หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานทหารในพื้นที่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน 7 วัน อันตราย เทศกาลปีใหม่ (26/12/2013)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่ออำนวยการความปลอดภัยทางถนนและ อำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน 7 วัน อันตราย เทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการทุกหน่วยงาน และหน่วยงานทหารทุกๆ หน่วยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ปี 2557 โดยมีช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2556 (26/12/2013)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2556 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรีจัดงานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ปี2557 (25/12/2013)
น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน งานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรี ปี 57 เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านได้ร่วมสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่จากผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการสัมมนาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาแนะนำ อปท.ในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ อปท. (25/12/2013)
ที่ห้องประชุมช่อคูณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อปท.ให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพล และครอบครัว ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (25/12/2013)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกัน นำกำลังพล และครอบครัว ทหารหน่วยรบพิเศษ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ใน จ.ลพบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมประกอบ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จาก 9 วัด 99 รูป ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพลและครอบครัว
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (24/12/2013)
ที่โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้มีความเข้าใจ ในการพึ่งพาตนเองและสามารถดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่การจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นชุมชนต้นแบบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและสถาบันวิจัยพลังงานปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี (22/12/2013)
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ โดยปล่อยช้าง “พังวาสนา” เพศเมีย อายุ 29 ปี จำนวน 1 ตัว ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (20/12/2013)
ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและงานกาชาดลพบุรี ประจำปี 2557 พร้อมกับคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชนจำนวน 20 คนเข้าร่วมประชุม
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีแถลงข่าวการจับกุมจากการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ภายใต้ “ปฏิบัติการพิทักษ์ราษฎร์” (20/12/2013)
ที่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.ภ.จว.ลพบุรี /พ.ต.อ.มาโนช สุภาพพูล รองผบก.ภ.จว.ลพบุรี /พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธารีไทย รองผบก.ภ.จว.ลพบุรี /พ.ต.อ.เกชา หลักเพ็ชร์ รองผบก.ภ.จว.ลพบุรี/พ.ต.อ.ฎิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผบก.ภ.จว.ลพบุรี และหน.สภ.ทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้ชื่อยุทธการ “ปฏิบัติการพิทักษ์ราษร์”
นายกฯ ประชุมผู้ว่าฯ ทั่วประเทศแก้ภัยแล้ง-ภัยหนาว (20/12/2013)
ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 56 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน และ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะปัญหาภัยหนาวในขณะนี้
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2556 (20/12/2013)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช /สืบสานพุทธศาสนาและน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักปฏิบัติ/เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดลพบุรี และเสริมสร้างการอนุรักษ์โบราณสถานและสิ่งแวดล้อม ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า และกลุ่มชาติพันธ์ ไทยรามัญ ไทยเบิ้ง ไทยพวน รวมพิธีเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (20/12/2013)
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องของเกษตรกร โดยการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (20/12/2013)
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)
จังหวัดลพบุรี จัด “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” (20/12/2013)
ที่ โรงเรียนท่าหลวงวิทยา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พบคณะครู นักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวร่มเย็นเพื่อคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 (19/12/2013)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลพบุรีเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557และครอบครัวที่มีพื้นที่รับเสด็จเยี่ยมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ส่วนกลาง ในช่วงเดือนเมษายน 2557 โดยมีคณะอนุกรรมการฯทั้งหมด 21 คนเข้าร่วมพิจารณา
จังหวัดลพบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (19/12/2013)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เขตท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี และลพบุรี) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำนโยบายจากผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พลศึกษา ทั้ง 4 จังหวัด จำนวน 80 คน
จังหวัดลพบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2557 (17/12/2013)
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ป.ธ.๙ ได้รับรางวัลบัวทิพย์ ประจำปี๒๕๕๖ (17/12/2013)
ที่ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวินิตศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในงานพิธีถวายรางวัล “บัวทิพย์”ประจำปี ๒๕๕๖ แด่พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นพระมหาเถระผู้กอปรด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีจิตอันจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเปี่ยมด้วยคุณธรรมความกตัญญูต่อบิดามารดาอย่างแน่วแน่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาอย่างแตกฉาน
รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นายทหารชั้นนายพล เหล่าทหารปืนใหญ่ เนื่องในวันทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี (17/12/2013)
พล.อ.อุดมเดช สีตะบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางประกอบพิธีวางพะวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พล.อ.พระยาพหล พลพยุหเสนา และประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็น “ พระบิดาของทหารปืนใหญ่ ” ตลอดจนร่วมรำลึกถึงวีรกรรมทหารปืนใหญ่ผู้กล้า ซึ่งได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยในอดีต เนื่องใน “ วันทหารปืนใหญ่ ” ประจำปี 2556 ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ธันวาคม ของทุกปี ณ ศูนย์การทหาร ปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี
: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบิน2 จังหวัดลพบุรี (16/12/2013)
พลอากาศเอก ชูศักดิ์ วิบูลย์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ วางพวงมาลัยและจุดเครื่องทองน้อย สักการะพระราชานุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 2 ครบรอบ 94 ปี ณ กองบังคับการกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพล ข้าราชการของหน่วย ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิต ในการปกป้องอธิปไตยของชาติในสมรภูมิต่างๆ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>