หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน (13/09/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 8075 /2 ณ วัดนาจาน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ ให้กับลูกเสือชาวบ้าน มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรัก ความสามัคคี และการสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรลูกเสือชาวบ้านและประชาชนในท้องถิ่น เสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดในสังคมโดยใช้หลักการของลูกเสือชาวบ้าน
กองทัพบกโดย ททบ.สร้างห้องน้ำสะอาด เพื่ออนาคตของชาติ (11/09/2013)
ที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ส่งมอบห้องน้ำแก่โรงเรียน ตามโครงการ “กองทัพบกโดย ททบ.สร้างห้องน้ำสะอาด เพื่ออนาคตของชาติ” โดยมีพลเอก วิเชียร มัญญะหงส์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องน้ำให้แก่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยได้ส่งมอบห้องน้ำจำนวน 10 ห้อง ได้แก่ห้องน้ำชาย 4 ห้อง ห้องน้ำหญิง 6 ห้อง มีนายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยพลตรีประพล ศักดิ์สุภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13 ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรีประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2556 (11/09/2013)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2556 โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม มีระเบียบวาระการประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2556 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งปรับปรุงภูมิทัศน์ตามอาคารสถานที่ การติดตั้งป้ายต้อนรับและป้ายนโยบายของรัฐบาลให้เป็นระเบียบสวยงาม
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช แถลงข่าวการจัดการแข่งขันแรลลี่ การกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (06/09/2013)
ที่ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันแรลลี่ การกุศล (Family rally for Ambulance) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายแพทย์วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช กล่าวว่า การจัดการแข่งขันแรลลี่ การกุศล(Family rally for Ambulance) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนี้ เกิดจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อจัดหารายได้สมทบทุน จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพิเศษ(Ambulance)ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้รวดเร็วทันเวลา
ประชุมชี้แจงปัญหากรณีบริษัทสหฟาร์ม (06/09/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมชี้แจงปัญหากรณีบริษัทสหฟาร์ม พร้อม นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐศักดิ์ พัฒนากุลชัย รองประธานบริษัทสหฟาร์ม และหน่วยงานกรมแรงงาน การไฟฟ้า ปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประกันสังคม เกษตรจังหวัด ขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และหน่วยงานตำรวจ ร่วมการประชุมชี้แจงปัญหาพร้อมการแก้ไขเพื่อเป็นการปรับตัวให้กับบริษัทสหฟาร์มได้ดำเนินต่อไป เนื่องจากสหฟาร์มมีปัญหาขาดสภาพคร่อง ด้านเศรษฐกิจทางการเงิน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ที่จังหวัดลพบุรี (05/09/2013)
ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในประเด็นการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ เช่น การตรวจติดตามการบูรณาการโครงการภายใต้ประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้านยาเสพติด นโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวต้อนรับ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานให้รับทราบ
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 86 พรรษา “ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว เก็บเกี่ยวอะลูมิเนียมเพื่อเพื่อนพิการ” (04/09/2013)
ที่ สโมสรนายทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม LA 21 ภาคกลาง ประจำปี 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 86 พรรษา ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว เก็บเกี่ยวอลูมิเนียมเพื่อเพื่อนพิการ
ผู้อบรมหลักสูตร “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนว พระราชดำริฯ”รุ่นที่ ๒ ( สนพ.๒) ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี (03/09/2013)
วันนี้ ( ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ) เวลา ๑๑.๓๐ น. ผู้อบรมหลักสูตร “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนว พระราชดำริฯ”รุ่นที่ ๒ ( สนพ.๒)จำนวน ๑๒๐ คน ได้เดินทางมา ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯ ในหลักสูตร “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน” สำหรับผู้นำระดับสูง รุ่นที่ ๒ (สนพ.๒) ซึ่งเปิดอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ – วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และความเข้มแข็งของชุมชน
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 6 (02/09/2013)
ที่ หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นางสาวมนัสนิจ คัมภีรยศ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 6” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในวิถีชีวิตสังคมแบบไทยๆ จัดขึ้นโดย เครือข่ายวัฒนธรรมระดับอำเภอ อำเภอเมืองลพบุรี(ภาคชุมชน) ร่วมกับผู้ผลิตรายการเคเบิลทีวีจังหวัดลพบุรี พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมขบเคี้ยวแก่เด็กนักเรียน ซึ่งการไปเลี้ยงอาหารให้กับเด็กในครั้งนี้สร้างความดีใจให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก
เปิดแล้วงาน “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเมืองตำนาน ครั้งที่ 3 ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท” (02/09/2013)
ที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเมืองตำนาน ครั้งที่ 3”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเสนอขายสินค้า OTOP และบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้ และเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ให้มากขึ้น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งต่อไป ที่จังหวัดลพบุรี (30/08/2013)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมและฟังบรรยายการสรุปการเสนอของบประมาณ โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้แก่จังหวัด ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2556 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เข้าร่วมประชุม
จังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลบ้านทราย (27/08/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลบ้านทราย ที่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลบ้านทราย ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์กับพื้นที่จังหวัดลพบุรี และข้อมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนและของท้องถิ่น ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และยังคงดำรงอยู่ผ่าน ลูกหลานรุ่นต่อๆมา
จังหวัดลพบุรี จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี2556 (26/08/2013)
จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ประจำปี 2556 มีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมีสถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดลพบุรีส่งผลงานของเยาวชนเข้าร่วมประกวด ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และได้รับเกียรติจากนายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้ผู้ชนะเลิศการประกวดฯในครั้งนี้
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมในส่วนภูมิภาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2556 (22/08/2013)
ที่ วัดหินปักใหญ่ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมในส่วนภูมิภาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับความรู้เรื่องสิทธิและเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงฯโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันจัดขึ้น
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร (22/08/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ ณ วัดหินปักใหญ่ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยในพื้นที่ห่างไกลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย ถวายไท้พ่อหลวงของปวงชน (15/08/2013)
ดร.ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จำนวน 310 แปลง ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย ถวายไท้พ่อหลวงของปวงชน ที่หอประชุมอำเภอ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา (13/08/2013)
ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 82 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
จ.ลพบุรีเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 (13/08/2013)
ที่วัดหัวช้าง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จ.ลพบุรีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวีดลพบุรี) รุ่นที่1 (13/08/2013)
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในบริเวณวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี)รุ่นที่1 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภูมิพลังแผ่นดิน” พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการฯโดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมทนียกถา
ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “ไพรีพินาศ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ที่จังหวัดลพบุรี (09/08/2013)
น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระเทพสารเวที ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “ไพรีพินาศ”เพื่อเป็นสังฆราชานุสรณ์ และมหาราชานุสรณ์ ในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปิณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 100 พระชันษา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข รู้รักสามัคคีของปวงประชาราษฏร์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>