแขยงข้างลาย ปลาสร้อยขาว ปลากระโห้ ปลากราย ปลาชะโอน ลงสู่แม่น้ำบางขาม หน้าวัดท่าโขลง ตำบลสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงปู่เรือง อาภัสสะโร แห่งสำนักปฏิบัติธรรมเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี (16/09/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานสรงน้ำหลวงพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำน้ำหลวงสรงศพแด่หลวงปู่เรือง อาภัสสะโร พระอริยสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรมเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีจะประกอบพิธีสรงน้ำศพพระราชทาน ได้มีพระสงฆ์ และข้าราชการ ทหาร พยาบาล และประชาชน เป็นจำนวนมากเข้าสรงน้ำศพ
จังหวัดลพบุรีเปิด OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ (13/09/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด OSCC (One Stop Crisis Center) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และปล่อยคาราวานรถ 1300 ประชาสัมพันธ์ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยมีนางชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการภาครัฐ องค์กรเอกชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>