หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พระองค์ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบ ศพทหารกล้า นักรบพิเศษ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ ลพบุรี (31/01/2014)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมจำนวน 12 พระองค์ วางหน้าหีบศพ สิบเอกสุริยา สลุงเสือ สังกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ วัดสุทธาวาส ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่วงศ์ตระกูล สลุงเสือ อย่างหาที่สุดมิได้
จังหวัดลพบุรีจัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว (31/01/2014)
ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มพลังมวลชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของประเทศชาติ ได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้จังหวัดจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้น โดยมีสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มพลังมวลชน จากทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี รวม 100 คน เข้าร่วมอบรม
จังหวัดลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (31/01/2014)
ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กว่า 300 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน
ทหารรบพิเศษ จัดกองเกียรติยศ รับศพ 2 ทหารกล้ารบพิเศษ เสียชีวิตชายแดนใต้ กลับภูมิลำเนา เพื่อบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอย่างสมเกียรติ ท่ามกลางความเศร้าโศกของคนในครอบครัว (30/01/2014)
ที่ สนามบินกองบิน 2 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี พลโทเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำทหารกองเกียรติยศตั้งแถว เพื่อรับศพเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 2 นาย ประกอบด้วย สิบเอก สุริยา สลุงเสือ และ สิบเอก สมยศ พลอยงาม เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำศพไปแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ณ วัดป่าธรรมโสภณ อ.เมือง จ.ลพบุรี พร้อมทั้งจะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 1 คืน
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา (30/01/2014)
ที่ โรงเรียนโคกตูมวิทยา ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนโคกตูมวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กนักเรียนด้วย
พิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste โรงประกอบเลี้ยง โรงอาหาร โรงครัว และร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (29/01/2014)
พันเอก วีรัฐ เกษสาคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร Clean Food Good Taste ในโครงการอาหารปลอดภัย ทหารไทยและครอบครัวแข็งแรง ประจำปี 2556 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และตัวแทนโรงประกอบเลี้ยง โรงอาหาร โรงครัว และร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ตามการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา อาคารกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด (29/01/2014)
ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดอำนวยความสะดวกการเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้
ผวจ.ลพบุรี รับมอบอุปกรณ์การกีฬา จาก บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เพื่อใช้ในโครงการ“พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (29/01/2014)
ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การกีฬา จากนายศิริพล นาส้มกบ ผู้จัดการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี 1 โดยมีอุปกรณ์กีฬาจำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ซึ่งรับผิดชอบโครงการโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2557 (28/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2557 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
รองปลัดกระมรวงมหาดไทยเปิดการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (27/01/2014)
ที่ ศูนย์ประชุมมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 และบรรยายพิเศษ เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน ให้เป็นไปด้วยความสอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (27/01/2014)
ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน จำนวน 820 ชุดไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน
ศูนย์ อปพร. จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พลังมวลชนเพื่อน้อง” (24/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “พลังมวลชนเพื่อน้อง”พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องกันหนาวให้แก่ผู้แทน อปพร.และปล่อยขบวนรถอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งจัดโดยศูนย์ อปพร.จังหวัดลพบุรี ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดในมวลหมู่ของอาสาสมัคร ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สร้างสรรค์ความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนศูนย์ อปพร.จังหวัดลพบุรี
ผบ.นสศ. นำทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมรภูมิต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งหน่วย ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี (24/01/2014)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนตัวแทนกำลังพลหน่วยรบพิเศษ จากกองทัพภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่วีระชนผู้กล้า กำลังพลหน่วยรบพิเศษที่ได้เสียชีวิต เพื่อปกป้องประเทศชาติมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งหน่วย ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา และ เพื่อนทหารนักรบพิเศษ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพล และครอบครัว
จังหวัดลพบุรี ประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (23/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น และการลงคะแนนการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง กำหนดในวันที่ 26 มกราคม 2557 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการเส้นทางการเมืองไทยใสสะอาด (23/01/2014)
ที่โรงแรมลพบุรี อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาดของจังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้นำ อช. คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรการชุมชน (ศอช.) จากทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรีจำนวน 105 คน เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่กระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ ส่งเสริมและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี (23/01/2014)
นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬารวมทั้งข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 45 คน
อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรีจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติดอำเภอชัยบาดาลครั้งที่ 12” (23/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต. สัมพันธ์ต้านยาเสพติดอำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 12” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สมัคสมานสามัคคีของชุมชนหมู่บ้าน ส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่นและท้องที่ของแต่ละตำบล ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานโดยอาศัยการแข่งขันกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย (23/01/2014)
ที่ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (21/01/2014)
ที่ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา หมู่ 5 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2557 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม (21/01/2014)
ที่ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>